piatok 25. mája 2012

Vladimír Janičina, starosta obce Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši a jeho Správa o povesti na Tatjanu Šidlovú

K č. ČVS:ORP-295/OVK-LM-11 doručil dňa 25. 1. 2012 starosta obce Janičina písomnosť tohoto znenia:


"Posudzovaná osoba pani Tatjana Šidlová, nar. 1. 6. 1946 prechodne bytom Dúbrava č. 275 rodinný stav - slobodná, žije sama v rodinnom dome ktorý je vo vlastníctve xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Úradu nie je známe, či menovaná má súrodencov.
Jej osobná prezentácia o spôsobe života z minulosti a to tým: že bola svedkom Duckého vraždy, prenasledujú ju komunisti, ŠTB, mafiáni, odpočúvajú jej telefonáty, ako aj spôsob spolunažívania s občanmi obce Dúbrava v súčasnosti o ktorých verejne uviedla, že občania obce majú nízke právne vedomie, ako aj neustále obviňovanie, na základe hypotetických myšlienok, osočovanie, nerešpektovanie názoru iných, menovanú dostali do absolútnej spoločenskej izolácie.
Na základe presadzovania jej dominantného postavenia a súčasne stavania sa do role osoby ukrivdenej v spoločnosti, je možné predpokladať, že odlišné správanie pani Šidlovej od ostatných občanov vzniklo na základe nasvedčujúcich skutočností, ktoré majú základ osobnej zdravotnej anamnéze.
Vo vzťahu vyjadrenia sa k podmienkam v akých menovaná žije, nie je možné bližšie sa vyjadriť, avšak je možné uviesť verejnosti všeobecnú a nepochopiteľnú skutočnosť, že menovaná na oknách rodinného domu v ktorom žije upevnila PVC fólie.
Zo strany občanov na menovanú sú uvádzané informácie, ktoré odmietajú riešiť cestou orgánov zriadených samosprávou.
S pozdravom
Vladimír Janičina
Starosta obce"

podlhovastá pečiatka: "Obec Dúbrava
                                   okres Liptovský Mikuláš"


Môj komentár

Preukázateľne vyrobené na objednávku orgánu.

Obsahuje množstvo nezmyslov, dezinterpretácií, lží.

Nesie aj znaky vyjadrení MUDr. Poloncovej na moju adresu.

Do trestného spisu som doložila  množstvo písomností, ktoré preukazujú opak.

Nebolo mi pred rozhodnutím súdu - vydaním príkazu a nariadením vyšetrenia u psychiatra MUDr. Stankoviča umožnené navrhnúť svedkov, ktorí by preukázali opak tvrdení Janičinu, aby sa preukázala nedôvodnosť príkazu na vyšetrenie duševného stavu obvinenej.

Vopred dohovorená "spolupráca" Janičinu,  policajného orgánu, prokuratúry a súdu je preukázateľná.

Nikdy som netvrdila, že som bola svedkom vraždy Duckého, ale nepriamym svedkom vraždy tajného kňaza bývalého suseda Coufala.

Vždy a všade a verejne tvrdím, že sa po r. 1989 nič nezmenilo, lebo ma stále prenasledujú tí istí eštebáci a komunisti, ktorí sedia na kľúčových miestach. Táto skutočnosť je verejne známa a pomaly  denne sa ňou zaoberajú médiá.

Odpočúvanie mojich telefonátov sa síce nedá dokázať, ale to neznamená, že sa nedialo, resp. nedeje. Naznačujú tomu mnohé skutočnosti, ktoré sa odrážajú v mojom živote.

S občanmi obce mám vzťah taký, aký majú oni ku mne. Presne taký, ako majú aj navzájom sami medzi sebou. Mnohí mi na pozdrav odpovedia, niektorí nie, niektorí len vtedy, keď nie je prítomný pri našom stretnutí starosta.

Orgánom som dokladovala konkrétnymi rozhodnutiami a odpoveďami orgánov, že nie ja porušujem práva niektorých osôb - tých, na ktoré sa odvoláva nepriamo starosta obce.

