nedeľa 25. novembra 2012

"Humánnosť" psychiatrie v minulosti a v súčasnosti


O praktikách, ktoré používa slovenská psychiatria - na skúsenosti s inou sa nemôžem odvolávať, sa máte možnosť dočítať v knižke Zázračné dieťa.
O tom, ako to tam funguje, naznačuje už článok na internete - SME, 26. 11. 2012 - "Roky prežila na psychiatrii..........." od Lucie Tkáčikovej.

Spôsoby liečby, akými sa tým, ktorí vyčnievajú z radu, alebo sa inak neškodne odlišujú, snažia úchylní a s režimom kompatibilní psychiatri "deletovať" ich údajné - najmä v súvislosti s politickými odporcami - bludy, fixné idey a nesprávne vnímanie práve panujúcej ideológie, nie sú doteraz žiadnou výnimkou.

Článok stojí za prečítanie už aj preto, že psychiater - odborník MUDr. Hašto  "drží ochrannú ruku" nad  knihou a vyjadruje sa v článku napr. aj ku skutočnosti, že prakticky každému sa dá nájsť nejaká diagnóza.

To znamená, že aj samotným psychiatrom - a  o znalcoch, ktorých mi určujú súdy pochybovať netreba!

A o ďalších "všemohúcich", ktorí si to u nich dokážu zariadiť, pochybovať netreba tiež!

Z toho vyplýva, že ide o všeobecne známu skutočnosť, ktorú dokazovať netreba a je potrebné si v týchto súvislostiach uvedomiť, že psychiatri, najmä znalci pristupujú ku svojim objektom v duchu známej alkoholickej sebaobrannej poučky: "Každý, kto  pije viac ako ja, je alkoholik!" 
Preložené do uhla pohľadu psychiatra: "Každý, kto nie je iba takým bláznom ako ja, je blázon!"


sobota 10. novembra 2012

Smradľavé vetry


Ako fajn, že gúgl máme! Všeličo tam vypátrame.

Zadala som mu otázku "odkiaľ dujú smradné vetry".

A on vraj, že z istej P-etry.

Silne smrdia vetry z tej liptovskej P-etry.

Pod  ochranou mocných tajne fúkajú v nejednom lajne.

Niekomu to lajno smrdí.

Lež už dávno Riman tvrdil: "pecunia non olet".
Nemusí vás smrad  bolieť!

Smradné vetry riadne dujú. Starou horou pofukujú.
A v nej prvých májov cháska vie, že iba jediná je láska.

A to láska k peniazom.
Do blížnych nech udrie hrom.


Slovenská zákonnosť


Pravda dávno obesená visí v kúte za nohy.
Spravodlivosť zneuctená má na hlave má parohy.

Gorily a eštebáci v zamatovom kožuchu
do očí sa smejú ľuďom, výskajú si juchuchú.

Ničoho sa báť nemusia. Držia všetci spolu.
A tí sprostí občania kvôli nim sa kolú.

Gorilagate všetkých slušných už aj vo sne máta.
Zberba sa báť nemusí. Tej nenájdu kata.

pondelok 22. októbra 2012

MUDr. Ivan André - znalec z odboru psychiatrie - ďalšia "nezávislá" figúrka na šachovnici špinavej hry všemohúcich proti Tatjane Šidlovej

Po doručení mi posudku, ktorý MUDr. Ivan André vypracoval z poverenia OS Žilina na moju osobu ako kontrolný posudok k posudku MUDr. Eleny Poloncovej, som nevedela, či sa mám smiať, alebo rozplakať na tými účelovými tvrdeniami, ktoré v jednom smere majú nahrávať Poloncovej, aby neprišla o svoju dôveryhodnosť a povesť odborníčky, v druhom smere majú pomôcť súdu konečne rozhodnúť v spore - nie na základe porušenia dobrých mravov a pochybných "dojednaní" v Dohode, ktoré mi predložil Mgr. Heringeš v zastúpení INA Kysuce, a. s. v období, keď som zase  bola vyčerpaná ochorením CFIDS a z toho plynúcou následnou depresiou, ale preto, že som podľa odborníka Andrého  postihnutá paranoiou už od stredného veku svojho života!

V tejto súvislosti sa pýtam, prečo som teda cca od svojich 33 rokov života braná na zodpovednosť za čokoľvek, čo som doteraz z úst vypustila!?

A to všetko zistil v priebehu niekoľko razy prerušovaného vyšetrenia, ktoré  celkovo netrvalo viac ako šesťdesiat minút.
A opäť a znova  - ani on nepovažoval za potrebné pribrať do konania znalcov z oblasti imunológie a psychológie  - čo keby sa napokon ukázalo, že si "bludy", ktoré mi všetci pripisujú, vymysleli  a začlenili do svojho "posudkového" systému oni - nie ja! Pretože by som mohla predložiť rozhodnutia, rozsudky,  listinné dôkazy najrôznejšieho charakteru, ktoré hovoria v môj prospech, ktoré potvrdzujú, že skutočnosti, o ktorých som sa zmienila, sú skutočnými  udalosťami, nie bludmi, ktoré som si skĺbila do logického systému ja!

Aj moja pamäť v tejto oblasti je len preto taká "výborná", že som udalosti prežila - pri zdravom a triezvom rozume (hoci neraz oslabenej vôli a v zúfalstve nad svojou bezmocnosťou) a že som ich už "omieľala" nespočetne veľa razy.

 MUDr. Andrému stačil obsah súdneho spisu na to, aby som pre neho bola paranoikom a kverulantom - pochopiteľne na objednávku kohosi v pozadí, či  s ohľadom na kamarátske väzby, či kolegialitu k "svojim"..
Ba "ošetril" odborne aj skutočnosť, že sa snažím brániť predkladaním dôkazov, argumentáciou, poukazovaním na nezákonnosti, na nekalosti - tento zákonný postup označuje za útoky. Osoby, ktorá je chorá, ale svoj stav si nechce uvedomovať, tvrdiac, že je zdravá! 
Pretože tento postoj je jedným z "ukazovateľov" paranoie, ako sa môžete dočítať na stránkach, ktoré sa zaoberajú touto diagnózou.

O tom, ako rýchlo sa ktokoľvek môže stať paranoikom, sa môžete dočítať a nebudete sa stačiť čudovať, v akom potenciálnom nebezpečenstve sa nachádza každý  občan, ktorý pozdvihne svoj hlas proti moci a jej oddaným prisluhovačom.

Najsmutnejšie je, že všetci tí "znalci" majú takú dôveryhodnosť  medzi nám vládnúcou  amorálnou spodinou, že nemáme šancu žiadnej obrany.

Pokladala som MUDr. Andrého za osobu dôveryhodnú  - takto mi vychádzal z článkov a príspevkov publikovaných vo vzťahu k jeho osobe na internete.

Opäť som dokázala, že nie som podozrievavá - išla som k nemu bez nahrávacieho zariadenia. Takto som sa sama  pripravila o možnosť dokázať, čo som pred lekárom povedala, a čo nie. Lekár si žiadne poznámky nerobil  a na mnohé veci sa ma ani nepýtal - takže napr. sa v posudku objavilo, že nefajčím, čo nezodpovedá skutočnosti.

O mesiac neskôr  - pod dojmom z vyšetrovania u MUDr. Andrého som do Sučian k MUDr. Stankovičovi a MUDr. Kosorínskemu išla zabezpečená nahrávacím zariadením.

Po vypočutí týchto znalcov pred vyšetrovateľmi zverejním všetky tri posudky, aby si občania mohli urobiť dôkladný obraz o tom, ako "pracujú". A na dôvažok pripojím aj nahrávku priebehu vyšetrovania na porovnanie s tým, čo do posudku popísali obaja "odborníci", ktorí zrejme boli z matematiky ešte hlúpejší ako ja, keďže pre nich je priemerným žiakom ten, kto mal na vysvedčeniach priemer maximálne 1,5 vrátane maturitného vysvedčenia.
 
utorok 2. októbra 2012

"Protikorupčná" linka - z pohľadu skúsených slovenských občanov ďalší výsmech GP
Generálna prokuratúra SR dáva verejnosti na známosť, že na Úrade špeciálnej prokuratúry zriadila novú - koľkú už v poradí asi? - protikorupčnú linku.

Súčasne upozorňuje, aby si občania dali pozor na to, že sa môžu dopustiť trestného činu krivého obvinenia v úmysle privodiť niekomu jeho trestné stíhanie.

Nasledujúce riadky píšem - aj keď nejde priamo o uvádzanie faktov - na tento blog, pretože vidím, že jej sledovanosť je dosť slušná a viem, že ju sledujú aj mnou "oslovení" a "udávaní" jedinci a orgány SR, pre ktoré som jednou z občanov patriacich do ich záujmovej kategórie.

Nádejní oznamovatelia podozrení z nezákonností vyvolených gaunerov, dobre si pozrite obsah môjho blogu, pouvažujte nad tým, čo od jeho založenia zverejňujem, a zamyslite sa nad "odozvou" zo strany štátnych orgánov.

Chráň vás milosrdný Boh, aby ste si dovolili niečo konkrétne a pod svojím menom oznámiť. Žiadny dôkaz nikdy nebude dosť na to, aby ste aj priamu korupciu niekomu z nich dokázali. Ani zvukové nahrávky, ani svedkovia, ani úradné papiere vám nepomôžu.

Naopak, všetci spoločne vyvinú úsilie na to, aby vám dokázali, ak už bude situácia priamo do očí bijúca,  že trpíte paranoiou - cez posudky s nimi kompatibilných znalcov - v lepšom prípade  hádam za peniaze štátu, ak vám napíšu, že ste v danom období neboli zodpovední za svoje konanie.

Pre naivných a neinformovaných uvádzam, že vaše hlasy dokážu identifikovať odbornými rozbormi,  čísla, odkiaľ voláte,  údaje o vašich počítačoch sa im zobrazujú automaticky, a ak chcú od vás konkrétne vždy aj vaše meno a osobné údaje, musí vám byť jasné, že nesledujú iné, len aby likvidovali ako svedkov vás, nie korupčné správanie toho, o kom sa prípadne domnievate z rôznych náznakov, že sa korupčne správa.

Nikdy nebudú vyšetrovať zo zákona na základe poznatkov a informácií, ktoré preniknú na verejnosť, aj keď je ich povinnosťou začať vo veci konať.

Dôkazy vždy žiadajú od oznamovateľa - aj tie, ktoré tento nemôže nikdy získať zo svojej moci, a je povinnosťou orgánu, aby ich zabezpečil.

V konečnom dôsledku sa stanete obeťou vy - nie tí, ktorí sa na všetkých podlostiach podieľajú a ochotne zúčastňujú.

Najprv vás budú niekoľko mesiacoch štvať po policajných výsluchoch, potom po súdoch a keď vás dostatočne oberú o energiu, a výdatne zastrašia, v najlepšom prípade sa budú snažiť zastaviť vaše trestné stíhanie s odôvodnením, že ste duševne chorí.
Aj keby ste privítali podobné rozhodnutie, lebo ste už v štádiu zvieraťa uštvaného na smrť, nič sa vo vašom živote nezmení. Ste nadosmrti paranoikom a kverulantom, takže trestné stíhanie skorumpovaných policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí sa zúčastnili na vykonštruovanom procese nepripadá do úvahy.

Korupcia a zneužívanie právomocí verejného činiteľa z prípadu síce trčí ako "slama sedliakovi z čižiem",  ale to na veci nič nezmení.

