piatok 30. septembra 2011

Všeobecná bezmocnosť slovenských obetí súdnych sporov

Nie som určite jediná, ktorá som sa stala obeťou zákonom ochráneného  systému bezbrehého účtovania si trov advokátmi.

Zákon o náhrade trov , podľa ktorého si advokáti môžu účtovať trovy konania, umožňuje nečestným špekulantom zarábať na trovách na účet najmä tých, ktorí sa odhodlajú brániť, nech už ide o charakter  veci v jej merite akéhokoľvek druhu.

Iba zriedkavo obete nezákonností vyjdu z týchto "bojov" víťazne - t. j., že sa domôžu rozhodnutia vo svoj prospech, a  neraz za cenu, že im trovy konania v celom rozsahu  nepriznajú všetky, alebo im ich nepriznajú vôbec.

Na rozdiel od šikovných odporcov, ktorí majú  dostatočné vedomosti o legislatívnych dierach, "hrošiu kožu" a  všetky páky na to, aby čo najmenej "škodovali", resp. aby zarobili na účet obete, označenej v rozhodnutí ako neúspešný účastník konania.

Zákon o odmenách a náhradách advokátom im totiž  umožňuje vyúčtovávať si ako úkony aj niekoľkoriadkové texty administratívneho charakteru, ktoré nemajú nič spoločného s vysokoodborným úkonom, ktorý by ich stál pri  spracovávaní  problematiky čas a vyžadoval si  odbornú znalosť problematiky.

Texty všeobecného charakteru majú uložené v počítači a ťuknúť na to správne miesto v ňom, je len otázkou chvíle.

Za túto činnosť si majú právo podľa zákona vyúčtovať zhruba 7000,- korún v prepočte na eurá.

Druhou možnosťou, ako si navýšiť  účet za zastupovanie, je namnožiť si vyjadrenia, podania a odvolania ako samostatné úkony v totožnej veci spôsobom, že si advokát za každého "klienta" podá osobitné podanie - s rovnakým textom, neraz tiež len administratívneho charakteru, aj keď ide o totožnú vec a podania súdu doručuje s odstupom jedného až niekoľkých dní postupne.

Ďalšiu im poskytne samotný "zákonný" sudca svojimi nesprávnymi rozhodnutiami, ktoré napadne účastník - navrhovateľ odvolaním , a hoci  toto je  napokon vyššou inštanciou  odobrené a bolo rozhodnuté v prospech účastníka, ktorý sa odvolal, majú možnosť si za vyjadrenia k jeho odvolaniu opäť navýšiť trovy konania v prospech svoj, či žalovaných  rovnakým spôsobom - doručením podaní za každého, či za každú skupinku svojich "chlebodarcov" osobitne a v rovnakom duchu - teda kópiu jedného produktu svojej "mysle" vytlačenou z počítača.

V tejto súvislosti som písala Ministerstvu spravodlivosti v súčasnom zložení, i poslankyni JUDr. Dubovcovej,  a upozornila som ich na tieto skutočnosti s apelovaním, aby sa zasadili o zmenu zákona, ktorý v súčasnej podobe  vo svojej podstate nie je ničím iným, len legalizovanou " zlodejinou", ktorú v praxi využíva dosť nečestných advokátov. (Rovnakým spôsobom "postupovala" za "súčinnosti" niektorých sudcov na OS Bratislava IV napr. aj JUDr. Tenczerová!) 

Odozvy na svoje podnety v týchto súvislostiach som sa nedočkala dodnes.

A tak aj naďalej majú možnosť a právo  dané im zákonom  advokáti s pochybným charakterom okrádať nejednu obeť sudcovských, advokátskych a "bielogolierových" intrigánskych praktík bez toho, aby im v tom mohol niekto zabrániť.

V spore o scudzené pozemky v Kysuckom Novom Meste, ktorý bol pod č. konania  7C/329/2005 na Okresnom súde Žilina, stál proti mne JUDr. Chovanec za časť tých, ktorí boli odporcami.

Vyúčtovanie trov, ktoré súdu doručil, dokumentuje práve popísané praktiky pána advokáta, ktorý figuruje aj ako bezplatná právna pomoc na zozname advokátov.

Napadla som  rozhodnutie súdu o trovách konania s poukázaním na uvedené vyššie, pretože sa mi nezdá, že by bolo v súlade s morálkou a etikou advokáta konať tak, ako konal JUDr. Chovanec.

30. 9. 2011 som prevzala uznesenie KS v Žiline pod č. 5Co/78/2011-377, 5105231425 z 26. 5. 2011, ktorý potvrdil uznesenie OS Žilina  z 21. 10. 2010 pod č. 7C/329/2005-352, že musíme  my - navrhovatelia o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zaplatiť JUDr. Chovancovi 1.686,54 E a JUDr. Varmusovi 122,37 E do troch dní.
JUDr. Varmusovi na uvedené číslo účtu, ale  JUDr. Chovancovi "priamo" na adrese sídla v Žiline .

(To sídlo JUDr. Chovanca, ktorý vo voľbách v r. 2010 kandidoval  na poslanca za ĽS-HZDS pod č. 107, je na veľmi lukratívnom  a strategicky výhodnom mieste - "na skok" od Okresného súdu Žilina, "na skok" od Okresnej prokuratúry, "na skok" od železničnej a autobusovej stanice,  i pošty, "na skok" od pešej zóny na Národnej triede. Ten si vedel vybrať! Takmer doslova "na skok" je to odtiaľ všade. Najmä na OS a OP. A z akého dôvodu peniaze nemôžem poukázať na účet advokátskej kancelárie, alebo ich na jej adresu poslať poštou, netuším. No, pre istotu, aby som mala doklad o zaplatení, ich predsa len tou poštou v pondelok odošlem.
Ešte som ani uvedené  rozhodnutie neprevzala, a už ma dr. Varmus písomne urgoval o zaplatenie s upozornením, že ak si povinnosť nesplním do 7 dní, odovzdá vec exekútorovi. Nedá mi poznamenať:  nepochybujem, že by tak promptne učinil, a rovnako promptne by konal "jeho" exekútor, ktorým by možno bola dokonca JUDr. Verešová, ktorá mi časť exekvovanej sumy zadržiava a zvyšok "nedokáže" od povinných  už niekoľko rokov vymôcť  - a nik a nič  s ňou nepohne!)

V odôvodnení uznesenia  sa JUDr. Jambrich ako predseda senátu KS Žilina,  ktorý konal neverejne, nevyjadruje k mojim dôvodom na zníženie trov konania pre JUDr. Chovanca z dôvodov, ktoré uvádzam vyššie. Nimi sa nezaoberá vôbec. 
Iba poukazuje, že odvolanie nebolo podané prostredníctvom právneho zástupcu, ale mňa ako splnomocnenej zástupkyne navrhovateľov a cituje zákony a ustanovenia, podľa ktorých bolo rozhodnutie OS Žilina správne - bez toho, aby sa zaoberal preskúmaním dôvodnosti už uvedeným spôsobom navyšovania si trov konania JUDr. Chovancom. Lebo pán advokát i súd výšku trov odôvodnili podrobne a v súlade s právnymi predpismi!

