pondelok 23. mája 2011

Založenie webovej stránky SLOVENSKÁ ŽUMPA

Dňa 21. mája 2011 som založila webovú stránku, ktorej cieľom je zverejňovanie mojich desaťročia trvajúcich bojov s tými, ktorí v skutočnosti  majú v rukách  moc  v tomto štáte  a zneužívajú ju na dosahovanie svojich špinavých cieľov, vysmievajúc sa nám - obyčajným ľuďom drzo do očí, pretože dobre vedia, že sa im nič nemôže stať.

Niekoľko slov mojim prípadným priaznivcom

Nie som v takom veku, aby som ovládala bezproblémovo rôzne možnosti internetu a internetovej komunikácie, a preto prosím o toleranciu ku chybám, ktoré sa mi vyskytnú v texte, či už pre celkovú únavu, alebo pre nejaký krok, ktorý som urobila nesprávne.

Svoju stránku som  vytvorila preto, aby som mohla zverejňovať vlastné, celé desaťročia trvajúce boje s mocou - s tými, ktorí ju v tomto štáte majú v skutočnosti v rukách a zneužívajú ju na dosahovanie svojich špinavých cieľov , vedomí si toho, že sa im nik nepostaví do cesty, pretože sú navzájom tak poprepájaní, že obyčajný človek o tom ani netuší.
Prosím tiež, aby ste sa nehnevali, keď nebudem odpovedať na prípadné reakcie, ktoré mi adresujete. Nielen znalosti počítačových možností, ale ani zdravotný stav mi neumožňuje vyčerpávať sa ešte aj zbytočnými polemikami s možnými provokatérmi, ktorí budú na moju adresu kydať špinu za odvahu zverejniť  podlosti ich chlebodarcov.

Dúfam, že v dohľadnej dobe sa mi podarí dopracovať k tomu, že budem môcť umiestniť na stránku všetky texty - odpovede a rozhodnutia "všemohúcich", ktoré v priamom "prenose" potvrdia to, čo na stránku umiestňujem. Možno niektoré písomnosti po obsahovej stránke budete môcť využiť pri vlastných postupoch proti tým, ktorí nám otravujú život svojimi  eštebácko-mafiánskymi praktikami.

Slovenská prokuratúra ako zásterka pre nezákonné konania?

Ako občan s dlhoročnými skúsenosťami môžem zodpovedne tvrdiť, že prokuratúra slúži "vyvoleným" na to, aby kryla ich nezákonnosti v 90% prípadoch. Moje osobné skúsenosti sa potvrdzujú už takmer pravidelne a to aj v takých"bezvýznamných! veciach, ako sú susedské spory. Mafiánske väzby a praktiky sa prejavujú na každej úrovni a občan , ktorý si dovolí postaviť sa proti niektorému členovi tohoto "zoskupenia", je odsúdený tvrdo pykať za svoju odvahu a snahy domôcť sa spravodlivosti.
Pred 4 rokmi som sa nasťahovala do obce Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši po 30-ročnom terore   na Ul.Ľ. Zúbka č. 21, ktorý organizovali eštebáci na čele s agentom TS Antonom Tekušom, ochraňovaní vtedajšími - a iste aj súčasnými "nesmrteľnými".
Domnievala som sa pri pohľade na susedov dvor, že ide o slušných ľudí, a teda - keďže ani ja nikomu nezasahujem do jeho práv, budeme dobre vychádzať.
Vychádzali sme. Ale len do momentu,  kým som za pomoci jedného zo susedov neodhalila, akým  spôsobom mi 4 až 5 razy do roka vylievajú na pozemok močovku - produkt svojich hoviad a zrejme aj vlastný. Oľga Mrázová bola videná našim informátorom, ako čerpadlom vysáva obsah žumpy a cez kanálik, dobre maskovaný burinou močovku necháva stekať na pozemok patriaci k domu., v ktorom bývam (Dokumentácia na farebných fotografiách to jednoznačne dokazuje, ale to by ju  musel niekto kompetentný akceptovať!!!)Takto to činila niekoľko razy ročne - aj v najhorúcejšom lete. Veď každá koruna, najmä ak je získaná na úkor iného je dobrá v rodinnom rozpočte! Prečo by likvidovali obsah žumpy iným spôsobom - spôsobom, ktorý by ich stál nejaké peniaze!
Chcela som sa s nimi pokonať v dobrom, ale arogantná pani Mrázová list odmietla prevziať z mojich rúk po tom, ako som jej ho chcela odovzdať po odchode zo Služieb Božích.
Bola som teda nútená podať žiadosť komisii Obecného úradu v Dúbrave, ale tu sa dlhšie nemali k ničomu.
Ja som si medzitým od jej zaťa vypočula, že som krava, kurva, zabiť ma mali tam, odkiaľ som prišla, hovnami mi obhádže okná a pod. Neoplácala som podobným, lebo som verila, že aspoň na dedine sa zákony rešpektujú. Omyl! Okrem toho, že tu je každý s každým cez niekoho v príbuzenskom pomere, ani členovia komisií ,vrátane samotného starostu Janičinu, nemajú záujem postupovať v  rámci zákona, ako sa ukázalo v nejednom prípade.Čo sa týka samotného starostu, stačí uviesť, že bol niekoľko rokov zamestnaný ako člen Justičnej a väzenskej stráže s miestom výkonu v budove Okresného súdu a Okresnej prokuratúry v Lipt. Mikuláši.