Im nejde o potláčanie korupcie - tej, ktorá je skutočne tou, ktorú oni nazývajú "odborne" a účelovo  skrytou, ale o potláčanie základných ľudských práv a najmä o potláčanie občianskej odvahy.


Pýtam sa súčasne aj ministra vnútra, aj ministra spravodlivosti, aj  generálnej prokuratúry tohoto štátu, prečo som trestne stíhaná, keď  už samotná Poloncová o mne napísala, že trpím paranoidnou poruchou osobnosti!?

Aký dôvod mala dotyčná "znalkyňa" podať na mňa trestné oznámenie pre ohováranie, keď mi pripisuje vo svojom posudku bludy?

A čo tí ďalší dvaja ujovia zúčastňujúci sa na mojom "vyšetrovaní" v Sučanoch? Budú trestne stíhaní, keď sa zvukovým záznamom dokáže, že to, čo uviedli do posudku, som pred nimi nepovedala?

Nezdá sa vám, oslovení páni, že za mojím trestným stíhaním smrdí korupcia , kamarátske väzby a zneužívanie právomocí? 

A ak by som v ich postupe získavania "dôkazov" nepostrehla ich dôkladne vypracovaný scenár, mohla by som prípadne spomenúť profesionálne neodborný postup orgánu.nedeľa 30. septembra 2012

VENUJEM - veď viete komu

paranoia moja drahá!  idem hľadať svojho vraha.
v maskách znalcov ukrýva sa  tá podlá doktorská chasa.
vyloží si z vlastnej dlane,  čo napíše o dákej "náne".
vie dobre, že bez "práce", nebude mať "euráče".
v predstavách ju povyzlieka na tele, i na duši,
kým tá obeť psycholumpov o podlosti doktoríkov vôbec netuší.
kdeže pravda! lož je treba!  čím viac bludov na jej vrub.
nech sa z toho nedostane. víťaz: pravda  svinských húb.
žiadne fakty im netreba. neraz ani žiadnych slov.
oni si tú "pravdu" nájdu, vkomponujú do bludov.
objednávky plniť treba! je to ich profesionálny chleba.
svedomie? česť? im netreba!
moc im predsa slušne platí, že sa pravda kamsi stratí.
nuž, ty milá paranoia! keď už mi ťa prisúdili,
dožijeme pekne spolu.
už bez obáv z budúcnosti môžem šíriť svoju vôľu.
ďalej môžem pravdu šíriť, nech sa národ prebudí
a nech bdelým zrakom hľadí na tie svinstvá "nadľudí".

štvrtok 27. septembra 2012

Vyslovujem verejnú podporu p. Oskarovi Dobrovodskému

Vážený pán Dobrovodský!Týmto príspevkom Vám chcem verejne vysloviť podporu. Viem, aký boj vediete s mašinériou tohto štátu - s jej predstaviteľmi moci, ktorým nejde o iné, len terorizovať slušných jednoduchých občanov, ak si dovolia otvoriť ústa proti svinstvám, ktoré sa dejú na ich úkor.

Teror nás, ktorí si dovoľujeme domáhať sa svojich práv a máme vlastné názory, ľudí, ktorí neporušujú zákony, začína naberať na obrátkach.

Cieľom moci je odčerpať energiu každému, kto poukáže na špinavé praktiky jej predstaviteľov a rektoskopientov.
Moc existuje len preto, že je podporovaná zberbou, ktorej toleruje všetky nezákonnosti, ktorú si kupuje, aby nepadla.

Môže nás terorizovať aj preto, že je podporovaná množstvom hlupákov, ktorí si buď nevidia ďalej od nosa, alebo sa s ňou ešte nedostali do konfliktu.
Nedostali sa s ňou do konfliktu preto, že zo strachu pred ňou mlčky tolerujú jej vyčíňanie, alebo ešte nedospeli tak ďaleko, aby si uvedomili, aké násilie a nezákonné praktiky na nich moc pácha.

Už 40 rokov  som obeťou praktík, ktoré proti jednotlivcovi moc vedie. Teror zo strany predstaviteľov moci sa stále stupňuje.
Keď človeka doženú až do takého štádia, že sa pokúsi o samovraždu, majú zase niečo, čo proti nemu môžu zneužiť.

30 rokov som podobný teror - len v "čistejšej forme" zažívala na Ulici  Ľuda Zúbka č. 21. Od momentu, ako som vypovedala, čo som počula z bytu, keď vraždili tajného kňaza Ing. Coufala.

Teror neprestajným hlukom z neskoršieho konšpiračného bytu, pokusy vmanipulovať ma do nejakej trestnej činnosti, štvanie susedov lživými tvrdeniami o mojej osobe proti mne, pokusy dosiahnuť moje vysťahovanie z bytu, ktoré "im" v r. 1987 neprešlo. Napokon v r. 1996 krivé obvinenie v žalobe, čo som mala údajne spáchať synovi konfidenta ŠtB  dôverníka "Malinu". Cca pred 3 rokmi bola táto vec súdne úspešne v môj neprospech zavŕšená. Za výdatnej podpory senátu na čele s predsedníčkou Stránskou, teraz vystupujúcou pod menom Javorčíková.
Samozrejme, že v prospech zainteresovanej mafie, bez ohľadu na množstvo dôkazov, že išlo o vykonštruovaný spor, ktorý zastrešovali starí podkutí agenti ŠtB Svěchota, Tekuš, Kelemen a skorumpovaní reprezentanti policajných orgánov. 
Došlo to tak ďaleko, že som zamaskovaným mafiánom dva dni pred zavraždením Diniča č.2  bola napadnutá s vyhrážkou zastrelenia. Dva a pol roka bratislavské policajné orgány moje oznámenia ignorovali. Napokon, vďaka p. Fručekovi, ktorý sa stal riaditeľom KPR v Bratislave, som sa dočkala aspoň toho, že sa vo veci začalo konať - s výsledkom, že už cca 15 rokov je prerušené trestné stíhanie.

Po 30 rokoch som sa napokon presťahovala - a tu to pokračuje v podstate znova. Aj po oslavách Dňa baníkov v obci Dúbrava mi zase z brány strhli reklamný plagát Bioenergie, vylomili dve mreže z brány. To už  ani nemá zmysle oznamovať polícii - starostuje tu totiž člen Justičnej a väzenskej stráže, s väzbami na políciu, prokuratúru a súd v LM.

Namiesto ochrany som políciou v súvislosti s údajným ohováraním Poloncovej terorizovaná odosielaním na psychiatrické vyšetrenia a výsledky týchto predplatených posudkov sú založené na lžiach, výmysloch údajných znalcov, dezinterpretáciách.

V tejto súvislosti Vám chcem poradiť, aby ste vždy chodili s diktafónom a nahrávali si priebeh vyšetrení. Mne sa neopatrnosť a dôverčivosť  v prípade   dr. Poloncovej a  dr. Andrého nevyplatila.

Aj obyčajní psychiatri Vám popíšu do záznamov nezmysly, prekrútia, čo ste povedali a toto sa bude proti vám zneužívať ešte aj po 30-40 rokoch.
Všetci z tejto branže odpisujú posudky a záznamy jeden od druhého - ani jeden Vás nevyšetrí nezávisle, bez toho, aby nebol ovplyvnený predchádzajúcimi "vyšetreniami" svojich kolegov.
A samozrejme, pracujú tak, že neprizvú znalcov z iných odborov, lebo to im nehrá do kariet.

Dnes to, na čo si spomínam z minulosti, je zneužívané v tom zmysle, že bez toho, aby niektorý z týchto amorálnych indivíduí slovenskej psychiatrie mal záujem si overiť, či tvrdenia mnou prednášané sú niečím preukázateľné - o tom, čo som prežívala na Ul. Ľ. Zúbka 21 v Bratislave, všetko dezinterpretujú ako moju paranoiu,  a k nej sa viažúce kverulantstvo, ktorými trpím už od stredného veku!

Výmyslami o mojej osobe sa to v posudkoch len tak hemží!  Žiaľ, nemám ako možnosť dokázať, že si oná "kapacita" vymýšľa detaily z môjho osobného života, lebo som si niektorých - dôverujúc im - nerobila zvukový záznam.

Nárok na nazretie a výpisy z dokumentácie psychiatrov vraj nemáme - a tak majú voľné pole pôsobnosti na zneužívanie.

Bez nahrávky nemáte šancu dokázať, že to, čo o vás napísal znalec do posudku , si vymyslel on sám, že vy ste to z úst nevypustili. Nejdem zachádzať do podrobností.
Zneužijú  proti vám aj to, že niečo, čo omieľate už po desiaty raz, si preto dobre a preto si to dobre pamätáte,
Všetko poukazovanie na výmysly a dezinterpretácie, dokazovanie rozhodnutiami orgánov, zvukové záznamy označia  nie za sebaobranu, ale za útoky!

Mimochodom - kto je teda paranoikom? Nie náhodou úplatné kapacity? Ak sebaobranu občana proti  zlovôli , ktorú na ňom aplikujú ako vyšetrovaciu metódu, označia za útoky proti sebe/moci?

Nemáte na advokáta?  A preto sa snažíte aspoň v základných veciach v súvislosti so súdmi  zorientovať pomocou právnickej literatúry - aj keď vás jej štúdium otravuje?  Neodvážte sa nič podobn é psychiatrom a psychológom spomenúť.Táto skutočnosť je totiž pre nich dôkazom paranoie! 
Chcete sa zorientovať v oblasti svojich práv - a to moci smrdí.

Tieto tvrdenia uvádzam aj na základe obsahu posledného posudku, ktorý bol vyhotovený MUDr. Ivanom Andrém z Bratislavy.

Tri posudky, ktoré vyhotovili nezávislí súdmi nominovaní znalci z odboru psychiatrie, ktorí sa vyjadrujú k mojej osobe a zdravotnému stavu bez súčinnosti imunológa a psychológa aj k tomu, čo spadá do kompetencie týchto, sa dosť líšia.  Ale všetky sa účelovo zhodujú v tom, že som paranoik, resp. k paranoii smerujem!

"Páni" všemohúci a dobre zaplatení za svoje služby moci nepripúšťajú ani po r. 1989, že má občan právo domáhať sa svojej ochrany na súde, polícii a v Štrasburgu! A už vôbec nie domáhať sa ich  vytrvalo! Čo si to vlastne dovoľuje, využívať svoje zákonné práva zákonnou cestou!


Milý Oskar! Rozpísala som sa nie preto, že chcem upozorniť na seba, ale aby som Vám na vlastnom prípade -- životnom osude ukázala, ako "to" bude pokračovať. 

Vaše depresívne stavy a ich  liečenie napokon obrátia proti Vám tak, že máte nevyriešené konflikty, pred ktorými unikáte do choroby - namiesto ich riešenia! 
Toto som sa dozvedela  z posudku ja o sebe - všetky moje zdravotné problémy sú výsledkom tohto prístupu! 
Aj keď ide o prejavy, ktoré jednoznačne súvisia s podstatou ochorenia CFIDS - s autoimunitným ochorením spadajúcim pod D 80-89 podľa MKCH 10,  ktoré sa prejavuje týmto spôsobom a tiež depresívne stavy sú jedným zo sprievodných znakov syndrómu chronickej únavy na báze vrodenej imunitnej nedostatočnosti. A toto ochorenie preukázateľne má základy už v mojom detstve.

