pondelok 23. mája 2011

Slovenská prokuratúra ako zásterka pre nezákonné konania?

Ako občan s dlhoročnými skúsenosťami môžem zodpovedne tvrdiť, že prokuratúra slúži "vyvoleným" na to, aby kryla ich nezákonnosti v 90% prípadoch. Moje osobné skúsenosti sa potvrdzujú už takmer pravidelne a to aj v takých"bezvýznamných! veciach, ako sú susedské spory. Mafiánske väzby a praktiky sa prejavujú na každej úrovni a občan , ktorý si dovolí postaviť sa proti niektorému členovi tohoto "zoskupenia", je odsúdený tvrdo pykať za svoju odvahu a snahy domôcť sa spravodlivosti.
Pred 4 rokmi som sa nasťahovala do obce Dúbrava pri Liptovskom Mikuláši po 30-ročnom terore   na Ul.Ľ. Zúbka č. 21, ktorý organizovali eštebáci na čele s agentom TS Antonom Tekušom, ochraňovaní vtedajšími - a iste aj súčasnými "nesmrteľnými".
Domnievala som sa pri pohľade na susedov dvor, že ide o slušných ľudí, a teda - keďže ani ja nikomu nezasahujem do jeho práv, budeme dobre vychádzať.
Vychádzali sme. Ale len do momentu,  kým som za pomoci jedného zo susedov neodhalila, akým  spôsobom mi 4 až 5 razy do roka vylievajú na pozemok močovku - produkt svojich hoviad a zrejme aj vlastný. Oľga Mrázová bola videná našim informátorom, ako čerpadlom vysáva obsah žumpy a cez kanálik, dobre maskovaný burinou močovku necháva stekať na pozemok patriaci k domu., v ktorom bývam (Dokumentácia na farebných fotografiách to jednoznačne dokazuje, ale to by ju  musel niekto kompetentný akceptovať!!!)Takto to činila niekoľko razy ročne - aj v najhorúcejšom lete. Veď každá koruna, najmä ak je získaná na úkor iného je dobrá v rodinnom rozpočte! Prečo by likvidovali obsah žumpy iným spôsobom - spôsobom, ktorý by ich stál nejaké peniaze!
Chcela som sa s nimi pokonať v dobrom, ale arogantná pani Mrázová list odmietla prevziať z mojich rúk po tom, ako som jej ho chcela odovzdať po odchode zo Služieb Božích.
Bola som teda nútená podať žiadosť komisii Obecného úradu v Dúbrave, ale tu sa dlhšie nemali k ničomu.
Ja som si medzitým od jej zaťa vypočula, že som krava, kurva, zabiť ma mali tam, odkiaľ som prišla, hovnami mi obhádže okná a pod. Neoplácala som podobným, lebo som verila, že aspoň na dedine sa zákony rešpektujú. Omyl! Okrem toho, že tu je každý s každým cez niekoho v príbuzenskom pomere, ani členovia komisií ,vrátane samotného starostu Janičinu, nemajú záujem postupovať v  rámci zákona, ako sa ukázalo v nejednom prípade.Čo sa týka samotného starostu, stačí uviesť, že bol niekoľko rokov zamestnaný ako člen Justičnej a väzenskej stráže s miestom výkonu v budove Okresného súdu a Okresnej prokuratúry v Lipt. Mikuláši.