Napokon po opakovanej žiadosti som sa domohla predvolania na konanie. Ešteže mi intuícia napovedala, aby som sa spýtala suseda, ktorý bol touto nezákonnou činnosťou O. Mrázovej postihovaný najviac - keďže mu roky močovka stekala priamo pod okná na udržiavaný dvor a odtiaľ sa valila vždy dolu ulicou pod okná suseda ďalšieho, či ho predvolali. Nie! Ani druhý sused ako svedok pozvaný nebol. Našťastie, sused č. 1 prišiel dobrovoľne. Vyhnať sa ho neodvážili. Dotyčný pán dosvedčil, že "vyslankyňa" rodiny Mrázová/Mrázik, dcéra Mrázovej a manželka Mrázika Alena, ktorá so všetkou aroganciou tvrdila, že im v čase dažďov vyteká žumpa, klame, lebo toto sa dialo aj v období najväčšieho sucha. Písomné vyjadrenie s jeho podpisom je v spise.Arogantné správanie  - invektívy Mrázikovej  voči mne komisia v zložení  V.Janičina ako starosta a M. Slabejová za komisiu ŽP pokojne trpela. Časť jej "vystúpenia" som si nahrala s jej vedomím na diktafón, takže je k dispozícii.
(A len tak mimochodom - aj keby dotyčným počas dažďov žumpu "vylievalo", je ich povinnosťou zo zákona sa postarať o nápravu tak, aby svojím konaním neotravovali život okoliu!
Ja som im na ich práva nesiahla žiadnym spôsobom, pričom oni moje porušujú aj v inom smere.)
Napriek tomu, že pán z domu č. 260 svoje vyjadrenie aj podpísal, k žiadnemu postihu neprišlo. Formálne ospravedlnenie Mrázikovej, pri jej arogancii som nebrala už vtedy vážne.
Vulgárne nadávky Mrázika som nemala ako dokázať - pretože zjavne ovplyvňovaný odbor všeob. vnútornej správy použil proti mne v odôvodnení, že skutok nebol preukázaný, lži "svedkýň" - Mrázovej a Mrázikovej,
ktoré ani svedkyňami nadávania neboli. Dotyčná pracovníčka Obv. úradu sa nezamerala na to, že som sa ohradila proti vylievaniu močovky, ale klamstvá oboch susediek popísala, aby ma vykreslila ako nespratnú a neznášanlivú osobu, ktorá týmto chudáčikom krivdí! (Napokon, veď je to bežná prax na slovenských orgánoch! Človeku je nepríjemné zaťahovať do problémov so susedmi ďalších  ako svedkov- ako som už písala, ľudia sa boja dosvedčiť čokoľvek proti komukoľvek, lebo sú neskôr zastrašovaní, mstia sa im, prenasledujú ich - tí, ktorí boli predmetom svedeckej výpovede, ako aj orgány, ktoré majú dosah na spoločenský život a dianie v mieste ich bydliska.)
A tak orgány posilnili v Mrázikovi, vodičovi Liorbusu, ktorý pracuje na linke Dúbrava - Lipt. Mikuláš vedomie, že si môže dovoliť, čo sa mu zapáči, že mu  všetko  prejde - najmä, ak nebudú svedkovia, či budú krivo svedčiaci.
V marci 2009 sa v Dúbrave objavil psík, na ktorom bolo vidieť, že je "bezdomovec".Objavila som ho pred obchodmi, keď sa potuloval po dedine  hladný a smädný  (už viac dní, ako mi neskôr potvrdili niektoré deti, ktoré sa s ním hrali, či ho na chvíľu pritúlili). Toto spôsobne vychované, čisté odrastené šteňa som napokon odviedla ku sebe. Predtým som ale zavolala na Obecný úrad v Ľubeli, kde som žiadala p. Škvarkovú, aby vyhlásila, že psík bude do rána u mňa a potom ho preveziem na karanténnu stanicu do LM Dotyčná pani asi nepochopila, že ona je na svojom mieste pre občanov a aj takáto žiadosť patrí do služby občanovi. S neskrývanou aroganciou mi povedala, aby som toho psa previezla tam, že sa po obci túlal už 2 mesiace! Je namieste položiť otázku, ak sa tam pes potuloval, prečo  kompetentní z vedenia obce nezabezpečili jeho odchytenie, aby prípadne neohrozil niekoho, pretože od detí som sa dozvedela, že psík tam vbehol aj do školy.
Keďže som si starostu Janičinu ešte stále vážila napriek postupu vo veci močovky, a vedela som, že pre obec sa snaží vykonať čo najprospešnejšie veci, a vedela som, že už v minulosti sám transportoval dvoch zatúlaných psov kamsi do útulku, nechcela som ho zaťažovať tým, aby sa staral aj o toto šteňa. Na druhý deň som musela ísť do LM, tak som sa rozhodla vziať psa, ktorý sa po poldňovom pozorovaní a celej noci u mňa javil ako bezproblémový, autobusom do LM a odovzdať ho na karanténnej stanici.
A od toho momentu začali problémy, ktoré ktovie kedy skončia.
Linku o  08.26 robí pravidelne sused Mrázik. So psíkom, ktorý bol na vodidle, s náhubkom,čistý a spôsobný, som chcela nastúpiťdo autobusu ako prvá. Mrázik na mňa začal vykrikovať, že nemám nastupovať, on túlavých psov nevozí, ten pes sa potuloval dva mesiace po Ľubeli! Nechala som po slovnej výmene nastúpiť ostatných čakajúcich, keďže už niektorí začali útočiť nevyberaným spôsobom proti mne, aby podporili "svojho".(Pretože v Dúbrave platia zákony dediny! ako mi na verejnom stretnutí občanov so starostom ktorýsi zo zúčastnených povedal - za tichého súhlasu samotného starostu, ktorý sa ani nesnažil o to, aby on - ktorý by to mal vedieť  ako prvý už z obdobia svojho pôsobenia v justičnej stráži -občanom pripomenul nadradenosť zákonov SR nad zákonmi dediny.)
Po nastúpení cestujúcich som vystúpila na plošinku pred sedadlom vodiča a chcela si označiť lístky. "Pán" sa vztýčil, sotil ma do pliec, tak som cúvla nižšie, dva razy nabral na nohu psíka, ktorého zvrtlo a spadol mi na nohy. Potom ma vodič znova s komentárom, aby som sa neodvažovala ani "s tamtým chlpatým", lebo on ma voziť nebude, ukazujúc do dvora domu, kde sa zdržiavam, na môjho psa, dva razy sotil do ramien. Bála som sa, že vypadnem z autobusu na chrbát dolu hlavou, a tak som vystúpila. (P. Mrázik je známy svojou agresivitou.)
