streda 27. júla 2011

Ne-závislosť sudcov SR

 Sudcovia  SR!

90% z Vás nemá charakter, o morálke ani  nevraviac.    Nehanbíte sa požadovať   peniaze, ktoré  štátu chýbajú inde - v zdravotníctve, či  v sociálnej sfére. 
Chýbajú  tam  aj preto,  že nejeden z Vás pomáhal a pomáha  i dnes  v súčinnosti s inými zlodejmi rozkrádať   a "zatĺkať" údajnou zákonnou cestou vlastníctvo jednotlivcov, i to,  ktoré štát získal z práce občanov, naivne veriacich  v "lepšie zajtrajšky" a neraz bezodplatne budujúcich  hodnoty, ktoré sa stali predmetom zlodejskej "privatizácie"  po r. 1989. 
Vo svojej nenažranosti a  z pomstychtivosti voči tým, ktorí Vám momentálne "nehrajú do nôty" idete tak ďaleko, že tento nárok opierate o garanciu vlastnej  -  pochybnej  a dávno na základe faktov  verejne spochybnenej  nezávislosti, ktorej pravú podobu  nám  dokazujete takmer denne. 
Bez ohľadu na to, koľko ľudí ožobračujete a doháňate svojimi rozsudkami až k samovraždám, si zvyšujete životnú úroveň  - nejeden naviac úplatkami, ktoré Vám sotva niekto dokáže; aj keď sa o nich verejne hovorí. A ak aj dokáže, tak Vás z kauzy Vám rovní kolegovia vysekajú! Veď im to raz oplatíte, keď náhodou prichytia ich!
Výsledky Vašej práce pri stovkách  prípadov ale nedokazujú, že by kvalita a nestrannosť  Vašej rozhodovacej činnosti mala stúpajúcu tendenciu, ani že vynakladáte enormné úsilie na to, aby ste neprodukovali prieťahy, ktoré otravujú život občanom z radov "neplatičov" a "suterénu", za ktorých nás pokladáte,  pretože sa  v prevažnej miere nechováme tak amorálne, ako nejeden z odporcov , i z Vašich radov. Čo na tom, že týmto spôsobom vyrábate z účastníka konania, ktorý nemá na advokáta, vazala tohoto skorumpovaného štátu na celé desaťročia! Vazala, ktorý nemôže opustiť na dlhšie obdobie adresu svojho bydliska, ktorý sa nesmie ani presťahovať, aby ste mu  svoje podlé rozhodnutie nesprávoplatnili odoslaním rozhodnutia na starú adresu a  uložením na pošte ho  pripravili tak o možnosť obrátiť sa na vyššiu inštanciu.

Slovenskí občania  ( aj tá mlčiaca väčšina, ktorá sa bojí o svojich "päť slivák" , a preto sa verejne nevyjadruje radšej k ničomu) si už - síce  ešte len šeptom medzi sebou - ale   začínajú  rozprávať, že ich neprekvapí, ak sa aj tu nájde nejaký "nór", ktorý sa postará o nápravu - slovenského súdnictva  - podobným radikálnym spôsobom -  keď nevychádzajú snahy o jeho nápravu súčasnej ministerke spravodlivosti a jej prívržencom. 

Sudcovia SR! Neklamete!

Nezávislí ste  dávno - a to na  pravde, spravodlivosti, zákonoch, i  morálke, ktorú nejeden z nás, ktorý sa dostal do Vašich pazúrov nie vlastným pričinením,  si na rozdiel od Vás, vždy ctil.

Vaša závislosť na peniazoch, hrabivosť, túžba po čoraz vyšších platoch ,  ktoré odôvodňujete právom  na to, aby ste - podľa vlastných slov nejedného z Vás - mohli viesť  i so svojimi rodinami "dôstojný život" (pričom nejeden/nejedna z Vás tvrdí, že na  existenčné zabezpečenie jedného dieťaťa  potrebuje   40 000,- korún mesačne), je na povracanie.

Koľko lekárov i  sestier v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach vykonáva  a odvádza neraz aj omnoho spoločensky dôležitejšiu prácu, koľko  vysokoškolsky vzdelaných  odborníkov, bez ktorých by táto spoločnosť nefungovala, na iných postoch  má len zlomok z Vašich platov! 
A koľko občanov živorí - len preto, že si tu nemohli roky nájsť prácu - z príspevkov v hmotnej núdzi bez toho, aby sa ich niekto spýtal, či im tých cca 60,- E na mesiac postačuje - najmä ak sa stali ešte aj  obeťou mozgovej príhody (ako moja známa), alebo z inej príčiny nie sú schopní sa o seba postarať!
A koľko živorí tých poctivo pracujúcich občanov, bez ktorých by Vaše povýšenecky sa správajúce "excelencie" nemali zabezpečený poriadok , či iné nevyhnutnosti pre bežný život? To Vás nezaujíma. Vy sa len oháňate svojou dôležitosťou a pseudonezávislosťou.

V tomto štáte Vás ešte nik neohrozuje na životoch  - ani  pre nejedno svinstvo, ktoré ste mnohí spáchali svojimi "nezávislými" v rámci voľného výkladu zákona  rozhodnutiami.

A kto pozná kalné vody slovenského súdnictva aspoň tak  ako ja, musí  žasnúť nad trúfalosťou  niektorých indivíduí, keď sa dozvie z médií o snahách a krokoch  na  "obranu cti" nejednej sudkyne, či sudcu, s ktorými som mala "tú česť", ale  ich drzé chovanie, či podlosti  vyhlasované za sudcovskú nezávislosť v rozhodovacej činnosti  neboli nikdy -  ani  na základe mojich sťažností,  vyhodnotené kompetentnými ako konanie v rozpore ani čo i len s morálkou, tobôž so sudcovskou etikou! Pravdu mali vždy oni. Bez ohľadu na to, že skutočne drzo klamali.
Naopak - mne bolo,  písomne, kompetentnými  vyhrážané, že za urážku sudcovského stavu budem stíhaná!!!   (A to dokonca aj tými,  ktorí sa dnes domáhajú ochrany svojej cti  a osobnosti  v iných prípadoch prostredníctvom svojich zástupcov!)

Je namieste položiť si otázku: akej cti, akej osobnosti?

Zo svojich  osobných skúseností  v nadväznosti na odpovede kompetentných  som  dospela  k záveru, že aj v tomto smere si - okrem iných subjektov a indivíduí - vykladajú slovenskí sudcovia, prokurátori, policajti, znalci, a iní "všemohúci"  pojem česť a osobnosť  naozaj veľmi voľne!

A tak, ako je práve komu v ktorom prípade  vhodné!