štvrtok 16. augusta 2012

Čo vyprodukovali na vrub obvinenej Tatjany Šidlovej znalci z odboru psychiatrie MUDr. Stankovič a MUDr. Kosorínsky

Podobnosť v postupe orgánov zúčastnených na stíhaní Tatjany Šidlovej obvinenej z prečinu ohovárania znalkyne Poloncovej s postupom orgánov v prípade Hedvigy Malinovej určite nie je náhodná.
Tento postup je pracovnou metódou slovenských orgánov proti tým, ktorí sa rozhodnú dôsledne obhajovať svoje práva a domáhať sa pravdy štandardnou metódou, ktorá tu panuje už od dôb, ako sa dostali k moci komunisti.
Každý inteligentnejší občan, ktorý používa aj svoj zdravý rozum, je najväčším nepriateľom moci.

Ak nemá záznam v registri trestov, najspoľahlivejším prostriedkom na jeho likvidáciu - ako ho zraziť na kolená a naučiť, že jeho práva sú len na papieri - na výtlačkoch Ústavy Slovenskej republiky  a dohovoroch o ľudských právach, ako ho primäť, aby nevytŕčal z radu, je podrobiť ho nanútenému psychiatrickému vyšetreniu.

Samozrejme, u vopred určených a s režimom kolaborujúcich "znalcov" z odboru psychiatrie.

Proti špinavým praktikám navzájom spolupracujúcej mafie štátnej moci je občan bez šancí a vopred odsúdený na diagnózu, ktorú mu títo vyprodukujú.

Aj v tom prípade, že by nepovedal ani slova.

Za 35 rokov podobných perzekúcií zo strany "všemohúcich" som toho zažila už v tomto smere neúrekom.


Keď som súdu oznámila, že beriem svoju žiadosť na priznanie mi obhajcu späť, lebo nie som schopná v určenej lehote doložiť požadované potvrdenia a že sa predbežne budem obhajovať sama, nabúrala som plány zúčastnených, aby mi priznali takého, ktorý im pôjde po ruke.

A tak si museli pomôcť sami.. Keď už mali v rukách policajti výpovede svedkov a údajne poškodenej, zariadili si na súde vydanie príkazu na vyšetrenie môjho duševného stavu.

Ako píšem na predošlých blogoch aj s použitím Správy o povesti, plnej nezmyslov a lží, ktorú im na objednávku vypracoval kolega "od fachu" - v súčasnosti starosta obce Dúbrava - Janičina.

Uznesenie o povinnosti podrobiť sa vyšetreniu mi doručil vyšetrovateľ Urbanovič ešte pred tým, ako bol menovaný svedok na moju žiadosť vypočutý.

Moje podania proti uzneseniu boli zamietnuté - proti podobným praktikám nemá občan žiadnu šancu, pretože aj účasť skorumpovanej prokuratúry nahráva objednávateľom do kariet.

Psychiatrov obetiam praktík určuje moc a títo určili z Psychiatrickej liečebne v Sučanoch MUDr. Stankoviča a z FN v Martine MUDr. Kosorínskeho. Spoľahlivé nomenklatúrne kádre.

Vedela som, že ak nepôjdem dobrovoľne, tak ma odvlečú z domu násilím. Na prvý termín som pre chorobu prísť nemohla, a tak som poslala ospravedlnenie s dokladom o momentálnom zdravotnom stave.

Ďalší termín, ktorý určil MUDr. Stankovič, som dodržala. Po príchode do Sučian som sa dozvedela od MUDr. Bubniakovej, že jej MUDr. Kosorínsky povedal v telefonickom rozhovore, že som sa ospravedlnila a vyšetrovanie sa nekoná. MUDr. Stankovič ráno odišiel po nočnej službe domov.

Samozrejme, že som na druhý termín žiadne ospravedlnenie neposielala. Možno, že tento postup bol súčasťou taktiky šikanovania. Ospravedlnenia za prípadný omyl, ktorí menovaní zapríčinili, sa mi nedostalo.
Prečo aj, keď pre nich nie som človekom! Iba objektom, z ktorého treba vyprodukovať duševne chorú osobu pre potreby "mafie", ktorá ich za to odmení vyplatením odmeny za znalecký posudok a ako spoľahlivým im v budúcnosti dá zarobiť znova.

Posudok (?), ktorý títo znalci (?) vypracovali, je skutočnou ukážkou odbornosti.

Obsahuje dezinterpretácie i lži, ktoré sa zrodili v ich hlavách. Účelovo poprekrúcané moje vyjadrenia, aby im zapadli do schémy bludov, ktoré mi treba pripísať. 
Aby im zapadli do vopred vypracovaného scenára .
Podporené ich subjektívnymi domnienkami - nie skutočnosťami a dôkazmi, ktoré som založila do trestného spisu.
A bez toho, aby boli vypočutí ďalší svedkovia, ktorí by sa mohli vyjadriť k nejednému lživému tvrdeniu a obviňovaniu mojej osoby.
Samozrejme, iný postup je pre účely všetkých pôvodcov toho "monstrprocesu"  neprijateľný!

Dňa 7. 8. 2012 mi bolo doručené Ustanovenie obhajcu - 9Tp/712/2012 - JUDr. Vencuríková, vyššia súdna úradníčka, 26. 7. 2012 - "na základe písomnej žiadosti vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva PZ Liptovský Mikuláš, odboru kriminálnej Polície, zo dňa 24. 7. 2012, ...".

Odôvodnenie:

"Závery znaleckého psychiatrického posudku vzbudzujú dôvodné pochybnosti vyšetrovateľa PZ o spôsobilosti obvinenej náležite sa obhajovať v prípravnom konaní.

Vzhľadom na to, že obvinená adekvátne nechápe zmysel trestného konania, bolo bez právneho významu, aby sa jej určila lehota na zvolenie si obhajcu.

Obvinená však musí mať obhajcu z dôvodu uvedeného v ust. § 37 ods. 2 Tr. poriadku, pretože sú pochybnosti o jej spôsobilosti náležite sa obhajovať, preto súd ustanovil obhajcu....!"


Za pozornosť stojí, že som nebola zbavená práva rozhodovať sama o sebe a napriek tomu bolo porušené moje právo!
Súd bol povinný ma totiž vyzvať - na základe totožného odôvodnenia - aby som si obhajcu zvolila sama.