nedeľa 30. septembra 2012

VENUJEM - veď viete komu

paranoia moja drahá!  idem hľadať svojho vraha.
v maskách znalcov ukrýva sa  tá podlá doktorská chasa.
vyloží si z vlastnej dlane,  čo napíše o dákej "náne".
vie dobre, že bez "práce", nebude mať "euráče".
v predstavách ju povyzlieka na tele, i na duši,
kým tá obeť psycholumpov o podlosti doktoríkov vôbec netuší.
kdeže pravda! lož je treba!  čím viac bludov na jej vrub.
nech sa z toho nedostane. víťaz: pravda  svinských húb.
žiadne fakty im netreba. neraz ani žiadnych slov.
oni si tú "pravdu" nájdu, vkomponujú do bludov.
objednávky plniť treba! je to ich profesionálny chleba.
svedomie? česť? im netreba!
moc im predsa slušne platí, že sa pravda kamsi stratí.
nuž, ty milá paranoia! keď už mi ťa prisúdili,
dožijeme pekne spolu.
už bez obáv z budúcnosti môžem šíriť svoju vôľu.
ďalej môžem pravdu šíriť, nech sa národ prebudí
a nech bdelým zrakom hľadí na tie svinstvá "nadľudí".

štvrtok 27. septembra 2012

Vyslovujem verejnú podporu p. Oskarovi Dobrovodskému

Vážený pán Dobrovodský!Týmto príspevkom Vám chcem verejne vysloviť podporu. Viem, aký boj vediete s mašinériou tohto štátu - s jej predstaviteľmi moci, ktorým nejde o iné, len terorizovať slušných jednoduchých občanov, ak si dovolia otvoriť ústa proti svinstvám, ktoré sa dejú na ich úkor.

Teror nás, ktorí si dovoľujeme domáhať sa svojich práv a máme vlastné názory, ľudí, ktorí neporušujú zákony, začína naberať na obrátkach.

Cieľom moci je odčerpať energiu každému, kto poukáže na špinavé praktiky jej predstaviteľov a rektoskopientov.
Moc existuje len preto, že je podporovaná zberbou, ktorej toleruje všetky nezákonnosti, ktorú si kupuje, aby nepadla.

Môže nás terorizovať aj preto, že je podporovaná množstvom hlupákov, ktorí si buď nevidia ďalej od nosa, alebo sa s ňou ešte nedostali do konfliktu.
Nedostali sa s ňou do konfliktu preto, že zo strachu pred ňou mlčky tolerujú jej vyčíňanie, alebo ešte nedospeli tak ďaleko, aby si uvedomili, aké násilie a nezákonné praktiky na nich moc pácha.

Už 40 rokov  som obeťou praktík, ktoré proti jednotlivcovi moc vedie. Teror zo strany predstaviteľov moci sa stále stupňuje.
Keď človeka doženú až do takého štádia, že sa pokúsi o samovraždu, majú zase niečo, čo proti nemu môžu zneužiť.

30 rokov som podobný teror - len v "čistejšej forme" zažívala na Ulici  Ľuda Zúbka č. 21. Od momentu, ako som vypovedala, čo som počula z bytu, keď vraždili tajného kňaza Ing. Coufala.

Teror neprestajným hlukom z neskoršieho konšpiračného bytu, pokusy vmanipulovať ma do nejakej trestnej činnosti, štvanie susedov lživými tvrdeniami o mojej osobe proti mne, pokusy dosiahnuť moje vysťahovanie z bytu, ktoré "im" v r. 1987 neprešlo. Napokon v r. 1996 krivé obvinenie v žalobe, čo som mala údajne spáchať synovi konfidenta ŠtB  dôverníka "Malinu". Cca pred 3 rokmi bola táto vec súdne úspešne v môj neprospech zavŕšená. Za výdatnej podpory senátu na čele s predsedníčkou Stránskou, teraz vystupujúcou pod menom Javorčíková.
Samozrejme, že v prospech zainteresovanej mafie, bez ohľadu na množstvo dôkazov, že išlo o vykonštruovaný spor, ktorý zastrešovali starí podkutí agenti ŠtB Svěchota, Tekuš, Kelemen a skorumpovaní reprezentanti policajných orgánov. 
Došlo to tak ďaleko, že som zamaskovaným mafiánom dva dni pred zavraždením Diniča č.2  bola napadnutá s vyhrážkou zastrelenia. Dva a pol roka bratislavské policajné orgány moje oznámenia ignorovali. Napokon, vďaka p. Fručekovi, ktorý sa stal riaditeľom KPR v Bratislave, som sa dočkala aspoň toho, že sa vo veci začalo konať - s výsledkom, že už cca 15 rokov je prerušené trestné stíhanie.