Mimochodom, na stránke venujúcej sa tomuto ochoreniu sa možno dočítať, ako títo odborníci v KBT (Poloncová a spol.) pacientov s diagnózou CFIDS podobným spôsobom liečenia poškodzujú, keď im nalievajú do hláv, že majú zaujať iný prístup ku svojím životným  problémom, zmeniť svoje postoje!
Zrejme napr. aj spôsobom začlenenia sa medzi stádo mlčiacej väčšiny,  aby moc mohla nekontrolovane bašovať.

A práve preto, že by mi nemohli "prišiť" paranoiu, nepotrebujú, aby sa na mojom vyšetrení a vypracovaní znaleckého posudku podieľali aj imunológovia a psychológovia! No, napokon, výsledok by bol asi rovnaký - dezinterpretácie a lži, a štát by bol --  a možno v konečnom dôsledku pri tejto spravodlivosti by som to bola ja, kto by prišiel o stovky eur za "znalecké" posudky.

utorok 18. septembra 2012

Takto zaujímajú problémy občana s políciou SR ich kontrolný orgán - MV SR, sekciu kontroly a inšpekčnej služby

Dňa 30. 8. 2012 som odoslala do rúk ministra vnútra Kaliňáka list. Obrátila som sa na neho so žiadosťou, aby prispel k dôkladnému prešetreniu postuu polície v Liptovskom Mikuláši, ktorá koná vo veci  môjho prečinu údajného  ohovárania MUDr. Poloncovej, údajnej znalkyne z odboru psychiatrie.

Už zo stručného popisu priebehu vyšetrovania a priložených kópií, ako aj pri použití zdravého rozumu, ale najmä nezaujatosti a zodpovedného prístupu k problémom občanov musí byť každému zrejmé, že v mojom prípade hrá úlohu skrytá korupcia a previazanosť všetkých zúčastnených.
Požiadala som, aby si  kontrolný orgán vyžiadal na preverovanie celý spis, a ak  je možné, aby boli z veci vylúčené orgány v Liptovskom Mikuláši.

Vyjadrila som nádej, že mi nebude poslaná iba formálna odpoveď, ale postup policajného orgánu v LM dá minister prešetriť.


Dňa 17. 9. 2012 mi bola doručená odpoveď MV SR - sekcia kontroly a inšpekčnej služby  pod č. SKIS-OO2-2012/002733-002, datovaná 10. 09. 2012, podpísaná "plk. Ing. Ivan Ševčík, generálny riaditeľ".

Obsahom písomnosti je upovedomenie, že vec postúpili na ďalšie konanie na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši.

Priznám sa, že mi nad takouto ľahostajnosťou zostáva stáť rozum.

Čítal vôbec niekto na SKIS môj list podrobne? Asi ťažko, pretože inak by nemohol odoslať na vybavovanie podanie tam, kde už moje sťažnosti proti postupu vyšetrovateľa boli, o kom mám podozrenie, že sa správa v pozadí rovnako zaujato a  z môjho pohľadu korupčne,  kde predstaviteľ orgánu ignoruje fakty, a kde je možné tušiť, že prihliada na známosť s osobou zvanou Vladimír Janičina, ktorý patrí do zboru justičnej a väzenskej stráže.

A tak sa zasa začína blúdenie v kruhu dookola - presne v duchu intencií slovenskej polície: kto nejde s nami, ide proti nám.

V tomto štáte si obyčajný človek robí zbytočnú nádej, že sa niekde dovolá spravodlivosti.

Polícia, prokuratúra a súdy nám denne dokazujú svoju vysoko spoľahlivú súčinnosť, akej sú schopní, keď ide o potláčanie práv tých, ktorých by mali v prvom rade ochraňovať v tom zmysle, v akom sa prezentujú.

Nezáujem, nadržiavanie si  a  vzájomné zakrývanie nezákonných postupov svojich "spolupracovníkov", pretože musia predsa rátať s tým, že nikdy nevedia, ktorý ktorého bude potrebovať! Neraz na zakrytie vlastných podlostí.

A pokojne za svoje "výkony" berú nemalé peniaze od štátu. Zo štátneho rozpočtu, do ktorého prispievajú aj mnohé obete ich nezákonných postupov a ľahostajných - ignorantských prístupov.nedeľa 16. septembra 2012

Ani u verejnej ochrankyne práv nie sú schopní pochopiť podstatu podania?

V súvislosti s prípadom žiadosti JUDr. M. Chovanca a Aleny Chovancovej som podala žiadosť o informáciu na SPF v Bratislave.
Podstatu z nej citujem opäť:
" - žiadosti s prílohami na odkúpenie/predaj podielov neznámych vlastníkov zapísaných na LV č. 4669 a na LV č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, Správa katastra KNM, Kat. úrad Žilina, ktoré boli uplatnené ....."

Pretože Oznámenie o prerušení konania o sprístupnení informácie z 20. 9. 2011 odoslané mi SPF Bratislava nezodpovedalo podľa môjho názoru zákonnému postupu, a súčasne už uplynula doba, tak som podala v jednej zásielke s poukázaním na nedôvodné prerušenie konania aj odvolanie proti fiktívnemu odmietnutiu podania  informácie.

Ako už uvádzam v predošlých príspevkoch k tejto téme, 20. 10. 2011 ma v rozhodnutí , ktoré SPF Bratislava vydal, len utvrdil, že žiadosť v uvedenom zmysle podaná bola.
O dva mesiace neskôr - 20. 12. 2011 už v ďalšom rozhodnutí o zamietnutí vydania informácie z dôvodu nesúhlasu dotknutých osôb už tvrdenie, že 31. 1. 2011 menovaní žiadosť na SPF v Bratislave podali, pripísala  bývalá generálna riaditeľka v mene SPF mne.


Ako sa  mala verejnosť možnosť dozvedieť, SPF mal pripravené množstvo zmlúv na podpis na prevod štátneho - či akože štátneho? - majetku; prevody boli i údajne zabrzdené po nástupe novej vlády.

Podstatu obsahu mojej žiadosti o informáciu som uviedla na začiatku.

Ak neskôr všetky zúčastnené osoby zo SPF začali tvrdiť, a tvrdia aj v súčasnosti,  že konali nad rámec pri konaní o poskytovaní mi informácie, ja tvrdím, že išlo o účelové konanie a snahu zatajiť skutočnosť. 

Aby bolo jasné - v nadväznosti na žiadosť "dotknutých" osôb napokon k nejakým prevodom z majetku na uvedených listoch vlastníctva došlo! 19. 5. 2011 cestou osvedčenia u notára K. a okamžitým vkladom a zápisom do katastra v KNM.


Pre oživenie pamäti čitateľom pripomeniem ešte aj to, že o korupcii na RO SPF v Žiline nebolo vo verejnosti žiadnych pochybností, ako ukázalo následné  prichytenie vedúceho pracovníka D. pri preberaní úplatku.

V súvislosti s postupom SPF Bratislava  vo veci mojej žiadosti o informáciu som podala podnet verejnej ochrankyni práv.
Výsledok: nie je preukázané porušenie základného práva na informácie!

A v liste z 23. 7. 2012 Mgr. Jurišta adresoval SPF Bratislava Upovedomenie, v ktorom informuje súčasnú generálnu riaditeľku Ing. Gabrielu Matečnú v rovnakom duchu.

Pri "vyhodnocovaní" môjho podnetu si ale zabudli u verejnej ochrankyne práv všimnúť podstatné.
Obsahy oboch Rozhodnutí, ktoré uvádzam i teraz a skutočnosti, ktoré súvisia s nimi - to, na čo poukazujem.

Na snahu prekrúcať a podľa môjho názoru aj získať čas na uskutočnenie prevodov "dotknutými" osobami.

A najmä to podstatné:

Ak si "dotknuté" osoby nepodali žiadosť v takom zmysle, ako som v podaní uviedla ja, prečo mi SPF Bratislava obratom neposlal rozhodnutie, že nevyhovuje mojej žiadosti, a neodôvodnil to tým, že žiadosť s obsahom, aký som uviedla, nikdy podaná nimi nebola!?

Touto odpoveďou by bola celá vec skončila. Namiesto toho  - zrejme ako upozornenie žiadateľom, vyprodukovali prerušenie konania s odôvodnením, že potrebujú ich súhlas.

A tak sa celá vec začala rozširovať do už rozsiahlej korešpondencie okolo žiadosti Chovanca a jeho manželky len pre nezodpovedný prístup všetkých aktérok zo SPF Bratislava, ktoré sa na "šetrení" prípadu zúčastňovali a trvá doteraz.
Trvá aj pre výdatnú podporu iných orgánov a inštitúcií, ktoré nemajú snahu sa do veci pozrieť hlbšie.

Na inom konaní  v súvislosti s postupom SPF Bratislava sa stretávam len s najrôznejšími "vykrúcačkami", ktorými majú reprezentantky orgánu snahu odviesť pozornosť bokom - od podstaty.  A tak som si 12. 9. 2012 vypočula, vraj ešte sa nestretli, aby si niekto sťažoval, že konali nad rámec žiadosti!!! Domnievali sa, že moja citácia  "je nepresná a vychádza z nevedomosti problematiky",
"...pokiaľ by sme žiadosť ihneď zamietli, výsledok by bol taký, že informácia by nebola sprístupnená", 
"...ak by sme navrhovateľku požiadali o doplnenie žiadosti, tak by mohli nastať dve situácie, a to žiadateľka by alebo zotrvala na požadovanej informácii, čo by viedlo k vydaniu rozhodnutia o nesprístupnení informácie, nakoľko takáto informácia sa na SPF nenachádza alebo ak by navrhovateľka doplnila svoju žiadosť, že sa jedná o štátne pozemky, tak SPF by musel požiadať o súhlas dotknuté osoby .....".
Nuž, vyjadrenia skutočne hodné osoby, ktorá má pred menom titul JUDr. a zastáva vedúcu funkciu!

Žiaľ, zdravý rozum im teda už na začiatku nenapovedal, že ak moja žiadosť bola pre ne nezrozumiteľná, mali požiadať o upresnenie, ak chceli vo veci konať "nad rámec".

Nenapovedal im ani len toľko, aby ju zamietli zákonným postupom s riadnym odôvodnením, z ktorého by bolo jasné, že buď nie je zrozumiteľná, alebo si "dotknuté" osoby  žiadosť v takom zmysle, v akom som uviedla, nepodali.

Namiesto toho už viac ako rok plytvajú mojou energiou, mojím časom a finančnými prostriedkami a stále viac a viac zahmlievajú skutočnosti okolo žiadosti, ktorú "dotknuté" osoby predsa len podali. 

Vyššie uvedené riadky sú aj mojou odpoveďou Mgr. Jurištovi, ktorý sa ma v telefonáte, ktorým som reagovala na obsah  Upovedomenia, spýtal, že aká mi vlastne bola spôsobená tým postupom škoda!

Ako bolo so spomínanou  žiadosťou "dotknutých" osôb,  ktorú predsa len SPF v Bratislave - aj keď s trošku iným obsahom, ako som spomínala ja -  doručili 31. 1. 2011,  a ktorá mala byť z Bratislavy odoslaná na RO SPF v Žiline, naložené?  

Podľa písomnosti, datovanej 26. 1. 2011,  ktorú mám vo fotokópii k dispozícii, požiadali "dotknuté" osoby o odkúpenie spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve SR a v správe SPF  z LV 4669 a 8707.

Podľa odpovede Ing. Akantisa, datovanej 20. 9. 2011 JUDr. Raganovej zo SPF  "bolo verbálne odpovedané žiadateľovi, v tom zmysle, že SPF v súčasnej dobe neprevádza podiely v spoločných nehnuteľnostiach. Z toho dôvodu nedošlo k dnešnému dňu k prevodu týchto podielov na žiadateľa."

