streda 27. júla 2011

Ne-závislosť sudcov SR

 Sudcovia  SR!

90% z Vás nemá charakter, o morálke ani  nevraviac.    Nehanbíte sa požadovať   peniaze, ktoré  štátu chýbajú inde - v zdravotníctve, či  v sociálnej sfére. 
Chýbajú  tam  aj preto,  že nejeden z Vás pomáhal a pomáha  i dnes  v súčinnosti s inými zlodejmi rozkrádať   a "zatĺkať" údajnou zákonnou cestou vlastníctvo jednotlivcov, i to,  ktoré štát získal z práce občanov, naivne veriacich  v "lepšie zajtrajšky" a neraz bezodplatne budujúcich  hodnoty, ktoré sa stali predmetom zlodejskej "privatizácie"  po r. 1989. 
Vo svojej nenažranosti a  z pomstychtivosti voči tým, ktorí Vám momentálne "nehrajú do nôty" idete tak ďaleko, že tento nárok opierate o garanciu vlastnej  -  pochybnej  a dávno na základe faktov  verejne spochybnenej  nezávislosti, ktorej pravú podobu  nám  dokazujete takmer denne. 
Bez ohľadu na to, koľko ľudí ožobračujete a doháňate svojimi rozsudkami až k samovraždám, si zvyšujete životnú úroveň  - nejeden naviac úplatkami, ktoré Vám sotva niekto dokáže; aj keď sa o nich verejne hovorí. A ak aj dokáže, tak Vás z kauzy Vám rovní kolegovia vysekajú! Veď im to raz oplatíte, keď náhodou prichytia ich!
Výsledky Vašej práce pri stovkách  prípadov ale nedokazujú, že by kvalita a nestrannosť  Vašej rozhodovacej činnosti mala stúpajúcu tendenciu, ani že vynakladáte enormné úsilie na to, aby ste neprodukovali prieťahy, ktoré otravujú život občanom z radov "neplatičov" a "suterénu", za ktorých nás pokladáte,  pretože sa  v prevažnej miere nechováme tak amorálne, ako nejeden z odporcov , i z Vašich radov. Čo na tom, že týmto spôsobom vyrábate z účastníka konania, ktorý nemá na advokáta, vazala tohoto skorumpovaného štátu na celé desaťročia! Vazala, ktorý nemôže opustiť na dlhšie obdobie adresu svojho bydliska, ktorý sa nesmie ani presťahovať, aby ste mu  svoje podlé rozhodnutie nesprávoplatnili odoslaním rozhodnutia na starú adresu a  uložením na pošte ho  pripravili tak o možnosť obrátiť sa na vyššiu inštanciu.

Slovenskí občania  ( aj tá mlčiaca väčšina, ktorá sa bojí o svojich "päť slivák" , a preto sa verejne nevyjadruje radšej k ničomu) si už - síce  ešte len šeptom medzi sebou - ale   začínajú  rozprávať, že ich neprekvapí, ak sa aj tu nájde nejaký "nór", ktorý sa postará o nápravu - slovenského súdnictva  - podobným radikálnym spôsobom -  keď nevychádzajú snahy o jeho nápravu súčasnej ministerke spravodlivosti a jej prívržencom. 

Sudcovia SR! Neklamete!

Nezávislí ste  dávno - a to na  pravde, spravodlivosti, zákonoch, i  morálke, ktorú nejeden z nás, ktorý sa dostal do Vašich pazúrov nie vlastným pričinením,  si na rozdiel od Vás, vždy ctil.

Vaša závislosť na peniazoch, hrabivosť, túžba po čoraz vyšších platoch ,  ktoré odôvodňujete právom  na to, aby ste - podľa vlastných slov nejedného z Vás - mohli viesť  i so svojimi rodinami "dôstojný život" (pričom nejeden/nejedna z Vás tvrdí, že na  existenčné zabezpečenie jedného dieťaťa  potrebuje   40 000,- korún mesačne), je na povracanie.

Koľko lekárov i  sestier v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach vykonáva  a odvádza neraz aj omnoho spoločensky dôležitejšiu prácu, koľko  vysokoškolsky vzdelaných  odborníkov, bez ktorých by táto spoločnosť nefungovala, na iných postoch  má len zlomok z Vašich platov! 
A koľko občanov živorí - len preto, že si tu nemohli roky nájsť prácu - z príspevkov v hmotnej núdzi bez toho, aby sa ich niekto spýtal, či im tých cca 60,- E na mesiac postačuje - najmä ak sa stali ešte aj  obeťou mozgovej príhody (ako moja známa), alebo z inej príčiny nie sú schopní sa o seba postarať!
A koľko živorí tých poctivo pracujúcich občanov, bez ktorých by Vaše povýšenecky sa správajúce "excelencie" nemali zabezpečený poriadok , či iné nevyhnutnosti pre bežný život? To Vás nezaujíma. Vy sa len oháňate svojou dôležitosťou a pseudonezávislosťou.

V tomto štáte Vás ešte nik neohrozuje na životoch  - ani  pre nejedno svinstvo, ktoré ste mnohí spáchali svojimi "nezávislými" v rámci voľného výkladu zákona  rozhodnutiami.

A kto pozná kalné vody slovenského súdnictva aspoň tak  ako ja, musí  žasnúť nad trúfalosťou  niektorých indivíduí, keď sa dozvie z médií o snahách a krokoch  na  "obranu cti" nejednej sudkyne, či sudcu, s ktorými som mala "tú česť", ale  ich drzé chovanie, či podlosti  vyhlasované za sudcovskú nezávislosť v rozhodovacej činnosti  neboli nikdy -  ani  na základe mojich sťažností,  vyhodnotené kompetentnými ako konanie v rozpore ani čo i len s morálkou, tobôž so sudcovskou etikou! Pravdu mali vždy oni. Bez ohľadu na to, že skutočne drzo klamali.
Naopak - mne bolo,  písomne, kompetentnými  vyhrážané, že za urážku sudcovského stavu budem stíhaná!!!   (A to dokonca aj tými,  ktorí sa dnes domáhajú ochrany svojej cti  a osobnosti  v iných prípadoch prostredníctvom svojich zástupcov!)

Je namieste položiť si otázku: akej cti, akej osobnosti?

Zo svojich  osobných skúseností  v nadväznosti na odpovede kompetentných  som  dospela  k záveru, že aj v tomto smere si - okrem iných subjektov a indivíduí - vykladajú slovenskí sudcovia, prokurátori, policajti, znalci, a iní "všemohúci"  pojem česť a osobnosť  naozaj veľmi voľne!

A tak, ako je práve komu v ktorom prípade  vhodné!

pondelok 18. júla 2011

Nezávislí a spravodliví - iba vo vzťahu ku sebe

V r. 1999 som podala žalobu proti SBD IV v Bratislave, ktoré mi vytrvalo odmietalo odstrániť chybu na vykurovacom telese, či v systéme vykurovania bytu. Žiadala som nielen chybu odstrániť, ale aj  vrátiť pomernú časť zaplatených peňazí,  roky účtovaných za teplo, ktoré mi nedodali,  a ja som i napriek ignorantstvu tejto organizácie  riadne a včas platila.

Netrvalo dlho a v  SBD IV pod vedením Ing. Kolomana Černáka sa začali diať "zaujímavé" veci.

Naše peniaze boli popresúvané do jeho vlastného podniku - Správcovského bratislavského    družstva.                 
Spoločne s niektorými ďalšími osobami sa  následne pokúsili pôvodné SBD IV zlikvidovať  v konkurznom konaní pre údajnú platobnú neschopnosť. (SBD IV zastupoval proti nim JUDr. Čarnogurský st.)

Menovaný predseda SBD IV  totiž ešte  pred opustením pôvodného družstva popodpisoval právne listiny - záväzky, že toto družstvo dlhuje jednotlivým objektom desaťtisícové sumy.
(O činnosti  Ing. K. Černáka a jeho pôsobení ako v bývalom SBD IV, tak v "jeho" neskoršom SBD sa môžete dozvedieť na internete, keď sa cez Google  "pozriete" na aktivity  tejto osoby  a jej spoločníkov.)
Bez toho, aby sme mohli čokoľvek namietať, sme sa z vôle Ing. Kiselyovej  ako samozvanej zástupkyne vlastníkov ocitli pod nadvládou Ing. K.Černáka.

