štvrtok 27. septembra 2012

Vyslovujem verejnú podporu p. Oskarovi Dobrovodskému

Vážený pán Dobrovodský!Týmto príspevkom Vám chcem verejne vysloviť podporu. Viem, aký boj vediete s mašinériou tohto štátu - s jej predstaviteľmi moci, ktorým nejde o iné, len terorizovať slušných jednoduchých občanov, ak si dovolia otvoriť ústa proti svinstvám, ktoré sa dejú na ich úkor.

Teror nás, ktorí si dovoľujeme domáhať sa svojich práv a máme vlastné názory, ľudí, ktorí neporušujú zákony, začína naberať na obrátkach.

Cieľom moci je odčerpať energiu každému, kto poukáže na špinavé praktiky jej predstaviteľov a rektoskopientov.
Moc existuje len preto, že je podporovaná zberbou, ktorej toleruje všetky nezákonnosti, ktorú si kupuje, aby nepadla.

Môže nás terorizovať aj preto, že je podporovaná množstvom hlupákov, ktorí si buď nevidia ďalej od nosa, alebo sa s ňou ešte nedostali do konfliktu.
Nedostali sa s ňou do konfliktu preto, že zo strachu pred ňou mlčky tolerujú jej vyčíňanie, alebo ešte nedospeli tak ďaleko, aby si uvedomili, aké násilie a nezákonné praktiky na nich moc pácha.

Už 40 rokov  som obeťou praktík, ktoré proti jednotlivcovi moc vedie. Teror zo strany predstaviteľov moci sa stále stupňuje.
Keď človeka doženú až do takého štádia, že sa pokúsi o samovraždu, majú zase niečo, čo proti nemu môžu zneužiť.

30 rokov som podobný teror - len v "čistejšej forme" zažívala na Ulici  Ľuda Zúbka č. 21. Od momentu, ako som vypovedala, čo som počula z bytu, keď vraždili tajného kňaza Ing. Coufala.

Teror neprestajným hlukom z neskoršieho konšpiračného bytu, pokusy vmanipulovať ma do nejakej trestnej činnosti, štvanie susedov lživými tvrdeniami o mojej osobe proti mne, pokusy dosiahnuť moje vysťahovanie z bytu, ktoré "im" v r. 1987 neprešlo. Napokon v r. 1996 krivé obvinenie v žalobe, čo som mala údajne spáchať synovi konfidenta ŠtB  dôverníka "Malinu". Cca pred 3 rokmi bola táto vec súdne úspešne v môj neprospech zavŕšená. Za výdatnej podpory senátu na čele s predsedníčkou Stránskou, teraz vystupujúcou pod menom Javorčíková.
Samozrejme, že v prospech zainteresovanej mafie, bez ohľadu na množstvo dôkazov, že išlo o vykonštruovaný spor, ktorý zastrešovali starí podkutí agenti ŠtB Svěchota, Tekuš, Kelemen a skorumpovaní reprezentanti policajných orgánov. 
Došlo to tak ďaleko, že som zamaskovaným mafiánom dva dni pred zavraždením Diniča č.2  bola napadnutá s vyhrážkou zastrelenia. Dva a pol roka bratislavské policajné orgány moje oznámenia ignorovali. Napokon, vďaka p. Fručekovi, ktorý sa stal riaditeľom KPR v Bratislave, som sa dočkala aspoň toho, že sa vo veci začalo konať - s výsledkom, že už cca 15 rokov je prerušené trestné stíhanie.

Po 30 rokoch som sa napokon presťahovala - a tu to pokračuje v podstate znova. Aj po oslavách Dňa baníkov v obci Dúbrava mi zase z brány strhli reklamný plagát Bioenergie, vylomili dve mreže z brány. To už  ani nemá zmysle oznamovať polícii - starostuje tu totiž člen Justičnej a väzenskej stráže, s väzbami na políciu, prokuratúru a súd v LM.

Namiesto ochrany som políciou v súvislosti s údajným ohováraním Poloncovej terorizovaná odosielaním na psychiatrické vyšetrenia a výsledky týchto predplatených posudkov sú založené na lžiach, výmysloch údajných znalcov, dezinterpretáciách.

V tejto súvislosti Vám chcem poradiť, aby ste vždy chodili s diktafónom a nahrávali si priebeh vyšetrení. Mne sa neopatrnosť a dôverčivosť  v prípade   dr. Poloncovej a  dr. Andrého nevyplatila.

Aj obyčajní psychiatri Vám popíšu do záznamov nezmysly, prekrútia, čo ste povedali a toto sa bude proti vám zneužívať ešte aj po 30-40 rokoch.
Všetci z tejto branže odpisujú posudky a záznamy jeden od druhého - ani jeden Vás nevyšetrí nezávisle, bez toho, aby nebol ovplyvnený predchádzajúcimi "vyšetreniami" svojich kolegov.
A samozrejme, pracujú tak, že neprizvú znalcov z iných odborov, lebo to im nehrá do kariet.