Podala som  sťažnosť na vedenie Liorbusu, ktoré sa zo začiatku k veci nemalo zrejme záujem vyjadriť. Našťastie som našla pochopenie v redakcii Zákruty, ktorá prípad promptne odvysielala.(Verejne takto ďakujem v mene toho psíka.)
Vedenie Liorbusu mi napokon odpovedalo tak, že sa ich zamestnanec dopustil porušenia pracovných povinností, keď odmietol prepravu, hoci pes spĺňal podmienky. Či  bol  vodič  zamestnávateľom postihnutý, tak, ako mi odpísali, môžem veriť, aj nemusím.
Sťažnosť som podala aj na Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v LM, kde dotyčná pracovníčka vec vyriešila tak, že namiesto toho, aby v časti, kde sa podnet týkal priestupku Mrázika proti psovi odoslala prípad na RVPS v LM, odoslala ho starostovi obce. Bola to voda na mlyn pre starostu, ktorý už medzitým zaujal voči mne otvorený nepriateľský postoj (a domnievam sa, že ako človek spojený s mocou cez svoje bývalé zamestnanie, neznáša moje  verejne vyjadrované názory na eštebákov),  čo sa prejavilo aj pri riešení mojej ďalšej sťažnosti na močovku od susedov, a v jeho reakcii na môj inzerát, že predám dom Rómom.
A tak začali perzekúcie a zneužívanie právomocí, ktoré nie sú ani podľa jedného orgánu zneužívaním právomocí, ale jeho právom! Ani jeden orgán nemá záujem - nechce vidieť, že nie je dôvod na to, ako proti mne postupoval starosta.
Jeho vyjadrenia na moju adresu do spisu pre OÚ - ŽP, kde sa nezaoberá skutočnosťou, ktorá sa týka močovky, ale osočovaním mojej osoby v prospech  Mrázikovej, majú jediný cieľ - dostať ma do zlého svetla pred orgánom.
Jeho vyjadrenie v telefonáte na konto môjho inzerátu dokazuje jeho bohatú fantáziu - vraj už kalkulujem s tým, že tam budú kradnúť (Rómovi). V spise je jeho vyjadrenie pre políciu -  oháňa sa v tejto súvislosti, teda  prípadným predajom domu Rómom znížením kvality života občanov obce keďže nemá viac dôvodov, tak ešte poukazuje na to, že si dovolím inzerovať predaj domu, ktorý mi nepatrí!!! (Akoby bolo protizákonné sprostredkovávať predaj čohokoľvek!)
A jeho cielená perzekúcia bola najzjavnejšia v tom, že namiesto vrátenia veci Obv. úradu v LM, alebo postúpenia RVPS, aby konal proti Mrázikovi pre ublíženie zvieraťu, "pán" starosta si vyfabuloval obvinenia, a obvinil ma podľa zákona o držaní psov  v tom zmysle, že som nemala prihláseného psa do evidencie!  Podľa zákona a paragrafu, ktoré v uvedenej súvislosti vôbec nemôžu byť použité!Pritom z textu podania, ktoré dostal z Obv. úradu bolo jasné, že išlo o zatúlaného psíka, ktorý bol u mňa len pol dňa noc, a že priestupku sa dopustil Mrázik voči psovi.
Napriek moji logickým a faktickým argumentom, že dôvod na obvinenie nie je,  proti mne konanie začal. Proti Mrázikovi, vec na RVPS neodoslal -  nekonal.
Ďalšou jeho aktivitou, zjavne zameranou proti mne bolo, že sa postaral o vydanie návrhu všeobecného záväzného nariadenia, v ktorom bolo uvedené, že v celej obci sa zakazuje vstup so psom na autobusové zastávky! Autobusom totiž nik okrem mňa psa neprepravuje. Zachytila som túto intrigu včas, a podala na OP sťažnosť, keďže návrh nebol vôbec datovaný, a tak nebolo jasné, dokedy je možnosť podať pripomienky. Prijala ju prokurátorka, ktorá ma striktne upozornila, aby som si dala pozor, ak ohováram! Neohovárala som.
Rovnako vo veci odoslania časti sťažnosti na konanie Mrázika na RVPS nekonali ani na priestupkovom oddelení Obv. úradu v LM,aj keď som na to písomne upozornila dotyčnú pracovníčku.
Podala som teda sťažnosť osobne ja - jej riešenie bolo na RVPS buď zmätočné, alebo zmanipulované.
Až po mojom podaní a po zásahu prokuratúry v LM odoslali vec na riešenie RVPS z Obv. úradu v LM. 
Tento orgán tiež vyriešil vec po svojom a v rozpore so zákonným postupom,ako vyplýva z odpovede prokurátora.
Niekoľko razy som musela podávať na OP v LM svoje sťažnosti a podnety proti konaniu spomenutých subjektov.
Vo viacerých kauzách, ktoré prejednával z môjho podnetu Obv. úrad v LM, po neúnavnom posielaní podaní na prokuratúry bolo preukázané, že bola porušená zákonnosť, postup v konaní. Niekoľko razy prokuratúra vyslovila svoj názor, ale v tomto štáte nie je povinnosťou ho rešpektovať! Takto sa k tomu stavajú na priestupkovom oddelení  Obv. úradu v LM.
Niekoľko razy uvedené orgány dostali upozornenie prokurátora, protest.
V prípade starostu Janičinu sa  ale správali benevolentne. V duchu, že mal právo na to, ako konal! Neskôr sa nechala prokuratúra vylúčiť pre vzťahy s dotyčným z minulosti - a vec išla do Dolného Kubína.