Pretože som sa ani po podaní žaloby nemohla domôcť nápravy a v jednoizbovom byte som doslova mrzla pri 16 stupňoch Celzia, resp. bola nútená dokurovať plynom, či el. prúdom, upozornila som kompetentných , že ďalej odmietam platiť a zadržiavam si peniaze vo výške toho, čo by mi mali vrátiť za nedodané teplo,  a inak neodôvodnené  zaúčtované a nevrátené položky, keďže ani súd vo veci môjho návrhu riadne nekonal.

Keď som kedysi chcela vidieť, ako nakladajú v Černákovom  SBD s našimi peniazmi, K. Černák si ma pozval do pracovne a tam ma fyzicky napadol, s komentárom, že  ich "nasierať nebudem" . A aj keď som mala riadne zdokumentovaný  zdravotný stav po útoku  a potrebné liečenia, polícia vec ututlala, a od prokurátorky z OP BA IV dr. Čajkovej som sa dozvedela, že som si to spôsobila niekde sama!!! (Takže pani Hedviga Malinová prvou nebola!)

Ako funguje mafia bielych golierov najlepšie dokazuje nasledujúce.                                                                

Poruchu neodstraňovali ani v nasledujúcich niekoľkých rokoch .                                                                             
Súdne konanie 11C 119/99 nie je ukončené dodnes.

Sudkyňa dr. Figerová , o ktorej  zaujatosti by pochyboval len hlupák, nie je vylúčiteľná - lebo sa zaujatou necíti.
Korupciu v jej prípade nie je možné dokázať, aj keď za roky, počas ktorých má prípad v rukách ona, jej rozhodovanie neviedlo k žiadnemu výsledku.
Prieťahy, ktoré vyrába neefektívnym konaním, majú len navyšovať moje trovy konania a náklady na spor.     
A majú byť pomstou za to, že v minulosti ÚS SR porušenie mojich práv v tomto smere zistil a priznal mi smiešne odškodnenie.
Promptne konať dokázala len  v momente, keď som sa sťahovala a odsťahovala z Bratislavy. Obratom určila znalca na vykonanie znaleckého posudku - na byt, ktorý mi už nepatril,  a po tom, ako bola  už dávno odstránená chyba, pričom znalec ani do bytu nevstúpil, lebo mu to neumožnila nová vlastníčka; napriek tomu, že som ešte v januári 2007 oznámila novú adresu na doručovanie, dala ma hľadať cez centrálnu evidenciu obyvateľstva SR, doručovala mi na starú adresu, a v jednom prípade , aj keď som z dôvodu sťahovania  sa ako z dôvodu hodného osobitného  zreteľa žiadala o predĺženie lehoty na doručenie dôvodov odvolania, využila situáciu a "dokázala"  podanie bez prieťahov -- obratom! odoslať  na KS, ktorý vec zamietol.

Keď som si už nevedela rady,  keď súd nekonal riadne, a ani odporca neodstraňoval problém, oznámila som SBD, že odmietam platiť  zálohy za bývanie až do vyriešenia nevykurovania. Na môj list nik nereagoval, nik neposlal ani výzvu na uhrádzanie platieb.
 Namiesto toho SBD ale postupne podalo  tri návrhy na vydanie platobných rozkazov - na tú istú pohľadávku - a aby to  vyzeralo ako tri rôzne podania, v každom bolo čosi inak uvedené, takže som sa nedokázala vo veci orientovať. Na moju písomnosť,  koľko teda vlastne dlhujem , nik nereagoval.

Samozrejme, lebo vytrieskať zo mňa trojnásobok trov konania pre advokátku dr. Tenczerovú, ktorá predtým pracovala ako právnička na SBD IV (a o tunelovaní  pôvodného družstva  určite vedela  a odišla s pôvodnou suitou do nového Černákovho SBD ako právna zástupkyňa "na voľnej nohe")  bolo výnosným "džobom" - tak , ako je to  pre nejedného  advokátskeho gaunera, ktorému chýba chrbtová kosť, a ktorých obyčajný človek stretáva na každom kroku, ak si dovolí otvoriť ústa.
Uvedená právna zástupkyňa v každom z prípadov len sem-tam vymazala v počítači nejaký riadok, či pozmenila nejakú cifru,  vytlačila nový  hárok papiera, čo označila za právny úkon a vyúčtovala si ho v plnej výške podľa vyhlášky.

Na tieto možnosti advokátskych vydriduchov som upozorňovala už ministerku dr. Žitňanskú,  i JUDr. Dubovcovú - poslankyňu, ale zdá sa, že stav sa nezmení.

Zákon naďalej bude umožňovať nenažrancom z advokátskych radov účtovať si za niekoľko riadkov administratívneho textu vytlačeného opakovane z počítača, aby si účtovali úkony a v plnej výške ako za odborný výkon.

Proti rozhodnutiu vo veci platobného rozkazu pod 5 C  40/2005-180 som sa odvolala s poukázaním na to, že všetky tri platobné rozkazy boli vydané zámerne a zbytočne, pretože stačilo jeden  opraviť vo vyčíslení dlžnej sumy v súlade so skutočnosťou.  Argumentovala som tým, že zaplatením  všetkých súm podľa každého platobného rozkazu  by som bezdôvodne zaplatila viac ako dvojnásobok  dlhu a preto musel o veci rozhodovať súd v jej merite. Poukazovala som na to, že trovami , ktoré má účastník hradiť, by mal byť skutočne iba úkon odborného charakteru z právneho hľadiska, nie niekoľko razy predtým  už podané administratívne "písačky ", aj že som už za konanie o jednom z týchto PR trovy zaplatila. Žiadala som  preto odvolací súd, aby znížil trovy na polovicu. 

Bez toho, aby sa odvolací súd zaoberal mnou namietanými skutočnosťami  a posúdil ich aj na základe mnou uvedených faktov  a súvislostí s prihliadnutím na to, že  boli zámerne, či   zmätočne navrhovateľom vydané tri  návrhy na vydanie platobných rozkazov na rovnakú pohľadávku, rozhodol v prospech SBD.

A v odôvodnení uviedol: " Odporkyňa neuviedla žiadny dôvod, pre ktorý by mal súd pokračovať v konaní, okrem toho, že nesúhlasí s tým, aby navrhovateľovi boli priznané trovy, ktoré si voči nej uplatnil."

Ak sa vezme do úvahy, že od r. 1999 nebol súd schopný riadne konať a vo veci  11 C  119/99 rozhodnúť  o vrátení  mi dlžnej sumy za nedodané teplo, je nespochybniteľná zámernosť  vo veci platobných rozkazov, kde súd v tomto prípade podanom v  r. 2005, vec pomerne rýchle  uzavrel rozhodnutím, proti ktorému sa odvolať nedá. Veď pripraviť ma o cca 620,- E je balzamom na dušu podliakovi K. Černákovi a jeho suite, ktorá argumentuje na súde tým, že v prípade vrátenia mi peňazí za nedodané teplo by som sa obohatila na úkor ostatných vlastníkov bytov!!! Bez ohľadu na skutočnosť, že si on a jeho suita neplnili povinnosti vyplývajúce im zo zmluvy voči mne, aj keď Ing. Kiselyová v mojom mene žiadala chybu viac razy odstrániť!

OS BA IV vo veci platobných rozkazov konal bez súčinnosti a  nepripustil spojenie vecí  do jednej, keďže išlo o jednu a tú istú dlžnú sumu, a už aj z toho vidieť, že zainteresovaným sudcom išlo len o to, aby sa mi mohli mstiť za moje  vystúpenia proti  neprávostiam ich kolegov v iných konaniach a  za podania na ÚS SR a ES ĽP.
V týchto prípadoch sa neoperovalo  nehospodárnosťou  konania !

A teraz trošku "konšpirácie".