A toto senátu stačilo - nenamáhal sa hľadať v odvolaní dôvody hodné osobitného zreteľa - teda úmyselné duplicitné vyúčtovávanie/navyšovanie si trov za administratívne texty, aby znížil ich výšku, za "posedenie" si na konaniach pred súdom, na ktorých sa v podstate konalo viac-menej " veľmi vlažne o ničom".

A ako si navzájom všetci zúčastnení dobre rozumejú, ukazuje aj dodatok: "Rozhodnutie odvolacieho súdu bolo prijaté hlasovaním v pomere hlasov 3:0."

A tak JUDr. Chovanec môže spokojne spávať. Napokon, asi vždy spával - jeho svedomie, ak nejaké vôbec má, ho  neťaží ani v iných prípadoch. 
A napokon, prečo by ho aj ťažilo. Veď  nekoná tak iba sám , a nekoná v rozpore so zákonom!

A "štátu" je to "fuk"!   Veď jeho predstavitelia si dokážu pre seba vždy zabezpečiť tých   správnych advokátov a rozhodnutia, ktoré im "hrajú do karát".

Opäť sa potvrdilo jedno: bežný občan SR nemá  v skutočnosti vôbec žiadne  právo na prístup k súdu, na nezávislý súdny proces - zabraňujú mu v tom mafiánske praktiky, ktoré panujú v štáte, kde "ruka ruku umýva", kde si zákony koncipuje a odhlasováva parlamentná časť mafie - tzv. "biele goliere".

Advokáti  takéhoto "typu" budú aj po istých zmenách v súvislosti s údajným rozšírením okruhu občanov, ktorým bude môcť byť poskytnutá bezplatná právna pomoc a zastupovanie, nepochybne ziskoví, aj keď všetci budú musieť poskytovať bezplatné právne služby a zastupovanie.

Pre určitú skupinu advokátov, i  zlodejov  to nebude taký zlý "biznis".

Veď tí "šikovnejší" si  na účet štátu  naúčtujú aj pozdrav pri vstupe do súdnej siene, aj "posedenie" v nej - neraz bez očividnej snahy sa vôbec nejako angažovať v prospech toho, koho "musia" zastupovať -  ako úkon za 6000.-  -  7000,-  korún  v prepočte na eurá. S čistým svedomím. Pretože im to naďalej umožňuje zákon.

Kto by aj kontroloval opodstatnenosť vykázaných položiek? Čo tam po tom!  Veď to ide zo štátnej kasy! A z cudzieho krv netečie!

Alebo sa mýlim?Pán JUDr. Chovanec, "klienti", ktorí ste si ho zvolili ako právneho zástupcu, i slovenské súdy!

Vám podobní ma už v živote pripravili o tisíce korún, i o časť zdedeného vlastníctva a ako sledujem iné svoje kauzy, tak vidím a prestávam pochybovať, že je iba otázkou času, kedy ma pripravia ešte o ďalšie státisíce i zvyšky toho, čo ešte nestačili tí "angažovaní"  podvodmi   "vydržať". 

Ale majte na pamäti: Všetkého do času!  Nech Vám to nečestne získané padne na úžitok - taký, aký si zaslúžite! Mňa pre straty tohoto druhu "srdce nebolí". Bolesť v srdci pociťujem len z toho, v akom hnoji sa ocitla ponovembrová  Slovenská republika, ktorá umožňuje páchať svinstvá "ošetrené" a ochraňované zákonmi, ktoré si mafia programovo v parlamente navrhuje a  odhlasováva.


Je treba k tomu ešte niečo dodávať?

štvrtok 29. septembra 2011

Škodná v revíri

Dňa 18. 3. 2011 z článku Marka Vagoviča sa dozvedám zaujímavú skutočnosť. V strane, ktorá sa javila ako najsolídnejšia - Most-Híd, sa objavila "škodná".

Advokát z Čadce, okresný predseda tejto strany, na kandidačnej listine č. 37 pre voľby do NR SR zo dňa 12. 6. 2010 a právnik poskytujúci podľa zoznamu bezplatnú právnu pomoc,  JUDr. Ladislav Ščury  bol prichytený pri pokuse odovzdať úplatok.

Z bohatého množstva odkazov na internete, ktoré sú pripojené k menu JUDr. Ladislav Ščury, môže záujemca cez Google získať celkom užitočné informácie. Vrátane tej, ktorá sa vzťahuje k pokusu odovzdať úplatok  osobe s iniciálkami M.B.

Chýba mi tam ale ešte osobná skúsenosť členov urbárskeho spoločenstva v Kysuckom Novom Meste z valného zhromaždenia z    decembra 2010, kedy sa konečne podarilo odvolať pôvodné vedenie urbariátu. Na tomto valnom zhromaždení sa odohrala zaujímavá  udalosť.

Pred jeho začiatkom do takmer ešte prázdnej sály  vkráčal JUDr. Chovanec v priateľskom rozhovore s mladou ženou.  Zarazila ma neznáma tvár, a ako sa neskôr ukázalo, skutočne nepatrila medzi členov.

Scenár, podľa ktorého prebiehalo valné zhromaždenie, nám vnútil JUDr. Chovanec. Slušní  nemali ani dosť znalostí a informácií, ani dosť drzosti, aby  dosiahli, že zhromaždenie bude viesť  nimi zvolený člen. Museli prijať jeho "hru", aby  sa veci po takmer roku "bašovania" predošlého vedenia, ktoré nemalo v úmysle rešpektovať, že mu obdobie  pôsobenia skončilo, pohli  z miesta.

Na kandidačnej listine figurovali len tí, ktorí  dovtedy ťažili zo situácie, z "kamarátšaftov", z pôsobenia vo výbore.
Po tom, ako zúčastnení dosiahli aspoň to, že boli na listinu doplnení nimi navrhnuté osoby, sa volilo.

Jedným z doplnených bol aj súčasný predseda spoločenstva M. Antecký, ktorý v prvom kole získal počet hlasov, z ktorého bolo jasné, že ohrozuje postavenie súčasnej kliky.

Pred otvorením druhého kola volieb sa odrazu spomenutá mladá "dáma", ktorá má/mala byť údajne z advokátskej kancelárie JUDr. Ščuryho, zodvihla a bolo jej umožnené pristúpiť k mikrofónu.

S arogantným ironickým úsmevom oznámila, že Antecký je žalovaný a nemôže byť preto zvolený do výboru!

Žiadne podrobnosti, žiadne vysvetlenie k veci, nič konkrétne, aj keď to od nej niektorí vyžadovali.  Po nechutných naťahovačkách s "dámou" , napokon JUDr. Chovanec milostivo pripustil, aby bolo konkrétne prednesené, z čoho je Antecký obvinený.