Podala som totiž sťažnosť proti vyšetrovateľovi PO v LM, ktorý vyšetruje moje podania proti zneužívaniu právomocí verejného činiteľa ako pracovníkmi Obv. úradu - odb. všeob. vnút. správy pod "velením" JUDr. Králika - ktorý si "dovolil" na polícii poukázať ešte aj na to, že som sa opovážila popodávať proti nim sťažnosti a podania! Spôsoby jasné - hodné starej štruktúry!
Dnes som dostala z OP v Dolnom Kubíne Uznesenie 1-Pn 39/11-9 o zamietnutí sťažnosti ako nedôvodnej,  vo veci, ktorú ktosi na OR PZ - ÚJKP v LM  označil ako podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa §326 ods. 1 písm.a) TZ. Ako laik som určite nič podobne neoznačila, ale v tejto súvislosti mi práve napadlo, že orgány si sami "označkujú" podanie tak, aby nezodpovedalo tomu, čo je podstatou podania, a mali potom dôvod na jeho zamietnutie, či odmietnutie.
Podanie a odpoveď súvisia s konaním starostu obce v prípade prešetrovania prípadu "močovka"a orgánom ŽP v LM. Moje podanie obsahovalo konkrétne skutočnosti, ktoré ukazujú na to, že zneužíva svoje právomoci voči mne, že jeho kroky proti mne sú šikanóznej povahy, že ide o osobnú pomstu, keďže nie je schopný zniesť iný názor, kritiku a odpor, ako sa  presvedčili aj niektorí iní obyvatelia obce.
Odôvodnenie uznesenia obsahuje účelovo vyňaté a použité i nepravdivé vyjadrenia a skutočnosti. A samozrejme, proti nemu nie je  sťažnosť prípustná!
Podľa prokurátora som neuviedla, v čom vidím nezákonnosť rozhodnutia vyšetrovateľa, len rozvádzam úvahy o nezákonnosti všetkých orgánov, ktoré moje trestné oznámenie preverovali vrátane starostu obce Dúbrava.
A prokurátor sa uchyľuje k zámernej dezinterpretácii tvrdením, že bolo zistené!, že  vytekanie močovky od susedov bolo z dôvodu vyplavenia žumpy prívalovým dažďom! Je to lož, ktorá je v rozpore s tým, čo potvrdil sused z č. 260 p. Mráz - nie Mrázik! v prítomnosti starostu, M. Slabejovej i samotnej A. Mrázikovej! Močovka nevytekala len za dažďov, ale aj v najhorúcejšom  a najsuchšom období a pre úmyselné zbavovanie sa jej podobným spôsobom na úkor nás - susedov. (Bezcharakternosť tejto rodiny je zrejmá, pretože na svoj pozemok a do svojej pestovanej záhrady si ju nevylievali!) 
O dôslednosti práce prokurátora možno pochybovať. A o práci dotyčného policajta ani netreba. Jeho vyšetrovanie bolo zamerané tak, aby sa vec posunula do inej roviny. Nespomínam si, že by som bola predvolaná na políciu v LM ja, aby som sa vyjadrila a predložila dokumentáciu, aby som mohla dokázať, že skutočnosti sú trošku iné, ako tvrdí či už V. Janičina, alebo suita JUDr. Králika, ktorý bol vypovedať aj v mene svojich podriadených! Aj keď som na každú pracovníčku podala osobitné oznámenie, ku každej som uviedla skutočnosti, ktoré sa týkali priamo jej!
Prokurátor sa nezaoberá vecou v tomto smere, ale či konanie o močovke! bolo v poriadku z hľadiska umiestnenia hnojiska a pod. u Mrázovej/Mrázika!!!  Moje podania sa nedožadovali  riešenia susedských problémov, ale v nadväznosti na ne riešenia toho, ako postupovali kompetentné osoby!
Vážený pán prokurátor Matliak, ak neviete, v čom je podstata, asi by ste sa nemali  zaoberať podobnými preverovaniami.
Podstata mojich podaní bola nasmerovaná proti zneužívaní právomocí jednotlivými osobami z  oblasti verejnej správy a to všetko, čo podrobne rozvádzate a čoho ste sa chytili ako orgány , bolo z mojej  strany na ilustráciu, v čom konkrétne tú právomoc zneužili!  A to zneužívanie spočíva v ich postupoch, ktoré nie sú v súlade so zákonmi a predpismi, a ani morálkou - ako je zrejmé aj z niektorých  iných rozhodnutí  OP, ktoré sa viažu k mojim prípadom.
Opäť sa potvrdilo, že "na Slovensku je to tak"! A zrejme ešte dlho nebude inak. Dovtedy, kým budú môcť orgány zneužívať svoje právomoci a navzájom sa budú pri tomto zneužívaní podporovať a kryť.
A ešte perličku - napokon som  sa z jedného vyjadrenia orgánu dozvedela, že protizákonne som konala ja, keď som cudzí majetok - rozumej psa - svojvoľne odovzdala na karanténnu stanicu a nehľadala jeho majiteľa!!!  A keď som ho odchytila  ja sama, pričom nebol zabezpečený jeho odborný odchyt!  Len mi orgán zabudol poradiť, akým spôsobom som mala psa odovzdať a komu, keď sa policajti vyjadrili, že to je povinnosťou obce, starosta sa jej zbavuje tiež, pričom mu neprekáža, že sa znižuje kvalita života a bezpečnosť občanov Dúbravy, na ktorú sa odvoláva inde - v prípade, možného prisťahovania Rómov do obce.Dodávam, že som psa odovzdala proti odovzdávaciemu protokolu, aby ma nik nemohol obviniť, že som ho kdesi výhodne predala a obohatila sa na predaji nádherného kokršpanielika.
(Logicky vzaté, každý vie, kde má hľadať strateného psa - a hľadá ho v útulku, alebo na karanténnej stanici.)