O  mojom odvolaní proti čiastočnému rozsudku vo veci 11C 119/1999 rozhodovala  na KS BA JUDr. Javorčíková (predtým vystupujúca ako Stránska) - hovorkyňa iniciatívy Za nezávislú justíciu. Rozsudok vrátila súdu BA IV späť. Domnievam sa, že mohla pritom o nesporných veciach rozhodnúť aj sama a rozsudok zmeniť a neposkytnúť tak sudkyni Figerovej príležitosť opakovane dokazovať to, čo už dokázané bolo a odmietať dokazovať  skutočnosti, ktoré by svedčili proti mojim odporcom.

O  odvolaní proti uzneseniu vo veci na OS BA IV pod 5C 40/2005-180  na KS BA rozhodoval JUDr. Považan.

V r. 2009 na KS rozhodovala JUDr. Javorčíková ešte pod menom Stránska o mojom odvolaní proti rozsudku OS BA IV sp. zn. 6C 619/96, resp. 6C 32/00. 
Napriek za roky nazbieraným dôkazom, že išlo o komplot, za ktorým stála Štb, ktorej konfidentom je otec navrhovateľa  evidovaný  ako dôverník, ktorý mi mal zaplatiť na základe súdneho rozhodnutia škody spôsobené na byte č. 74 na Ul. Ľ. Zúbka 21, napriek tomu, že NS SR pôvodný rozsudok KS  v BA pre nezákonnosť zrušil, rozhodla v prospech Igora Malinovského ml. Žiadne dôkazy , ktoré som za 8 rokov nazbierala a jej senátu predložila, jej nestačili na to, aby  eštebákmi a bielymi goliermi predplatený rozsudok zmenila.

Žiaľ, ani Ústavný súd nekonal ináč -  formálne vec odmietol s tým, že o tom  už rozhodoval. Podstatou podania sa nezaoberal.  Asi "nebol záujem". V období, keď bol nezákonným spôsobom vynesený rozsudok na KS v BA   (dec. 1999) a v období podania môjho prvého dovolania, (febr. 2000)  bola  okrem iných predsedníčkou KS BA  aj súčasná predsedníčka ÚS SR.
Moje doplnenie, keď som zistila, že  zaplatený advokát vec spracoval veľmi povrchne, resp. nijako, súd nevzal na vedomie - aj v tomto prípade totiž využil skutočnosť a možno až po tom, ako som vec doplnila, ju odmietol s tým, že údajne o odmietnutí  bolo už rozhodnuté pred doručením  môjho doplňujúceho podania na ÚS SR.

Podľa medializovaných "klebiet?" sudkyňa Javorčíková žila so sudcom Majchrákom. Príčinou jeho smrti mali byť nezhody medzi nimi preto, lebo ktorási kolegyňa  verejne povedala, že medzi dr. Javorčíkovou a dr. Považanom je bližší vzťah.

Dnes sa pani sudkyňa Javorčíková  domáha u ministerky spravodlivosti zákroku proti kolegyni, ktorá má byť údajnou príčinou smrti jej druha. Cíti sa poškodená výrokmi kolegyne. Je namieste sa spýtať, či ju nemrzí, koľkých ľudí svojimi "výrokmi" v rozsudkoch poškodila za života ona ako sudkyňa, prípadne v minulosti ako prokurátorka.

Mám  právo sa spýtať, či neexistuje prepojenie medzi dr. Považanom a dr. Javorčíkovou   po pracovnej  línii  v nadväznosti na súd OS BA IV , z ktorého išli  odvolania v prípadoch týkajúcich sa mňa a určitého okruhu účastníkov konania  na rozhodovanie práve do ich rúk. (Túto myšlienku mi vnuklo spontánne vybavenie si istých konkrétnych situácií a skutočností, ktoré uvediem v niektorom z ďalších príspevkov. Majú totiž vzťah k sudkyni Javorčíkovej, predtým Stránskej.)

Advokátka, ktorá odrazu figuruje ako zástupkyňa SBD sa menuje Viera Malinowska, adresu si uvádza na Ul. Ľ. Zúbka č. 5, sídlo kancelárie na Brnianskej 43.  (Tam kdesi neďaleko bol jeden z bytov  evidovaných na agenta ŠtB - TS  A. Tekuša, ktorý figuruje tiež v prípade 6C 619/96 navrhovateľa Igora Malinovského ml., resp. 6C 32/00.)

Akýsi Igor Malinovský figuruje  na Paneurópskej vysokej škole  ako doktorand na práve.

Ten Igor Malinovský, ktorý zastrešoval eštebákom žalobu proti mne - ako pomstu za svojho otca, za  moju opovážlivosť postaviť sa verejne  proti eštebákom,  figuruje v rôznych registroch  v mnohých spoločnostich, z ktorých   nejedna, ako sa zdá,  sa "vyparila". (A veľmi známy je z kauzy "prevodu" budovy oproti prezidentskému palácu  na Štefánikovej ulici, ktorú kedysi  prevzal od exprimátora Kresánka údajne ako nádejné sídlo Demokratickej strany.)


Isto nemusím podrobne rozvádzať, čo myslím pod  dodatkom na záver , že "Božie mlyny melú pomaly, ale isto!" Žiaľ, v prípade slovenského súdnictva, prokuratúry, polície a ďalších zložiek moci melú tak, ako by mali dostatok vody na poháňanie mlynského kolesa len vo výnimočných prípadoch.

streda 6. júla 2011

Znalkyňa Poloncová vedie na body 2:0

Trestné oznámenie, ktoré som proti znalkyni po dosť dlhom telefonáte s pracovníkom polície PPZ v Bratislave podala osobne na Prezídiu policajného zboru u vyšetrovateľa, bolo pridelené policajnému oddeleniu v Liptovskom Mikuláši.
Už vtedy som žiadala v súčasne priloženom  písomnom podaní, aby vec bola pridelená  mimo polície v Liptovskom Mikuláši, pretože  MUDr. Poloncová má možnosť ovplyvňovať  vyšetrovanie vo svoj prospech. Ako som dospela k týmto záverom nejdem predbežne uvádzať.
Napriek tomu bolo podanie odstúpené do L. Mikuláša, kde  po dlhšie obdobie , nepochybujem, že  zámerne, orgán vo veci nekonal.
Osobne som  (okrem iných káuz)   na tieto skutočnosti a konanie znalkyne upozornila na verejnom stretnutí  policajného prezidenta v prítomnosti  zúčastnenej verejnosti a redaktora časopisu Týždeň.
Neviem, či sa polícia  v LM rozhýbala až po mojej sťažnosti kompetentným, alebo verejnom proteste proti konaniu MUDr. Poloncovej,  ale konečne  14. júna 2011 vydal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície PZ v L. Mikuláši uznesenie č. ORP-136/OVK-LM-2011, že moje oznámenie pre podozrenie z trestného činu znalkyne odmieta.
Na odmietnutie mu stačilo vyjadrenie Poloncovej, že sa ničoho nedopustila a že moje tvrdenia nie sú pravdou. 
Ani posudok po obsahovej stránke podrobne mnou rozobratý , ani zoznam písomnosti, ktorým som na polícii v Bratislave dokladovala, čo som  po oboznámení sa s obsahom posudku zakladala do súdneho spisu  na vyvrátenie dezinformácií a lží znalkyne (mala som v pláne ich vyšetrovateľovi polície predložiť  neskôr na založenie do spisu, čo mi nebolo umožnené, pretože som na polícii v Liptovskom Mikuláši nebola vypočutá na doplnenie podania), neboli dostatočným dôvodom na to, aby sa vecou orgán hlbšie zaoberal. 

Zjavné porušenie znalcovských povinností v tom smere, že znalkyňa nevykonala znalecké vyšetrovanie za spolupráce  iných znalcov  a  v súčinnosti s nimi  neurobila ani závery, policajného vyšetrovateľa nezaujímalo, hoci by takéto skutočnosti  ukazujúce na porušenie zákona , mali súčasne naznačovať aj možnú korupciu a z nej vyplývajúci zlý úmysel poškodiť skúmanú osobu, a  za takéhoto prístupu  vyšetrovateľa k prípadu , musel by orgán  akceptovať mnou uvádzané protiprávne konanie znalkyne.
Uznesenie orgánu polície však  nie je odôvodnené žiadnymi faktami - iba tvrdením znalkyne - proti môjmu tvrdeniu!
Moja sťažnosť proti uzneseniu bola tiež  odvolacím orgánom označená za nedôvodnú.                                    
Na základe "odporúčania" som teda podala podnet na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši , aby preskúmala zákonnosť postupu vyšetrovateľa v konaní a rozhodovaní vo  veci pod uvedenou spisovou značkou.
Dňa 6. júla  2011 som  prevzala uznesenie OP v Lipt. Mikuláši - 1Pn 274/11-6 zo dňa 29. júna 2011, podpísané prokurátorkou JUDr. Zd. Klaučovou.