A tak  sa ľudia dozvedeli, že dva dni pred konaním valného zhromaždenia podali "isté" osoby  v mene urbárskeho spoločenstva  cez advokátsku kanceláriu  JUDr. Ščury v Čadci žalobný návrh, lebo Antecký získal do daru od Čepelovej malý podiel, aby sa mohol stať  členom spoločenstva!  

Priebeh celého valného zhromaždenia  bol legálne nahrávaný na diktafón , ktorý  bol položený pred JUDr. Chovancom za predsedníckym stolom. Kópiu  na CD mám k dispozícii aj ja - ako dôkaz, že nikomu neutŕham na cti a povesti.

Tu odbočím a poukážem na svoj príspevok zo včerajška - na toto narážam v ňom - ako si  JUDr. Chovanec  pre seba    ( inak tiež v zozname ako právnik poskytujúci bezplatnú právnu pomoc) a vo svoj prospech vykladá zákon - on kupovať a získavať darovaním podiely  môže, iní nie, lebo sa musia riadiť zákonom!

Ako právnik  si  tieto svoje kúpy nielen" legalizuje", ale  aj poisťuje vysvetľovaním  a obhajovaním údajného zákonného postupu. (V podobnom zmysle sa takto podané obhajovanie nachádza v jednom z policajných uznesení odvolávajúcich sa na jeho vyjadrenia v rámci výsluchu.)

Z toho, čo sa odohralo v súvislosti s M. Anteckým vidieť, akého intrigánstva sú schopní bývalí "šafári".  Ich  jediným cieľom  bolo zabezpečiť si možnosť obohacovať sa na úkor všetkých ostatných aj v ďalších rokoch až do konečného vytunelovania spoločného majetku, ako tomu nasvedčujú nevýhodné a nezákonné zmluvy na predaj dreva a prenájom hotela Mýto, ktoré pouzatvárali svojvoľne -- neraz bez vedomia a súhlasu spoluvlastníkov --  a súčasne zabrániť tomu, aby sa ľudia dozvedeli pravdu, ako s ich majetkom "bašujú".

V tomto smere ich žiadny postih , ako sa  to javí,  nečaká, pretože orgány polície a prokuratúry vec zmetú zo stola s tým, že sa poškodení  majú obracať na súdy.

Žaloba proti Anteckému a Čepelovej sa ocitla na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. 8C272/10 ako návrh na určenie relatívnej neplatnosti darovacej zmluvy medzi odporcami.
Ako navrhovatelia zo dňa 9. 12. 2010 sú uvedení Ing. Galvánek a Ing. Ďurana , ktorí sa prezentujú nielen ako spoluvlastníci podielov , ale aj štatutárni zástupcovia  spoločenstva  -- a to v období, kedy im dávno skončilo funkčné obdobie.

Žalobný návrh bol vypracovaný AK JUDr. Ladislav Ščury z Čadce a argumentom na dôvodnosť podania žaloby bolo,  že nešlo medzi odporcami  pri darovaní o blízku osobu, čím zo strany odporcov prišlo k porušeniu zákonného predkupného práva spoluvlastníkov!
 
Navrhovatelia napokon žalobný návrh vzali späť. Dôvodom mohla byť jedna z týchto skutočností:
keď videli, že na ich intrigy zúčastnení nenaleteli , alebo keď zistili, že boli dobehnutí oni.

V súvislosti s kúpnymi a darovacími zmluvami , ktorých predmetom sú podiely v urbárskom spoločenstve  a boli uzavreté medzi  JUDr. Chovancom ( a jeho manželkou Alenou )  a pre ostatných spoluvlastníkov neznámymi osobami, sa majú právo spoluvlastníci verejne  opýtať, či  by  pri žalobách podaných proti menovaným    súdy  rozhodli  , že zmluvy sú relatívne neplatné práve preto, že predávajúci, či darcovia porušili zákonné predkupné právo ostatných, keď  svoj úmysel darovať, či predať nezverejnili, pretože medzi darcom a obdarovaným, či predávajúcim a kupcom nebol ani v jednom prípade vzťah , ktorý by zodpovedal vzťahu blízkych osôb.streda 28. septembra 2011

Ľudia moji, ja som zase v tom!

Na graviditu som už stará, ale každú chvíľu sa v rámci boja so skorumpovanou verejnou a štátnou mašinériou a jej chránencami  dostanem do nejakého "maléru".
Posledným z nich je , že figurujem ako obvinená na základe návrhu JUDr. Milana Chovanca z Kysuckého Nového Mesta.

Spáchala som priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa par. 49/1/a zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov tým, že som "mala ublížiť na cti JUDr. Milanovi Chovancovi spôsobom popísaným v návrhu JUDr. Milana Chovanca na začatie priestupkového konania zo dňa 26. 8. 2011, ktorý je súčasťou tohto priestupkového spisu".
Takto to stojí v Zápisnici o prejednávaní priestupku pod č.  350/2011 z 27. 9. 2011 Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, odbor všeobecnej vnútornej správy.

Dôvodom pre navrhovateľa na podanie oznámenia na mňa  bola skutočnosť, že som si v súvislosti s dianím v urbárskom spoločenstve v KNM a kolujúcimi rečami, ako aj  konkrétnymi zisteniami nového vedenia, dovolila podať trestné oznámenie pre podozrenie z nekalého konania na políciu aj v súvislosti s pôsobením JUDr. Chovanca ako osoby, na ktorej právne závery a názory sa vtedajšie vedenie odvolávalo v nejednom prípade.

Prirodzene, ako vždy, sa nič nikomu z tých, ktorí figurovali v mojom podaní, nedokázalo - tak, ako v období mojich minulých snáh upozorniť na podvody  na Správe katastra , ktoré robil s pôdou Ing. Pavol Svrček, zamestnanec Správy katastra v KNM. 
Návrh na podanie obžaloby, ČVS:KRP-97/OEK-ZI-2005. 12. 12. 2008, Úrad justičnej a kriminálnej polície, Žilina presne popisuje, čoho sa on aj s ďalšími osobami dopustil.

A tak, ako v našom prípade s údajným vydržaním pôdy, ktorá nikdy RD Nesluša nepatrila, ale si ju podvodníci  z KNM "vydržali" u notárky Kupkovej z Turzovky, rovnako aj v tomto prípade osvedčenia o vydržaní pôdy tým, ktorí nikdy  nič nevlastnili, vydala notárka Kupková! 
Do Turzovky je z KNM pre podvodníkov totiž oveľa bližšie, ako k notárovi Kubaščíkovi do centre mesta KNM!
Ako som dávno tvrdila, potvrdzuje sa, že  ZRPS slúžil a slúži  len na to, aby podvodníci, ktorí nikdy nemali ani meter štvorcový pôdy,  získali ucelené lány - pretože v KNM rozparcelovali pôdu tak, že pôvodné smerovanie pozemkov v katastrálnom území  odchýlili o viac stupňov, čím rozkúskovali pôvodným vlastníkom ich parcely na nepoužiteľné kúsky pozemkov - aby mafia nadobudla do vlastníctva takto získanú pôdu a v celku.