Možno si poviete, že ide o banality, o ktorých tu píšem, že sú dôležitejšie a vážnejšie prípady. Nezabúdajte ale na jedno - tolerovanie všetkých tých nezákonností v postupoch a rozhodnutiach orgánov, ktoré nám "organizujú" bežný život v takýchto "bezvýznamnostiach" napokon vedie k tomu, že majú v sebe toľko arogancie, že sú stále odvážnejšie v porušovaní morálky, etiky a dodržiavania zákonnosti, v nahrávaní korupcii, klientelizmu, nepotizmu, v potláčaní  slobody prejavu,  v zosmiešňovaní   a ignorovaní spravodlivosti, a najmä rovnosti každého občana pred zákonmi tohoto štátu!
A potom sa netreba čudovať nárastu depresie, samovrážd a podobných skutkov, ako bol ten v Devínskej novej Vsi. Byť roky pod psychickým tlakom, byť si vedomý vlastnej bezmocnosti, byť si vedomý toho, že gauneri majú väčšie práva ako ich obete, postupne likviduje psychickú odolnosť prevažnej väčšiny jedincov. A tak sa z donútenia okolnosťami, keď nevidia žiadne východisko, nejeden rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk bez ohľadu na to, "čo mu to vynesie", ak  nepatrí do kategórie tých, ktorí  sa rozhodnú odísť dobrovoľne zo života. Ľahko je potom tým, ktorí nič podobného v živote nezakúsili, neprešli podobnými tortúrami - možno len preto, že sa ako zbabelci, argumentujúci dobre známym "múdrejší ustúpi" zaradili medzi väčšinu, ktorá nadáva  na pomery a je hrdinom len tam, kde vie, že nedostane "po papuli" - odsúdiť obeť, ktorá už nedokázala násilie a bezmocnosť znášať, vykladať na jej adresu, že predsa mohla problém riešiť iným spôsobom! Tým iným spôsobom je myslené jediné: domáhať sa ďalšie roky bezvýsledne dookola zákonnou cestou nápravy! A nikde sa jej nikdy nedomôcť!
nedeľa 22. mája 2011

Nerobte si nárok na spravodlivý súdny proces pred nezávislým súdom

Ústava SR nám zaručuje všetkým rovnaké práva. Okrem iného aj na spravodlivý súdny proces vo viacerých smeroch. Podobne o spravodlivom súdnom procese a nároku na rovnosť pred zákonom sa dočítate aj v Občianskom súdnom poriadku a ďalších dokumentoch - napr. Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobodách. Aká je skutočnosť v tomto smere, spoznal na vlastnej koži nejeden občan nielen pred rokom 1989, ale - a možno ešte v horšej podobe - spoznáva v súčasnosti.
Spravodlivosť si musíte zaplatiť! - precedil kedysi cez zuby na moju žiadosť o radu prednášajúci nám odborník z oblasti trestného práva na Univerzite tretieho veku v Bratislave.Jeho reakciu na moje vyjadrenie o eštebákoch a mafii v pozadí mojej konkrétnej kauzy som pochopila po zverejnení  kauzy Kyselinári.
Údajné právo na prístup k súdu je tiež len pre tých, ktorí majú známosti a tučné kontá. Bežný občan s priemerným a nižším dôchodkom nemá šancu získať bezplatnú právnu pomoc, lebo nespĺňa kritériá, ktoré sú nastavené tak, aby čo najmenší počet obetí - nielen justičného - teroru získal nejakú odbornú pomoc.
Finančne nenažratí sudcovia stále požadujúci vyššie platy argumentujú, že potrebujú na zabezpečenie svojej životnej úrovne tisíce Eur, pretože inak je ohrozovaná ich sudcovská nezávisloť! A majú niektorí ešte toľko drzosti v sebe, že žiadateľovi, zjavne odkázanému, oznámia, že ho neoslobodia od poplatku, advokáta na ochranu jeho zákonných práv nepriznajú, lebo veď na to má! Z tých svojich  až 10000 korún príjmu! Konkrétne dôkazy k týmto svojim tvrdeniam mám.
Škoda, že ich nezávisloť nie je orientovaná na čestné rozhodnutia, objektivitu a nepodkupnosť! A to bez ohľadu na výšku úplatku, či tlak nadriadeného. Lebo sudcov možno zaradiť do troch kategórií - tých, ktorí sú schopní odolávať nátlaku a úplatkom - a to je mizivé percento jedincov; tých, ktorí sú korumpovateľní akýmkoľvek spôsobom - stačí im, že obeť nemá kompatibilné názory s tým-ktorým sudcovským jedincom     a tých, ktorým vlastná zbabelosť a strach, že prídu o "dobré bydlo" a vysoký dôchodok nedovoľujú konať    inak, ako sa od nich očakáva - samozrejme zo strany tých, ktorí majú v spore "navrch" z iných dôvodov, ako je pravda a zákon.
Ak niekomu aj priznajú bezplatnú právnu pomoc, je to buď advokát, ktorý sa veci venuje minimálne - tak, že  v mnohých prípadoch si nepokladá za povinnosť ani oznámiť klientovi, že mu bol určený, a už vôbec nie, aby v jeho prospech urobil nejaké vyjadrenie. V mojom prípade sa to stalo v poslednom období asi 4 razy, naposledy s advokátom z Čadce, ktorý napokon v telefonáte sa vyjadril, že napísal súdu, že podľa jeho názoru som nemala dôvod na dovolanie a napísal to preto, aby nebol v rozpore so zákonom! Nepochybujem, že je to signál, že bol určený advokát, ktorý išiel po ruke súdu a nie tomu, koho práva mal zastávať - odhliadnuc od toho, že niekoľko mesiacov vec kdesi na súde  stála.Veď mu z toho nekynie žiadny "majlant", ale takéto pseudozastupovanie takýmto aj tak štát zaplatí - vrátane paušálov, ktoré si účtujú - za čo?, keď ani za obyčajné poštovné nepošlú list klientovi, že mu boli určení!
A o rozpore so zákonom v advokátskej praxi sa môžeme presviedčať už pomaly denne v prípadoch, kde ide o do očí bijúce prípady , v ktorých klamstvá hrajú prím. Neviem, či v inom prípade by dotyčný advokát mal
problém so svojím svedomím, keby predmetné podanie nebolo smerované proti konaniu súdu, jeho postupu.
