nedeľa 2. septembra 2012

Dávam do pozornosti obetiam a potenciálnym obetiam skorumpovaných znalcov slovenskej psychiatrie

Možno vám bude na úžitok, ak si pozriete na internete


1.  "Paranoidné stavy v séniu" - Mudr. Lívia Vavrušová, Psychiatrická klinika SZV, NsP Ružinov

2.  "Obecná psychopatologie" - Markéta Maátová

3.  "Klinické psychiatrické vyšetření" (Wikipedia)Dozviete sa, akým spôsobom má prebiehať vyšetrovanie pacienta/probanda:  ako mu majú byť kladené otázky, ako má sedieť v ambulancii, čo z jeho správania a prejavov je v rámci normy, čo nasvedčuje na prípadné duševné ochorenie.

A v nemalej miere zistíte nejeden, ako boli proti vám porušované vaše práva pacienta a najmä etika, ktorú by mal dotyčný lekár dodržiavať vo vzťahu k vám.

Mali by ste sedieť tvárou v tvár na rovnakej úrovni, medzi vami a psychiatrom by nemala byť žiadna prekážka.

Vyšetrovanie by nemalo byť prerušované telefonátmi, ani inými zásahmi zvonka.

Otázky by vám nemali byť kladené konfrontačným spôsobom.

Mali by vás nechať voľne hovoriť.

Nemali by ste byť nútení k odpovediam na otázky, na ktoré nechcete odpovedať.

Poučíte sa, akým ľstivým spôsobom by mohli na vás ísť, keď budú chcieť získať informácie, či ste mali niekedy nejaké iné zážitky, ako pripúšťa ich zabetónovaný mozog.

A ešte množstvo iných detailov vám napovie, čo môžete čakať, ak budete otvorení a úprimní - pretože pre režimu slúžiacich znalcov z odboru psychiatrie je etika neznámym pojmom.
Tak, ako pre slovenských sudcov, prokurátorov, policajtov a najmä tých, ktorí tento štát - aj pričinením nejedného z vás, vedú.