A hoci Návrh obsahuje presný popis spôsobov a výsledky  "práce" celej skupinky podvodníkov , a  sú to spôsoby  totožné s tými, na aké  som upozorňovala dávno aj ja v našich prípadoch, iba v tomto prípade orgány činné v trestnom konaní dôsledne konali.

Ten, kto nepozná pozadie prípadu, a skutočnosti okolo, sa môže čudovať. My, veci znalí a osočovaní z klamstiev a pokusov svojimi trestnými oznámeniami  niekomu poškodiť, sa nečudujeme.

(Ako jeden  zo svedkov - poškodených v Návrhu je  uvedený aj Ing. Ladislav Ľorko, riaditeľ Správy katastra v KNM, otec jedného zo žilinských prokurátorov.) 

Poškodených vlastníkov je v Návrhu  vymenovaná celá kôpka. Do súčasnosti je mi záhadou, ako sa im podarilo dotlačiť políciu až do takého štádia, že vypracovala návrh na podanie obžaloby.

Nás,  podliakom  Ing. Svrčkom , ktorý mal dosť veľké slovo na Správe katastra v KNM, podobným spôsobom okradnutých , sú desiatky. Jeho arogantné  spôsoby jednania s vlastníkmi   môžem dokumentovať nahrávkou na diktafón - "mňa nikto neprinúti, aby som Vám tie výmery opravil"!

Nuž poučená minulosťou, že "bez vetra sa ani list nepohne" , som teda podala oznámenie o podozrení z nekalých snáh niektorých osôb  zmocniť sa majetku urbáru , pretože medzitým už bolo zrejmé, akých nezákonností sa bývalé vedenie pri nakladaní s majetkom urbárnikov dopúšťalo.

Pohnútkou bolo ochrániť spoločný majetok, zabrániť tomu, aby neprišlo  k nezvratnej situácii prípadnými nezákonnými prevodmi spoločného majetku bez vedomia vlastníkov, i zabrániť  jeho ďalšiemu nenápadnému rozkrádaniu, odôvodňovanému platnosťou zmlúv. Zmlúv, ktoré boli protiprávne uzavreté bez vedomia a súhlasu spoluvlastníkov, i zmlúv dodatočne po skončení funkčného obdobia bývalého výboru falšovaných. Zmlúv, ktoré sú  v súčasnosti predmetom žalobných návrhov o vyslovenie ich neplatnosti na súde v Žiline.

Z odpovedí orgánov činných v trestnom konaní je zjavné, že nemajú záujem ísť do hĺbky veci. V takýchto prípadoch. Zato veľmi ochotne sa zaoberajú podobnými trestnými oznámeniami, aké podal JUDr. Chovanec na mňa. 

Na štyri a štvrť strany  OR PZ OKP Čadca v uznesení ČVS: ORP-27/OEK-CA-2011 z 13. 4. 2011 odôvodňuje odmietnutie môjho podania pre podozrenie zo spáchania trestného činu v súvislosti s nadobúdaním podielov JUDr. Chovancom  v Urbárskom spoločenstve v Kysuckom Novom Meste. Netuším, ako dospel orgán k tomu, že mi JUDr. Chovanec mal spôsobiť škodu vo výške 4.000.000,- Sk. Nespomínam si, že by som niekde niekedy uviedla konkrétnu sumu a v súvislosti so svojou vlastnou osobou.

V uznesení je uvedené množstvo účelových "vysvetlení" JUDr. Chovanca, na ktoré nadväzuje odôvodnenie policajného orgánu. Vrátane takých tvrdení, ktoré dokazujú odôvodnenosť podozrenia, pričom sú zámerne účelovo vykladané asi v tom zmysle, že JUDr. Chovanec môže podiely nadobudnúť spôsobom, aký bol   napadnutý bývalým vedením prostredníctvom advokátskej kancelárie Ščury v inom prípade žalobou - teda darovaním podielov  od spoluvlastníka, s ktorým nemal obdarovaný blízky vzťah.
Viacero verejne dostupných písomností, ktoré mám k dispozícii,  však poukazuje na nezákonnosť postupu a nekorektné správanie menovaného.

13. 4. 2011 bol doručený na OR PZ SR, OKP, odd. ekonomickej kriminality v Čadci podnet JUDr. Chovanca pod č. N 2009/0195 k č. ČVS:ORP-27/OEK-CA-2011 na začatie trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohovárania a krivého obvinenia proti mojej osobe ako podozrivej.

13. 6. 2011 bola doručená sťažnosť JUDr. Chovanca proti uzneseniu ČVS:ORP-199/OVK-LM-2011 z 19. 5. 2011 na ORP PZ, OKP v Liptovskom Mikuláši, pretože polícia odovzdala jeho trestné oznámenie na odbor všeobecnej vnútornej správy Obv. úradu v Liptovskom Mikuláši na prejednanie priestupku.
 
Uznesením OR PZ , OKP Liptovský Mikuláš - ČVS:ORP-199/OVK-LM-2011 - 19. 5. 2011 odovzdala polícia v LM  vec Obv. úradu, odboru všeob. vnútornej správy v LM, lebo podľa jej zistenia  nejde z mojej strany o trestný čin, ako tvrdil JUDr. Chovanec. 

Vyšetrovateľ mjr. Ing. Pavol Čončol (ktorého  tel. číslo na políciu som videla prilepené na žltom lístočku v spise na priestupkovom oddelení - na čo asi?) v závere  štvorstranového uznesenia uviedol:
"Avšak konanie Tatjany Šidlovej, teda invektívy na adresu JUDr. Chovanca uvedené v trestných oznámeniach môžu byť príslušným orgánom posúdené ako priestupok.....".

Zaujímavosť hodnotenia orgánu spočíva v tom, že názor občana, ktorým vyjadrí svoje pocity, a  ktorým odôvodňuje svoje podozrenia, označí orgán za invektívy, a naviac spôsobilé byť posúdené ako priestupok pre nactiutŕhačstvo!

Aj keď ich nepredniesol verejne, ale tam, kde je na to zákonná možnosť, ak nie rovno povinnosť.

Bez toho, aby orgán skúmal, či oznamovateľ/ka nemá aj písomnosti, ktoré podporujú v oznámení uvedené vyjadrenia, a tým zakladajú dôvodnosť na podanie oznámenia pre podozrenie z prípadného trestného činu.

9. 6. 2011 podal JUDr. Chovanec sťažnosť proti uvedenému uzneseniu na OP v Liptovskom Mikuláši, ktorú ako nedôvodnú orgán zamietol uznesením 1 Pn 230/11-4 z 1. 7. 2011.

Trošku dlhá "predohra", ale nevyhnutná pre pochopenie súvislostí.

Veľmi v týchto súvislostiach zapôsobí na občana  usilovnosť samotného JUDr. Králika - vedúceho odboru všeobecnej  vnútornej správy v LM.