"Záhadou" predbežne zostáva osvedčenie o vyhlásení o vydržaní niektorých nehnuteľností ("požehnané" aj niektorými kompetentnými - ?)  spísané u notára K. z  KNM a  okamžité doručenie listiny  na vklad do katastra z mája 2011.nedeľa 2. septembra 2012

Dávam do pozornosti obetiam a potenciálnym obetiam skorumpovaných znalcov slovenskej psychiatrie

Možno vám bude na úžitok, ak si pozriete na internete


1.  "Paranoidné stavy v séniu" - Mudr. Lívia Vavrušová, Psychiatrická klinika SZV, NsP Ružinov

2.  "Obecná psychopatologie" - Markéta Maátová

3.  "Klinické psychiatrické vyšetření" (Wikipedia)Dozviete sa, akým spôsobom má prebiehať vyšetrovanie pacienta/probanda:  ako mu majú byť kladené otázky, ako má sedieť v ambulancii, čo z jeho správania a prejavov je v rámci normy, čo nasvedčuje na prípadné duševné ochorenie.

A v nemalej miere zistíte nejeden, ako boli proti vám porušované vaše práva pacienta a najmä etika, ktorú by mal dotyčný lekár dodržiavať vo vzťahu k vám.

Mali by ste sedieť tvárou v tvár na rovnakej úrovni, medzi vami a psychiatrom by nemala byť žiadna prekážka.

Vyšetrovanie by nemalo byť prerušované telefonátmi, ani inými zásahmi zvonka.

Otázky by vám nemali byť kladené konfrontačným spôsobom.

Mali by vás nechať voľne hovoriť.

Nemali by ste byť nútení k odpovediam na otázky, na ktoré nechcete odpovedať.

Poučíte sa, akým ľstivým spôsobom by mohli na vás ísť, keď budú chcieť získať informácie, či ste mali niekedy nejaké iné zážitky, ako pripúšťa ich zabetónovaný mozog.

A ešte množstvo iných detailov vám napovie, čo môžete čakať, ak budete otvorení a úprimní - pretože pre režimu slúžiacich znalcov z odboru psychiatrie je etika neznámym pojmom.
Tak, ako pre slovenských sudcov, prokurátorov, policajtov a najmä tých, ktorí tento štát - aj pričinením nejedného z vás, vedú.

 
sobota 18. augusta 2012

Občania, tak toto Vám stojí za prečítanie!

Vygúglite si pod menom MUDr. Antona Stankoviča

Skúsenosti so znaleckým.... - česká a slovenská psychiatrie a máte možnosť si porovnať jednotlivé posudky znalcov, ktorí posudzovali duševný stav u "Bossa podsvetia".

Zarazí rozpornosť charakteristík a záverov v nejednom bode.
Mňa najviac zarazilo, že jeden zo znalcov konštatuje, že pohyb dotyčného na slobode nie je nebezpečný!!!

V protiklade s ohováračkou Šidlovou Tatjanou, ktorá nikdy nikoho nenapádala fyzicky, nikomu sa nevyhrážala, a nemá za sebou žiadnu trestnú činnosť - okrem tohoto vykonštruovaného prípadu  založeného na znaleckých posudkoch, ktoré vypracovali dotyční na objednávku. 
Skúste uhádnuť na koho žiadosť a pre koho potreby. Ak si pozorne prečítate moje príspevky aj staršieho dáta, zistíte veľmi ľahko.

piatok 17. augusta 2012

Iba tak na okraj veci k posudku

Napadlo mi pozrieť sa na oboch znalcov cez google.
A našla som zaujímavú vec. Skúste si to pre zaujímavosť zobraziť.
"Okresná prokuratúra Ružomberok, Dončova 8, 034 53 Ružomberok" - rozhodnutie vydané prokuratúrou  na základe posudku  vyhotoveného MUDr. J. Kosorínskym a MUDr. A. Stankovičom.
Rozhodnutie a posudok sa týkajú neplatiča výživného.
Posudok je v podobnom duchu, ako závery v posudku na osobu Tatjany Šidlovej.

Milá Hedviga Malinová, tento stručný výber zo znaleckého posudku na Tatjanu Šidlovú nech Ti slúži na poučenie, čo môžeš očakávať od prisluhovačov moci

Výber z posudku znalcov Stankoviča a Kosorínskeho o duševnom stave obvinenej Tatjany Šidlovej:


Str. 18:

"Klinický obraz ešte nedosahuje plné charakteristiky bludovej poruchy do ktorej sa pravdepodobne vyvinie (paranoia ale jedná sa už o paranoický vývoj, s niektorými typickými charakteristikami-/bludné presvedčenie, zapojenie do logicky skĺbeného systému sklon k spätnému prehodnocovaniu udalostí, obranné reakcie s kveruláciami. Na úrovni myslenia sa teda u obv. jedn á o kvalitatívne poruchy myslenia s poruchou súdnosti a kritičnosti, jedná sa o stav na hranici psychózy."

Záver posudku:

1. Znalci u obv. T. Šidlovej zistili duševnú poruchu, diagnosticky Paranoidnú poruchu osobnosti s incipientným paranoickým vývojom (tu nečitateľný text) ...nou duševnej činnosti. Ďalej sa u obv. jedná o chronický únavový syndróm /duševná porucha, ktorá sa radí do skupiny neurotických porúch.

2. V čase spáchania tr. činnosti obv. trpela uvedenými duševnými poruchami.

3. V sledovanej dobe boli u obv. T. Šidlovej rozpoznávacie schopnosti znížené v miere podstatnej, až na hranici ich vymiznutia.
Ovládacie schopnosti boli vymiznuté.

4. Obv. T. Šidlová nechápe zmysel trestného stíhania vo všetkých súvislostiach a dôsledkoch.

5. Viď odpoveď na otázku č. 3.

6. Znalci u menovanej nezistili závislosť na alkohole, ani na iných návykových látkach.

7. Pobyt obv. na slobode z hľadiska duš. stavu je nebezpečný.     

8. Viď psychopatologický rozbor.

9. Znalci u menovanej navrhujú nariadiť ochrannú liečbu psychiatrickú ambulantnou formou.


Znalci prehlasujú, že boli poučení o význame znaleckého posudku a tr. následkoch krivej výpovede a vedomenepravdivého znaleckého posudku podľa § 144 ods. 1 Tr. poriadku.


Sučany: 20. 7. 2012"


okrúhle pečiatky a podpisy oboch menovanýchDomnievam sa, že osobám so zdravým rozumom je jasné už na prvý pohľad, že tento posudok - najmä jeho záver, boli účelovo vyprodukované pre potreby aktérov.

Napriek tomu si dovolím malý komentár.


Ad 1. Podľa znalcov imunológov patrí chronický únavový syndróm do kategórie imunologických ochorení.

Ad 2. Vyšetrovanie/skúmanie môjho duševného stavu sa uskutočnilo až  14 mesiacov od môjho "trestného" činu - verejného protestu proti skutku Poloncovej a nečinnosti polície v LM.

Ad 3. Ktorá doba má byť tou sledovanou, kedy u mňa vymizli rozpoznávacie a ovládacie schopnosti?

Znalci ma videli po prvý raz v živote a "skúmali" ma cca 1,5 hodiny. Do spôsobu ich  vyšetrovania patria provokácie a zabraňovanie vyjadriť sa k ich otázkam v celom rozsahu.

Ad 4.Zmysel trestného stíhania chápem vo všetkých súvislostiach a dôsledkoch, vrátane toho, že si trest odsedím vo väzení, pretože nemám v úmysle ustúpiť od svojich "bludov" nielen v súvislosti s konaním Poloncovej, ale ani iných osôb.

Ad 5. Ako pri Ad 3.

Ad 6. Za niekoľko "sedení" to nezistila ani Poloncová a za 5,5 roka nikto z Dúbravy. Preto bolo treba vymyslieť nejaký iný dôvod ako spochybniť moju dôveryhodnosť a osobnosť.

Ad 7. Z akého dôvodu má byť môj pohyb na slobode nebezpečný? Nikdy som na nikoho fyzicky neútočila, nikoho som nenapadla, nikomu sa nevyhrážala fyzickými útokmi, nepoškodzovala nikoho na majetku, ani na právach.
Základom bude zrejme len to, že zverejňujem podlosti, s ktorými sa stretávam a bojujem a mnohé z nich už boli aj potvrdené.

Ad 8. Psychopatologický rozbor je prispôsobený na dosiahnutie cieľa, ktorý si vytýčili zúčastnení na mojom trestnom obvinení a stíhaní a je odrazom scenára, ktorý si vypracovali ešte predtým, ako ma obvinili.

Ad 9. Na navrhovanej psychiatrickej ambulantnej liečbe mi budú zrejme vymývať mozog, aby som akceptovala, že všetko, čo tvrdím a môžem z toho aj na 90% dokázať listinami a svedkami (ktoré/ktorých ale úmyselne ignorujú), sú iba moje chorobné bludy.

Keď príde vhodná doba, zverejním celý posudok, aby si každý mohol urobiť vlastný názor na kvalitu takýchto vyšetrovaní duševného stavu, ale hlavne na ich účelovosť.
Zverejním ho pre poučenie ostatných potenciálnych obetí a objektov perzekúcií ako ukážku zneužívania moci voči občanom, ktorí sú pre ňu nepohodlní.štvrtok 16. augusta 2012

Čo vyprodukovali na vrub obvinenej Tatjany Šidlovej znalci z odboru psychiatrie MUDr. Stankovič a MUDr. Kosorínsky

Podobnosť v postupe orgánov zúčastnených na stíhaní Tatjany Šidlovej obvinenej z prečinu ohovárania znalkyne Poloncovej s postupom orgánov v prípade Hedvigy Malinovej určite nie je náhodná.
Tento postup je pracovnou metódou slovenských orgánov proti tým, ktorí sa rozhodnú dôsledne obhajovať svoje práva a domáhať sa pravdy štandardnou metódou, ktorá tu panuje už od dôb, ako sa dostali k moci komunisti.
Každý inteligentnejší občan, ktorý používa aj svoj zdravý rozum, je najväčším nepriateľom moci.

Ak nemá záznam v registri trestov, najspoľahlivejším prostriedkom na jeho likvidáciu - ako ho zraziť na kolená a naučiť, že jeho práva sú len na papieri - na výtlačkoch Ústavy Slovenskej republiky  a dohovoroch o ľudských právach, ako ho primäť, aby nevytŕčal z radu, je podrobiť ho nanútenému psychiatrickému vyšetreniu.

Samozrejme, u vopred určených a s režimom kolaborujúcich "znalcov" z odboru psychiatrie.

Proti špinavým praktikám navzájom spolupracujúcej mafie štátnej moci je občan bez šancí a vopred odsúdený na diagnózu, ktorú mu títo vyprodukujú.

Aj v tom prípade, že by nepovedal ani slova.

Za 35 rokov podobných perzekúcií zo strany "všemohúcich" som toho zažila už v tomto smere neúrekom.


Keď som súdu oznámila, že beriem svoju žiadosť na priznanie mi obhajcu späť, lebo nie som schopná v určenej lehote doložiť požadované potvrdenia a že sa predbežne budem obhajovať sama, nabúrala som plány zúčastnených, aby mi priznali takého, ktorý im pôjde po ruke.

A tak si museli pomôcť sami.. Keď už mali v rukách policajti výpovede svedkov a údajne poškodenej, zariadili si na súde vydanie príkazu na vyšetrenie môjho duševného stavu.