Po 30 rokoch som sa napokon presťahovala - a tu to pokračuje v podstate znova. Aj po oslavách Dňa baníkov v obci Dúbrava mi zase z brány strhli reklamný plagát Bioenergie, vylomili dve mreže z brány. To už  ani nemá zmysle oznamovať polícii - starostuje tu totiž člen Justičnej a väzenskej stráže, s väzbami na políciu, prokuratúru a súd v LM.

Namiesto ochrany som políciou v súvislosti s údajným ohováraním Poloncovej terorizovaná odosielaním na psychiatrické vyšetrenia a výsledky týchto predplatených posudkov sú založené na lžiach, výmysloch údajných znalcov, dezinterpretáciách.

V tejto súvislosti Vám chcem poradiť, aby ste vždy chodili s diktafónom a nahrávali si priebeh vyšetrení. Mne sa neopatrnosť a dôverčivosť  v prípade   dr. Poloncovej a  dr. Andrého nevyplatila.

Aj obyčajní psychiatri Vám popíšu do záznamov nezmysly, prekrútia, čo ste povedali a toto sa bude proti vám zneužívať ešte aj po 30-40 rokoch.
Všetci z tejto branže odpisujú posudky a záznamy jeden od druhého - ani jeden Vás nevyšetrí nezávisle, bez toho, aby nebol ovplyvnený predchádzajúcimi "vyšetreniami" svojich kolegov.
A samozrejme, pracujú tak, že neprizvú znalcov z iných odborov, lebo to im nehrá do kariet.

Dnes to, na čo si spomínam z minulosti, je zneužívané v tom zmysle, že bez toho, aby niektorý z týchto amorálnych indivíduí slovenskej psychiatrie mal záujem si overiť, či tvrdenia mnou prednášané sú niečím preukázateľné - o tom, čo som prežívala na Ul. Ľ. Zúbka 21 v Bratislave, všetko dezinterpretujú ako moju paranoiu,  a k nej sa viažúce kverulantstvo, ktorými trpím už od stredného veku!

Výmyslami o mojej osobe sa to v posudkoch len tak hemží!  Žiaľ, nemám ako možnosť dokázať, že si oná "kapacita" vymýšľa detaily z môjho osobného života, lebo som si niektorých - dôverujúc im - nerobila zvukový záznam.

Nárok na nazretie a výpisy z dokumentácie psychiatrov vraj nemáme - a tak majú voľné pole pôsobnosti na zneužívanie.

Bez nahrávky nemáte šancu dokázať, že to, čo o vás napísal znalec do posudku , si vymyslel on sám, že vy ste to z úst nevypustili. Nejdem zachádzať do podrobností.
Zneužijú  proti vám aj to, že niečo, čo omieľate už po desiaty raz, si preto dobre a preto si to dobre pamätáte,
Všetko poukazovanie na výmysly a dezinterpretácie, dokazovanie rozhodnutiami orgánov, zvukové záznamy označia  nie za sebaobranu, ale za útoky!

Mimochodom - kto je teda paranoikom? Nie náhodou úplatné kapacity? Ak sebaobranu občana proti  zlovôli , ktorú na ňom aplikujú ako vyšetrovaciu metódu, označia za útoky proti sebe/moci?

Nemáte na advokáta?  A preto sa snažíte aspoň v základných veciach v súvislosti so súdmi  zorientovať pomocou právnickej literatúry - aj keď vás jej štúdium otravuje?  Neodvážte sa nič podobn é psychiatrom a psychológom spomenúť.Táto skutočnosť je totiž pre nich dôkazom paranoie! 
Chcete sa zorientovať v oblasti svojich práv - a to moci smrdí.