Už  4. 8. 2011 vyprodukoval na adresu JUDr. Chovanca pod č. ObÚ-LM-OVVS A/2011/ 02159-02, Pr. 350/2011/02159  - Králik/30  Oznámenie o možnosti podania návrhu na začatie konania o priestupku, v ktorom upozorňuje menovaného, že spis neobsahuje jeho návrh na začatie priestupkového konania!

Skutočne dojemná  starostlivosť JUDr. Králika o kolegu, ktorý má v tejto sfére asi medzery "vo vzdelaní", keď toto nevedel sám. Neskutočne promptné konanie orgánu v tomto prípade - na rozdiel od toho, kde bolo predmetom konanie proti Mrázikovi pre nakopnutého psa - kedy  orgán pod vedením JUDr. Králika napriek môjmu upozorneniu nemal v úmysle splniť si zákonnú povinnosť a vec odstúpiť RPVS , alebo  neskutočné prieťahy v konaní o priestupkoch  Bubniak a Erhardt, či odmietanie poskynúť mi informácie v zmysle platného zákona je do očí bijúce.

A tak 31. 8. 2011   bol doručený od JUDr. Chovanca požadovaný návrh s úvodnou vetou: "Na základe Vášho oznámenia zo dňa ...." .

Po doručení predvolania mne ako obvinenej som si vyžiadala z OP v LM písomnosť už  spomenutú, aby som vôbec vedela, z čoho som obvinená, keďže to, čo mi poslal JUDr. Králik, neobsahovalo nič konkrétneho, aby som sa mohla účinne brániť proti obvineniu.
 
27. 9. 2011 som prišla na prejednanie veci. Po predložení dokladu totožnosti som vzniesla námietku zaujatosti proti JUDr. Králikovi a orgánu ako celku vôbec, i pracovníčkam odboru jednotlivo. 
JUDr. Králik pokračoval v diktáte - zahájil konanie, aj keď som opakovala, že vznášam námietku zaujatosti.

Neviem, či to bolo v súlade so zákonom - mám pocit, že išlo práve o to - aby sa konanie rozbehlo.

Po predložení mi textu poučenia o mojich právach som na papier napísala, že tomu nerozumiem, ako aj, že namietam zaujatosť a žiadam, aby tento orgán bol vylúčený z konania a rozhodovania o veci - pretože v nedávnej minulosti som podala proti pracovníkom v konkrétne uvedených prípadoch , pri ktorých postup orgánu  v prejednávaní prípadov vo mne vzbudil podozrenie zo zneužívania právomocí verejného činiteľa, trestné oznámenia , a toto je dostatočným dôvodom na jeho vylúčenie, pretože určite nebude mať snahu konať objektívne, ale sa mi pomstiť.

JUDr. Chovanec sa nedostavil - až pri odchode z orgánu po odovzdaní mi kópií obsahu spisu mi napadlo sa spýtať JUDr. Králika, prečo neprišiel, či sa ospravedlnil. JUDr. Králik mi povedal, že deň predtým volal, hovoril s Mgr. B., pretože on sám nebol prítomný a dotyčnej povedal, že zavolá na druhý deň - t. j. v deň konania; dôvod neúčasti navrhovateľa mu nie je známy - "asi niečo mal".
A veľkoryso mi ukázal lístoček cca 4x5 cm, ktorý si našiel na stole a na ktorom bolo, že o 8.20 hod. volal 26. 9. 2011 JUDr. Chovanec.

V spise, kde by mal byť tento telefonát zachytený ako  úradny záznam, nič nebolo.

Našla som v ňom ale žiadosť o poskytnutie súčinnosti  od OP v LM z 12. 9. 2011 - Mgr. Volkovics - Pd 127/11-3, ktorý písomnosť orgánu adresoval  na základe môjho podnetu o preskúmanie zákonnosti postupu Obv. úradu - odb. všeob. vnútornej správy v LM.
Citujem: "Súčinnosť žiadam poskytnúť v rozsahu Vášho písomného vyjadrenia sa k podnetu a zapožičania spisového materiálu, ktorý je Vami v predmetnej veci vedený. Pre Vašu lepšiu orientáciu zároveň v prílohe pripájam fotokópiu podania Tatjany Šidlovej."

Nespomínam si, že by tam bol záznam o zapožičaní-odovzdaní  spisu, ktorý by slúžil ako doklad, že bol   prokuratúre odovzdaný, hoci ho žiadala doručiť "najneskôr do 23. 9. 2011".

O fiktívnom odovzdaní spisu by nasvedčovalo: "Na Vašu žiadosť o poskytnutie súčinnosti vo veci Tatjana Šidlová, ...... zasielam nasledovnú odpoveď:"

A pečiatka Okresnej prokuratúry v Liptovskom Mikuláši  uvádza, že písomnosť bola odovzdaná 1-krát bez príloh dňa 21. 9. 2011.

Odpoveď JUDr. Králika, ktorá bola  doručená OP v LM 21. 9. 2011, uvádza, že vyšetrovací spis neobsahuje návrh na začatie konania , preto JUDr. Chovancovi poslali oznámenie o možnosti podania návrhu na začatie konania o priestupku! 
A ako príloha je pod textom uvedené "Priestupkový spis číslo Pr. 350/2011/02159.

Za pozornosť stojí - ako je možné, že OP nevyznačí prevzatie spisu? Nuž, zrejme žiadny nebol na OP doručený.
Zatiaľ som odpoveď na svoj podnet z prokuratúry nedostala. 


Odolala som navonok lákavej  láskavej argumentácii JUDr. Králika, prečo by mala vec zostať u nich, a či chcem, aby o nej rozhodovali takí, ktorí sa na prípadoch učia, a na podanej námietke predpojatosti som zotrvala. Odolala som aj jeho snahe vzbudiť vo mne dôveru v  objektívnosť vyjadreniami, že veď on ma ani nepozná, tak ako by mohol byť voči mne predpojatý!

Nepochybujem, milí čitatelia,  že ste pochopili, že všetko, čo som tu uviedla, žiadnu dôveru v nezištné a objektívne/nezaujaté konanie  JUDr. Králika ako orgánu vo nevzbudilo a   nemá dôvod ani do budúcnosti ju prebrať k životu. 
 Ak sa mýlim, nasypem si popol na hlavu pred ním osobne a doslovne.

A ako perličku na záver pridávam nasledujúce riadky. Nepochybujem, že nejednému čitateľovi pripomenú jeden z mojich skorších príspevkov, inému aj vlastnú skúsenosť a povie si: nič nového pod slovenským slnkom.

5. apríla 2011 sa JUDr. Milan Chovanec na OR PZ, OKP PZ  vyjadril: "Mám vážne pochybnosti o jej psychickej pohode, čo myslím, že by malo byť predmetom odborného skúmania s poukazom na overenie spôsobilosti zaťažovať štátne orgány svojimi aktivitami."