Ako píšem na predošlých blogoch aj s použitím Správy o povesti, plnej nezmyslov a lží, ktorú im na objednávku vypracoval kolega "od fachu" - v súčasnosti starosta obce Dúbrava - Janičina.

Uznesenie o povinnosti podrobiť sa vyšetreniu mi doručil vyšetrovateľ Urbanovič ešte pred tým, ako bol menovaný svedok na moju žiadosť vypočutý.

Moje podania proti uzneseniu boli zamietnuté - proti podobným praktikám nemá občan žiadnu šancu, pretože aj účasť skorumpovanej prokuratúry nahráva objednávateľom do kariet.

Psychiatrov obetiam praktík určuje moc a títo určili z Psychiatrickej liečebne v Sučanoch MUDr. Stankoviča a z FN v Martine MUDr. Kosorínskeho. Spoľahlivé nomenklatúrne kádre.

Vedela som, že ak nepôjdem dobrovoľne, tak ma odvlečú z domu násilím. Na prvý termín som pre chorobu prísť nemohla, a tak som poslala ospravedlnenie s dokladom o momentálnom zdravotnom stave.

Ďalší termín, ktorý určil MUDr. Stankovič, som dodržala. Po príchode do Sučian som sa dozvedela od MUDr. Bubniakovej, že jej MUDr. Kosorínsky povedal v telefonickom rozhovore, že som sa ospravedlnila a vyšetrovanie sa nekoná. MUDr. Stankovič ráno odišiel po nočnej službe domov.

Samozrejme, že som na druhý termín žiadne ospravedlnenie neposielala. Možno, že tento postup bol súčasťou taktiky šikanovania. Ospravedlnenia za prípadný omyl, ktorí menovaní zapríčinili, sa mi nedostalo.
Prečo aj, keď pre nich nie som človekom! Iba objektom, z ktorého treba vyprodukovať duševne chorú osobu pre potreby "mafie", ktorá ich za to odmení vyplatením odmeny za znalecký posudok a ako spoľahlivým im v budúcnosti dá zarobiť znova.

Posudok (?), ktorý títo znalci (?) vypracovali, je skutočnou ukážkou odbornosti.

Obsahuje dezinterpretácie i lži, ktoré sa zrodili v ich hlavách. Účelovo poprekrúcané moje vyjadrenia, aby im zapadli do schémy bludov, ktoré mi treba pripísať. 
Aby im zapadli do vopred vypracovaného scenára .
Podporené ich subjektívnymi domnienkami - nie skutočnosťami a dôkazmi, ktoré som založila do trestného spisu.
A bez toho, aby boli vypočutí ďalší svedkovia, ktorí by sa mohli vyjadriť k nejednému lživému tvrdeniu a obviňovaniu mojej osoby.
Samozrejme, iný postup je pre účely všetkých pôvodcov toho "monstrprocesu"  neprijateľný!

Dňa 7. 8. 2012 mi bolo doručené Ustanovenie obhajcu - 9Tp/712/2012 - JUDr. Vencuríková, vyššia súdna úradníčka, 26. 7. 2012 - "na základe písomnej žiadosti vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš, odboru kriminálnej Polície, zo dňa 24. 7. 2012, ...".

Odôvodnenie:

"Závery znaleckého psychiatrického posudku vzbudzujú dôvodné pochybnosti vyšetrovateľa PZ o spôsobilosti obvinenej náležite sa obhajovať v prípravnom konaní.

Vzhľadom na to, že obvinená adekvátne nechápe zmysel trestného konania, bolo bez právneho významu, aby sa jej určila lehota na zvolenie si obhajcu.

Obvinená však musí mať obhajcu z dôvodu uvedeného v ust. § 37 ods. 2 Tr. poriadku, pretože sú pochybnosti o jej spôsobilosti náležite sa obhajovať, preto súd ustanovil obhajcu....!"


Za pozornosť stojí, že som nebola zbavená práva rozhodovať sama o sebe a napriek tomu bolo porušené moje právo!
Súd bol povinný ma totiž vyzvať - na základe totožného odôvodnenia - aby som si obhajcu zvolila sama.
nedeľa 10. júna 2012

Takto sa uzniesla prokuratúra v LM vo veci sťažnosti T. Šidlovej proti povinnosti podstúpiť psychiatrické vyšetrenie duševného stavu obvinenej -- alebo "breivikovanie" v slovenskom podaní

Z uznesenia 2Pv 383/11-19, zo 17. mája 2012 -- JUDr. Marian Vagač som sa dozvedela, že moja sťažnosť proti nariadeniu vyšetrenia psychiatrami  nie je dôvodná, a preto ju prokurátor zamieta.


"Podľa § 142 ods. 1 TP, ak pre zložitosť objasňovanej skutočnosti nie je postup podľa § 141 postačujúci, priberie orgán činný v trestnom konaní a v konaní pred súdom predseda senátu znalca na podanie znaleckého posudku. Ak ide o objasnenie skutočnosti obzvlášť zložitej priberú sa dvaja znalci."

Človeku so zdravým rozumom je jasné, že použitie  týchto paragrafov TP na odôvodnenie nariadenia vyšetrenia duševného stavu obvineného z prečinu ohovárania je doslova účelovým konaním orgánov.

Najmä, ak je preukázateľné už od začiatku, že skutok sa stal - teda som stála s ceduľou na hrudi, ktorej textom som zverejňovala podlosť Poloncovej a nečinnosť polície v LM pri vyšetrovaní môjho trestného oznámenia proti menovanej pre nepravdivý znalecký posudok.

V čom spočíva zložitosť objasňovanej skutočnosti? V ničom inom, ako v tom, že je množstvo náznakov, že stíhaná by mala byť MUDr. Poloncová.

Duševný stav vyšetrujú vždy dvaja znalci a na vyšetrenie je potrebný príkaz súdu.

"Zistil som, že vyšetrovateľ nepochybil pri aplikácii citovaného ustanovenia, nakoľko mal dostatočné podklady pre takýto procesný postup." 

Upriamujem pozornosť čitateľa na obsah môjho plagátu a už citovanej Správy o povesti od autora Janičinu.

Podľa ďalšej pasáže uznesenia OP nie je preukázaná existencia reálneho prepojeného vzťahu medzi poškodenou a určenými znalcami.

"Žiadny takýto dôkaz však vyprodukovaný nebol."  A teda vylúčenie určených znalcov nemá opodstatnenie.

"Vyšetrenie duševného stavu nerealizujú znalci z odboru psychológie a imunológie, ale tak ako už bolo konštatované vyššie znalci z odboru psychiatrie."

Orgán prokuratúry si účelovo na argumentáciu  vytrhol z kontextu túto skutočnosť. K inému prípadu znalecký kontrolný posudok má byť vykonaný psychiatrom,  s pribratím imunológa a psychológa.

Práve pre túto skutočnosť bolo treba rýchle určiť vlastných psychiatrov - ak by náhodou posudok znalca z odboru psychiatrie dokazoval, že Poloncová vo svojom posudku uvádza nepravdy a výmysly, ktoré sa zrodili v jej - nie v mojej hlave!!!

Predsa psychiater ako psychiater. Rozdiel je medzi nimi však hlavne v charaktere - v morálnom profile, a v nejednom prípade aj v odborných znalostiach.

Bez ohľadu na to, čo majú psychiatri v ktorom prípade riešiť z právneho hľadiska, osobnosť probanda, prípadne jeho zdravotný stav  zostávajú stále rovnaké!

Je zaujímavé, ako/až s odstupom mesiacov, či dokonca rokov od "skutkov" sa slovenské orgány činné v trestnom konaní a súdy  snažia dokazovať duševný stav obvineného!
Pri takom dlhom odstupe od udalosti nie je totiž absolútne možné zistiť spoľahlivo stav obvineného v danom momente.

Zbytočne ja našim "figúrkam na šachovnici" tvrdím, že som si vedomá toho, čo som spáchala, pretože som to spáchala s plným vedomím ako dôsledok už spomenutého podlého činu Poloncovej  (nevrátenie časti zdravotnej dokumentácie a nepravdivé tvrdenia v posudku) a nečinnosti polície (zametenie pod koberec môjho TO proti Poloncovej v tejto súvislosti).

Podľa prokurátora sú otázky formulované štandardne, postup vyšetrovateľa nie je z  časového hľadiska závislý od  vypočutia svedkov, ani od vypočutia konkrétnych svedkov.

Preložené do laickej reči: otázky sú štandardne formulované tak, aby bol obvinený buď zbavený svojprávnosti, alebo zatvorený na prevýchovu na psychiatrii, pretože pred súdom by sa mohlo preukázať, že obvinený nie je ani duševne chorý, ani neluže a krivo neobviňuje.

Za pozornosť stojí, že vydanie súdneho príkazu nie je závislé od výpovedí svedkov a dôkazov obvineného. Je to len potvrdením toho, že treba súdu predložiť  výmysly a krivé svedecké výpovede, aby nezaváhal pri rozhodovaní: aby sám mohol vyhodnotiť dôvodnosť návrhu!

Zamyslite sa nad ďalšou citáciou:


"Samotný obvinený, v zmysle Trestného poriadku nemá procesnú možnosť a prostriedky na to, aby mohol ovplyvňovať čas podania návrhu, resp. samotné podanie návrhu.
Súd, ktorému bol doručený návrh sám vyhodnotí jeho dôvodnosť, a to na základe pripojených dôkazov."


Teda dôkazov intrigánov a krivých svedkov!

"Je nutné si všimnúť, či pri vydávaní príkazu na vyšetrenie duševného stavu súd nerieši skutkové okolnosti prípadu, ale zaoberá sa predovšetkým dôvodnosťou návrhu z hľadiska zdravotného stavu obvineného a teda, či tento odôvodňuje jeho vyšetrenie znalcami z odboru psychiatrie."


Sudkyni zjavne stačili lži Janičinu a Poloncovej a bolo treba vydať príkaz skôr, ako by som ich mohla vyvrátiť dôkazmi ja!


Mohlo by im to všetkým urobiť "škrt cez rozpočet" - nebol by dôvod ma donútiť podstúpiť vyšetrenia u psychiatrov, možno takých, ktorí im pôjdu  "po ruke"  a na predložené otázky budú odpovedať v súlade s potrebami aktérov.

"Je nutné poznamenať, že zákonodarca sa snažil zabezpečiť objektívnosť vyšetrenia duševného stavu obvineného aj tým, že takéhoto vyšetrenia povinne realizujú dvaja znalci a to nezávisle, čím ma byť garantovaná objektívnosť ich zistení.
Znalci následne po tom, ako vykonajú vyšetrenia svoje zistenia skonzultujú a musia dospieť k totožnému záveru."


Ak musia dospieť k totožnému záveru, je namieste pochybovať o nasledujúcom:
"PRÁVE TAKÝTO MECHANIZMUS MÁ GARANTOVAŤ ZABEZPEČENIE DODRŽIAVANIA ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV OBVINENÉHO.


 Na záver sa  mi ešte k tým svojim právam dostáva ďalšieho ponaučenia:

"Ak obvinená v bodoch 21 a 22 navrhuje, aby bola poškodená podrobená vyšetrenie na detektore lži, túto časť sťažnosti je možné vyhodnotiť ako návrh na doplnenie dokazovania o ktorej rozhodne vyšetrovateľ.

Samozrejme, ani najväčší idealista by neočakával, že vyšetrovateľ tento návrh na dokazovanie z mojej strany akceptuje - takúto rovnosť zbraní v slovenskom systéme nepoznajú!  Veď ju nerešpektujú nikde a v ničom, ak ide o niekoho, kto nie je z ich "kruhov".