Tieto tvrdenia uvádzam aj na základe obsahu posledného posudku, ktorý bol vyhotovený MUDr. Ivanom Andrém z Bratislavy.

Tri posudky, ktoré vyhotovili nezávislí súdmi nominovaní znalci z odboru psychiatrie, ktorí sa vyjadrujú k mojej osobe a zdravotnému stavu bez súčinnosti imunológa a psychológa aj k tomu, čo spadá do kompetencie týchto, sa dosť líšia.  Ale všetky sa účelovo zhodujú v tom, že som paranoik, resp. k paranoii smerujem!

"Páni" všemohúci a dobre zaplatení za svoje služby moci nepripúšťajú ani po r. 1989, že má občan právo domáhať sa svojej ochrany na súde, polícii a v Štrasburgu! A už vôbec nie domáhať sa ich  vytrvalo! Čo si to vlastne dovoľuje, využívať svoje zákonné práva zákonnou cestou!


Milý Oskar! Rozpísala som sa nie preto, že chcem upozorniť na seba, ale aby som Vám na vlastnom prípade -- životnom osude ukázala, ako "to" bude pokračovať. 

Vaše depresívne stavy a ich  liečenie napokon obrátia proti Vám tak, že máte nevyriešené konflikty, pred ktorými unikáte do choroby - namiesto ich riešenia! 
Toto som sa dozvedela  z posudku ja o sebe - všetky moje zdravotné problémy sú výsledkom tohto prístupu! 
Aj keď ide o prejavy, ktoré jednoznačne súvisia s podstatou ochorenia CFIDS - s autoimunitným ochorením spadajúcim pod D 80-89 podľa MKCH 10,  ktoré sa prejavuje týmto spôsobom a tiež depresívne stavy sú jedným zo sprievodných znakov syndrómu chronickej únavy na báze vrodenej imunitnej nedostatočnosti. A toto ochorenie preukázateľne má základy už v mojom detstve.

Mimochodom, na stránke venujúcej sa tomuto ochoreniu sa možno dočítať, ako títo odborníci v KBT (Poloncová a spol.) pacientov s diagnózou CFIDS podobným spôsobom liečenia poškodzujú, keď im nalievajú do hláv, že majú zaujať iný prístup ku svojím životným  problémom, zmeniť svoje postoje!
Zrejme napr. aj spôsobom začlenenia sa medzi stádo mlčiacej väčšiny,  aby moc mohla nekontrolovane bašovať.

A práve preto, že by mi nemohli "prišiť" paranoiu, nepotrebujú, aby sa na mojom vyšetrení a vypracovaní znaleckého posudku podieľali aj imunológovia a psychológovia! No, napokon, výsledok by bol asi rovnaký - dezinterpretácie a lži, a štát by bol --  a možno v konečnom dôsledku pri tejto spravodlivosti by som to bola ja, kto by prišiel o stovky eur za "znalecké" posudky.

utorok 18. septembra 2012

Takto zaujímajú problémy občana s políciou SR ich kontrolný orgán - MV SR, sekciu kontroly a inšpekčnej služby

Dňa 30. 8. 2012 som odoslala do rúk ministra vnútra Kaliňáka list. Obrátila som sa na neho so žiadosťou, aby prispel k dôkladnému prešetreniu postuu polície v Liptovskom Mikuláši, ktorá koná vo veci  môjho prečinu údajného  ohovárania MUDr. Poloncovej, údajnej znalkyne z odboru psychiatrie.

Už zo stručného popisu priebehu vyšetrovania a priložených kópií, ako aj pri použití zdravého rozumu, ale najmä nezaujatosti a zodpovedného prístupu k problémom občanov musí byť každému zrejmé, že v mojom prípade hrá úlohu skrytá korupcia a previazanosť všetkých zúčastnených.
Požiadala som, aby si  kontrolný orgán vyžiadal na preverovanie celý spis, a ak  je možné, aby boli z veci vylúčené orgány v Liptovskom Mikuláši.