V uznesení  je moje podanie označené ako sťažnosť a táto je ako nedôvodná zamietnutá!  Proti uzneseniu obvodnej  prokurátorky nie je prípustná sťažnosť!
V  uznesení prokuratúry  rovnako  nie je odmietnutie  odôvodnené  podstatou , ktorá je  uvedená v mojom pôvodnom podaní, neargumentuje použitím faktov, ale "bleskovým konštatovaním", že som mala na polícii v Bratislave možnosť oznámiť všetko, čo som považovala za dôležité, na koľkých stranách som ho podala a že som doložila aj posudok, a zo všetkého  v spise doloženého je jasné, že  "MUDr. Poloncová v znaleckom posudku nepodala vedome žiadne nepravdivé údaje a taktiež nezničila dôležité nálezy zo zdravotnej dokumentácie."
Nikde ani slova o tom, že som priložila aj zoznam písomností, ktoré som zakladala do súdneho spisu, ktoré dokazujú klamstvá a fabulácie Poloncovej . 
Pani prokurátorke asi neslúži zrak, ak nevidí aj také písomnosti, ktoré  preukazujú opak, ktoré poukazujú na lži  Poloncovej a stoja jasne proti jej fabuláciám , lžiam a dezinterpretáciám v znaleckom (?) posudku.
Na druhej strane je prokurátorka  viditeľne   obdarená jasnovidectvom; suverénne totiž tvrdí, že Poloncová nezničila žiadne moje dôležité nálezy zo zdravotnej dokumentácie.
Tvrdí to tak suverénne, ako by bola prítomná pri mojom vyšetrovaní. Tvrdí to, aj keď   Poloncová nemá ako inak  dokázať opak mojich tvrdení  -  len svojimi (lživými) tvrdeniami  proti tvrdeniam mojim - pravdivým.
(Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že asi ťažko by sa niekto neustále sťažoval  a vyrábal "kauzy" bezdôvodne. Len pre nedostatok inej zábavy, najmä ak je v takom zdravotnom stave ako ja.)
Ale väčšina občanov tohto štátu veľmi dobre vie, že podobnými podliakmi  sa územie  našej republiky priam hemží.

"V rámci postupu pred začatím trestného stíhania sa nevykonáva dokazovanie, ale musia byť dané skutočnosti, na základe ktorých je možné začať trestné stíhanie.
V danom prípade však neboli žiadne podklady, ktoré by zdôvodňovali naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov uvedených v Trestnom zákone." (Z uvedeného uznesenia OP v LM.)

Nuž,  keďže  ja som dotyčnými  vnímaná ako  odpad ich "smotánkovej" spoločnosti, je jasné, že pravdu mať nemôžem!

Zákonito sa objavuje otázka: Kde je tu nestrannosť? Nezaujatosť orgánu, ktorý by nemal argumentovať tým, čo nie je jednoznačné, ale držať sa faktov, "čierneho na bielom", nie rečí kreatúr, ktoré nemajú úctu pred ničím.
Oba orgány však konajú v opačnom duchu - zabraňujú vyniesť na svetlo skutočnosti, ktoré by mali a mohli napomôcť dokázaniu podlého konania MUDr. Eleny Poloncovej ako znalkyne.
Polícia i  prokuratúra ignorujú  písomnosti mnou predložené z hľadiska ich obsahu  i z hľadiska možnosti doplnenia podania a spisu ďalšími písomnosťami - tými, ktoré sú uvedené v zozname,  ktorý som dala vyšetrovateľovi   ako prílohu k  podaniu  ešte v  Bratislave.
O týchto sa vo svojich uzneseniach nezmieňuje ani len slovom ani jeden z orgánov!

Veď prečo by aj! Boli by totiž základom pochybností o "čestných úmysloch" Poloncovej!  

Týmito postupmi a  rozhodnutiami  polícia i prokuratúra v Liptovskom Mikuláši  znova raz dokázali,  aký je občan bezmocný voči mafiánskym praktikám a prepojeniam, ktorými mu  zasahujú do  života na základe objednávok staré štruktúry.

sobota 2. júla 2011

Slovenská psychiatria a jej "celebrity"

Dňa 1. júla 2011 prebehlo ďalšie dejstvo vo veci  4C 158/2005  na Okresnom súde v Žiline. Pred súdom bola vypočutá súdna znalkyňa z odboru psychiatrie MUDr. Elena Poloncová z Liptovského Mikuláša, ktorú súd určil, aby na mňa - Tatjanu Šidlovú ako navrhovateľku  v spore proti INA Kysuce, a. s. vypracovala súdnoznalecký posudok. Vyjadrila som sa totiž, že som ochotná toto vyšetrenie podstúpiť v nádeji, že mi pomôže, no nerátala  som s bezcharakternosťou  uvedenej znalkyne, ktorá sa spreneverí tomu, na čo prisahala po skončení školy a pri vymenovávaní za súdnu znalkyňu.

Ako som už spomenula, dotyčná lekárka odo mňa postupne prevzala časti zdravotnej dokumentácie,  z ktorej postupne poscudzovala niektoré doklady o zdravotných vyšetreniach a ošetrení, aby nebol dôkaz o mojich tvrdeniach, s akými ochoreniami  a situáciami som počas života zápasila a zápasím, a ktoré negatívne ovplyvňujú môj celkový zdravotný stav po stránke fyzickej i psychickej,  a sú príčinou mojej zníženej fyzickej a psychickej odolnosti pri záťažových situáciách,  ako aj celkovej výkonnosti.

Z obsahu znaleckého posudku je súdnemu človeku jasné, že tento bol vyrobený na objednávku kohosi v pozadí, pre koho je dôležité pred súdom dokazovať, že si vymýšľam, klamem, že trpím stihomamom, a že nie je podstatou mojej žaloby porušenie dobrých mravov a moja doživotná vydierateľnosť na základe toho, čo do Dohody vmanipuloval odporca cez svojho právneho zástupcu Mgr. Heringeša, ktorý je zjavne iba osobou, za ktorú sa skrývajú "iné". (V súvislosti s  advokátskou kanceláriou Heringeš  & partner, s.r.o. bola v tlači spomínaná zmluva, ktorú urobili 1. 2. 2006 s dodatkom  z 23. 3. 2006 s MK SR , a NKÚ neskôr  zistil, že  tu prišlo k porušeniu zákona. Aj toto  naznačuje, ako treba vnímať dôveryhodnosť tejto advokátskej kancelárie: ak MK SR nebolo schopné vidieť porušenia zákonov pri uzatváraní zmluvy, ako toho môže byť schopný človek bez právnického vzdelania a aktuálnych informácií v danej oblasti a veci? Verejnosť má právo sa domnievať, že  aj v tomto prípade  išlo najskôr  o do rúška zákona zahalené "výpalníctvo" zaevidované ako poskytovanie právnych služieb, pričom v tlači uvádzali v tejto  spojitosti  aj niektoré iné subjekty.)    

Ja, ako človek bez peňazí, bez správnych väzieb na správnych zločincov organizovaných a etablovaných v štruktúrach verejnej  a štátnej moci, platených z daní  občanov SR, zločincov, ktorí manipulujú dianie  v tomto štáte s pocitom rovnosti Bohu, lebo majú moc rozhodovať o osude ľudí, ktorých majú podelených na tých "našich" a tých, ktorí "sú proti nám", nemám žiadnu úctu orgánov, na ktoré sa obraciam, aby som sa domohla spravodlivosti - aj pre konanie  kreatúr z oblasti psychiatrie, pretože MUDr. Poloncová nie je prvou, kto si na mne ukája svoje mocenské chúťky a komplexy, a za svoje výplody fantázie  - za nekorektné  až lživé vyjadrenia v posudkoch  a pred súdom inkasuje - predbežne od štátu -  stovky eur.