V súčasnom štádiu konštatovať, že skutočnosti, ktoré navrhuje obvinená sa dajú preukázať aj inými dôkaznými prostriedkami a to štandardnými výsluchmi obvinenej a poškodenej, resp. svedkov."

Nie je možné preukázať tieto skutočnosti inak, ako testom na detektore lži. Pretože údajne poškodená už vypovedala  a s podporou orgánov polície, súdu, prokuratúry  a svedkov veselo klame a zatĺka ďalej.
Takže detektor lži je jediným spôsobom, ako by som mohla dokázať, kto z nás dvoch klame!

Samozrejme, ani tento prostriedok nemá 100-percentnú úspešnosť, a obhospodarujú ho zase len policajti.
Záruku teda nemám veľkú, že nakoniec ešte znova nenaformulujú odborníci otázky tak, že budem nakoniec obvinenou ešte aj pomocou tohoto technického zázraku!


Takže je Vám po tomto krátkom "výlete" medzi paragrafy Trestného poriadku všetkým jasné, kde sú moje práva, však?
Slušne povedané, zrejme v análnom otvore našich všemohúcich!


štvrtok 7. júna 2012

Postup orgánov v Liptovskom Mikuláši zúčastnených na stíhaní T. Šidlovej je v súlade so zákonmi

7. 6. 2012 som prevzala odpoveď OP v LM - 2 Pv 383/11-18, dat. 17. mája 2012 - JUDr. Marian Vagač na môj podnet o preskúmanie zákonnosti postupu vyšetrovateľa vo veci ORP-295/OVK-LM-2011.

Orgán prokuratúry nemá dôvod prijať žiadne opatrenie, lebo po preštudovaní spisu zisťuje, že vyšetrovateľ zákon neporušil  a postupuje v súlade s Trestným poriadkom.
Vyšetrovateľ nie je povinný do originálu vyšetrovacieho spisu žurnalizovať svoje žiadosti adresované iným orgánom. Sú pomocnými písomnosťami. 
"V zásade nie je podstatné, akým spôsobom je formulovaná žiadosť, podstatným je výsledok, teda odpoveď dožiadanej strany, pričom práve táto odpoveď vo forme rôznych listín je súčasťou originálu spisu."
"V podnete ďalej argumentujete, že návrh vyšetrovateľa na vydanie príkazu na Vyšetrovanie Vášho duševného stavu je neobjektívny a je zameraný na zhromaždenie dôkazov vo Váš neprospech." 

Poznamenávam, že iba v môj neprospech!

"V tejto súvislosti Vám uvádzam, že skutočnosti, ktoré uvádza vyšetrovateľ vo svojom návrhu je povinný doložiť konkrétnymi dôkazmi."

Tie "dôkazy" máte v predchádzajúcich príspevkoch, ktoré som už publikovala. Ako málo stačí na perzekúcie, vidíte aj sami. Výmysly chorých a zákerných mozgov sú postačujúce aj súdu, aby vydal príkaz: 
"Tieto dôkazy skúma sudca pre prípravné konanie, ktorý návrh vybavuje."

Ďalšie písomnosti, ktoré signalizujú opak tých "duchaplných a hodnoverných dôkazov" som doložila neskôr ku sťažnosti proti uzneseniu o vyšetrení duševného stavu obvinenej ja, pre prokurátora vôbec nie sú hodnovernými - inak by musel povinnosť predstúpiť pred psychiatrov zrušiť.

Opakujem, že mi pred vydaním uznesenia nebolo vôbec umožnené, aby som sa mohla brániť proti lžiam hlavných aktérov tohoto komplotu.  

"Nakoľko vyšetrenie duševného stavu je závažným zásahom do ľudských práv obvineného zákonodarca v záujem ochrany týchto práv  stanovil striktný postup, kde o vyšetrenie duševného stavu nerozhoduje samotný vyšetrovateľ, ale úplne iný orgán, a to sudca pre prípravné konanie.
Práve takýto postup, kde vo veci konajú dva odlišné štátne orgány garantuje objektívnosť a zákonnosť. 
Ak  sudca vydá príkaz na vyšetrenie duševného stavu týmto deklaruje, že návrh vyšetrovateľa bol opodstatnený."

Čo na tom, že vyšetrovateľ a sudca sú "jedna ruka", a tak im stačia nezmysly a lži na to, aby uskutočnili sen niektorých osôb v pozadí, že sa konečne majú príležitosť pomstiť.
Čo na tom, že z celej kauzy smrdí  na "sto honov" korupcia a ovplyvňovanie "nezávislých" orgánov!

Čo na tom, že celý postup v prípravnom konaní už od začiatku signalizuje porušovanie práv mňa ako obvinenej.

"Taktiež ak v otázke č. 9 je stanovené, že znalci majú uviesť, aké opatrenie navrhujú jedná sa o bežný postup, nakoľko orgány činné v trestnom konaní sú povinné zisťovať, či sú splnené podmienky, napr. na uloženie ochranného liečenia."

Podobnosť s postupom v prípade Hedvigy Malinovej "čisto náhodná"? ( Pozri SME - Matúš Burčík: Malinová súdnym lekárom neverí - 6. júna 2012.)

A na záver otázka:

Čo myslíte, ak sa v inom konaní preukáže, že Poloncová a Janičina klamali, že o mne nepravdivo vypovedali, aby ma dostali pred psychiatrov a pred trestný senát,  budú  trestne stíhaní títo dvaja hlavní aktéri tohoto komplotu a budú po zásluhe odmenení?piatok 25. mája 2012

Vladimír Janičina, starosta obce Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši a jeho Správa o povesti na Tatjanu Šidlovú

K č. ČVS:ORP-295/OVK-LM-11 doručil dňa 25. 1. 2012 starosta obce Janičina písomnosť tohoto znenia:


"Posudzovaná osoba pani Tatjana Šidlová, nar. 1. 6. 1946 prechodne bytom Dúbrava č. 275 rodinný stav - slobodná, žije sama v rodinnom dome ktorý je vo vlastníctve xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Úradu nie je známe, či menovaná má súrodencov.
Jej osobná prezentácia o spôsobe života z minulosti a to tým: že bola svedkom Duckého vraždy, prenasledujú ju komunisti, ŠTB, mafiáni, odpočúvajú jej telefonáty, ako aj spôsob spolunažívania s občanmi obce Dúbrava v súčasnosti o ktorých verejne uviedla, že občania obce majú nízke právne vedomie, ako aj neustále obviňovanie, na základe hypotetických myšlienok, osočovanie, nerešpektovanie názoru iných, menovanú dostali do absolútnej spoločenskej izolácie.
Na základe presadzovania jej dominantného postavenia a súčasne stavania sa do role osoby ukrivdenej v spoločnosti, je možné predpokladať, že odlišné správanie pani Šidlovej od ostatných občanov vzniklo na základe nasvedčujúcich skutočností, ktoré majú základ osobnej zdravotnej anamnéze.
Vo vzťahu vyjadrenia sa k podmienkam v akých menovaná žije, nie je možné bližšie sa vyjadriť, avšak je možné uviesť verejnosti všeobecnú a nepochopiteľnú skutočnosť, že menovaná na oknách rodinného domu v ktorom žije upevnila PVC fólie.
Zo strany občanov na menovanú sú uvádzané informácie, ktoré odmietajú riešiť cestou orgánov zriadených samosprávou.
S pozdravom
Vladimír Janičina
Starosta obce"

podlhovastá pečiatka: "Obec Dúbrava
                                   okres Liptovský Mikuláš"


Môj komentár

Preukázateľne vyrobené na objednávku orgánu.

Obsahuje množstvo nezmyslov, dezinterpretácií, lží.

Nesie aj znaky vyjadrení MUDr. Poloncovej na moju adresu.

Do trestného spisu som doložila  množstvo písomností, ktoré preukazujú opak.

Nebolo mi pred rozhodnutím súdu - vydaním príkazu a nariadením vyšetrenia u psychiatra MUDr. Stankoviča umožnené navrhnúť svedkov, ktorí by preukázali opak tvrdení Janičinu, aby sa preukázala nedôvodnosť príkazu na vyšetrenie duševného stavu obvinenej.

Vopred dohovorená "spolupráca" Janičinu,  policajného orgánu, prokuratúry a súdu je preukázateľná.

Nikdy som netvrdila, že som bola svedkom vraždy Duckého, ale nepriamym svedkom vraždy tajného kňaza bývalého suseda Coufala.

Vždy a všade a verejne tvrdím, že sa po r. 1989 nič nezmenilo, lebo ma stále prenasledujú tí istí eštebáci a komunisti, ktorí sedia na kľúčových miestach. Táto skutočnosť je verejne známa a pomaly  denne sa ňou zaoberajú médiá.

Odpočúvanie mojich telefonátov sa síce nedá dokázať, ale to neznamená, že sa nedialo, resp. nedeje. Naznačujú tomu mnohé skutočnosti, ktoré sa odrážajú v mojom živote.

S občanmi obce mám vzťah taký, aký majú oni ku mne. Presne taký, ako majú aj navzájom sami medzi sebou. Mnohí mi na pozdrav odpovedia, niektorí nie, niektorí len vtedy, keď nie je prítomný pri našom stretnutí starosta.

Orgánom som dokladovala konkrétnymi rozhodnutiami a odpoveďami orgánov, že nie ja porušujem práva niektorých osôb - tých, na ktoré sa odvoláva nepriamo starosta obce.

Nízke právne vedomie občanov vidím v tom, že nie všetci rešpektujú vlastnícke a užívateľské práva susedov, že spaľujú plasty doma v peciach, netriedia odpad tak, ako by mali, neakceptujú slobodu slova a právo mať vlastný názor na veci. Ja nikomu svoje názory nevnucujem.

Nízke právne vedomie samotného starostu vidím v tom, že nepristupuje rovnako ku všetkým, ktorí sa na neho obrátia s problémami - a tieto skúsenosti majú aj iné osoby - nielen ja. Rovnako i v tom, že si zákony vykladá podľa vlastnej úvahy. (Napr. aj parkovanie na zakázanom mieste pred Mestským úradom v LM dňa 20. 5. 2011, kde stál 40 minút! S vedomím MP a bez postihu!)

Neviem, v čom konkrétne má spočívať presadzovanie si dominantného postavenia z mojej strany a súčasne stavania sa do role osoby ukrivdenej v spoločnosti. Domnievam sa, že je tým myslené dôsledné sa dožadovanie riešenia mojich problémov s nespratníkmi, aj  z obce Dúbrava, pričom postupujem len  zákonnou cestou a nemožnosť sa práva  v skorumpovanej Slovenskej republike dovolať.

Do žiadnej spoločenskej izolácie som sa nedostala, tobôž absolútnej. Sú v mojom okolí mnohé osoby, ktoré majú ku mne a ja k nim korektný, až priateľský vzťah.

Moje správanie je odlišné iba v tom, že mám vyššie nároky na  spôsoby a vzťahy, iné záujmy ako väčšina občanov.

Je na smiech, ak starosta, ktorého pôvodným povolaním je príslušník justičnej a väzenskej stráže sa vyjadruje v týchto súvislostiach o tom, že moje prejavy a spôsob života majú základ v osobnej zdravotnej anamnéze! (Toto vyjadrenie - mimochodom - evokuje " odbornú pomoc" MUDr. Poloncovej pri vypracovávaní tejto správy o povesti.)