Mimochodom, skúste podať žalobu pre nezákonný, alebo nesprávny úradný postup proti sudcovi, či inej zložke verejnej moci! Po niekoľkých rokoch sa nedomôžete ani len koruny - iba ďalších finančných strát za spor. Dokonca nezákonnosť vyjadrená v rozhodnutí NSSR mi nezakladá nárok na zaplatenie ujmy!
Štát sa zabezpečil proti nemajetným, aby ho neotravovali svojimi žalobami aj tak, že zo zákona vyžaduje zastúpenie advokátom pre dovolanie i sťažnosť na Ústavný súd. Ak niekto neskúšal celé roky nájsť "dobrovoľníka" z radu advokátov, tak nevie o čom hovorím. Občan si môže zodrať nohy - všade ho  s tvrdením, že nemajú kapacitu, alebo sa takým druhom sporov nezaoberajú,odmietnu. Mne dokonca asi 14  advokátov z Lipt. Mikuláša ani na doporučené listy so žiadosťou o zastúpenie ani neodpovedalo.  Pritom je zavádzajúce tvrdenie, že Slovenská advokátska komora môže tieto veci riešiť určením advokáta. Sú to lži  určené verejnosti, ktorá nepozná pomery v tomto štáte.
Žiadna zo stavovských komôr proti svojim členom nič nepodnikne, kamaráti na MS SR naviac dajú - napriek dôkazom - za pravdu tomu, na koho si sťažujete.
Lehoty na podania na súd sú také krátke, že za tú dobu ani nikoho nezoženiete, ani vám žiadne centrum nikoho nepridelí, lebo má lehotu na posúdenie vašej žiadosti/nároku pomaly dlhšiu, ako lehota na podanie súdu.
Ani NS SR ani ÚS SR sa podaniami nezaoberajú bez advokátskeho zastúpenia inak, ako formálne - a tak vás vybavia veľmi rýchle - nesplnili ste podmienku, nemáte advokáta, priznať vám ho priznajú občas - ak ide len o prieťahy.
Arogancia niektorých advokátov z mojich osobných skúseností je bezhraničná. A tak občan, ktorého práva má garantovať najmä Ústava SR, na vlastnej koži zažíva vlastnú bezmocnosť.
Zákon o advokácii umožňuje tejto skupine "vyvolených", aby si účtovali nehorázne sumy na vrub chudáka, ktorý je obeťou podvodov toho, koho oni zastupujú. Konkrétny prípad mám s advokátom v Žiline, ktorému zákon umožňuje ako úkon si vyúčtovať vyjadrenie administratívneho charakteru v rozsahu cca 8 riadkoch, a naviac ešte ten istý text si vyúčtovať ako úkon takmer za 6000 Sk za svojich klientov podelených na dve, či tri skupiny niekoľkonásobne.
Rovnako na vrub občana idú trovy, ktoré vznikli pre potrebu podať vyjadrenie zástupcu odporcov, či poplatok za odvolanie navrhovateľovi, pričom všetko zapríčiní nesprávnym rozhodnutím sudca, ktorý o veci rozhoduje.
"Páni" sudcovia sú nezávislí vo svojej rozhodovacej činnosti a jej výsledok vôbec nezávisí od skutočností, dôkazov  a faktov, ale od ich subjektívneho názoru! Od toho, ako dokážu pookrúcať skutočnosti, či ako sa nechajú ovplyvniť. Korupciu im, žiaľ, ťažko občan dokáže a orgány činné v trestnom konaní robia všetko preto, aby sa ani jednému parazitovi vo verejnej správe nič nedokázalo. O skrytej korupcii už čvirikajú aj vrabce v EÚ, nielen MS SR v súčasnej podobe.
Za rozhodovaciu činnosť sa považujú aj kroky sudcu, ktoré celé roky nevedú k ničomu, len majú zabrániť predloženiu odvolaní vyššej inštancii - a takto to môže trvať aj 8 rokov, ako v mojom prípade na súde Bratislava IV. A keďže nezoženiete nikoho, aby vám podal na ÚS SR sťažnosť, tak strácate energiu obiehaním advokátov, hľadaním v literatúre, ako si pomôcť sám, podávaním sťažností, písaním do médií, ktorým tiež nestojíte ani za odpoveď, tobôž za pozornosť.
A keďže si štát zabezpečil takto úbytok podaní tých, ktorých degradoval na občiansky suterén, ktorých pozbavil de facto zákonných práv na spravodlivý a nezávislý súdny proces, na prístup k súdu, nemáte šancu sa dovolať ničoho ani na Európskom súde pre ľudské práva.
Osobne nie som si celkom istá, že chápadlá mafie SR nezasahujú až na tento súd, aj keď som tam úspešná už bola.
Ak sa na ÚS SR niečoho domôžete, dostanete ako odškodenie niekoľko málo tisícok, ktoré vôbec nezohľadnia vašu niekoľkoročnú námahu, stres, psychické utrpenie z pocitu krivdy a bezmocnosti a vaše investované peniaze, ktoré ste si museli "odtrhnúť od úst". Verejnosť veľmi dobre vie, aké odškodnenie si dokážu vysúdiť tí "rovnejší medzi rovnými"!
Podmienky, ktoré musíte splniť , aby ste sa dopracovali na ÚS SR sú tiež veľmi rafinované. Zavádzajúce pre občana, a neraz ani právnik/advokát nebol schopný jednoznačne povedať, čo sa má v ktorom prípade považovať za povinný opravný prostriedok, ktorý máte vyčerpať pred podaním na ÚS SR, a tak tomuto súdu príde tiež vhod, že sťažnosť odmietne pre údajne premlčanú lehotu, v ktorej ste mali vec na súd podať.
