nedeľa 25. novembra 2012

"Humánnosť" psychiatrie v minulosti a v súčasnosti


O praktikách, ktoré používa slovenská psychiatria - na skúsenosti s inou sa nemôžem odvolávať, sa máte možnosť dočítať v knižke Zázračné dieťa.
O tom, ako to tam funguje, naznačuje už článok na internete - SME, 26. 11. 2012 - "Roky prežila na psychiatrii..........." od Lucie Tkáčikovej.

Spôsoby liečby, akými sa tým, ktorí vyčnievajú z radu, alebo sa inak neškodne odlišujú, snažia úchylní a s režimom kompatibilní psychiatri "deletovať" ich údajné - najmä v súvislosti s politickými odporcami - bludy, fixné idey a nesprávne vnímanie práve panujúcej ideológie, nie sú doteraz žiadnou výnimkou.

Článok stojí za prečítanie už aj preto, že psychiater - odborník MUDr. Hašto  "drží ochrannú ruku" nad  knihou a vyjadruje sa v článku napr. aj ku skutočnosti, že prakticky každému sa dá nájsť nejaká diagnóza.

To znamená, že aj samotným psychiatrom - a  o znalcoch, ktorých mi určujú súdy pochybovať netreba!

A o ďalších "všemohúcich", ktorí si to u nich dokážu zariadiť, pochybovať netreba tiež!

Z toho vyplýva, že ide o všeobecne známu skutočnosť, ktorú dokazovať netreba a je potrebné si v týchto súvislostiach uvedomiť, že psychiatri, najmä znalci pristupujú ku svojim objektom v duchu známej alkoholickej sebaobrannej poučky: "Každý, kto  pije viac ako ja, je alkoholik!" 
Preložené do uhla pohľadu psychiatra: "Každý, kto nie je iba takým bláznom ako ja, je blázon!"