Vrcholom všetkého je "nepochopiteľnosť", prečo mám na oknách PVC fólie. Z jednoduchého dôvodu, resp. dôvodov: a) po odhalení vylievania mi obsahu žumpy na pozemok sa mi sused Mrázik vyhrážal, že mi okná obhádže h------, b) vykrikoval mi, že im hľadím do dvora  c) ďalší spriaznenec  jemu podobný mi raz v noci hádzal do okien fľaše od alkoholu - incident polícia zamietla pod koberec,  d) okná netesnia a zateká cez ne.

Na výsluchu svedka dňa 30. 4. 2012 samotný Janičina  nedokázal uviesť konkrétnych občanov a konkrétne situácie, či skutky, ktoré by mali byť predmetom ich sťažností na mňa, a ktoré nechcú riešiť cestou jeho osoby ako "orgánov zriadených samosprávou"! (Možno sa iba nechceli dať nakriatnuť k falošnému svedectvu.)
Jediným jeho argumentom bola suseda Mráziková - a prečo ma táto ohovára pred "orgánom samosprávy", nemusím určite opakovať.

Ako vidíte, milí čitatelia, zákerným intrigánom stačí naozaj málo na to, aby pri správnych prepojeniach dosiahli svoje a poslali niekoho na psychiatrické vyšetrenie. Samozrejme, určite nik nepochybuje, že výsledok by mal byť kompatibilný s ich "závermi"!!!

Na celom tomto trestnom obvinení a vyšetrovaní je najsmutnejšie, že tu sa nikde nikam nedá obrátiť, lebo všetci zainteresovaní si navzájom nahrávajú - žiadať o ich vylúčenie z konania - ako polície, tak prokuratúry a súdu v LM je plytvaním energie. Už v minulosti som nepochodila. Zrejme treba počkať až kým svoje dielo dovedú do "zdarného konca" a potom ísť na Ústavný súd a do Štrasburgu.
Aj keď tu - podľa vyjadrenia aj tých najvyšších orgánov, všetci postupujú podľa zákona!
Len Ústava Slovenskej republiky im vždy akosi vypadne z pamätí!
sobota 19. mája 2012

Nepredali Ch. dobrovoľne, budú "jednoducho pozemkovo upravení"

Kto "umí, umí". Bezbranná obeť len bezradne "čumí".


Mesto Kysucké Nové Mesto, Námestie slobody 94 a Obvodný pozemkový úrad v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto, Ul. Litovelská 607  písomnosťou bez dátumu, bez spisového čísla s podpisom Ing. Peter Smieško, odd. výstavby a územného rozvoje MsÚ Kysucké Nové Mesto pozvali na 9. 12. 2011 občanov na verejné zhromaždenie za účelom vypracovania projektu JPPÚ v k. ú. Kysucké Nové Mesto lokalita "Dubská cesta".
Písomnosť sa odvoláva na žiadosť Mesta KNM o nariadenie JPPÚ podanej na Pozemkovom úrade v Čadci, pracovisko Kysucké Nové Mesto zo dňa 12. 10. 2010 vedeného pod č. j. 2010/00042-003 v zmysle zákona č. 330/1991 Zb.

Z písomnosti adresovanej účastníkom pozemkových úprav z 2. 5. 2012 sú  zrejmé nasledujúce skutočnosti.

1. Každému účastníkovi bolo pridelené osobné číslo. Na základe výšky  výmery mu vyčíslili, koľko je povinný zaplatiť na úhradu nákladov pozemkových úprav na účet združenia 117 143 4000/1111. Úhradu má vykonať bez zbytočného odkladu.

2. 16. 3. 2012 sa konalo valné zhromaždenie účastníkov JPU, ktoré je podľa §-u 5 ods. 5 písm. o)a § -u 24 ods. 9 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, potvrdenia Obvodného pozemkového úradu v Čadci č. j. 09/2012/KNM/JPÚ/DC zo 17. 4. 2012 evidované v registri združení - reg. č. 09/2012.

3. Bolo zvolené predstavenstvo:

-- Ing. Peter Smieško za vlastníka Mesto KNM,

-- Ing. Juraj Akantis, SPF RO Žilina

-- Ing. Miloš Šplhák, INA Kysuce

-- Frančeková Zuzana, Žilina

-- JUDr. Milan Chovanec, Žilina, V. Tvrdého 17
    (členstvo v predstavenstve je bez nároku na odmenu)

 (Sami "správni" ľudia!)

4. Bola schválená zmluva o dielo s vykonávateľom pozemkových úprav - Geokancelária s. r. o. zast. Ing. Radoslavom Káčeríkom s určenou cenou vo výške 0,85 E/m2.

5. Bola schválená výška príspevku člena na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s vykonávaním JPU vo výške 0,05 E/m2.


"Vykonanie JPU je výhodné a prospešné pre každého účastníka, pretože namiesto podielov v úzkych pozemkoch registra "E" získa za zákonom stanovených podmienok každý účastník samostatnú nehnuteľnosť v registri "C" s vlastným prístupom na verejné komunikácie, ktoré sa v JPU vytvoria."

Nikto nepochybuje po skúsenostiach už viac ako dvadsaťročných, čo sa za touto organizovanou akciou pod hlavičkou zákona skrýva, a nikto nepochybuje, akú protihodnotu za to "upravovaní" dostanú. 

Veď ani ROEP neslúžil inému, len aby zmenou vytýčenia smerovania pôvodných parciel  rozkúskovali  pôvodným vlastníkom ich ucelené parcely - s jediným cieľom: neskôr, po poskupovaní väčšiny takejto pôdy potom tých, ktorí odolávali nátlaku, zákonnou cestou prinútiť k odpredaju, alebo prijatiu nekvalitnej a nevyužiteľnej pôdy ako náhrady.

Istá pani A. Ch.osobne z toho bude určite profitovať najviac. V jej mene už v minulosti boli odosielané ponuky na "vysporiadanie podielového spoluvlastníctva" odkúpením spoluvlastníckych podielov tých, ktorí stoja "v ceste" zbohatlíckym chúťkam..
V tejto konkrétnej  lokalite má v súčasnosti uvedenú výmeru 12 365,20 m2.
V pätách tejto panej kráča Ing. Ľ. Š. z KNM - s 9675,00 m2.

INA Kysuce má 4 764,01 m2 - určite sa ujde niečo aj im.

Mesto KNM so svojimi 22 850,44 m2  sa už v minulosti obohatilo bezprecedentným zabratím pôdy  bez náhrady v údajnom vyššom záujme  podľa pracovníčky katastra  Škoríkovej aj  na našej rodine.  Takže medzi "jednoducho upravovanými" nefigurujeme.

Kam sa hrabe Slovenská republika na nich so svojimi 146 m2 v správe SPF! Skúste si tipnúť, kto ich "za babku" dostane!


A ešte niekoľko citácií z oznámenia:


1."Skorá úhrada príspevku urýchli vykonanie úprav tak, aby mohli byť vykonané bez zbytočných prieťahov."

Niekto sa už nevie dočkať, aby mohol začať kšeftovať s parcelami!

2. "Prosíme Vás o zodpovedný prístup. Akákoľvek ďalšia korešpondencia len zbytočne zvyšuje naše spoločné náklady. Po skončení JPU obdrží každý účastník podrobné vyúčtovanie hospodárenia."

Prečo tie náklady neznášajú tí, ktorí majú najväčší záujem na scelení pozemkov , tí, ktorí majú množstvo peňazí na to, aby vykupovali a nadobúdali najrôznejšími spôsobmi cudzie vlastníctvo?

3. "Poteší nás, ak v záujme  úspory nákladov pri budúcej korešpondencii ako aj v záujme operatívneho riešenia potrebných otázok nám oznámite poštou alebo na email chovanec(at)laurin.sk svoj telefonický a emailový kontakt."

Rozumieť treba: ak chcete predať, mám záujem? Lebo: "Počas procesu pozemkových úprav môžete so svojím vlastníctvom disponovať bez obmedzenia.

4 ."V prípade potreby zodpovedať prípadné otázky neváhajte sa obrátiť na ktoréhokoľvek člena predstavenstva alebo pracovníka Obvodného pozemkového úradu - Ing. Ivana Kocúra."

Kladiem otázku: Nebude zaregistrované ako pobočka tohoto združenia  tipovacie združenie, v ktorom by sme mohli tipovať, kto zo "žralokov" z celých týchto úprav "trhne" najviac? Komu sa podarí ešte pred konečnou úpravou povykupovať - za najnižšie ceny najväčšie množstvo pôdy? Od tých, ktorí sú nútení nedobrovoľne vstúpiť do "upravovacieho" združenia a ešte financovať  záujmy nenásytných jednotlivcov??
 utorok 8. mája 2012

Na jedného z nich už v RO SPF Žilina prišlo. Príde aj na ďalších?

Vydanie SME zo 7. mája 2012 pod názvom Žiadosť o pozemok malo urýchliť tisíc eur (Vladimír Špinner, Ľubo Bechný) zverejňujú, že z korupcie obvinili známeho Žilinčana Jozefa D. zo Slovenského pozemkového fondu.
Prostredníctvom agenta sa podarilo dokázať jeho korupčné správanie, ktoré súviselo s vybavením bežnej žiadosti o kúpu malého pozemku v obci Stráňavy.

Policajnému agentovi Jánovi  Maroszovi riaditeľ odboru sám porozprával, aká žumpa je pozemkový fond.
Aspoň potvrdil svojimi slovami, že na túto moju blogovú stránku SPF patrí!

S dotyčným pánom a jeho aroganciou som sa stretla i ja. Ibaže na úplatky som nemala, a tak môj reštitučný nárok zhrabol ktosi, kto má množstvo peňazí a známostí, aby sa dostal k pozemkom, ktoré by vlastne mali byť reštituentom vrátené.

Takto je jasné, že pozemky na vrátenie v KNM nie sú a ani nebudú - lebo podobným spôsobom prechádzajú  do vlastníctva "goríl" a "goriliek" na lokálnej úrovni.

Koľké roky ja už poukazujem na tieto organizované a orgánmi činnými v trestnom konaní kryté podvody a nezákonnosti!!!

Riaditeľ odboru - smotánka Žiliny, zakladajúci člen Lions klubu, figurujúci vo viacerých firmách ako spoločník a konateľ. To je to správne postavenie v spoločnosti, aby mohol niekto podvádzať a páchať nezákonnosti!

Aby bol desaťročia  nanajvýš dôveryhodný aj pre policajtov, sudcov a prokurátorov, nielen moci, ktorá si ho do funkcie dosadila.

Na rozdiel od takých,  ako som ja - Tatjana Šidlová, ktorá musí na súdy nosiť ešte aj potvrdenky z lekárne, že si vybrala lieky, aby dokázala, že bola skutočne chorá!

Každé moje tvrdenie je pokladané za lož, výmysel, označované za  paranoidné správanie všetkými spomenutými orgánmi! 

Len preto, že napriek Ústave Slovenskej republiky si s takýmito nemôžem byť rovná pred zákonom! Nemám na úplatky a správnych ochrancov za svojím chrbtom, ktorí úspešne pomáhajú bezcharakterným indivíduám uplatňovať si svoje "práva"!