A keď sa takto domáhate svojich práv bezvýsledne dookola niekoľko rokov, dostanete sa do stavu  absolútneho fyzického vyčerpania  a apatie,  až zúfalstva. Pre sudcovské rozhodnutia, ktoré možno označiť ako šikany napokon spáchali samovraždu Mgr. Anna Beňačková, Eva Jóri a bývalá klientka dr. Fica,exmanželka jedného zo "všemohúcich" z Úradu geodézie a kartografie.
Osobne v tomto konaní súdov a iných štátnych orgánov, či už polície, prokuratúry, obvodných úradov, katastrov i ďalších vidím asi nie náhodnú podobnosť. Akoby "ich jedna mater mala" sa ich postupy a rozhodnutia, ich arogancia, podlosť a ľsti podobajú. Akoby ich v tom školili na jednom a tom istom mieste.
Nie raz som upozorňovala podaniami na MS SR na to, ako v praxi vyzerá aplikácia nejedného zákona, či nariadenia - ako sa zneužíva proti "nesolventnému" občanovi, občanovi bez správnych konexií a väzieb to, čo sa dá vykladať podľa ľubovôle sudcu, či iného štátneho úradníka. Podávala som návrhy, aby občanom umožnili prístup k spravodlivosti  - ale asi naozaj spravodlivosť a právo si treba zaplatiť! A ten, kto na to má, tak  má oboje v tomto štáte, kde stále eštebáci, dnes už v jednom  šíku s "bielymi goliermi" ovládajú všetko dianie  - a toto je všeobecne známou skutočnosťou, ktorú už ani nik nevyvracia "z koreňov". Zastrašovanie tých, ktorí zverejňujú špinavosti jednotlivcov, vyhrážkami , že budú žalovaní o ochranu osobnosti (pričom  samozrejme prehrávajú takéto spory, lebo nemajú šancu proti "všemohúcim" prepojeným na jednotlivé sudcovské mafie), fyzickými útokmi, marením dosahovania spravodlivosti - to je tá pravá príčina nezáujmu občanov o verejné dianie Pochopenie, že zbytočne vynakladajú energiu, že sa neprebijú cez mafiánske zoskupenia, že ohrozujú svoje rodiny, že každé vystúpenie na verejnosti im prinesie dobre premyslenú a organizovanú perzekúciu v každej oblasti života.
V tejto súvislosti mi je smiešne, že bola zriadená na Úrade vlády SR antikorupčná linka. Kde má občan istotu, že nebude neskôr odhalený, odkiaľ volal, z ktorého čísla, a už vôbec nemá istotu, že sa nedočká toho, že sa dozvie, že žiadna korupcia nebola dokázaná. Je smiešne, ak sa zmienite v podaní na políciu, že v pozadí veci je korupcia a policajný orgán príde vyšetrovať  tých, ktorí by z nej mali byť podozriví - podľa jeho úsudku, či podľa vášho oznámenia, a vyšetruje takým spôsobom, že sa ich príde priamo spýtať, či dali, alebo prijali úplatok! Len blázon by sa asi priznal tomu, kto ho môže za to dostať pred súd!!! K tomuto mám dva konkrétne prípady, ktoré uvediem neskôr.
Na záver tohoto príspevku len toľko: stretla som aj slušných sudcov, ktorí jednali korektne, a aj keď mi nedali za pravdu, lebo aj ja som zistila napokon, že nie som v práve,uznajúc ich nestrannosť, poďakovala som sa im aspoň za tú korektnosť. Na druhej strane, sudcovská slušnosť navonok - teda schopnosť ovládať svoje emócie (antipatiu voči "drzému chudákovi", ktorý si ich dovoľuje obťažovať svojimi žalobami), ešte neznamená, že by si taký sudca zaslúžil úctu, a neznačí ani to, že jeho rozhodovacia činnosť bude objektívna.
A stretla som aj slušných advokátov, ktorí poradili aspoň základné veci a bez požadovania platby - ale tých bolo skutočne tak málo, že by mi stačili prsty na oboch rukách.
A stretla som aj slušných exekútorov, na ktorých som sa mohla obrátiť o radu, ako postupovať proti žilinskej exekútorke, ktorá mi zadržiava zexekvované peniaze tvrdiac, že to má ako zálohu na trovy, pričom na tieto si ju vyinkasovala kedysi v sume 2000 Sk zvlášť. (Žiaľ, ani rady nepomohli. Dotyčná je ako nedobytný hrad; či
nedobytná pohľadávka už? Ale koná v súlade so zákonom, podľa Slovenskej komory exekútorov a MS SR - ale to len odvtedy v súlade so zákonom, kým im nebolo konkrétne známe jej meno! Kým išlo o informáciu s neuvedením mena, tak to bolo konanie v rozpore so zákonom!)
Pre prípadných záujemcov o túto stránku uvádzam, že zatiaľ píšem iba všeobecne, ale čoskoro budem uvádzať konkrétne skutočnosti a citácie z písomností našich "nezávislých" orgánov, aby sa čitatelia pobavili, či poučili, ale najmä nežili v ilúzii, že žijú v demokracii. (Tu mi napadla báseň Vrchlického "Balada o hovně", kde autor v závere konštatuje, že či už je niekto kráľom, alebo chudákom, v hovne sme si všetci rovní. Ja som toto konštatovanie "preformátovala" takto: Žijeme v demokracii, v ktorej sme si iba v hovne všetci rovní!
.

