utorok 1. mája 2012

Moje pátranie po znalcoch určených vyšetrovateľom z LM

Aby som podporila tvrdenia o mojej paranoi, rozhodla som sa trošku ponoriť do súvislostí a zakonšpirovať si.

V spise ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011 som nenašla žiadny návrh určený OS Liptovský Mikuláš, aby vydal príkaz na moje psychiatrické vyšetrenie. Ani ďalšie písomnosti vyšetrovateľa, ktoré by naznačovali, čo na mňa chystajú.


Zato som ho našla v spise súdu 1 Tp 303/2012. Návrh bol datovaný 12. 4. 2012 - teda hneď nasledujúci deň po výsluchu Poloncovej a svedkov  Čupkovej, Kotianovej a Šlepeckého.
Súdu bol doručený 13. 4. 2012. Ešte v rovnaký deň vydala sudkyňa rohodnutie - príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej. Pečiatka policajného orgánu o jeho prijatí je slabo čitateľná - zdá sa, že 12., alebo 17. 4. 2012.

Dňa 23. 4. 2012 som bola nahliadnuť do spisu, a nenašla som v ňom ani len náznak, že by sa niečo dialo: žiadosť OS Žilina o zápisnice a rozhodnutie v inej veci, výzvu orgánu na podanie správy o mojej osobe adresovanú Janičinovi ako starostovi obce v spise neboli. Rovnako písomnosti z 12. 4. 2012, ako ani príkaz súdu v LM.

Na 30. 4. 2012 som bola pozvaná na účasť na výsluchu Janičinu , ktorý meškal, a tak ma dlhšom čakaní zavolal vyšetrovateľ, že môžem nahliadnuť do spisu. Predtým  ma však prinútil prevziať doručenku s uznesením o mojom vyšetrení psychiatrami v Martine a v Žiline.

Uznesenie v spise založené v kópii nebolo. Podľa vyšetrovateľa sa do spisu nezakladajú administratívne písomnosti.


Napadlo mi 1. mája 2012 vyhľadať adresy psychiatrov. Zastihla som len MUDr. Stankoviča v liečebni v Sučanoch, ktorý mi oznámil, že uznesenie vyšetrovateľa dostal a mňa predvoláva na 11. mája 2012.

Za pozornosť stojí, že mne ešte ani nebolo doručené uznesenie, už ho mal v rukách MUDr. Stankovič!

2. mája 2012 som telefonicky znova vyhľadala MUDr. Kosorínskeho, od ktorého som zistila, že si nespomína, že by mu uznesenie doručené bolo, musel by sa pozrieť.

Ďalšie otázky si môžu čitatelia položiť sami