Mám iba "drzosť" postaviť sa proti nim a dožadovať sa svojich práv. Hoci neraz sa mi ich nedostane práve pre tú skorumpovanosť kompetentných orgánov, ktoré o mojich právach rozhodujú.pondelok 7. mája 2012

Tak sa na to, vážení, pozrite! Toto sú dôvody, ktoré spojení všemohúci uvádzajú na podporu svojich tvrdení a odôvodnení o nutnosti vyšetriť u psychiatrov znalcov duševný stav obvinenej Tatjany Šidlovej

Dňa 12. 4. 2012 adresoval OS Žilina vyšetrovateľ PZ v LM npor. PhDr. Juraj Urbanovič Žiadosť o zaslanie dokumentov k ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011.

"Týmto Vás žiadam na základe pokynu okresného prokurátora o zaslanie právoplatného rozhodnutia týkajúceho sa prejednávanej veci pod 4C 158/2005-454, taktiež aj zápisnice s výpoveďami Tatjany Šidlovej a MUDr. Eleny Poloncovej, znalecký posudok pod číslom 1/2011 týkajúcej sa danej veci, ktorý vypracovala MUDr. Elena Poloncová. V prípade, že v danej veci bol vypracovaný kontrolný znalecký posudok, žiadam aj tento zaslať spolu s ostatnými písomnosťami."


K tomuto uvádzam, že znalecký posudok i s mojimi námietkami k nemu v tomto spise je pripojený na moju žiadosť k spisu, ktorý sa týka môjho trestného oznámenia na MUDr. Poloncovú pre nepravdivý znalecký posudok, ktorým sa polícia nezaoberala tak dôkladne, ako údajným mojím ohováraním menovanej.

Ďalej uvádzam, že návrh na zaobstaranie zápisnice z výsluchu znalkyne Poloncovej zo dňa 1. 7. 2011 som ako dôkaz navrhla zaobstarať vo svoj prospech - písomne! - ja, pretože obsahuje rozhodnutie súdu o vykonaní kontrolného znaleckého posudku.

Moja otázka: Vyšetrovateľ môže dôkazy zaobstarávať len na návrh a so súhlasom prokurátora?

V spise orgánu som nenašla žiadnu žiadosť, ani inú písomnosť vyšetrovateľa, ktorou by sa v tejto veci obracal na prokurátora.


Dňa 12. 4. 2012  adresoval vyšetrovateľ Urbanovič Okresnému súdu, Tomášikova 5, Liptovský Mikuláš "Obv. Tatjana Šidlová - návrh na vyšetrenie duševného stavu":

"V prílohe predkladám vyšetrovací spis v trestnej veci obvineného
Tatjana Šidlová, nar. 1. 6. 1946, trv. bytom Bratislava - Dúbravka, prech. bytom Dúbrava 275, okr. L. Mikuláš
a navrhujem , aby sudca pre prípravné konanie vydal písomný príkaz na vyšetrenie jeho duševného stavu podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku.

Proti obvinenej bolo vznesené obvinenie za prečin Ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustila tým, že dňa 19. 5. 2011 v popoludňajších hodinách pred budovou zdravotníckeho zariadenia na ul. Starohorského 14 v Liptovskom Mikuláši, v ktorom má psychiatrickú ambulanciu aj MUDr. Elena Poloncová, stála Tatjana Šdlová s transparentom, na ktorom bolo uvedené, že "MUDr. Poloncová je mafián, indivíduum" a aj iné presne nezistené údaje, a následne dňa 20. 5. 2011 v čase okolo 09.00 hod pred budovou Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši, stála Tatjana Šidlová opäť s transparentom, na ktorom bolo uvedené: "MUDr. Poloncová - amorálne indivíduum - kto jej dal znalcovskú doložku? Vykradla mi zdravotnú dokumentáciu, aby mohla napísať  na mňa pre súd v Žiline posudok v prospech "bielych golierov", ktoré ma podviedli a snažia sa zo mňa robiť blázna cez ňu! Trestné oznámenie tu - v LM zrejme blokujú takí, ako je ona sama! "Nahrávači" "bielych golierov". Fuj! Mafia!", pričom verejne oznámila nepravdivé údaje čím poškodila MUDr. Elenu Poloncovú, nar. 13. 03. 1957 z Lipt. Mikuláša.

Svoj návrh odôvodňujem na základe znaleckého posudku vypracovaného MUDr. Elenou Poloncovou, v ktorom je uvedené, že Tatjana Šidlová bola viac krát v minulosti hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení aj z dôvodu samovražedného pokusu. Okrem iného bolo zistené, že trpí Paranoidnou poruchou osobnosti.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti je nutné vyšetriť duševný stav obvinenej.
Vyšetrovateľ PZ npor. PhDr. Juraj Urbanovič"


Je zaujímavé, že aj napriek tomu, že svedkovia Poloncovej - podľa vlastných výpovedí  z dňa 11. 4. 2012 a 30. 4. 2012 pred vyšetrovateľom - vôbec nečítali, nevenovali obsahu pozornosť,  či nevideli ma na Starohorskej v uvedený deň (kde som skutočne ani nestála) a s textom, ktorý v návrhu spomína vyšetrovateľ, tento pôvodný výmysel Poloncovej, ktorý uviedla v trestnom oznámení na mňa,  vyšetrovateľ bezvýhradne akceptuje.

Na koho prospech? No predsa Poloncovej! A to bez akýchkoľvek pochybností, keďže "pani doktorka je Niekto"!

Dňa 17. 4. 2012 na ORPZ - OKP v LM pod č. 1Tp/303/2012 odoslal OS v LM - s dátumom 13. 4. 2012 - JUDr. Katarína Podhorcová, sudkyňa pre prípravné konanie nasledujúcu písomnosť:

"Okresný súd Liptovský Mikuláš sudkyňou pre prípravné konanie JUDr. Katarínou Podhorcovou dňa 13. 4. 2012 v Liptovskom Mikuláši podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku vydáva
príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej Tatjany Šidlovej, nar. 1. 6. 1946,

trvale bytom Bratislava - Dúbravka, prechodne bytom Dúbrava 275, okres Liptovský Mikuláš, stíhanej uznesením vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ, odbor kriminálnej polície, Liptovský Mikuláš, ČVS: ORP-295/OVK-LM-2011, zo dňa 21. 7. 2011, pre prečin ohovárania podľa § 373 ods. 1, ods. 2 písm. c) Trestného zákona.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš,odboru kriminálnej polície, podal dňa 13. 4. 2012 na Okresný súd Liptovský Mikuláš návrh na vydanie písomného príkazu na vyšetrenie duševného stavu obvinenej Tatjany Šidlovej podľa § 148 ods. 2 Trestného poriadku. Svoj návrh odôvodnil tým, že zo znaleckého posudku MUDr. Eleny Poloncovej vyplýva, že obvinená Tatjana Šidlová bola viackrát v minulosti hospotalizovaná na psychiatrickom oddelení aj z dôvodu samovražedného pokusu. Okrem toho bolo zistené, že trpí paranoidnou poruchou osobnosti.
Súd po preštudovaní vyšetrovacieho spisu dospel k záveru, že návrh vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš, odboru kriminálnej polície, je dôvodný. Zo správy o povesti zo dňa 24. 1. 2012 z obce Dúbrava mal súd preukázané, že obvinená má výrazne odlišné správanie od ostatných občanov. Podľa vyjadrenia starostu obce svoje okolie neustále obviňuje na základe jej hypotetických myšlienok, osočuje iných, neakceptuje názory iných, uvádza, že ju prenasledujú komunisti, ŠTB, mafiáni, odpočúvajú jej telefonáty, bola svedkom Duckého vraždy. Spôsob správania menovanú dostalo v obci do absolútnej spoločenskej izolácie .
Vychádzajúc z obsahu znaleckého posudku znalkyne MUDr. Eleny Poloncovej, ktorý je súčasťou spisu ako listinný dôkaz, mal súd preukázané, že osobnostné črty obvinenej nasvedčujú pre Paranoidnú poruchu osobnosti, t. j. trvale, hlboko zakorenené vzorce správania, ktoré sa prejavujú už od obdobia dospievania, vedú k problémom v sociálnej i pracovnej sfére. Má sklon k paranoidnému vnímaniu, uvedomovaniu si a interpretovaniu zážitkov. Jej afektivita je nestála, so sklonom k emočne riadeným reakciám, negatívnemu hodnoteniu okolia, zníženej schopnosti empatie. V minulosti trpela adaptačnou poruchou s prevládajúcimi poruchami emotivity. Liečená bola antidepresívami. Z osobnej anamnézy obvinenej vyplýva, že v minulosti sa pokúsila o samovraždu. Viackrát bola hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení.
Vzhľadom k doposiaľ zisteným okolnostiam, ktoré sa týkajú zdravotného -  psychického stavu a   správania obvinenej, vznikli pochybnosti o jej spôsobilosti rozpoznať protiprávnosť činu alebo ovládať svoje konanie, súd nariadil vyšetrenie jej duševného stavu v súlade s ust. § 148 ods. 1, 2 Trestného poriadku, rešpektujúc i čl. 17 ods. 7 Ústavy Slovenskej republiky, na základe ktorého skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na základe písomného príkazu súdu.
V Liptovskom Mikuláši dňa 13. 4. 2012
JUDr. Katarína Podhorcová, sudkyňa pre prípravné konanie"


Každý, kto ma dobre pozná, nepochybne vo chvíli si uvedomí, koľko lží a výmyslov je obsiahnuté v odôvodnení súdu, ktoré sa odvoláva na správu o mojej povesti, ktorú vyprodukoval starosta obce Janičina.

Ak by jeho tvrdenia zodpovedali skutočnosti, tak by mi v nejednom prípade nedali orgány za pravdu.

Ak by ma celá obec nenávidela, ako sa snaží nahovárať polícii a súdu , isto by mi nejaká milá neznáma osoba pred 4 dňami neprehodila za bráničku na dome igelitovú tašku s vecami pre psíkov. Ďakujem za prejavenú podporu. Viem, že mala možnosť veci dať komukoľvek inému, pretože psíkov je v dedine dosť.

Svinstvá na moju adresu všetci zúčastnení mohli vyprodukovať len preto, že mi boli zatajované písomnosti - tie, ktoré neboli založené do spisu.

Nezákonnosť vidím aj v tom, že podľa môjho názoru krok vyšetrovateľa bol v rozpore so zákonom  - už na začiatku som žiadala o vypočutie Janičinu, pričom tento bol vypočutý až 30. 4. 2012!
Teda po zneužití jeho ohováračiek súdom a vyšetrovateľom.
Bola mi odňatá možnosť včas zabrániť tomuto svinstvu, pretože Janičinova správa v spise v období, kedy som doň nazerala, nebola.
Bolo mi odňaté právo vyjadriť sa k jeho ohováračkám a písomnosťami podporiť svoje tvrdenia.
Bolo mi odňaté právo navrhnúť svedkov z obce, ktorí by mohli vypovedať v môj prospech, ktorí majú ku mne a ja k nim kladný vzťah!

Všetko toto bolo potrebné preto, aby som bola pod hrozbou dotlačená policajným orgánom na vyšetrenie k znalcom z odboru psychiatrie, ktorí im všetkým pôjdu po ruke!

Tieto moje tvrdenia sú pre nich - samozrejme - dôkazom o mojom paranoidnom založení a poruche osobnosti!


V uznesení policajného vyšetrovateľa Urbanoviča, ktorým priberá znalcov MUDr. Kosorínskeho a MUDr. Stankoviča v odôvodnení  opäť figurujú totožné  lži o tom, čo bolo napísané na plagáte, ktorý som mala  mať u seba, keď som podľa výmyslov svedkov mala stáť 19. 5. 2012 na Starohorského ulici v LM!


A takíto sa ešte odvolávajú na Ústavu Slovenskej republiky!!!!