pondelok 22. októbra 2012

MUDr. Ivan André - znalec z odboru psychiatrie - ďalšia "nezávislá" figúrka na šachovnici špinavej hry všemohúcich proti Tatjane Šidlovej

Po doručení mi posudku, ktorý MUDr. Ivan André vypracoval z poverenia OS Žilina na moju osobu ako kontrolný posudok k posudku MUDr. Eleny Poloncovej, som nevedela, či sa mám smiať, alebo rozplakať na tými účelovými tvrdeniami, ktoré v jednom smere majú nahrávať Poloncovej, aby neprišla o svoju dôveryhodnosť a povesť odborníčky, v druhom smere majú pomôcť súdu konečne rozhodnúť v spore - nie na základe porušenia dobrých mravov a pochybných "dojednaní" v Dohode, ktoré mi predložil Mgr. Heringeš v zastúpení INA Kysuce, a. s. v období, keď som zase  bola vyčerpaná ochorením CFIDS a z toho plynúcou následnou depresiou, ale preto, že som podľa odborníka Andrého  postihnutá paranoiou už od stredného veku svojho života!

V tejto súvislosti sa pýtam, prečo som teda cca od svojich 33 rokov života braná na zodpovednosť za čokoľvek, čo som doteraz z úst vypustila!?

A to všetko zistil v priebehu niekoľko razy prerušovaného vyšetrenia, ktoré  celkovo netrvalo viac ako šesťdesiat minút.
A opäť a znova  - ani on nepovažoval za potrebné pribrať do konania znalcov z oblasti imunológie a psychológie  - čo keby sa napokon ukázalo, že si "bludy", ktoré mi všetci pripisujú, vymysleli  a začlenili do svojho "posudkového" systému oni - nie ja! Pretože by som mohla predložiť rozhodnutia, rozsudky,  listinné dôkazy najrôznejšieho charakteru, ktoré hovoria v môj prospech, ktoré potvrdzujú, že skutočnosti, o ktorých som sa zmienila, sú skutočnými  udalosťami, nie bludmi, ktoré som si skĺbila do logického systému ja!

Aj moja pamäť v tejto oblasti je len preto taká "výborná", že som udalosti prežila - pri zdravom a triezvom rozume (hoci neraz oslabenej vôli a v zúfalstve nad svojou bezmocnosťou) a že som ich už "omieľala" nespočetne veľa razy.

 MUDr. Andrému stačil obsah súdneho spisu na to, aby som pre neho bola paranoikom a kverulantom - pochopiteľne na objednávku kohosi v pozadí, či  s ohľadom na kamarátske väzby, či kolegialitu k "svojim"..
Ba "ošetril" odborne aj skutočnosť, že sa snažím brániť predkladaním dôkazov, argumentáciou, poukazovaním na nezákonnosti, na nekalosti - tento zákonný postup označuje za útoky. Osoby, ktorá je chorá, ale svoj stav si nechce uvedomovať, tvrdiac, že je zdravá! 
Pretože tento postoj je jedným z "ukazovateľov" paranoie, ako sa môžete dočítať na stránkach, ktoré sa zaoberajú touto diagnózou.

O tom, ako rýchlo sa ktokoľvek môže stať paranoikom, sa môžete dočítať a nebudete sa stačiť čudovať, v akom potenciálnom nebezpečenstve sa nachádza každý  občan, ktorý pozdvihne svoj hlas proti moci a jej oddaným prisluhovačom.

Najsmutnejšie je, že všetci tí "znalci" majú takú dôveryhodnosť  medzi nám vládnúcou  amorálnou spodinou, že nemáme šancu žiadnej obrany.

Pokladala som MUDr. Andrého za osobu dôveryhodnú  - takto mi vychádzal z článkov a príspevkov publikovaných vo vzťahu k jeho osobe na internete.

Opäť som dokázala, že nie som podozrievavá - išla som k nemu bez nahrávacieho zariadenia. Takto som sa sama  pripravila o možnosť dokázať, čo som pred lekárom povedala, a čo nie. Lekár si žiadne poznámky nerobil  a na mnohé veci sa ma ani nepýtal - takže napr. sa v posudku objavilo, že nefajčím, čo nezodpovedá skutočnosti.

O mesiac neskôr  - pod dojmom z vyšetrovania u MUDr. Andrého som do Sučian k MUDr. Stankovičovi a MUDr. Kosorínskemu išla zabezpečená nahrávacím zariadením.

Po vypočutí týchto znalcov pred vyšetrovateľmi zverejním všetky tri posudky, aby si občania mohli urobiť dôkladný obraz o tom, ako "pracujú". A na dôvažok pripojím aj nahrávku priebehu vyšetrovania na porovnanie s tým, čo do posudku popísali obaja "odborníci", ktorí zrejme boli z matematiky ešte hlúpejší ako ja, keďže pre nich je priemerným žiakom ten, kto mal na vysvedčeniach priemer maximálne 1,5 vrátane maturitného vysvedčenia.