sobota 21. mája 2011

Štartujem

Určite nie som sama, kto je obeťou bezbrehej arogancie "všemohúcich", ktorí sú chránení zákonmi tohoto štátu. S neskutočnou  drzosťou  na účet  obyčajných ľudí páchajú toľko špinavostí, proti ktorým sa ich obete nemajú šancu sa brániť,  keďže ich zoskupenia  s mafiánskymi praktikami sú nepredstaviteľne mocné a také poprepájané, že ten, kto sa nestal ich terčom vôbec neverí tvrdeniam obetí. Som terorizovaná už 35 rokov - od dôb normalizácie, kedy ma vyhodili z práce len preto, že som pracovala svedomito, čestne, nekradla som zo spoločného, ale poukazovala na nekalosti svojich kolegov - nie podlo za ich chrbtom, ale verejne, so svojím podpisom. V tom období sa všetky hodnoty, ku ktorým ma doma viedli, stali bezcenným brakom - nezapadla som medzi pritakávačov a donášačov, a tak som musela byť odstránená. Pokus zbaviť sa ma cez psychiatriu Ústavu leteckého zdravotníctva  eštebákom nevyšiel - všetka česť, že si zachovali lekári tohoto zariadenia chrbtovú kosť a odmietli vyjsť v ústrety  hlavným organizátorom intríg - agentovi ŠtB Zdenkovi Kašparovi a Jeronýmovi Fialovi, ktorí boli vo vedení Palubných služieb ČSA Praha.
Ale normalizátori nezaháľali - urobili zmeny v Zákonníku práce, aby sa ľahšie zbavili odporcov režimu - triednych nepriateľov a uzákonili si, že pracovník môže dostať výpoveď z pracovného pomeru pre nespĺňanie  podmienok a zamestnávateľ ani nemusí odôvodniť, v čom ich dotyčný nespĺňa!
A tak som "vyletela". Od toho momentu som mala postarané "o zábavu". Mohla som sa domáhať prešetrenia veci, kde sa mi len "prisnilo". Nepochodila som nikde - a ani dodnes. Rehabilitácie boli vymyslené tiež veľmi múdro - pre tých, ktorí mali konflikty s "rodnou stranou". Ja som na ňu nemala nárok, lebo som bola "vyhodená" pre nespĺňanie podmienok - ako nejeden z nás v období normalizácie. O tom ma vehemente presviedčala akási pani , myslím Buľubášová, ktorá po novembri 1989 sedela na príslušnom oddelení MS SR.(Veď prečo by aj radila "triednemu nepriateľovi", akým spôsobom by mohol uplatniť svoje práva!)
Keď zavraždili suseda Coufala, tajného kňaza a ja som tri razy vypovedala, čo som z bytu počula v tú noc, netušila som, že až do smrti budem terčom najrôznejších perzekúcií na každom úseku svojho života. A znova sa objavilo zneužívanie psychiatrie proti mne, snahy učiniť zo mňa duševne chorú osobu. S jediným cieľom - aby boli spochybnené moje tvrdenia, nech už išlo o čokoľvek.
A tieto eštebácke praktiky sa veselo používajú proti odporcom aj v súčasnosti, ako mi to dokázala súdom určená lekárka - znalkyňa z oblasti psychiatrie  MUDr. Poloncová z LM, ktorá vypracovala pre  Okresný súd v Žiline v spore proti INA Kysuce posudok plný dezinterpretácií a lží, aby ma tak dehonestovala pred súdom. Neviem, či sa chcela zavďačiť súdu alebo odporcom, alebo preto, že "urážam" svojimi názormi istú kategóriu tiež-občanov, ku ktorým má asi blízko. V každom prípade posudok bol urobený so zámerom poškodiť moju povesť a dôstojnosť, a aby moje tvrdenia pred súdom boli spochybnené, tak mi ešte "vyrobi-
la " paranoidné vnímanie! Samozrejme, že ju nezaujímalo, či niečo z mojich  tvrdení je preukazateľné inak ako mojimi slovami. A aby mala istotu, že predmetné obdobie, ktoré mala posudzovať, bude bez dôkazov, zlikvidovala mi zdravotnú dokumentáciu. A nielen tú, ktorá súvisela priamo s posudzovaným obdobím,ale aj takú, ktorá dokazovala, že som bola po prepadnutí maskovaným mužom, ktorý vyšiel z konšpiračného bytuč. 84 na Ul. Ľ. Zúbka č. 21 v Bratislave ošetrená na pohotovosti ! Na to mala jediný dôvod  - aby mohla tvrdiť, že vyrábam konšpirácie!
Trestné oznámenie podané na dotyčnú priamo na PPZ v Bratislave bolo odsunuté do Liptovského Mikuláša, aj keď som prosila, aby vec tam nedávali, že tam má možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. A tak sa už dlhšie obdobie nič nedeje - azda len to, že sa hľadá spôsob, ako vec zlikvidovať, čím odôvodniť, že  ona  žiadny  trestný čin nespáchala a všetko je len výplodom môjho chorého mozgu.
A keďže som si dovolila včera verejne protestovať proti praktikám dr. Poloncovej, príslušníčka Mestskej polície v LM identifikovateľná pod č. 034  ma vyzvala dať jej na odfotografovanie plagátik, ktorý som mala na hrudi.
Odôvodnila to tým, že "oni" už posúdia, čoho som sa dopustila, a keby som tam nemala "to" meno, tak by to bolo v poriadku! A pani ma bude žalovať! Neviem, či bolo v právomoci policajtky zaobstarávať dôkazy pre dr. Poloncovú,  len na základe upozornenia, či žiadosti kohosi, koho sa to vôbec netýkalo, pretože lekárka sa pred Mestským úradom neobjavila.(Ale objavil sa tam starosta obce Dúbrava, v ktorej sa zdržiavam, a mám s ním konflikty pre podobné praktiky!) Moje skúsenosti hovoria, že  ide o zastrašovanie, potláčanie slobody prejavu, represie, s akými sa stretávajú občania zo strany polície dosť často, ako mal možnosť osobne si vypočuť  4.mája 2011 aj samotný policajný prezident na stretnutí s občanmi v Žiline.Nie som teda jediná, kto sa takmer už trvale obracia na orgány a dožaduje zákonného postupu a spravodlivosti a to, čo hovorili občania verejne v Žiline len potvrdzuje, že nejde o výplody môjho paranoidného vnímania, ako sa snaží dr. Poloncová nahovoriť súdu, aby mohli proces "ukončiť" podľa svojich predstáv - tí, ktorí sú v pozadí celej veci a zrejme manipulujú priebeh sporu.
21.5.2011