Napokon po opakovanej žiadosti som sa domohla predvolania na konanie. Ešteže mi intuícia napovedala, aby som sa spýtala suseda, ktorý bol touto nezákonnou činnosťou O. Mrázovej postihovaný najviac - keďže mu roky močovka stekala priamo pod okná na udržiavaný dvor a odtiaľ sa valila vždy dolu ulicou pod okná suseda ďalšieho, či ho predvolali. Nie! Ani druhý sused ako svedok pozvaný nebol. Našťastie, sused č. 1 prišiel dobrovoľne. Vyhnať sa ho neodvážili. Dotyčný pán dosvedčil, že "vyslankyňa" rodiny Mrázová/Mrázik, dcéra Mrázovej a manželka Mrázika Alena, ktorá so všetkou aroganciou tvrdila, že im v čase dažďov vyteká žumpa, klame, lebo toto sa dialo aj v období najväčšieho sucha. Písomné vyjadrenie s jeho podpisom je v spise.Arogantné správanie  - invektívy Mrázikovej  voči mne komisia v zložení  V.Janičina ako starosta a M. Slabejová za komisiu ŽP pokojne trpela. Časť jej "vystúpenia" som si nahrala s jej vedomím na diktafón, takže je k dispozícii.
(A len tak mimochodom - aj keby dotyčným počas dažďov žumpu "vylievalo", je ich povinnosťou zo zákona sa postarať o nápravu tak, aby svojím konaním neotravovali život okoliu!
Ja som im na ich práva nesiahla žiadnym spôsobom, pričom oni moje porušujú aj v inom smere.)
Napriek tomu, že pán z domu č. 260 svoje vyjadrenie aj podpísal, k žiadnemu postihu neprišlo. Formálne ospravedlnenie Mrázikovej, pri jej arogancii som nebrala už vtedy vážne.
Vulgárne nadávky Mrázika som nemala ako dokázať - pretože zjavne ovplyvňovaný odbor všeob. vnútornej správy použil proti mne v odôvodnení, že skutok nebol preukázaný, lži "svedkýň" - Mrázovej a Mrázikovej,
ktoré ani svedkyňami nadávania neboli. Dotyčná pracovníčka Obv. úradu sa nezamerala na to, že som sa ohradila proti vylievaniu močovky, ale klamstvá oboch susediek popísala, aby ma vykreslila ako nespratnú a neznášanlivú osobu, ktorá týmto chudáčikom krivdí! (Napokon, veď je to bežná prax na slovenských orgánoch! Človeku je nepríjemné zaťahovať do problémov so susedmi ďalších  ako svedkov- ako som už písala, ľudia sa boja dosvedčiť čokoľvek proti komukoľvek, lebo sú neskôr zastrašovaní, mstia sa im, prenasledujú ich - tí, ktorí boli predmetom svedeckej výpovede, ako aj orgány, ktoré majú dosah na spoločenský život a dianie v mieste ich bydliska.)
A tak orgány posilnili v Mrázikovi, vodičovi Liorbusu, ktorý pracuje na linke Dúbrava - Lipt. Mikuláš vedomie, že si môže dovoliť, čo sa mu zapáči, že mu  všetko  prejde - najmä, ak nebudú svedkovia, či budú krivo svedčiaci.
V marci 2009 sa v Dúbrave objavil psík, na ktorom bolo vidieť, že je "bezdomovec".Objavila som ho pred obchodmi, keď sa potuloval po dedine  hladný a smädný  (už viac dní, ako mi neskôr potvrdili niektoré deti, ktoré sa s ním hrali, či ho na chvíľu pritúlili). Toto spôsobne vychované, čisté odrastené šteňa som napokon odviedla ku sebe. Predtým som ale zavolala na Obecný úrad v Ľubeli, kde som žiadala p. Škvarkovú, aby vyhlásila, že psík bude do rána u mňa a potom ho preveziem na karanténnu stanicu do LM Dotyčná pani asi nepochopila, že ona je na svojom mieste pre občanov a aj takáto žiadosť patrí do služby občanovi. S neskrývanou aroganciou mi povedala, aby som toho psa previezla tam, že sa po obci túlal už 2 mesiace! Je namieste položiť otázku, ak sa tam pes potuloval, prečo  kompetentní z vedenia obce nezabezpečili jeho odchytenie, aby prípadne neohrozil niekoho, pretože od detí som sa dozvedela, že psík tam vbehol aj do školy.