Z môjho pohľadu toto vyjadrenie je urážkou mojej osoby, a som presvedčená, že ide o priestupok  JUDr. Chovanca proti mne a možno ho zaradiť  pod rovnaký paragraf,  pretože spochybňovať psychickú spôsobilosť oznamovateľa s cieľom  odpútať pozornosť od seba, je úmyselným činom.

Takže  ja  by som príslušnú písomnosť z čadčianskej polície doplnila ešte o toto:

Mám vážne pochybnosti o čestnom a zákonnom nadobúdaní  nehnuteľností a pozemkov JUDr.Milanom  Chovancom a jeho manželkou , a myslím si, že spôsob ich nadobudnutia by mal byť predmetom dôkladného preverovania príslušnými neskorumpovanými  zložkami orgánov, do ktorých pôsobnosti patrí zisťovať pôvod nadobudnutého majetku.


pondelok 26. septembra 2011

Námet č. 3 pre vládnych bojovníkov proti korupcii

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám by mal občanom umožniť, aby sa dozvedeli informácie, ktoré pokladajú za dôležité, aby aspoň takto mali akú-takú kontrolu nad šafárením "všemohúcich". 

Na jeho základe som požiadala Slovenský pozemkový fond v Bratislave o vydanie informácie k údajnému nadobúdaniu pôdy neznámych vlastníkov a jej prevodu na osobu  advokáta v Kysuckom Novom Meste, známeho nenásytným skupovaním pôdy za jediným účelom -  jej ďalším predajom v blízkej budúcnosti, keď sa uvoľní trh s pôdou,   dobre zarobiť.

Domnievam sa, že ostatní spoluvlastníci urbárskych pasienkov a lesov v k.ú. Kysuckého Nového Mesta, vedení  na LV 4669 a 8707 na Správe katastra v KNM, majú právo na tieto informácie v plnej  miere.

Slovenský pozemkový fond totiž len  zastupuje neznámych vlastníkov, resp. tých, ktorí sú uvádzaní ako neznámi napr. aj preto, že na Správe katastra nemajú ich aktuálne adresy, alebo zmeny nezaevidujú.

Domnievam sa, že nemá právo komukoľvek túto pôdu odpredávať, alebo prevádzať na iného iným spôsobom.

Z poznámok na LV vzťahujúcich sa k osobe advokáta sa spoluvlastníkom zdá, že podiely nadobudol v rozpore so zákonom, keďže ich odkúpil, pričom pôvodní vlastníci neoznámili ostatným, že ponúkajú na predaj svoje podiely, alebo ich darovali.

Je zaujímavé, že podozrenie na nekorektné nadobudnutie podielov v urbárskom spoločenstve vyšlo už asi pred 5 rokmi z prostredia vtedajšieho vedenia urbariátu.

Žiaľ, nie je možné z hľadiska bezpečnosti zdroja, ktorý bol v súčasnosti priamym informátorom o snahách spomenutého advokáta, zverejniť jeho meno.

Neostalo iné, len postupovať cestou zákona so žiadosťou o informáciu na orgáne, ktorý ich má z "prvej ruky".

SPF v Bratislave pod č. DE/2011/037892-201 - JUDr. G. Raganová, 20. 9. 2011 namiesto riadneho rozhodnutia poslal na moju adresu Oznámenie o prerušení konania. S vysvetlením, že nemá súhlas dotyčnej osoby, aby mi vydal informáciu, ale už ju o súhlas  požiadal.


Neviem, či je v súlade so zákonom odoslanie iba oznámenia - nevydanie rozhodnutia o prerušení konania.

Zdá sa mi však účelovým odôvodnením použitie par. 9 ods. 1 zákona 211/2000 Z.z. pre nasledujúce:


l. ako sa môže informácia o tom, či dotyčný , alebo jeho manželka požiadali  SPF o odpredaj urbárskych pozemkov, či mu bolo/nebolo vyhovené,  považovať za informáciu "ktorá sa dotýka osobnosti a súkromia fyzickej osoby"?,

2. ako sa môžu  žiadosti adresované verejnému orgánu  považovať za písomnosti osobnej povahy?,

3. ako sa môže takáto korešpondencia považovať za "prejavy osobnej povahy fyzickej osoby"?

Vedia na SPF v Bratislave, aký je rozdiel medzi osobou a osobnosťou? Vedia, čo sú to prejavy osobnej povahy?  Čo je korešpondencia osobnej povahy? Zrejme nie.
Asi by im bolo treba odporučiť odborníka z príslušnej oblasti, aby im vysvetlil po obsahovej stránke príslušné slová, rozdiely medzi osobou a osobnosťou, medzi súkromnými prejavmi fyzickej osoby a prejavmi, ktoré osoba robí verejne a v súvislosti s verejnými záležitosťami v spojitosti s osobami inými, do ktorých práv zasahuje svojim konaním.

A v uvedenej súvislosti už nemôže byť žiadna písomnosť taká súkromná a nepodliehajúca zverejneniu, aby sa odmietnutím oboznámenia s jej obsahom nedalo uvažovať o nezákonnom konaní - o podvode, ktorý má zostať utajený pred verejnosťou.

Myslím, vážení protikorupční bojovníci, že by ste mali preveriť, či je na SPF všetko v poriadku - či sa predsa len "potichučky-pozabučky" nerozkráda vlastníctvo iných aj naďalej. Ak chcete poctivo s korupciou bojovať, akceptujte aj takéto podnety - nielen tie, ktoré Vám na papieri doručia poškodení občania. 

Veď len hlupák by si myslel, že prípadné "vyhovenia žiadostiam" o "odpredaj" z toho, čo je ako vlastníctvo neznámych "spravované" SPF, sú zadarmo!!! 

A ak to nechcete ani vidieť, ani akceptovať, tak netárajte do sveta, že bojujete proti korupcii.


utorok 13. septembra 2011

A pani mestská policajtka č. 034 Katarína Čupková z Liptovského Mikuláša má predsa pravdu!

Tak rozhodla okresná prokuratúra v LM vo svojom uznesení z 8. 9. 2011 pod č.  1 Pn 329/11-4, ktorým zamietla moju sťažnosť z 13. 8. 2011 proti uzneseniu ORP-293/OVK-LM-2011 z 21. 7. 2011 o odmietnutí môjho trestného oznámenia, ktorým som žiadala preskúmať, či menovaná policajtka konala v súlade so zákonom, pretože som nadobudla podozrenie, že zneužíva svoje právomoci.

Podľa JUDr. Mariana Vagača, prokurátora OP v LM nenapĺňa konanie príslušníčky MP znaky skutkovej podstaty  prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, a ani iného trestného činu, a preto moja sťažnosť je "nie dôvodná".

S odvolávaním sa na zákony a paragrafy, ktoré uvádza prokurátor vo svojom uznesení, patrí medzi základné povinnosti príslušníka MP povinnosť zakročiť, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok.

A s pribúdajúcim počtom podaní k tejto veci je už vyfabulovaných aj  čoraz viac "skutočností", ktoré "svedčia" v prospech dôvodnosti "zásahu"  uvedenej mestskej policajtky, resp.polície vôbec!