Vyjadrila som nádej, že mi nebude poslaná iba formálna odpoveď, ale postup policajného orgánu v LM dá minister prešetriť.


Dňa 17. 9. 2012 mi bola doručená odpoveď MV SR - sekcia kontroly a inšpekčnej služby  pod č. SKIS-OO2-2012/002733-002, datovaná 10. 09. 2012, podpísaná "plk. Ing. Ivan Ševčík, generálny riaditeľ".

Obsahom písomnosti je upovedomenie, že vec postúpili na ďalšie konanie na Okresnú prokuratúru v Liptovskom Mikuláši.

Priznám sa, že mi nad takouto ľahostajnosťou zostáva stáť rozum.

Čítal vôbec niekto na SKIS môj list podrobne? Asi ťažko, pretože inak by nemohol odoslať na vybavovanie podanie tam, kde už moje sťažnosti proti postupu vyšetrovateľa boli, o kom mám podozrenie, že sa správa v pozadí rovnako zaujato a  z môjho pohľadu korupčne,  kde predstaviteľ orgánu ignoruje fakty, a kde je možné tušiť, že prihliada na známosť s osobou zvanou Vladimír Janičina, ktorý patrí do zboru justičnej a väzenskej stráže.

A tak sa zasa začína blúdenie v kruhu dookola - presne v duchu intencií slovenskej polície: kto nejde s nami, ide proti nám.

V tomto štáte si obyčajný človek robí zbytočnú nádej, že sa niekde dovolá spravodlivosti.

Polícia, prokuratúra a súdy nám denne dokazujú svoju vysoko spoľahlivú súčinnosť, akej sú schopní, keď ide o potláčanie práv tých, ktorých by mali v prvom rade ochraňovať v tom zmysle, v akom sa prezentujú.

Nezáujem, nadržiavanie si  a  vzájomné zakrývanie nezákonných postupov svojich "spolupracovníkov", pretože musia predsa rátať s tým, že nikdy nevedia, ktorý ktorého bude potrebovať! Neraz na zakrytie vlastných podlostí.

A pokojne za svoje "výkony" berú nemalé peniaze od štátu. Zo štátneho rozpočtu, do ktorého prispievajú aj mnohé obete ich nezákonných postupov a ľahostajných - ignorantských prístupov.nedeľa 16. septembra 2012

Ani u verejnej ochrankyne práv nie sú schopní pochopiť podstatu podania?

V súvislosti s prípadom žiadosti JUDr. M. Chovanca a Aleny Chovancovej som podala žiadosť o informáciu na SPF v Bratislave.
Podstatu z nej citujem opäť:
" - žiadosti s prílohami na odkúpenie/predaj podielov neznámych vlastníkov zapísaných na LV č. 4669 a na LV č. 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, Správa katastra KNM, Kat. úrad Žilina, ktoré boli uplatnené ....."

Pretože Oznámenie o prerušení konania o sprístupnení informácie z 20. 9. 2011 odoslané mi SPF Bratislava nezodpovedalo podľa môjho názoru zákonnému postupu, a súčasne už uplynula doba, tak som podala v jednej zásielke s poukázaním na nedôvodné prerušenie konania aj odvolanie proti fiktívnemu odmietnutiu podania  informácie.

Ako už uvádzam v predošlých príspevkoch k tejto téme, 20. 10. 2011 ma v rozhodnutí , ktoré SPF Bratislava vydal, len utvrdil, že žiadosť v uvedenom zmysle podaná bola.
O dva mesiace neskôr - 20. 12. 2011 už v ďalšom rozhodnutí o zamietnutí vydania informácie z dôvodu nesúhlasu dotknutých osôb už tvrdenie, že 31. 1. 2011 menovaní žiadosť na SPF v Bratislave podali, pripísala  bývalá generálna riaditeľka v mene SPF mne.


Ako sa  mala verejnosť možnosť dozvedieť, SPF mal pripravené množstvo zmlúv na podpis na prevod štátneho - či akože štátneho? - majetku; prevody boli i údajne zabrzdené po nástupe novej vlády.

Podstatu obsahu mojej žiadosti o informáciu som uviedla na začiatku.