Keďže som si starostu Janičinu ešte stále vážila napriek postupu vo veci močovky, a vedela som, že pre obec sa snaží vykonať čo najprospešnejšie veci, a vedela som, že už v minulosti sám transportoval dvoch zatúlaných psov kamsi do útulku, nechcela som ho zaťažovať tým, aby sa staral aj o toto šteňa. Na druhý deň som musela ísť do LM, tak som sa rozhodla vziať psa, ktorý sa po poldňovom pozorovaní a celej noci u mňa javil ako bezproblémový, autobusom do LM a odovzdať ho na karanténnej stanici.
A od toho momentu začali problémy, ktoré ktovie kedy skončia.
Linku o  08.26 robí pravidelne sused Mrázik. So psíkom, ktorý bol na vodidle, s náhubkom,čistý a spôsobný, som chcela nastúpiťdo autobusu ako prvá. Mrázik na mňa začal vykrikovať, že nemám nastupovať, on túlavých psov nevozí, ten pes sa potuloval dva mesiace po Ľubeli! Nechala som po slovnej výmene nastúpiť ostatných čakajúcich, keďže už niektorí začali útočiť nevyberaným spôsobom proti mne, aby podporili "svojho".(Pretože v Dúbrave platia zákony dediny! ako mi na verejnom stretnutí občanov so starostom ktorýsi zo zúčastnených povedal - za tichého súhlasu samotného starostu, ktorý sa ani nesnažil o to, aby on - ktorý by to mal vedieť  ako prvý už z obdobia svojho pôsobenia v justičnej stráži -občanom pripomenul nadradenosť zákonov SR nad zákonmi dediny.)
Po nastúpení cestujúcich som vystúpila na plošinku pred sedadlom vodiča a chcela si označiť lístky. "Pán" sa vztýčil, sotil ma do pliec, tak som cúvla nižšie, dva razy nabral na nohu psíka, ktorého zvrtlo a spadol mi na nohy. Potom ma vodič znova s komentárom, aby som sa neodvažovala ani "s tamtým chlpatým", lebo on ma voziť nebude, ukazujúc do dvora domu, kde sa zdržiavam, na môjho psa, dva razy sotil do ramien. Bála som sa, že vypadnem z autobusu na chrbát dolu hlavou, a tak som vystúpila. (P. Mrázik je známy svojou agresivitou.)
Podala som  sťažnosť na vedenie Liorbusu, ktoré sa zo začiatku k veci nemalo zrejme záujem vyjadriť. Našťastie som našla pochopenie v redakcii Zákruty, ktorá prípad promptne odvysielala.(Verejne takto ďakujem v mene toho psíka.)
Vedenie Liorbusu mi napokon odpovedalo tak, že sa ich zamestnanec dopustil porušenia pracovných povinností, keď odmietol prepravu, hoci pes spĺňal podmienky. Či  bol  vodič  zamestnávateľom postihnutý, tak, ako mi odpísali, môžem veriť, aj nemusím.
Sťažnosť som podala aj na Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy v LM, kde dotyčná pracovníčka vec vyriešila tak, že namiesto toho, aby v časti, kde sa podnet týkal priestupku Mrázika proti psovi odoslala prípad na RVPS v LM, odoslala ho starostovi obce. Bola to voda na mlyn pre starostu, ktorý už medzitým zaujal voči mne otvorený nepriateľský postoj (a domnievam sa, že ako človek spojený s mocou cez svoje bývalé zamestnanie, neznáša moje  verejne vyjadrované názory na eštebákov),  čo sa prejavilo aj pri riešení mojej ďalšej sťažnosti na močovku od susedov, a v jeho reakcii na môj inzerát, že predám dom Rómom.
A tak začali perzekúcie a zneužívanie právomocí, ktoré nie sú ani podľa jedného orgánu zneužívaním právomocí, ale jeho právom! Ani jeden orgán nemá záujem - nechce vidieť, že nie je dôvod na to, ako proti mne postupoval starosta.
