pondelok 22. októbra 2012

MUDr. Ivan André - znalec z odboru psychiatrie - ďalšia "nezávislá" figúrka na šachovnici špinavej hry všemohúcich proti Tatjane Šidlovej

Po doručení mi posudku, ktorý MUDr. Ivan André vypracoval z poverenia OS Žilina na moju osobu ako kontrolný posudok k posudku MUDr. Eleny Poloncovej, som nevedela, či sa mám smiať, alebo rozplakať na tými účelovými tvrdeniami, ktoré v jednom smere majú nahrávať Poloncovej, aby neprišla o svoju dôveryhodnosť a povesť odborníčky, v druhom smere majú pomôcť súdu konečne rozhodnúť v spore - nie na základe porušenia dobrých mravov a pochybných "dojednaní" v Dohode, ktoré mi predložil Mgr. Heringeš v zastúpení INA Kysuce, a. s. v období, keď som zase  bola vyčerpaná ochorením CFIDS a z toho plynúcou následnou depresiou, ale preto, že som podľa odborníka Andrého  postihnutá paranoiou už od stredného veku svojho života!

V tejto súvislosti sa pýtam, prečo som teda cca od svojich 33 rokov života braná na zodpovednosť za čokoľvek, čo som doteraz z úst vypustila!?

A to všetko zistil v priebehu niekoľko razy prerušovaného vyšetrenia, ktoré  celkovo netrvalo viac ako šesťdesiat minút.
A opäť a znova  - ani on nepovažoval za potrebné pribrať do konania znalcov z oblasti imunológie a psychológie  - čo keby sa napokon ukázalo, že si "bludy", ktoré mi všetci pripisujú, vymysleli  a začlenili do svojho "posudkového" systému oni - nie ja! Pretože by som mohla predložiť rozhodnutia, rozsudky,  listinné dôkazy najrôznejšieho charakteru, ktoré hovoria v môj prospech, ktoré potvrdzujú, že skutočnosti, o ktorých som sa zmienila, sú skutočnými  udalosťami, nie bludmi, ktoré som si skĺbila do logického systému ja!

Aj moja pamäť v tejto oblasti je len preto taká "výborná", že som udalosti prežila - pri zdravom a triezvom rozume (hoci neraz oslabenej vôli a v zúfalstve nad svojou bezmocnosťou) a že som ich už "omieľala" nespočetne veľa razy.

 MUDr. Andrému stačil obsah súdneho spisu na to, aby som pre neho bola paranoikom a kverulantom - pochopiteľne na objednávku kohosi v pozadí, či  s ohľadom na kamarátske väzby, či kolegialitu k "svojim"..
Ba "ošetril" odborne aj skutočnosť, že sa snažím brániť predkladaním dôkazov, argumentáciou, poukazovaním na nezákonnosti, na nekalosti - tento zákonný postup označuje za útoky. Osoby, ktorá je chorá, ale svoj stav si nechce uvedomovať, tvrdiac, že je zdravá! 
Pretože tento postoj je jedným z "ukazovateľov" paranoie, ako sa môžete dočítať na stránkach, ktoré sa zaoberajú touto diagnózou.

O tom, ako rýchlo sa ktokoľvek môže stať paranoikom, sa môžete dočítať a nebudete sa stačiť čudovať, v akom potenciálnom nebezpečenstve sa nachádza každý  občan, ktorý pozdvihne svoj hlas proti moci a jej oddaným prisluhovačom.

Najsmutnejšie je, že všetci tí "znalci" majú takú dôveryhodnosť  medzi nám vládnúcou  amorálnou spodinou, že nemáme šancu žiadnej obrany.

Pokladala som MUDr. Andrého za osobu dôveryhodnú  - takto mi vychádzal z článkov a príspevkov publikovaných vo vzťahu k jeho osobe na internete.

Opäť som dokázala, že nie som podozrievavá - išla som k nemu bez nahrávacieho zariadenia. Takto som sa sama  pripravila o možnosť dokázať, čo som pred lekárom povedala, a čo nie. Lekár si žiadne poznámky nerobil  a na mnohé veci sa ma ani nepýtal - takže napr. sa v posudku objavilo, že nefajčím, čo nezodpovedá skutočnosti.

O mesiac neskôr  - pod dojmom z vyšetrovania u MUDr. Andrého som do Sučian k MUDr. Stankovičovi a MUDr. Kosorínskemu išla zabezpečená nahrávacím zariadením.

Po vypočutí týchto znalcov pred vyšetrovateľmi zverejním všetky tri posudky, aby si občania mohli urobiť dôkladný obraz o tom, ako "pracujú". A na dôvažok pripojím aj nahrávku priebehu vyšetrovania na porovnanie s tým, čo do posudku popísali obaja "odborníci", ktorí zrejme boli z matematiky ešte hlúpejší ako ja, keďže pre nich je priemerným žiakom ten, kto mal na vysvedčeniach priemer maximálne 1,5 vrátane maturitného vysvedčenia.
 
utorok 2. októbra 2012

"Protikorupčná" linka - z pohľadu skúsených slovenských občanov ďalší výsmech GP
Generálna prokuratúra SR dáva verejnosti na známosť, že na Úrade špeciálnej prokuratúry zriadila novú - koľkú už v poradí asi? - protikorupčnú linku.