Ak neskôr všetky zúčastnené osoby zo SPF začali tvrdiť, a tvrdia aj v súčasnosti,  že konali nad rámec pri konaní o poskytovaní mi informácie, ja tvrdím, že išlo o účelové konanie a snahu zatajiť skutočnosť. 

Aby bolo jasné - v nadväznosti na žiadosť "dotknutých" osôb napokon k nejakým prevodom z majetku na uvedených listoch vlastníctva došlo! 19. 5. 2011 cestou osvedčenia u notára K. a okamžitým vkladom a zápisom do katastra v KNM.


Pre oživenie pamäti čitateľom pripomeniem ešte aj to, že o korupcii na RO SPF v Žiline nebolo vo verejnosti žiadnych pochybností, ako ukázalo následné  prichytenie vedúceho pracovníka D. pri preberaní úplatku.

V súvislosti s postupom SPF Bratislava  vo veci mojej žiadosti o informáciu som podala podnet verejnej ochrankyni práv.
Výsledok: nie je preukázané porušenie základného práva na informácie!

A v liste z 23. 7. 2012 Mgr. Jurišta adresoval SPF Bratislava Upovedomenie, v ktorom informuje súčasnú generálnu riaditeľku Ing. Gabrielu Matečnú v rovnakom duchu.

Pri "vyhodnocovaní" môjho podnetu si ale zabudli u verejnej ochrankyne práv všimnúť podstatné.
Obsahy oboch Rozhodnutí, ktoré uvádzam i teraz a skutočnosti, ktoré súvisia s nimi - to, na čo poukazujem.

Na snahu prekrúcať a podľa môjho názoru aj získať čas na uskutočnenie prevodov "dotknutými" osobami.

A najmä to podstatné:

Ak si "dotknuté" osoby nepodali žiadosť v takom zmysle, ako som v podaní uviedla ja, prečo mi SPF Bratislava obratom neposlal rozhodnutie, že nevyhovuje mojej žiadosti, a neodôvodnil to tým, že žiadosť s obsahom, aký som uviedla, nikdy podaná nimi nebola!?

Touto odpoveďou by bola celá vec skončila. Namiesto toho  - zrejme ako upozornenie žiadateľom, vyprodukovali prerušenie konania s odôvodnením, že potrebujú ich súhlas.

A tak sa celá vec začala rozširovať do už rozsiahlej korešpondencie okolo žiadosti Chovanca a jeho manželky len pre nezodpovedný prístup všetkých aktérok zo SPF Bratislava, ktoré sa na "šetrení" prípadu zúčastňovali a trvá doteraz.
Trvá aj pre výdatnú podporu iných orgánov a inštitúcií, ktoré nemajú snahu sa do veci pozrieť hlbšie.

Na inom konaní  v súvislosti s postupom SPF Bratislava sa stretávam len s najrôznejšími "vykrúcačkami", ktorými majú reprezentantky orgánu snahu odviesť pozornosť bokom - od podstaty.  A tak som si 12. 9. 2012 vypočula, vraj ešte sa nestretli, aby si niekto sťažoval, že konali nad rámec žiadosti!!! Domnievali sa, že moja citácia  "je nepresná a vychádza z nevedomosti problematiky",
"...pokiaľ by sme žiadosť ihneď zamietli, výsledok by bol taký, že informácia by nebola sprístupnená", 
"...ak by sme navrhovateľku požiadali o doplnenie žiadosti, tak by mohli nastať dve situácie, a to žiadateľka by alebo zotrvala na požadovanej informácii, čo by viedlo k vydaniu rozhodnutia o nesprístupnení informácie, nakoľko takáto informácia sa na SPF nenachádza alebo ak by navrhovateľka doplnila svoju žiadosť, že sa jedná o štátne pozemky, tak SPF by musel požiadať o súhlas dotknuté osoby .....".
Nuž, vyjadrenia skutočne hodné osoby, ktorá má pred menom titul JUDr. a zastáva vedúcu funkciu!

Žiaľ, zdravý rozum im teda už na začiatku nenapovedal, že ak moja žiadosť bola pre ne nezrozumiteľná, mali požiadať o upresnenie, ak chceli vo veci konať "nad rámec".