Jeho vyjadrenia na moju adresu do spisu pre OÚ - ŽP, kde sa nezaoberá skutočnosťou, ktorá sa týka močovky, ale osočovaním mojej osoby v prospech  Mrázikovej, majú jediný cieľ - dostať ma do zlého svetla pred orgánom.
Jeho vyjadrenie v telefonáte na konto môjho inzerátu dokazuje jeho bohatú fantáziu - vraj už kalkulujem s tým, že tam budú kradnúť (Rómovi). V spise je jeho vyjadrenie pre políciu -  oháňa sa v tejto súvislosti, teda  prípadným predajom domu Rómom znížením kvality života občanov obce keďže nemá viac dôvodov, tak ešte poukazuje na to, že si dovolím inzerovať predaj domu, ktorý mi nepatrí!!! (Akoby bolo protizákonné sprostredkovávať predaj čohokoľvek!)
A jeho cielená perzekúcia bola najzjavnejšia v tom, že namiesto vrátenia veci Obv. úradu v LM, alebo postúpenia RVPS, aby konal proti Mrázikovi pre ublíženie zvieraťu, "pán" starosta si vyfabuloval obvinenia, a obvinil ma podľa zákona o držaní psov  v tom zmysle, že som nemala prihláseného psa do evidencie!  Podľa zákona a paragrafu, ktoré v uvedenej súvislosti vôbec nemôžu byť použité!Pritom z textu podania, ktoré dostal z Obv. úradu bolo jasné, že išlo o zatúlaného psíka, ktorý bol u mňa len pol dňa noc, a že priestupku sa dopustil Mrázik voči psovi.
Napriek moji logickým a faktickým argumentom, že dôvod na obvinenie nie je,  proti mne konanie začal. Proti Mrázikovi, vec na RVPS neodoslal -  nekonal.
Ďalšou jeho aktivitou, zjavne zameranou proti mne bolo, že sa postaral o vydanie návrhu všeobecného záväzného nariadenia, v ktorom bolo uvedené, že v celej obci sa zakazuje vstup so psom na autobusové zastávky! Autobusom totiž nik okrem mňa psa neprepravuje. Zachytila som túto intrigu včas, a podala na OP sťažnosť, keďže návrh nebol vôbec datovaný, a tak nebolo jasné, dokedy je možnosť podať pripomienky. Prijala ju prokurátorka, ktorá ma striktne upozornila, aby som si dala pozor, ak ohováram! Neohovárala som.
Rovnako vo veci odoslania časti sťažnosti na konanie Mrázika na RVPS nekonali ani na priestupkovom oddelení Obv. úradu v LM,aj keď som na to písomne upozornila dotyčnú pracovníčku.
Podala som teda sťažnosť osobne ja - jej riešenie bolo na RVPS buď zmätočné, alebo zmanipulované.
Až po mojom podaní a po zásahu prokuratúry v LM odoslali vec na riešenie RVPS z Obv. úradu v LM. 
Tento orgán tiež vyriešil vec po svojom a v rozpore so zákonným postupom,ako vyplýva z odpovede prokurátora.
Niekoľko razy som musela podávať na OP v LM svoje sťažnosti a podnety proti konaniu spomenutých subjektov.
Vo viacerých kauzách, ktoré prejednával z môjho podnetu Obv. úrad v LM, po neúnavnom posielaní podaní na prokuratúry bolo preukázané, že bola porušená zákonnosť, postup v konaní. Niekoľko razy prokuratúra vyslovila svoj názor, ale v tomto štáte nie je povinnosťou ho rešpektovať! Takto sa k tomu stavajú na priestupkovom oddelení  Obv. úradu v LM.
Niekoľko razy uvedené orgány dostali upozornenie prokurátora, protest.
V prípade starostu Janičinu sa  ale správali benevolentne. V duchu, že mal právo na to, ako konal! Neskôr sa nechala prokuratúra vylúčiť pre vzťahy s dotyčným z minulosti - a vec išla do Dolného Kubína.
