štvrtok 23. februára 2012

Ospravedlnenie pre JUDr. Ladislava Ščuryho, advokáta z Čadce

Na písomnú výzvu JUDr. Ladislava Ščuryho, advokáta z Čadce, aby som zverejnila ospravedlnenie za uverejnenie nepravdivých údajov, ktorú som prevzala 23. 2. 2012, vyhovujem jeho výzve.

Týmto si Vás, JUDr. Ščury dovoľujem požiadať o ospravedlnenie za uvedenie údajov, ktoré som publikovala vo svojom príspevku pod názvom "Škodná v revíri" dňa 29. 9. 2011.


Vo svojej  výzve so žiadosťou o ospravedlnenie uvádzate:

"Nemôže byť preto pravdivá skutočnosť, že som bol prichytení pri pokuse odovzdať úplatok. Ďalej nemôže byť pravdivá skutočnosť, že som mal odovzdať úplatok osobe s iniciálkami M. B., pretože v obvinení je uvedené, že som ho mal odovzdať osobe s iniciálkami P. J."

Verejne priznávam, že som laicky dezinterpretovala vo Vami uvedenej  časti skutočnosti, ktoré v článku autora Mareka Vagoviča z 18. 3. 2011 správne znejú takto:

"Úrad boja proti korupcii obvinil 15. marca 2011 podnikateľov Ľuboša K., Jozefa K., Petra J. a advokáta Ladislava Ščuryho z podplácania."

"Ščury a Peter J. potom peniaze odniesli prokurátorovi Michalovi Barilovi."


V nadväznosti na ďalšie Vami uvedené vo Vašej výzve upriamujem Vašu pozornosť na nález Ústavného súdu, ktorý sa zaoberá právom prijímať a rozširovať informácie s tým, že som uvedením vyššie citovaného z článku autora Vagoviča použila verejne dostupnú informáciu. Za pravdivosť tejto informácie teda nesie zodpovednosť autor článku. Zverejnením uvedených skutočností som teda nemohla negatívne zasiahnuť do Vášho súkromia a ohroziť nimi Vašu povesť.

Za akceptovanie môjho verejného ospravedlnenia touto cestou Vám ďakujem.

Tatjana Šidlová

23. 2. 2012