Nízke právne vedomie občanov vidím v tom, že nie všetci rešpektujú vlastnícke a užívateľské práva susedov, že spaľujú plasty doma v peciach, netriedia odpad tak, ako by mali, neakceptujú slobodu slova a právo mať vlastný názor na veci. Ja nikomu svoje názory nevnucujem.

Nízke právne vedomie samotného starostu vidím v tom, že nepristupuje rovnako ku všetkým, ktorí sa na neho obrátia s problémami - a tieto skúsenosti majú aj iné osoby - nielen ja. Rovnako i v tom, že si zákony vykladá podľa vlastnej úvahy. (Napr. aj parkovanie na zakázanom mieste pred Mestským úradom v LM dňa 20. 5. 2011, kde stál 40 minút! S vedomím MP a bez postihu!)

Neviem, v čom konkrétne má spočívať presadzovanie si dominantného postavenia z mojej strany a súčasne stavania sa do role osoby ukrivdenej v spoločnosti. Domnievam sa, že je tým myslené dôsledné sa dožadovanie riešenia mojich problémov s nespratníkmi, aj  z obce Dúbrava, pričom postupujem len  zákonnou cestou a nemožnosť sa práva  v skorumpovanej Slovenskej republike dovolať.

Do žiadnej spoločenskej izolácie som sa nedostala, tobôž absolútnej. Sú v mojom okolí mnohé osoby, ktoré majú ku mne a ja k nim korektný, až priateľský vzťah.

Moje správanie je odlišné iba v tom, že mám vyššie nároky na  spôsoby a vzťahy, iné záujmy ako väčšina občanov.

Je na smiech, ak starosta, ktorého pôvodným povolaním je príslušník justičnej a väzenskej stráže sa vyjadruje v týchto súvislostiach o tom, že moje prejavy a spôsob života majú základ v osobnej zdravotnej anamnéze! (Toto vyjadrenie - mimochodom - evokuje " odbornú pomoc" MUDr. Poloncovej pri vypracovávaní tejto správy o povesti.)

Vrcholom všetkého je "nepochopiteľnosť", prečo mám na oknách PVC fólie. Z jednoduchého dôvodu, resp. dôvodov: a) po odhalení vylievania mi obsahu žumpy na pozemok sa mi sused Mrázik vyhrážal, že mi okná obhádže h------, b) vykrikoval mi, že im hľadím do dvora  c) ďalší spriaznenec  jemu podobný mi raz v noci hádzal do okien fľaše od alkoholu - incident polícia zamietla pod koberec,  d) okná netesnia a zateká cez ne.

Na výsluchu svedka dňa 30. 4. 2012 samotný Janičina  nedokázal uviesť konkrétnych občanov a konkrétne situácie, či skutky, ktoré by mali byť predmetom ich sťažností na mňa, a ktoré nechcú riešiť cestou jeho osoby ako "orgánov zriadených samosprávou"! (Možno sa iba nechceli dať nakriatnuť k falošnému svedectvu.)
Jediným jeho argumentom bola suseda Mráziková - a prečo ma táto ohovára pred "orgánom samosprávy", nemusím určite opakovať.

Ako vidíte, milí čitatelia, zákerným intrigánom stačí naozaj málo na to, aby pri správnych prepojeniach dosiahli svoje a poslali niekoho na psychiatrické vyšetrenie. Samozrejme, určite nik nepochybuje, že výsledok by mal byť kompatibilný s ich "závermi"!!!

Na celom tomto trestnom obvinení a vyšetrovaní je najsmutnejšie, že tu sa nikde nikam nedá obrátiť, lebo všetci zainteresovaní si navzájom nahrávajú - žiadať o ich vylúčenie z konania - ako polície, tak prokuratúry a súdu v LM je plytvaním energie. Už v minulosti som nepochodila. Zrejme treba počkať až kým svoje dielo dovedú do "zdarného konca" a potom ísť na Ústavný súd a do Štrasburgu.
Aj keď tu - podľa vyjadrenia aj tých najvyšších orgánov, všetci postupujú podľa zákona!
Len Ústava Slovenskej republiky im vždy akosi vypadne z pamätí!