Podala som totiž sťažnosť proti vyšetrovateľovi PO v LM, ktorý vyšetruje moje podania proti zneužívaniu právomocí verejného činiteľa ako pracovníkmi Obv. úradu - odb. všeob. vnút. správy pod "velením" JUDr. Králika - ktorý si "dovolil" na polícii poukázať ešte aj na to, že som sa opovážila popodávať proti nim sťažnosti a podania! Spôsoby jasné - hodné starej štruktúry!
Dnes som dostala z OP v Dolnom Kubíne Uznesenie 1-Pn 39/11-9 o zamietnutí sťažnosti ako nedôvodnej,  vo veci, ktorú ktosi na OR PZ - ÚJKP v LM  označil ako podozrenie z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa §326 ods. 1 písm.a) TZ. Ako laik som určite nič podobne neoznačila, ale v tejto súvislosti mi práve napadlo, že orgány si sami "označkujú" podanie tak, aby nezodpovedalo tomu, čo je podstatou podania, a mali potom dôvod na jeho zamietnutie, či odmietnutie.
Podanie a odpoveď súvisia s konaním starostu obce v prípade prešetrovania prípadu "močovka"a orgánom ŽP v LM. Moje podanie obsahovalo konkrétne skutočnosti, ktoré ukazujú na to, že zneužíva svoje právomoci voči mne, že jeho kroky proti mne sú šikanóznej povahy, že ide o osobnú pomstu, keďže nie je schopný zniesť iný názor, kritiku a odpor, ako sa  presvedčili aj niektorí iní obyvatelia obce.
Odôvodnenie uznesenia obsahuje účelovo vyňaté a použité i nepravdivé vyjadrenia a skutočnosti. A samozrejme, proti nemu nie je  sťažnosť prípustná!
Podľa prokurátora som neuviedla, v čom vidím nezákonnosť rozhodnutia vyšetrovateľa, len rozvádzam úvahy o nezákonnosti všetkých orgánov, ktoré moje trestné oznámenie preverovali vrátane starostu obce Dúbrava.
A prokurátor sa uchyľuje k zámernej dezinterpretácii tvrdením, že bolo zistené!, že  vytekanie močovky od susedov bolo z dôvodu vyplavenia žumpy prívalovým dažďom! Je to lož, ktorá je v rozpore s tým, čo potvrdil sused z č. 260 p. Mráz - nie Mrázik! v prítomnosti starostu, M. Slabejovej i samotnej A. Mrázikovej! Močovka nevytekala len za dažďov, ale aj v najhorúcejšom  a najsuchšom období a pre úmyselné zbavovanie sa jej podobným spôsobom na úkor nás - susedov. (Bezcharakternosť tejto rodiny je zrejmá, pretože na svoj pozemok a do svojej pestovanej záhrady si ju nevylievali!) 
O dôslednosti práce prokurátora možno pochybovať. A o práci dotyčného policajta ani netreba. Jeho vyšetrovanie bolo zamerané tak, aby sa vec posunula do inej roviny. Nespomínam si, že by som bola predvolaná na políciu v LM ja, aby som sa vyjadrila a predložila dokumentáciu, aby som mohla dokázať, že skutočnosti sú trošku iné, ako tvrdí či už V. Janičina, alebo suita JUDr. Králika, ktorý bol vypovedať aj v mene svojich podriadených! Aj keď som na každú pracovníčku podala osobitné oznámenie, ku každej som uviedla skutočnosti, ktoré sa týkali priamo jej!
Prokurátor sa nezaoberá vecou v tomto smere, ale či konanie o močovke! bolo v poriadku z hľadiska umiestnenia hnojiska a pod. u Mrázovej/Mrázika!!!  Moje podania sa nedožadovali  riešenia susedských problémov, ale v nadväznosti na ne riešenia toho, ako postupovali kompetentné osoby!
Vážený pán prokurátor Matliak, ak neviete, v čom je podstata, asi by ste sa nemali  zaoberať podobnými preverovaniami.