Podobné "diagnostikovanie" som zažila po mojom pokuse o samovraždu po treťom výsluchu na polícii k vražde Coufala na psychiatrii Fakultnej nemocnice na Mickiewiczovej ul. v Bratislave v auguste 1982, kde vtedy "účinkovala" ako primárka nomenklatúrnička MUDr. Žuchová, v tom období bývajúca na Zúbekovej ul. č. 27! (Pôsobili tam vtedy aj MUDr. Mayer, MUDr. Pálházy, MUDr. Rakús. Môj skoro jednomesačný pobyt  bez môjho súhlasu a súdneho príkazu v tomto zariadení by vydal na nový Prelet nad kukučím hniezdom! Bolo mi odmietnuté  vyšetrenie a ošetrenie zlomeniny  kostrče, ktorú mi spôsobil  ošetrovateľ kopancom  na  privítanie! Keďže napokon nezistili nič "podozrivého" v mojej osobnosti,  snažili sa mi  "prišiť" aspoň alkoholizmus!)

Ako najlepší príklad  v zmysle zistenia, že postupom času sa stane každý psychiater obeťou svojho povolania a potreboval by sám dôkladnú psychiatrickú liečbu, si dovolím uviesť MUDr. Víta Provazníka,  ktorého "nález" uvádza vo svojom znaleckom posudku 1/2011 znalkyňa (?)  Poloncová.
Pred tým, ako mi pre CFIDS priznali  v r. 2001 konečne invalidný dôchodok, musela som absolvovať proti svojej vôli aj psychologické a psychiatrické vyšetrenia. Nezostávalo mi iné, lebo som skutočne nevládala vôbec chodiť do zamestnania a žiť som nemala z čoho.
Pretože som nebola schopná ani chodiť, išla som za najbližším psychiatrom, ktorým bol MUDr. Vít Provazník v poliklinike v Bratislave -  Karlovej Vsi.
Odpovedajúc na úvodnú otázku som odrazu zaregistrovala nevídanú aktivitu pána doktora - trieskal do stroja ako divý, nuž som sa ho spýtala, čo tam "preboha" toľko píše, veď som k nemu ešte len  prišla. Keď ale začal na mňa štekať, či aj jeho budem žalovať, svitlo mi. Nuž som si vzala  "odporučenku" a  s   komentárom, že veď sa môžem dať vyšetriť aj inde, som odišla na Mýtnu ulicu. Aké bolo moje prekvapenie, keď na posudkovej komisii vytiahla posudková lekárka MUDr. Nemlahová papier, z ktorého čítala, že mám paranoidnú schizofréniu! Protestovala som proti tomu, a napokon mi originál "nálezu"   lekárka  vydala. Mám ho k dispozícii doteraz.
Posudky od  MUDr. Janíkovej a MUDr. Lovichovej, u ktorých  som  absolvovala po odchode od dr. Provazníka vyšetrenia, hovorili opak. Neviem, ako sa ocitol  Provazníkov posudok v dokumentácii u MUDr. Janíkovej, ale bol daný k dispozícii MUDr. Poloncovej, ktorá ho s radosťou využila -  ale ani ona sama nekonštatuje, že by som trpela paranoidnou schizofréniou! Nuž mi "vyrobila" aspoň paranoidné vnímanie sveta.
Neskôr sa ukázalo, že moje "žaludby"  (rozumej žaloby)  do Štrasburgu, ktoré som spomenula pred Provazníkom, boli dôvodné - čo len potvrdzuje opodstatnenosť mojich tvrdení, že na Slovensku je  každý sťažovateľ  označený  za paranoika a kverulanta, a je ním trvale, aj keď sa preukázal opak!!! 
Práve "vďaka" podobným kreatúram, aké tu opisujem, ktoré požívajú dôveru ako "úradné" osoby všade - najmä medzi "svojimi"!
V nadväznosti na konanie dr. Provazníka som si dala urobiť výpis z čerpania zo svojho konta v zdravotnej poisťovni a s prekvapením som zistila, koľko lekárov si na mňa vyčerpalo peniaze za zdravotné výkony, ktoré mi nikdy neposkytli. Najväčším prekvapením bolo, keď som zistila, že si MUDr. Provazník účtoval za komplexné psychiatrické vyšetrenie pacienta.  Kontrolný orgán potvrdil, že nemal vo svojej dokumentácii žiadne podrobné vyšetrenie mojej osoby a že mu úhradu nevykoná. Písomnosti súvisiace s touto skutočnosťou a moje podania proti dr. Provazníkovi sa z ktoviekoho iniciatívy - najskôr asi z iniciatívy jeho samotného - ocitli v záznamoch u  psychiatričky dr. Evy Janíkovej z Mýtnej ul. v Bratislave, od ktorej  sa dostali ku znalkyni.
MUDr. Poloncová  ignorovala moju doporučenú výzvu o vrátenie "zadržanej" dokumentácie, a  rovnako MUDr. Janíková neodpovedala na moju písomnú doporučenú žiadosť o sprístupnenie dokumentácie, ktorá bola/je založená v jej ambulancii. (Ruka ruku umýva?)

Musím konštatovať, že asi ťažko nájdete takého "odborníka" akým je dr. Provazník, ktorý by bol schopný v priebehu piatich minút  pacientovi a na diaľku diagnostikovať paranoidnú schizofréniu. Jeho výkonnosť a "odbornú spôsobilosť" dosahovali len MUDr. Estera Kubicová , obvodná lekárka  z  polikliniky na Schneidra-Trnavského č.8 v  Dúbravke (ktorá oddane pomáhala v snahách Ing. E. Kiselyovej a Ing. Z. Neubauerovej  - mojim bývalým susedám produkovať dôkazy , aby ma mohli  zbaviť užívacieho práva k bytu č. 74, keďže eštebákom nebola vhod moja svedecká výpoveď  k vražde Coufala)  a MUDr. Ondrisková, psychiatrička z polikliniky v  Karlovej Vsi, s ktorou som sa osobne stretla jediný raz a získala som dojem, že "v poriadku" nebude  ona , na čo mi neskôr súhlasne prikývla zdravotná  sestra z inej psychiatrickej ambulancie, a preto som nikdy viac za ňou - ani pod nátlakom Kubicovej, nešla, pretože som ani nemala dôvod , ani necítila potrebu  v tom období navštevovať psychiatrov. (Ale aby boli motivácie dotyčných jasné - na prvú som podala na podnet jej ambulantnej sestry a poškodených pacientov  oznámenie za úplatkárstvo, ktoré bolo podľa kompetentných orgánov vyhlásené za  premlčané, hoci ho pacienti a jej ambulantná sestra dosvedčili, a druhú "odborníčku"poslali radšej pôsobiť do Veľkých Levár, aby nebola  na očiach verejnosti.)
Znalkyňa MUDr. Poloncová  sa preukázateľne  v posudku vôbec nezaoberala tým, ako vplýva na postihnutého ochorenie CFIDS a tendofibromyalgia - ako vplýva jeho zdravotný stav na schopnosť fungovať v bežnom živote, najmä na schopnosť odolávať nátlakom, manipulácii, schopnosť vidieť veci v súvislostiach a  vidieť a  vedieť  si zvážiť ich  možné následky v budúcnosti, schopnosť si uvedomiť a odolať  úmyselnému vyvolávaniu stresových situácií  odôvodňovaných údajnou časovou tiesňou ( pričom  jediným cieľom  tohoto konania je dotlačiť obeť k podpisu zmluvy, ktorá je nenápadne nevýhodná  a je legalizovanou  zákonnou možnosťou na okradnutie  občana, ktorý sa dobrovoľne nechce vzdať svojho vlastníctva za dumpingovú cenu , lebo vie, že cena jeho majetku je vyššia), naviac, ak v posudzovanom období  mal ešte zdravotnú krízu a takmer dva roky sa kumulovali iné zdravotné problémy, pre ktoré v tom období musel  absolvovať viaceré vyšetrenia. 