Lož sa opäť stala pravdou:

policajtka "následne urobila fotodokumentáciu transparentu a oznámila Tatjane Šidlovej, že sa dopúšťa priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa  par. 49 ods. 1 psím. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch".

Policajtka, ktorá  si spísala záznam, bez mojej osobnej prítomnosti - nepochybujem, že  s odstupom niekoľkých dní, a aby vykázala nielen činnosť, ale aj sa ukázala v dobrom svetle pred svojimi nadriadenými; keďže tvrdí, že bola okamžite odborne spôsobilá špecifikovať príslušný paragraf, podľa ktorého som sa previnila a len tak "z voleja" mi ho bola schopná  tam rovno "vysypať z rukáva a šplechnúť do tváre"!

Ale určite zabudla uviesť , že som jej dala odfotografovať transparent dobrovoľne, a rovnako dobrovoľne som jej dala aj dve úradné písomnosti zo súdu k tejto veci, ktoré som si práve vyzdvihla na pošte, aby ich priložila do spisu. 

A tieto  nespomína  ani samotný prokurátor - rovnako , ako  ani jeden z nich neuvádza oznamovateľa môjho "skutku",  z podnetu  ktorého začala policajtka konať. (Napokon, kto jej dokáže, že tam dodatočne ako oznamovateľku neuviedla na mieste neprítomnú Poloncovú? A ako dokážem ja, že to Poloncová nemohla byť, lebo tam nebola, ale  mohol to  byť  V. J., alebo dr. Š., či ďalšie osoby z okruhu Poloncovej, zaoberajúce sa kognitívno-behaviorálnou terapiou?)

A že by som bola vôbec oboznámená s obsahom spisu, ktorý vyfabrikovala policajtka, - to sa,  samozrejme, nemôže stať ani náhodou! (Čo, keby som prišla ešte na ďalšie prípadné lži? V súvislosti s  produkovaním  oznámení policajtmi na tomto policajnom oddelení ( na čo som už poukazovala v inom prípade,  ale všetky orgány   uvedenú skutočnosť ignorovali), by ma vôbec neprekvapilo, keby odrazu vo veci figurovalo 30 svedkov a množstvo ďalších lží na moju adresu.)

A tak sa na občana za jeho chrbtom zhromažďuje materiál, ktorý raz bude môcť proti nemu vo vhodnej chvíli použiť nová garnitúra "starých štruktúr", ktorá už čaká v zálohe, aby sa dostala ku korytám a mohla zatočiť so všetkými, ktorí v súčasnosti "idú proti nej".

Čo tam po mojich tvrdeniach, že sa policajtka  v skutočnosti vyjadrila, že "oni" - rozumej "všemohúci" pod ochranou vlajky Slovenskej republiky - "už posúdia, čoho som sa dopustila"! 
Presne v duchu starých eštebáckych praktík: veď už sa len čosi nájde, aby sme ti zavarili, ak nechceš držať hubu a krok! 
A pravdou môže byť  len to, čo povie policajt, sudca, prokurátor, gauner! Hoci takmer denne sa dostávajú na "svetlo Božie" "skutky apoštolov neprávostí a podlosti"!

Nehlučné státie s transparentom na hrudi upozorňujúce na svinstvá "všemohúcich" je podľa našich policajtov a prokurátorov rušením poriadku!

Náramne to smrdí "nehynúcimi starými dobrými časmi", priatelia!

A že ide o pravidlo, môžete zistiť aj z príspevkov v denníku SME, ktoré poukazujú na praktiky policajtov, prokurátorov a sudcov a inej "všemohúcej" bandy bezcharakterných prisluhovačov tým, ktorí ich dobre odmieňajú  - pre nich - z ich zorného uhla  je totiž  narúšanie "čistoty"  ich  vlastného obrazu  poukazovaním na svinstvá a nezákonnosti,  ktoré páchajú, rušením verejného poriadku!

Narúša to okrem toho aj  pokoj ich nedotknuteľných svedomí!

Stalo sa Vám už niekedy, že by niektorý orgán uveril  - obyčajní ľudia - Vám?!

Slovensko, kde jednoduchý človek nepožíva žiadnu dôveru orgánov, ktoré by mu mali zabezpečiť spravodlivosť,   čoraz viac nadobúda charakter  policajného štátu, kde slušný  občan nemá žiadne slovo,  žiadne práva a ak si dovolí uplatniť svoj nárok na spravodlivosť,  či kritizovať  v skutočnosti vládnúcu zberbu, stáva sa obeťou perzekúcií z každej strany.

nedeľa 4. septembra 2011

Pseudosprístupňovanie bezplatnej právnej pomoci širšiemu okruhu ožobráčených chudákov?

Ako sa dozvedáme z médií, čoskoro bude mať  väčší okruh sociálne odkázaných žobrákov o svoje zákonné práva prístup k bezplatnej právnej pomoci.

Za roky skúseností z bojov so súdmi štátu je mi toto zastieranie skutočností a predstieranie ochrany ústavných práv slovenského bedára na smiech.

l. Sudcovská vymoženosť, ktorou je posudzovanie podmienky, či žiadateľ  spĺňa predpoklad na oslobodenie od súdnych poplatkov a priznanie advokáta súčasne  s podmienkou, že žiadateľ bude v spore úspešný, umožňuje sudcom, ktorých rozsudky sú založené nie na  dôkazoch a faktoch , ale na korupcii, rodinkárstve, či  strachu o svoj výnosný  doživotný "flek", obratom ruky zbaviť bedára ďalšej možnosti  dokazovať svoje nároky, resp. skorumpovanosť sudcu, ktorý vyniesol, či potvrdil rozsudok v prospech podliakov, ktorí mali na to, aby im vyšiel v ústrety .(Minimálne desiatku konkrétnych sudcov z vlastných prípadov  môžem označiť ja osobne.)

2. Uvažovaný návrh, že bude každý advokát povinne poskytovať bezplatné právne zastúpenie je ďalšou fikciou.  Advokáti vytrvalo odmietajú zjavne nesolventných klientov pod zámienkami, ktoré sa im nedajú preukázať ako odmietnutie z dôvodu, že pramálo zarobia na takýchto "chudákoch", ktorí si ich dovoľujú otravovať so svojimi malichernými  kauzami. Výhovorky na pracovnú  zaťaženosť, či na to, že  práve  na konkrétny druh zastupovania ich kancelária nie je zameraná, sú bežnou formulkou na zbavenie sa "otravných" klientov.

3. Po tom, ako som si prezrela na internetovej stránke zoznam advokátov, ktorí poskytujú bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie, som objavila medzi nimi aj gaunerov, s ktorými som už prišla do styku, a ktorí si nečestne vyúčtovávajú aj tri razy to isté, a čo nemá s odborným úkonom nič spoločného, pričom  súd im to ako trovy odklepne (- lebo je to vyčíslené podľa  vyhlášky, a "nám sa čuduje, že sa nám chce chodiť po súdoch, keď na to nemáme!"), i gaunerov, ktorí boli prichytení pri úplatkárstve.