Súčasne upozorňuje, aby si občania dali pozor na to, že sa môžu dopustiť trestného činu krivého obvinenia v úmysle privodiť niekomu jeho trestné stíhanie.

Nasledujúce riadky píšem - aj keď nejde priamo o uvádzanie faktov - na tento blog, pretože vidím, že jej sledovanosť je dosť slušná a viem, že ju sledujú aj mnou "oslovení" a "udávaní" jedinci a orgány SR, pre ktoré som jednou z občanov patriacich do ich záujmovej kategórie.

Nádejní oznamovatelia podozrení z nezákonností vyvolených gaunerov, dobre si pozrite obsah môjho blogu, pouvažujte nad tým, čo od jeho založenia zverejňujem, a zamyslite sa nad "odozvou" zo strany štátnych orgánov.

Chráň vás milosrdný Boh, aby ste si dovolili niečo konkrétne a pod svojím menom oznámiť. Žiadny dôkaz nikdy nebude dosť na to, aby ste aj priamu korupciu niekomu z nich dokázali. Ani zvukové nahrávky, ani svedkovia, ani úradné papiere vám nepomôžu.

Naopak, všetci spoločne vyvinú úsilie na to, aby vám dokázali, ak už bude situácia priamo do očí bijúca,  že trpíte paranoiou - cez posudky s nimi kompatibilných znalcov - v lepšom prípade  hádam za peniaze štátu, ak vám napíšu, že ste v danom období neboli zodpovední za svoje konanie.

Pre naivných a neinformovaných uvádzam, že vaše hlasy dokážu identifikovať odbornými rozbormi,  čísla, odkiaľ voláte,  údaje o vašich počítačoch sa im zobrazujú automaticky, a ak chcú od vás konkrétne vždy aj vaše meno a osobné údaje, musí vám byť jasné, že nesledujú iné, len aby likvidovali ako svedkov vás, nie korupčné správanie toho, o kom sa prípadne domnievate z rôznych náznakov, že sa korupčne správa.

Nikdy nebudú vyšetrovať zo zákona na základe poznatkov a informácií, ktoré preniknú na verejnosť, aj keď je ich povinnosťou začať vo veci konať.

Dôkazy vždy žiadajú od oznamovateľa - aj tie, ktoré tento nemôže nikdy získať zo svojej moci, a je povinnosťou orgánu, aby ich zabezpečil.

V konečnom dôsledku sa stanete obeťou vy - nie tí, ktorí sa na všetkých podlostiach podieľajú a ochotne zúčastňujú.

Najprv vás budú niekoľko mesiacoch štvať po policajných výsluchoch, potom po súdoch a keď vás dostatočne oberú o energiu, a výdatne zastrašia, v najlepšom prípade sa budú snažiť zastaviť vaše trestné stíhanie s odôvodnením, že ste duševne chorí.
Aj keby ste privítali podobné rozhodnutie, lebo ste už v štádiu zvieraťa uštvaného na smrť, nič sa vo vašom živote nezmení. Ste nadosmrti paranoikom a kverulantom, takže trestné stíhanie skorumpovaných policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí sa zúčastnili na vykonštruovanom procese nepripadá do úvahy.

Korupcia a zneužívanie právomocí verejného činiteľa z prípadu síce trčí ako "slama sedliakovi z čižiem",  ale to na veci nič nezmení.

Im nejde o potláčanie korupcie - tej, ktorá je skutočne tou, ktorú oni nazývajú "odborne" a účelovo  skrytou, ale o potláčanie základných ľudských práv a najmä o potláčanie občianskej odvahy.


Pýtam sa súčasne aj ministra vnútra, aj ministra spravodlivosti, aj  generálnej prokuratúry tohoto štátu, prečo som trestne stíhaná, keď  už samotná Poloncová o mne napísala, že trpím paranoidnou poruchou osobnosti!?

Aký dôvod mala dotyčná "znalkyňa" podať na mňa trestné oznámenie pre ohováranie, keď mi pripisuje vo svojom posudku bludy?

A čo tí ďalší dvaja ujovia zúčastňujúci sa na mojom "vyšetrovaní" v Sučanoch? Budú trestne stíhaní, keď sa zvukovým záznamom dokáže, že to, čo uviedli do posudku, som pred nimi nepovedala?

Nezdá sa vám, oslovení páni, že za mojím trestným stíhaním smrdí korupcia , kamarátske väzby a zneužívanie právomocí? 

A ak by som v ich postupe získavania "dôkazov" nepostrehla ich dôkladne vypracovaný scenár, mohla by som prípadne spomenúť profesionálne neodborný postup orgánu.