Rovnako sa nezaoberala príznakmi  samotného ochorenia, ktoré sú veľmi početné a rôznorodé  (no napriek tomu sa odvolávala na klasifikáciu MKCH-10) a stav pacienta sa mení takmer zo dňa na deň, pričom ide o cykly, počas ktorých sa po určitú dobu pacient  cíti v "normále" - občas aj niekoľko mesiacov.
Odvaha znalkyne posudzovať a vydať znalecký posudok  a bez súčinnosti iných odborníkov, je  obdivuhodnou  známkou drzosti. Motiváciou k takémuto konaniu môže byť korupcia v pozadí, aj keď túto znalkyňa popiera. Samozrejme,  nie sú vylúčené  iné dôvody,  najmä ak ide o  posudzovanie osoby, ktorá  verejne prejavuje svoj názor na eštebákov, postaví sa proti "bielym golierom"  - domácim, i  tým s väzbami na zahraničie (INA Kysuce ako súčasť IWK - Maria Schaeffler, Nemecko) , nelichotivo sa vyjadruje o skorumpovaných orgánoch štátu a dovolí si  sťažovať sa, podávať trestné oznámenia a žaloby, na ktoré občana odkazujú všetky orgány !

Je teda dosť dôvodov označiť  takéhoto občana  úradným spôsobom  za paranoika  - aby mal štát a jeho vyvolení na každej úrovni pokoj od neho a dôvod ignorovať  jeho práva  - údajne! garantované Ústavou SR -  na každej úrovni.

K takýmto záverom dospeje súdny človek, pretože povinnosťou znalca je  podľa zákona pribrať na posúdenie čiastkových otázok konzultanta z príslušného odboru, aj keď to neprikázal súd,  a toto svoje rozhodnutie má znalec súdu riadne odôvodniť.

Prečo by sa tým však zaoberala, prečo by konala v súlade so zákonom, keď prioritnou požiadavkou skrytého predplatiteľa výsledku a záveru znaleckého posudku má byť paranoia a ona za takto "kvalitne" odvedenú prácu  (posudok a vyjadrenie k nemu pred súdom) dostane niekoľko stoviek eur, ktoré jej súd obratom vyplatí! (Mne by stačili pri výške môjho dôchodku minimálne na pokrytie štvrťročnej existencie!)

Neviem, či bol jej postup v súlade so zákonom, keď mi dala niekoľko stranový "dotazník" vypĺňať  doma  a ja som ho aj  doma vypĺňala.( Dotazník, ktorého otázky boli koncipované ešte pred r. 1976, ako vidieť z údajov na hárku, kedy bol vytlačený.) Osobne som skonštatovala, že ide o materiál, ktorý sa používal na likvidáciu triednych nepriateľov cez psychiatriu, čo som lekárke aj povedala. (V súčasnosti som mala odpovedať na otázky o.i. napr. týkajúce sa mojej sexuálnej orientácie,  ba dokonca aj súvisiace s marxizmom-leninizmom!!! Dotazník so svojimi odpoveďami mám odkopírovaný a jeho fotokópia je súčasne  dôkazom, že som ho vypĺňala doma.)
(Neskúmala som,  či si oprávnene a za čo vyúčtovala MUDr. Poloncová  cca 505,- E  v súvislosti s mojím vyšetrovaním od štátu , a či aj  tie hodiny, ktoré som odsedela doma ja nad vyplňovaním dotazníka v jej neprítomnosti a  počas sviatočných  dní  na konci roka 2010. )

Keďže som nemala pocit, že by sa mi dôkladne venovala, a že je schopná písomne zaznamenávať , čo hovorím, doplnila som  sedenia písomne - odoslaním listov doporučene, aby sa nedostali do rúk nepovolaným osobám - aj pre upresnenie a istotu, že pochopila veci správne, keďže mi nikdy nedala  možnosť vysvetliť podrobnosti a objasniť  svoje postoje, ani tvrdenia podložiť nejakým dôkazom úradného charakteru.(Lekárku zaujímalo,  napr. prečo listy posielam doporučene - "veď to stojí veľa peňazí!" , ako to, že už nemám "ten" dom, či verím súdu!  - veď mi priznal advokátku!  a podobne. Dnes môžem  len konštatovať, že veriť sa naozaj nedá už nikomu! A ak neverím nikomu, tak vychádzam zo svojich vlastných štyridsaťročných životných skúseností s podliakmi reprezentujúcimi štátnu  a verejnú moc.)

Ako sa cíti obeť praktík podvodníkov, a neraz aj súdnej  a inej moci, určite zažilo množstvo slovenských  práva sa domáhajúcich občanov, ktorí sú prezentovaní a vnímaní  na súdoch, prokuratúrach, polícii a orgánoch verejnej správy ako tí, ktorí klamú:  je nám pripomínané - neraz arogantným tónom - že si máme dávať pozor, aby sme neboli za svoje vyjadrenia stíhaní pre krivé obvinenie,  neraz  na nás revú , že máme hovoriť k veci, odpovedať na otázky , ktorých zmysel a cieľ je často pre nás problematické  v danom momente pochopiť,  a  niekde   a  niekedy sa dozvedáme, že   máme  vraj jediné právo - byť ticho!

Znalecký posudok  založením  do súdneho spisu sa stáva verejne dostupným a prestáva byť dokumentom, ktorý podlieha lekárskemu tajomstvu. Rovnako pacient musí súhlasiť s použitím svojej dokumentácie, a tým sa vlastne stáva  zraniteľným a bezbranným, pretože posudok  i zápisnice z výsluchu znalca môže protistrana beztrestne  zneužívať a rozširovať a  používať proti probandovi  ich kópie kdekoľvek si zmyslí s odvolaním sa na to, že ide o dokument vytvorený odborníkom.

Je zaujímavé, že v tejto súvislosti súd neupozornil ani MUDr. Poloncovú, ani Mgr. Heringeša na prípadné trestné stíhanie za  ohováranie, za nepravdivé vyjadrenia (ktoré som čiastočne súdu dokázala a doložila inými písomnosťami) a prípadné zneužitie posudku na iné účely a v iných konaniach. (Do protikladu treba postaviť nepripustenie mojej zvukovej nahrávky ako dôkazu, ktorú som vyhotovila na jednom z jednaní s Heringešom a Paštekom, pričom diktafón bol položený medzi nami na stole. A použila som ho preto, že som si nebola schopná zapamätať v stave, v akom  som sa nachádzala,  už deň predtým z kaukliarskych  výkonov Mgr. Heringeša nič! Že by mohla byť napokon dôkazom podlosti protistrany, som vtedy vôbec nemohla tušiť!) 

Sme na tom občas horšie ako zločinci - neraz musíme znášať pocit poníženia a bezmocnosti, keď  ešte aj zastupujúci advokát  sa vyjadrí, že neverí našim tvrdeniam!  Neverí, hoci nemá tiež dôkaz o tom, že sa veci neudiali tak, ako ich predkladáme my!
A to len preto, že nemôžeme svinstvá "všemohúcich"dokázať inak ako slovami rozhorčenia, najmä ak sa dostaneme do situácie, že nám zlikvidujú  dôkazné materiály , alebo skutočné dôkazy vyhlásia za nezákonné a nedovolia ich pripustiť,  že v spravodlivom bezmocnom hneve nám povolia nervy a dôrazne sa rozhodneme brániť zubami-nechtami aj napriek snahám nás umlčať. ( Máme sa - MY - zdržať takýchto prejavov! Vytvárame si totiž zlý obraz o sebe!)
Gauneri  za svoje klamstvá ani aroganciu pred súdom i voči súdu stíhaní nikdy nebudú - a nielen to, ale v mojej prítomnosti sa im ešte ani raz nedostalo  podobného ponaučenia ako mne! Ani vtedy, keď sa preukázalo, že očividne klamú, alebo sa drzo správajú voči súdu. (Prečo asi?)