 K tejto skutočnosti poznamenávam nasledujúce:
Bezplatná právna pomoc a zastupovanie nie je zo strany advokátov zdarma. Dostanú zaplatené od štátu, ale len podľa vyhlášky.

Moje skúsenosti preukazujú,  že  suma, za ktorú majú zastupovať chudáka, ktorý sa domáha svojich práv, ich vôbec nemotivuje k tomu, aby vynaložili nejaké úsilie a vo veci riadne konali a konali v prospech klienta. 

Peniaze, aj keď to ohrdnuté minimum, si však nepochybne od štátu prevezmú.  Za posledné dva roky som s takýmito "mala do činenia" s niekoľkými.

Zastupovanie pred NS SR v dovolaniach minimálne v 4 prípadoch sa ukázalo len ako formálne - pritom išlo nie o podanie dovolania, ale o opravu podania, ktoré som urobila sama, pretože zohnať za vyššie opísaných skutočností advokáta na čokoľvek, je v priebehu 14 dní, či mesiaca nemožné!
Ani jeden z advokátov nevynaložil žiadnu snahu , aby  aspoň doplnil, či opravil  podanie a aby tak poslal vyjadrenie, ktorým by podporil moje podanie - iba čakal na doručenie rozhodnutia o odmietnutí, či zamietnutí podania.  

Poslednou skúsenosťou je prípad  k  jednej mojej veci   na OS Čadca, kde advokát  dr. Z. napísal ako doplnenie, či opravu môjho podania vyjadrenie k dovolaniu, že sa nestotožňuje s tým, čo som napísala, ale pretože bez môjho súhlasu ho nemôže stiahnuť, pripája sa k nemu! 

A  štát mu nepochybne zaplatí ako viacerým pred ním -  akoby urobil  plný odborný advokátsky úkon.

4. Rozšírenie okruhu osôb, ktorým bude môcť byť poskytnutá bezplatná právna pomoc  nie je vymoženosťou, ale nutnosťou, pretože počet žobrákov a chudákov  v tomto štáte rastie zo dňa na deň, a mnohí sa nimi stali práve preto, že orgány činné v trestnom konaní desaťročia umožňujú, aby najmä starí ľudia boli obeťami zlodejov v bielych golieroch , ktorí drzo a denne siahajú na ich majetok za pomoci a spolupráce ďalších skorumpovaných gaunerov na orgánoch katastra a v iných rezortoch.

5. Určite nikoho  na MS SR nezaujíma , či konkrétny advokát pracuje v súlade s morálkou a etikou , či peniaze, ktoré od "dojnej kravy" - štátu dostane za prácu alebo predstieranie výkonu - úkonu, ktorý by mal byť aj po odbornej stránke výkonom/úkonom, nielen administratívnym textom vytlačeným zo zásoby textov v počítači.
Na tieto skutočnosti som totiž už viac razy upozorňovala aj samotné MS SR. Odporúčania podať sťažnosť na advokáta na SAK sú neakceptovateľné - tá ochraňuje len "svojich", ale MS SR by si malo preverovať kvalitu výkonov advokátov, ktorým platí za prácu, nezaplatiť za nekvalitu, či len fiktívne zastúpenie, a nie hádzať všetko na úbohého klienta - účastníka konania, ktorý sa aj tak nikde ničoho - a tobôž postihu advokáta - nedomôže.

6. Účastník konania z kategórie "odkázaných" aj v prípade, že zozbiera peniaze, nepochodí lepšie. Rovnako za  hotovosť odovzdanú vopred  advokátovi nedostane žiadnu službu, resp. rovnakú, akú spomínam vyššie. Nejeden raz som už bola aj v tomto smere obeťou -  advokát neurobil nič preto, aby prispel k doplneniu podania, či jeho oprave a celé jeho "zastupovanie" bolo len v tom, že prevzal rozhodnutie o zamietnutí či odmietnutí  podania, a ešte si nepokladal za povinnosť ma o  jeho doručení  informovať.

A keďže je  aj takýto  advokát "poistený" ochranou advokátskej komory, tak som musela tisícky korún oželieť, lebo som už predtým zistila "na vlastnej koži", že SAK hrubo ignoruje bežného občana, ktorému na jeho listy si nepokladá za povinnosť vôbec ani za niekoľko rokov odpovedať!  
To  potom už aj hlupákovi napadne, že by sa zbytočne sťažoval, nehovoriac o podaní žaloby proti bezcharakternému indivíduu, ktoré by človeka bez právnického vzdelania dokázalo na svoju obranu pred súdom za pomoci skorumpovaného kamaráta z branže "roztrhať na kúsky " a pripraviť na trovách o ďalšie tisícky.

7. A na záver ďalšia moja  skúsenosť: 

Pridelenie advokáta súdom  občanovi je len zriedkavo nezištným skutkom kompetentného sudcu.

Nejeden  slovenský sudca uvažuje "perspektívne", a vie, že ak "dohodí kšeft" kamarátovi z advokátskej branže, tento mu "pôjde po ruke" - bude konať tak, aby sa spor predlžoval, trovy narastali, spor sa uberal smerom žiadúcim pre "vyvoleného", aby sudca mal čo najmenej prekážok na ceste k vyneseniu predplateného rozsudku, a zároveň  by ho  nik nemohol podozrievať, či dokonca obviňovať so zaujatosti, či skorumpovanosti,  z konania v rozpore s Občianskym súdnym poriadkom a Ústavou  SR,  i medzinárodnými dohovormi, ktoré zaručujú (?) právo na prístup k súdu a spravodlivý súdny proces každému (?) občanovi SR.
A dotyčný advokát vie, že ak bude "vychádzať v ústrety" sudcovi, dostane  "akože bezplatné" zastupovanie aj nabudúce.
Na výsledku predsa nezáleží! V jednej českej pesničke sa spieva: "Nám je to volný, na nás to neplatí! My si dáme zahrát, von to někdo zaplatí." Hlavné je, že sa peniažky - aj zo štátnej kasy posypú do vreciek bezcharakterných nenažrancov, a je jedno, do ktorej kategórie patria.

Žiaľ, rozoznať charakterného advokáta od toho bezcharakterného, je najmä pred tým, ako sa im človek zverí "do rúk", nemožné. A vlastne občan ani nemá východiska - len dôverovať. Preveriť si nemá ako a kde, pretože sa denne nepohybuje v "istých" sférach. 

Slušných advokátov je naozaj veľmi málo. Tých sa tieto riadky netýkajú. Pred takými  "klobúk dolu". 

Každý z advokátov si musí sám pre seba   položiť otázku, do ktorej kategórie ho je možné zaradiť. Ale nemyslím si, že by prevažnú väčšinu z nich  napadlo skúmať vlastné svedomie a hodnotenie "neplatičov" ich mohlo vôbec zaujímať.