utorok 8. mája 2012

Na jedného z nich už v RO SPF Žilina prišlo. Príde aj na ďalších?

Vydanie SME zo 7. mája 2012 pod názvom Žiadosť o pozemok malo urýchliť tisíc eur (Vladimír Špinner, Ľubo Bechný) zverejňujú, že z korupcie obvinili známeho Žilinčana Jozefa D. zo Slovenského pozemkového fondu.
Prostredníctvom agenta sa podarilo dokázať jeho korupčné správanie, ktoré súviselo s vybavením bežnej žiadosti o kúpu malého pozemku v obci Stráňavy.

Policajnému agentovi Jánovi  Maroszovi riaditeľ odboru sám porozprával, aká žumpa je pozemkový fond.
Aspoň potvrdil svojimi slovami, že na túto moju blogovú stránku SPF patrí!

S dotyčným pánom a jeho aroganciou som sa stretla i ja. Ibaže na úplatky som nemala, a tak môj reštitučný nárok zhrabol ktosi, kto má množstvo peňazí a známostí, aby sa dostal k pozemkom, ktoré by vlastne mali byť reštituentom vrátené.

Takto je jasné, že pozemky na vrátenie v KNM nie sú a ani nebudú - lebo podobným spôsobom prechádzajú  do vlastníctva "goríl" a "goriliek" na lokálnej úrovni.

Koľké roky ja už poukazujem na tieto organizované a orgánmi činnými v trestnom konaní kryté podvody a nezákonnosti!!!

Riaditeľ odboru - smotánka Žiliny, zakladajúci člen Lions klubu, figurujúci vo viacerých firmách ako spoločník a konateľ. To je to správne postavenie v spoločnosti, aby mohol niekto podvádzať a páchať nezákonnosti!

Aby bol desaťročia  nanajvýš dôveryhodný aj pre policajtov, sudcov a prokurátorov, nielen moci, ktorá si ho do funkcie dosadila.

Na rozdiel od takých,  ako som ja - Tatjana Šidlová, ktorá musí na súdy nosiť ešte aj potvrdenky z lekárne, že si vybrala lieky, aby dokázala, že bola skutočne chorá!

Každé moje tvrdenie je pokladané za lož, výmysel, označované za  paranoidné správanie všetkými spomenutými orgánmi! 

Len preto, že napriek Ústave Slovenskej republiky si s takýmito nemôžem byť rovná pred zákonom! Nemám na úplatky a správnych ochrancov za svojím chrbtom, ktorí úspešne pomáhajú bezcharakterným indivíduám uplatňovať si svoje "práva"!

Mám iba "drzosť" postaviť sa proti nim a dožadovať sa svojich práv. Hoci neraz sa mi ich nedostane práve pre tú skorumpovanosť kompetentných orgánov, ktoré o mojich právach rozhodujú.