Podstata mojich podaní bola nasmerovaná proti zneužívaní právomocí jednotlivými osobami z  oblasti verejnej správy a to všetko, čo podrobne rozvádzate a čoho ste sa chytili ako orgány , bolo z mojej  strany na ilustráciu, v čom konkrétne tú právomoc zneužili!  A to zneužívanie spočíva v ich postupoch, ktoré nie sú v súlade so zákonmi a predpismi, a ani morálkou - ako je zrejmé aj z niektorých  iných rozhodnutí  OP, ktoré sa viažu k mojim prípadom.
Opäť sa potvrdilo, že "na Slovensku je to tak"! A zrejme ešte dlho nebude inak. Dovtedy, kým budú môcť orgány zneužívať svoje právomoci a navzájom sa budú pri tomto zneužívaní podporovať a kryť.
A ešte perličku - napokon som  sa z jedného vyjadrenia orgánu dozvedela, že protizákonne som konala ja, keď som cudzí majetok - rozumej psa - svojvoľne odovzdala na karanténnu stanicu a nehľadala jeho majiteľa!!!  A keď som ho odchytila  ja sama, pričom nebol zabezpečený jeho odborný odchyt!  Len mi orgán zabudol poradiť, akým spôsobom som mala psa odovzdať a komu, keď sa policajti vyjadrili, že to je povinnosťou obce, starosta sa jej zbavuje tiež, pričom mu neprekáža, že sa znižuje kvalita života a bezpečnosť občanov Dúbravy, na ktorú sa odvoláva inde - v prípade, možného prisťahovania Rómov do obce.Dodávam, že som psa odovzdala proti odovzdávaciemu protokolu, aby ma nik nemohol obviniť, že som ho kdesi výhodne predala a obohatila sa na predaji nádherného kokršpanielika.
(Logicky vzaté, každý vie, kde má hľadať strateného psa - a hľadá ho v útulku, alebo na karanténnej stanici.)
Možno si poviete, že ide o banality, o ktorých tu píšem, že sú dôležitejšie a vážnejšie prípady. Nezabúdajte ale na jedno - tolerovanie všetkých tých nezákonností v postupoch a rozhodnutiach orgánov, ktoré nám "organizujú" bežný život v takýchto "bezvýznamnostiach" napokon vedie k tomu, že majú v sebe toľko arogancie, že sú stále odvážnejšie v porušovaní morálky, etiky a dodržiavania zákonnosti, v nahrávaní korupcii, klientelizmu, nepotizmu, v potláčaní  slobody prejavu,  v zosmiešňovaní   a ignorovaní spravodlivosti, a najmä rovnosti každého občana pred zákonmi tohoto štátu!
A potom sa netreba čudovať nárastu depresie, samovrážd a podobných skutkov, ako bol ten v Devínskej novej Vsi. Byť roky pod psychickým tlakom, byť si vedomý vlastnej bezmocnosti, byť si vedomý toho, že gauneri majú väčšie práva ako ich obete, postupne likviduje psychickú odolnosť prevažnej väčšiny jedincov. A tak sa z donútenia okolnosťami, keď nevidia žiadne východisko, nejeden rozhodne vziať spravodlivosť do vlastných rúk bez ohľadu na to, "čo mu to vynesie", ak  nepatrí do kategórie tých, ktorí  sa rozhodnú odísť dobrovoľne zo života. Ľahko je potom tým, ktorí nič podobného v živote nezakúsili, neprešli podobnými tortúrami - možno len preto, že sa ako zbabelci, argumentujúci dobre známym "múdrejší ustúpi" zaradili medzi väčšinu, ktorá nadáva  na pomery a je hrdinom len tam, kde vie, že nedostane "po papuli" - odsúdiť obeť, ktorá už nedokázala násilie a bezmocnosť znášať, vykladať na jej adresu, že predsa mohla problém riešiť iným spôsobom! Tým iným spôsobom je myslené jediné: domáhať sa ďalšie roky bezvýsledne dookola zákonnou cestou nápravy! A nikde sa jej nikdy nedomôcť!