Dnes to, na čo si spomínam z minulosti, je zneužívané v tom zmysle, že bez toho, aby niektorý z týchto amorálnych indivíduí slovenskej psychiatrie mal záujem si overiť, či tvrdenia mnou prednášané sú niečím preukázateľné - o tom, čo som prežívala na Ul. Ľ. Zúbka 21 v Bratislave, všetko dezinterpretujú ako moju paranoiu,  a k nej sa viažúce kverulantstvo, ktorými trpím už od stredného veku!

Výmyslami o mojej osobe sa to v posudkoch len tak hemží!  Žiaľ, nemám ako možnosť dokázať, že si oná "kapacita" vymýšľa detaily z môjho osobného života, lebo som si niektorých - dôverujúc im - nerobila zvukový záznam.

Nárok na nazretie a výpisy z dokumentácie psychiatrov vraj nemáme - a tak majú voľné pole pôsobnosti na zneužívanie.

Bez nahrávky nemáte šancu dokázať, že to, čo o vás napísal znalec do posudku , si vymyslel on sám, že vy ste to z úst nevypustili. Nejdem zachádzať do podrobností.
Zneužijú  proti vám aj to, že niečo, čo omieľate už po desiaty raz, si preto dobre a preto si to dobre pamätáte,
Všetko poukazovanie na výmysly a dezinterpretácie, dokazovanie rozhodnutiami orgánov, zvukové záznamy označia  nie za sebaobranu, ale za útoky!

Mimochodom - kto je teda paranoikom? Nie náhodou úplatné kapacity? Ak sebaobranu občana proti  zlovôli , ktorú na ňom aplikujú ako vyšetrovaciu metódu, označia za útoky proti sebe/moci?

Nemáte na advokáta?  A preto sa snažíte aspoň v základných veciach v súvislosti so súdmi  zorientovať pomocou právnickej literatúry - aj keď vás jej štúdium otravuje?  Neodvážte sa nič podobn é psychiatrom a psychológom spomenúť.Táto skutočnosť je totiž pre nich dôkazom paranoie! 
Chcete sa zorientovať v oblasti svojich práv - a to moci smrdí.

Tieto tvrdenia uvádzam aj na základe obsahu posledného posudku, ktorý bol vyhotovený MUDr. Ivanom Andrém z Bratislavy.

Tri posudky, ktoré vyhotovili nezávislí súdmi nominovaní znalci z odboru psychiatrie, ktorí sa vyjadrujú k mojej osobe a zdravotnému stavu bez súčinnosti imunológa a psychológa aj k tomu, čo spadá do kompetencie týchto, sa dosť líšia.  Ale všetky sa účelovo zhodujú v tom, že som paranoik, resp. k paranoii smerujem!

"Páni" všemohúci a dobre zaplatení za svoje služby moci nepripúšťajú ani po r. 1989, že má občan právo domáhať sa svojej ochrany na súde, polícii a v Štrasburgu! A už vôbec nie domáhať sa ich  vytrvalo! Čo si to vlastne dovoľuje, využívať svoje zákonné práva zákonnou cestou!


Milý Oskar! Rozpísala som sa nie preto, že chcem upozorniť na seba, ale aby som Vám na vlastnom prípade -- životnom osude ukázala, ako "to" bude pokračovať. 

Vaše depresívne stavy a ich  liečenie napokon obrátia proti Vám tak, že máte nevyriešené konflikty, pred ktorými unikáte do choroby - namiesto ich riešenia! 
Toto som sa dozvedela  z posudku ja o sebe - všetky moje zdravotné problémy sú výsledkom tohto prístupu! 
Aj keď ide o prejavy, ktoré jednoznačne súvisia s podstatou ochorenia CFIDS - s autoimunitným ochorením spadajúcim pod D 80-89 podľa MKCH 10,  ktoré sa prejavuje týmto spôsobom a tiež depresívne stavy sú jedným zo sprievodných znakov syndrómu chronickej únavy na báze vrodenej imunitnej nedostatočnosti. A toto ochorenie preukázateľne má základy už v mojom detstve.

Mimochodom, na stránke venujúcej sa tomuto ochoreniu sa možno dočítať, ako títo odborníci v KBT (Poloncová a spol.) pacientov s diagnózou CFIDS podobným spôsobom liečenia poškodzujú, keď im nalievajú do hláv, že majú zaujať iný prístup ku svojím životným  problémom, zmeniť svoje postoje!
Zrejme napr. aj spôsobom začlenenia sa medzi stádo mlčiacej väčšiny,  aby moc mohla nekontrolovane bašovať.

A práve preto, že by mi nemohli "prišiť" paranoiu, nepotrebujú, aby sa na mojom vyšetrení a vypracovaní znaleckého posudku podieľali aj imunológovia a psychológovia! No, napokon, výsledok by bol asi rovnaký - dezinterpretácie a lži, a štát by bol --  a možno v konečnom dôsledku pri tejto spravodlivosti by som to bola ja, kto by prišiel o stovky eur za "znalecké" posudky.