Ja však musím vyvracať podozrenia, že predkladám starý  záznam lekára, na ktorom je rozmazaný dátum,  že som bola skutočne chorá tento rok - nedávno, nie pred rokom, vysvetľovať, že to, čo vyzerá ako chrípka, je len jeden z ukážkových charakteristických prejavov ochorenia CFS/CFIDS, a možno si to prečítať aj na internete. Môj   zdravotný stav je označovaný za chronické ochorenie - teda akoby nemenné, ktoré nijako neovplyvňuje moju činnosť (veď vyzerám tak dobre! - samozrejme -  ale iba zvonku!), bežný život, výkonnosť, schopnosti fungovať v každom smere, čo je však v rozpore s odbornými  názormi a závermi imunológov v súvislosti s uvedenými ochoreniami  v  celosvetovom meradle. Musím si odkladať každý pokladničný blok  z lekárne, cestovný lístok, aby som mohla doložiť, že neklamem, musím ponižujúco vysvetľovať, čo ma všetko práve bolí, prečo nemôžem dobre chodiť, atď.

Kde je tu úcta voči mne ako človeku? Ak  niekedy odpoviem na otázku ako sa cítim, že dobre, tak mi ani nenapadne, kam niekto zo zúčastnených mieri - zvykla som si totiž na množstvo zdravotných problémov za niekoľko desaťročí tak, že sa nimi permanentne nezaoberám,  k lekárom chodím už len v najnevyhnutnejších prípadoch - keď už nemôžem ovplyvniť svoj stav dostatkom spánku a správnou (hoci drahou) stravou a životosprávou. A neraz teda si už ani neuvedomujem, ak nemusím nadmerne fyzicky organizmus zaťažiť,  že ma bolí to, či ono, že mám rany na niektorých miestach tela, ktoré mi mokvajú a sú tiež súčasťou porúch imunity a vždy sa vyskytnú niekde inde. Asi v tomto zmysle sa teda cítim normálne. Po "výlete", hoci len na nutné nákupy, ďalší deň som nútená preležať.
Pri mojom temperamente , ak sa vychádza iba zo slovného prejavu, je málokedy na mne vidieť  únavu. Tá sa prejavuje najmä v psychickej oblasti - neznášaním hluku, prudkého svetla, pachov, neschopnosťou rozmýšľať a reagovať pohotovo a presne, bezchybne  koncipovať a prepísať text, ktorý vyžaduje aj určité znalosti, enormnou podráždenosťou  a najmä úplnou neschopnosťou pokojne riešiť situácie zapríčinené povrchnosťou alebo zámernosťou iných, s ktorými sa dostávam do kontaktu v bežnom živote  a som proti nim bezmocná - odčerpáva  mi to totiž na dlhú dobu nesmierne množstvo  energie, ktorú potrebujem na zabezpečenie svojej základnej  existencie.

Kategórii "podliak" sa stačí  vyjadriť pred orgánom , že sa  dotyčný ničoho nedopustil, a tým je vec na každom orgáne "vybavená" a trestné oznámenie je "dôvodne" odmietnuté. Je samozrejmosťou, že sa pritom účelovo zabráni oznamovateľovi trestného činu predložiť dôkazy, ktoré ak nie sú priamymi, tak aspoň podpornými, aby preukázal,  že jeho tvrdenia nie sú výmyslami a krivými obvineniami kreatúr s diskutabilnou "príslušnosťou". Posledná moja  skúsenosť v tomto zmysle je práve v prípade trestného oznámenia na dr. Poloncovú.

Pred súdom som sa nezdržala, aby som (- vynervovaná z toho, ako drzo a bez mihnutia oka znalkyňa klame, i z toho, že pred súdom nepožívam žiadnu dôveru a skutočnú úctu ako človek a občan , a nie je tu skutočná rovnosť pred zákonom  napriek vonkajšiemu zdaniu - ) aj napriek protestu  a  slušnému upozorneniu zákonnej sudkyne, že dostanem pokutu, že to či ono  k veci nepatrí a mám klásť iba otázky - nevyjadrila svoje rozhorčenie priamo znalkyni do očí, keď s bezcharakternosťou vlastnou  prednovembrovým nomenklatúrnym kádrom klamala, že mi vrátila všetky doklady zo zdravotnej dokumentácie o podstúpených vyšetreniach , že  pravdu nehovorím ja, že  posudok urobila zodpovedne a  že v zdravotnej dokumentácii som nemala vlastne nič! "Nepamätala" si ani, že som jej hovorila aj o tom, že som bola znásilnená, i že som bola napadnutá  2. 10. 1998 osobou, ktorá sa mi vyhrážala zastrelením  - nič z toho v posudku nefiguruje, aj keď je všeobecne známe, že takéto životné udalosti sú doživotnou traumou  a doživotne poznačia človeka, jeho dôveru k iným.  Ale veľmi "dobre si pamätala", že som hovorila, že som užívala amitriptylín pol tabletky (čo nezodpovedá skutočnosti - "tlačila" na mňa, aby som si spomenula, koľko som užívala tabliet v období asi 8 rokov dozadu!  a ja som  podráždená odpovedala v tom zmysle, že neviem, že si nepamätám,  a nie je to podstatné, či to bola jedna alebo pol tabletky) a ako som sa veľmi dobre a podrobne rozpamätávala na situácie z minulosti! (Pričom nemala ničím potvrdené - ani overené -  že moje výpovede sú pravdivé!)

Znalkyňa  vo svojich prednesoch/odpovediach na otázky  pred súdom potvrdila, že nie je odborníčkou na to, aby posúdila súvislosti a spolupôsobenie ochorenia/í na celkovú schopnosť učiniť právny úkon v tom zmysle, ako ho občanovi vnucujú pri podpise akejkoľvek zmluvy( t.j., že podpisom potvrdzuje, že úkon urobil z vlastnej vôle, nie za  nápadne nevýhodných podmienok - a tak tie skryté ten, kto nepozná legislatívne diery,  ich  nevýhodnosť  vôbec nemusí odhaliť ani do smrti) a plne si vedomý toho, čo činí.V tejto súvislosti treba poznamenať,  že sa z bežných  a ožobračovaných ľudí, tlačených do kúta napr. tým, že im bude vyplatených 1,2-násobok znalcom určenej ceny za pôdu ako zvýhodnenie za dobrovoľný odpredaj vo verejnom záujme, našiel asi málokto,  kto by nepodpísal a nechal sa  radšej vyvlastniť a šiel so žalobou na súd pre nezákonné vyvlastnenie. A tak najrôznejšie "mafie" i mafia  ťažia z takéhoto jednoduchého spôsobu    "legálneho" nadobúdania  cudzieho majetku.

Je známe, že všeobecne známe veci na súdoch dokazovať netreba. Napriek tomu, ja musím do podrobností dokazovať všetky príznaky diagnóz, pre ktoré som bola daná do invalidity už v r. 2001, vysvetľovať, čo je podstatou ochorenia, ako sa prejavuje  - aj keď ponúkam na nahliadnutie zdravotnú dokumentáciu, ktorej časť som v kópiách dávno do súdneho spisu doložila.

Myslím, že ak súd  nemá potrebné odborné vedomosti a ani znalkyňa z odboru psychiatrie nie je schopná tieto veci fundovane súdu vysvetliť a spracovať v posudku, mal by súd pribrať, alebo aspoň požiadať o odborné vyjadrenie toho, kto sa dlhé roky zaoberá imunológiou, nehovoriac o vyšetrení u psychológa.
Pre orientáciu všetkých však, domnievam sa, že úplne stačí vyhľadať si  informácie na internete pod MKCH - 10 a najmä pod heslom CFS/CFIDS cez Google sa  podrobne oboznámiť s najnovšou bakalárskou prácou  pani Petry Jansovej, ktorá sa zaoberá práve prejavmi tohoto ochorenia a jeho dôsledkom na život postihnutého! (http://www.me-cfs.cz)

Znalkyňa Poloncová sa odvoláva, že vychádzala z klasifikácie MKCH-10, ale jej závery v tomto smere sú zrejme jej fabuláciami. Ochorenie je zaradené podľa ošetrujúceho imunológa ako D 84 - 89. A podľa odborníkov sú aj stavy depresie  sprievodným zjavom tohoto imunologického ochorenia. A ako ovplyvňuje depresívny stav vôľové vlastnosti jedinca, jeho ľahostajnosť voči okoliu a situáciám, zrejme by mala najlepšie vedieť samotná znalkyňa, ak skutočne vyštudovala odbor psychiatria riadne a na lekárskej fakulte.

