utorok 13. septembra 2011

A pani mestská policajtka č. 034 Katarína Čupková z Liptovského Mikuláša má predsa pravdu!

Tak rozhodla okresná prokuratúra v LM vo svojom uznesení z 8. 9. 2011 pod č.  1 Pn 329/11-4, ktorým zamietla moju sťažnosť z 13. 8. 2011 proti uzneseniu ORP-293/OVK-LM-2011 z 21. 7. 2011 o odmietnutí môjho trestného oznámenia, ktorým som žiadala preskúmať, či menovaná policajtka konala v súlade so zákonom, pretože som nadobudla podozrenie, že zneužíva svoje právomoci.

Podľa JUDr. Mariana Vagača, prokurátora OP v LM nenapĺňa konanie príslušníčky MP znaky skutkovej podstaty  prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, a ani iného trestného činu, a preto moja sťažnosť je "nie dôvodná".

S odvolávaním sa na zákony a paragrafy, ktoré uvádza prokurátor vo svojom uznesení, patrí medzi základné povinnosti príslušníka MP povinnosť zakročiť, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok.

A s pribúdajúcim počtom podaní k tejto veci je už vyfabulovaných aj  čoraz viac "skutočností", ktoré "svedčia" v prospech dôvodnosti "zásahu"  uvedenej mestskej policajtky, resp.polície vôbec!

Lož sa opäť stala pravdou:

policajtka "následne urobila fotodokumentáciu transparentu a oznámila Tatjane Šidlovej, že sa dopúšťa priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa  par. 49 ods. 1 psím. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch".

Policajtka, ktorá  si spísala záznam, bez mojej osobnej prítomnosti - nepochybujem, že  s odstupom niekoľkých dní, a aby vykázala nielen činnosť, ale aj sa ukázala v dobrom svetle pred svojimi nadriadenými; keďže tvrdí, že bola okamžite odborne spôsobilá špecifikovať príslušný paragraf, podľa ktorého som sa previnila a len tak "z voleja" mi ho bola schopná  tam rovno "vysypať z rukáva a šplechnúť do tváre"!

Ale určite zabudla uviesť , že som jej dala odfotografovať transparent dobrovoľne, a rovnako dobrovoľne som jej dala aj dve úradné písomnosti zo súdu k tejto veci, ktoré som si práve vyzdvihla na pošte, aby ich priložila do spisu. 

A tieto  nespomína  ani samotný prokurátor - rovnako , ako  ani jeden z nich neuvádza oznamovateľa môjho "skutku",  z podnetu  ktorého začala policajtka konať. (Napokon, kto jej dokáže, že tam dodatočne ako oznamovateľku neuviedla na mieste neprítomnú Poloncovú? A ako dokážem ja, že to Poloncová nemohla byť, lebo tam nebola, ale  mohol to  byť  V. J., alebo dr. Š., či ďalšie osoby z okruhu Poloncovej, zaoberajúce sa kognitívno-behaviorálnou terapiou?)

A že by som bola vôbec oboznámená s obsahom spisu, ktorý vyfabrikovala policajtka, - to sa,  samozrejme, nemôže stať ani náhodou! (Čo, keby som prišla ešte na ďalšie prípadné lži? V súvislosti s  produkovaním  oznámení policajtmi na tomto policajnom oddelení ( na čo som už poukazovala v inom prípade,  ale všetky orgány   uvedenú skutočnosť ignorovali), by ma vôbec neprekvapilo, keby odrazu vo veci figurovalo 30 svedkov a množstvo ďalších lží na moju adresu.)

A tak sa na občana za jeho chrbtom zhromažďuje materiál, ktorý raz bude môcť proti nemu vo vhodnej chvíli použiť nová garnitúra "starých štruktúr", ktorá už čaká v zálohe, aby sa dostala ku korytám a mohla zatočiť so všetkými, ktorí v súčasnosti "idú proti nej".

Čo tam po mojich tvrdeniach, že sa policajtka  v skutočnosti vyjadrila, že "oni" - rozumej "všemohúci" pod ochranou vlajky Slovenskej republiky - "už posúdia, čoho som sa dopustila"! 
Presne v duchu starých eštebáckych praktík: veď už sa len čosi nájde, aby sme ti zavarili, ak nechceš držať hubu a krok! 
A pravdou môže byť  len to, čo povie policajt, sudca, prokurátor, gauner! Hoci takmer denne sa dostávajú na "svetlo Božie" "skutky apoštolov neprávostí a podlosti"!

Nehlučné státie s transparentom na hrudi upozorňujúce na svinstvá "všemohúcich" je podľa našich policajtov a prokurátorov rušením poriadku!

Náramne to smrdí "nehynúcimi starými dobrými časmi", priatelia!

A že ide o pravidlo, môžete zistiť aj z príspevkov v denníku SME, ktoré poukazujú na praktiky policajtov, prokurátorov a sudcov a inej "všemohúcej" bandy bezcharakterných prisluhovačov tým, ktorí ich dobre odmieňajú  - pre nich - z ich zorného uhla  je totiž  narúšanie "čistoty"  ich  vlastného obrazu  poukazovaním na svinstvá a nezákonnosti,  ktoré páchajú, rušením verejného poriadku!

Narúša to okrem toho aj  pokoj ich nedotknuteľných svedomí!

Stalo sa Vám už niekedy, že by niektorý orgán uveril  - obyčajní ľudia - Vám?!

Slovensko, kde jednoduchý človek nepožíva žiadnu dôveru orgánov, ktoré by mu mali zabezpečiť spravodlivosť,   čoraz viac nadobúda charakter  policajného štátu, kde slušný  občan nemá žiadne slovo,  žiadne práva a ak si dovolí uplatniť svoj nárok na spravodlivosť,  či kritizovať  v skutočnosti vládnúcu zberbu, stáva sa obeťou perzekúcií z každej strany.