Nenapovedal im ani len toľko, aby ju zamietli zákonným postupom s riadnym odôvodnením, z ktorého by bolo jasné, že buď nie je zrozumiteľná, alebo si "dotknuté" osoby  žiadosť v takom zmysle, v akom som uviedla, nepodali.

Namiesto toho už viac ako rok plytvajú mojou energiou, mojím časom a finančnými prostriedkami a stále viac a viac zahmlievajú skutočnosti okolo žiadosti, ktorú "dotknuté" osoby predsa len podali. 

Vyššie uvedené riadky sú aj mojou odpoveďou Mgr. Jurištovi, ktorý sa ma v telefonáte, ktorým som reagovala na obsah  Upovedomenia, spýtal, že aká mi vlastne bola spôsobená tým postupom škoda!

Ako bolo so spomínanou  žiadosťou "dotknutých" osôb,  ktorú predsa len SPF v Bratislave - aj keď s trošku iným obsahom, ako som spomínala ja -  doručili 31. 1. 2011,  a ktorá mala byť z Bratislavy odoslaná na RO SPF v Žiline, naložené?  

Podľa písomnosti, datovanej 26. 1. 2011,  ktorú mám vo fotokópii k dispozícii, požiadali "dotknuté" osoby o odkúpenie spoluvlastníckych podielov vo vlastníctve SR a v správe SPF  z LV 4669 a 8707.

Podľa odpovede Ing. Akantisa, datovanej 20. 9. 2011 JUDr. Raganovej zo SPF  "bolo verbálne odpovedané žiadateľovi, v tom zmysle, že SPF v súčasnej dobe neprevádza podiely v spoločných nehnuteľnostiach. Z toho dôvodu nedošlo k dnešnému dňu k prevodu týchto podielov na žiadateľa."

"Záhadou" predbežne zostáva osvedčenie o vyhlásení o vydržaní niektorých nehnuteľností ("požehnané" aj niektorými kompetentnými - ?)  spísané u notára K. z  KNM a  okamžité doručenie listiny  na vklad do katastra z mája 2011.nedeľa 2. septembra 2012

Dávam do pozornosti obetiam a potenciálnym obetiam skorumpovaných znalcov slovenskej psychiatrie

Možno vám bude na úžitok, ak si pozriete na internete


1.  "Paranoidné stavy v séniu" - Mudr. Lívia Vavrušová, Psychiatrická klinika SZV, NsP Ružinov

2.  "Obecná psychopatologie" - Markéta Maátová

3.  "Klinické psychiatrické vyšetření" (Wikipedia)Dozviete sa, akým spôsobom má prebiehať vyšetrovanie pacienta/probanda:  ako mu majú byť kladené otázky, ako má sedieť v ambulancii, čo z jeho správania a prejavov je v rámci normy, čo nasvedčuje na prípadné duševné ochorenie.

A v nemalej miere zistíte nejeden, ako boli proti vám porušované vaše práva pacienta a najmä etika, ktorú by mal dotyčný lekár dodržiavať vo vzťahu k vám.

Mali by ste sedieť tvárou v tvár na rovnakej úrovni, medzi vami a psychiatrom by nemala byť žiadna prekážka.

Vyšetrovanie by nemalo byť prerušované telefonátmi, ani inými zásahmi zvonka.

Otázky by vám nemali byť kladené konfrontačným spôsobom.

Mali by vás nechať voľne hovoriť.

Nemali by ste byť nútení k odpovediam na otázky, na ktoré nechcete odpovedať.

Poučíte sa, akým ľstivým spôsobom by mohli na vás ísť, keď budú chcieť získať informácie, či ste mali niekedy nejaké iné zážitky, ako pripúšťa ich zabetónovaný mozog.

A ešte množstvo iných detailov vám napovie, čo môžete čakať, ak budete otvorení a úprimní - pretože pre režimu slúžiacich znalcov z odboru psychiatrie je etika neznámym pojmom.
Tak, ako pre slovenských sudcov, prokurátorov, policajtov a najmä tých, ktorí tento štát - aj pričinením nejedného z vás, vedú.