Je zaujímavé, že znalkyňa napriek tomu, že z dokumentácie, ktorá ešte nebola doložená do spisu (a preto ju vlastne odstránila - aby zmizli dôkazy),  uvádza časť  z dekurzu - záznamu, ktorý jasne dokumentuje stav ešte pred podpisom zmluvy a bol urobený vtedajšou obvodnou lekárkou. Uvádza aj ďalšie záznamy z karty  z evidencie obvodného lekára, ktoré už boli odkopírované v súdnom spise, ale napriek tomu  ich popiera v tom  zmysle, že by mali byť rozhodujúce, určujúce alebo aspoň významné pre stav, v ktorom som sa nachádzala (už dlho pred tým, ako začala na mňa INA Kysuce vyvíjať nátlak na odpredaj pôdy pre výstavbu) tesne pred jednaniami a v období podpisu zmluvy a  nekorektnej Dohody.

Skutočnosti, ktoré nie som schopná  z právneho hľadiska postrehnúť a posúdiť, súdu veľmi fundovane predniesla moja súdom určená právna zástupkyňa. Poukázala práve na to, že znalkyňa uvádza nálezy a záznamy, ktoré dokumentujú, že som nebola schopná fyzickej a psychickej činnosti a potrebovala som pokoj minimálne 3 mesiace, a rovnako som nebola schopná cestovať na dlhé vzdialenosti; sú o. i. datované  už 24. júna 2005 a pokrývajú obdobie práve to, ktoré súvisí s jednaniami a podpisovaním. (Zároveň toto poukazuje na skutočnosť, že znalkyňa klamala, že nemala k dispozícii nálezy o mojom zdravotnom stave iné, ako vyšetrenia o tlaku a pulze a pod., ktoré nepreukazujú žiadne súvislosti s tým,  v akom psychickom stave som sa nachádzala.)
Znalkyňa na otázku mojej právnej zástupkyne určenej súdom odpovedala, že nie je ochotná posudok doplniť, lebo ja osobne proti nej vyvíjam aktivity  - tak, ako proti iným osobám! ( Rozumej: osobám, ktorých nekalé konanie je štátom ochraňované!  Netreba pochybovať, že informáciu o mojich trestných oznámeniach na osoby, ktoré sú spomínané v predchádzajúcich príspevkoch získala od policajného vyšetrovateľa, ktorý začal konať až po mojom zverejnení  prípadu a po  sťažnosti  na inom orgáne. Na dokazovanie o nedôvodnosti  môjho oznámenia mu stačilo jej tvrdenie, že nič nie je pravdou! A nepochybujem , že mu ešte tvrdila s kamenným ksichtom, že ide o osobu paranoidnú, ktorá jej chce škodiť! Práve tak, ako škodí tým "chudákom" iným!)

Znalkyňa požiadala súd, aby mohla sedieť. Vraj je po operácii nohy. Videla som je príchod na súd, aj ako svižne zbehla nadol k automatu po kávu, ba aj v súdnej sieni zabudla krívať.  (Ja si vždy musím dobre rozmyslieť, kadiaľ pôjdem, kde sa dá vyhnúť schodom, a či tam, kde sú, nevyhnutne musím ísť! Pretože  mňa nohy bolia naozaj - až tak, že mi ide prasknúť hlava.) Je otázne, či je teda, a či vôbec bola v stave práceneschopných. (Možno sa jej iba triasli nohy pri predstave, ako bude klamať a okrúcať, aby odôvodnila svoje "dielo".) 

Na moju otázku znalkyňa konkretizovala spomenuté aktivity: podané trestné oznámenie a verejný protest a koľko toho som vraj schopná popísať! Aj jej som písala mnohostranové listy! (Nuž preto, lebo som videla, že ma vyšetruje veľmi povrchne a píše veci vytrhnuté zo súvislostí! A pre nedobrý vnútorný pocit z jej osoby, v čom som nesklamala. Len ľutujem, že som jej naletela, že som sa zasa nechala komusi zmanipulovať, keď ma ubezpečovala, že jej môžem písomnosti  a nálezy odovzdať, nemusím sa báť, ona mi ich vráti, pozrie si ich neskôr, lebo "práve teraz" nemala čas.!)

Tu máte, milí občania jasne opísané, akým smerom sa uberajú myšlienky nomenklatúry prednovembrových vyvolených, ktorí nás dodnes otravujú svojimi zákernosťami: nik si nesmie otvoriť ústa, povedať pravdu, brániť sa! Sme povinní všetko trpne znášať-  okrádanie, osočovanie, urážky, poškodzovanie povesti, poškodzovanie  v materiálnej i psychickej rovine. 
A aktivity, ktoré musíte vyvinúť na svoju obranu, ktoré vykonávate s vypätím všetkých síl a vôle,  s odporom a len preto, že nie ste ochotní a schopní znášať ich svinstvá, aktivity, ku ktorým vás tými svojimi svinstvami nútia, im slúžia na dokazovanie toho, že ste úplne zdraví - samozrejme  len vtedy, keď sa im to hodí! A vtedy vás aj berú na zodpovednosť za vaše konanie! A keď  im je to vhod zasa v inom prípade - najmä  keď sa začnete domáhať svojich práv v zmysle zákonov a Ústavy SR, tak vás označkujú  nálepkou kverulanta a paranoika: čiže výklad zákona, morálky, dobrých mravov a faktov podľa toho, ako to  práve komu z nich vyhovuje!
Majú to dobre poistené - posudok, ktorý by ste priniesli (za  ďalších viac ako 505,-  E ) na konfrontáciu, neuznajú, takže majú istotu, že im žiadni nimi nenominovaní "znalci" neskrížia  ich podlé plány. Neostáva mi teda iné, iba čakať, kto zasa bude tým vyvoleným "nominantom", ktorý v rovnakom duchu vystaví  kontrolný posudok a opuncuje ma nálepkou "paranoika" v zmysle záverov  MUDr. Eleny Poloncovej.
Tento raz ale za žiadnu cenu dotyčnému už do ruky nevydám originály mojej - Poloncovou  pretriedenej, zdravotnej dokumentácie.

A nepochybujte, že ak sa postavíte na odpor, vyprodukujú z vás lotra hodného odsúdenia za urážky na cti tých, ktorí žiadnu nemali a nemajú. S jediným cieľom - dokázať vám , kto je "tu" pánom. Vlastne - s cieľmi dvoma, dobre sa "nabaliť" na tom "hajzlovi", ktorí si dovolil nepadnúť im k nohám;  aj za cenu, že zostane na ulici, alebo sa obesí. Veď ide iba o nulu zo suterénu "našej" - teda ich "smotánkovej" spoločnosti! 

"On má síce pravdu, ale my ho aj tak doj..... "- takto sa vyjadril jeden zo sudcov OS Bratislava IV  asi pred 7 rokmi v byte jednej zo sudkýň, kam sa schádzajú na posedenia, o jednej z  ich obetí. Tento doslovný výrok interpretoval  zdesený, morálku si ctiaci manžel amorálnej sudkyne človeku, ktorý bol naším spoločným známym a dotyčný  to povedal mne  - ako ich obeti, na ktorej sa "odbavujú" už niekoľko desaťročí.

Nech žije sudcovská  a iných nezávislosť!
K dnešnému príspevku si dovolím priložiť aj jednu zo svojich básní z ďalšej  na vydanie pripravenej zbierky, v poradí už štvrtej.

Posledná cesta podliaka

napokon sa ti život vojde
do štyroch stien - 
celý -
v polohe ležmo, horeznak,
akoby na posteli,
v ktorej si sa celý život váľal,
vydáš sa na posledný výlet
do krajiny návratu svojich
nesplnených snov
a za húkania nočných sov
sa pustíš po chodníku
za svetlom svetlonosa v diaľave,
ktoré sa zdá na dosah 
ruky
a vyvoláva úzkosť
z budúcnosti pod roentgenovým pohľadom
sudcov

zrkadlu,ktoré nastavia
tvojmu vyhasnutému pohľadu,
potečú neskoré slzy ľútosti
po beztvarej tvári
maska z nej skĺzla
a užasnutý zisťuješ,
že si vlastne nikdy pod ňou
žiadnu tvár ani nemal
a po celý život si pred sebou 
tlačil a svetu ukazoval
len káru hnoja

13. 4. 2009
copyright autorka