sobota 18. mája 2013

Čo si myslieť o ďalšom cielenom "dojedrbávaní" Tatjany Šidlovej?

Dňa 14. 5. 2013 som prevzala zásielku, v ktorej mi odoslala obhajkyňa zamietnutie mojej sťažnosti proti zastaveniu môjho trestného stíhania z dôvodu nepríčetnosti pre údajné ohováranie MUDr. Poloncovej z LM.
Opakujem, že vyšetrovanie a dokazovanie sa neodvíjalo od obsahu znaleckého posudku, ktorý na mňa vyhotovila menovaná pre Okresný  súd v Žiline.
Pritom som bola obvinená pre ohováranie.
Vyšetrovateľ riešil iba skutočnosť, či som stála, alebo nestála, resp. že som stála s textom plagátu už zverejneným na blogu  na verejnosti.
Obsahom pravdivosti textu sa vôbec nezaoberal, dokazovanie nepripustil. Mnou navrhnuté dôkazy v môj prospech nepripustil, obsah písomností v môj prospech nevzal na vedopmie ani prokurátor.

Po prevzatí rozhodnutia KP v Žiline zn. 3 KPt 336/12-7 z 9. mája 2013 som volala na OP v LM prokurátora Vagača, že chcem nahliadnuť do spisu.
Informoval ma, že ako obvinená už nie som, preto nemám právo do spisu už nazerať, ale aby som sa doň pozrela na súde, pretože podal návrh na uloženie mi ochranného ambulantného psychiatrického liečenia!

Volala som teda na súd v LM, aby som sa objednala do informačnej kancelárie, ale na Okresnom súde v Liptovskom Mikuláši nikde nemali podanie zaevidované.
Požiadala som teda, aby som mohla nahliadnuť do spisu 17. 5. 2013, kedy už určite bude súdu doručený.

17. 5. 2013 som už okolo 7.30 hod. bola na prokuratúre v podateľni, aby som sa dozvedela, kedy spis doručili súdu. Nič konkrétneho som sa nedozvedela, a keďže som nemala v úmysle sa vzdať, po pátracej akcii medzi prokuratúrou a súdom v súčinnosti s pracovníčkou podateľne OP a trestnou kanceláriou OS, napokon sa pred 10. hodinou spis objavil.

Dovtedy ho nikde nemali zaevidovaný, aj keď hľadali spisovú značku v evidencii elektronickej podateľne.

V spise som našla POTVRDENIE, kde je uvedená spisová značka 1 Nt/6/2013, meno sudcu JUDr. Katarína Podhorcová, a text:
"Okresný súd v Liptovskom Mikuláši týmto potvrdzuje, že dňa 16. 5. 2013 12:51:17
bola prijatá obžaloba v trestnej veci
obžalovaného Tatiana Šidlová

Vec bola pridelená na rozhodnutie sudcovi tunajšieho súdu: JUDr. Katarína Podhorcová"

a nečitateľný  "Podpis súdu"Pod č. Pv 383/11-41 je v spise s dátumom 15. mája 2013  písomnosť Okresnej prokuratúry - JUdr. Marian Vagač:
"Vec: obv. Tatjana Šidlová - návrh na uloženie ochranného ambulantného psychiatrického liečenia"


s pečiatkou podateľne Os v LM s dátumom 16. 5. 2013.


Ak podľa pracovníčky podateľne OP v LM bol návrh vypracovaný a odoslaný 14., alebo 15. mája 2013 - presný dátum nedokázala z knihy, do ktorej zapisuje odoslanú poštu zistiť! - prečo má podanie pečiatku o doručení až 16. mája 2013?
Ak bol spis pridelený 16. 5. 2013 o 12.51, prečo ešte ani ráno 17. 5. 2013 o tom, kde je uložený, nik nevedel?


Neviem, či zákonnou cestou pridelila elektronická podateľňa návrh OP práve sudkyni Podhorcovej, alebo bolo potrebné si "počkať", kým na ňu nepríde  poradie.

Neviem, či je v súlade s nestrannosťou a zákonom, že ide o totožnú sudkyňu, ktorá na základe lží Poloncovej, jej kolegov a starostu obce o mojich údajných bludoch vydala na žiadosť vyšetrovateľa Urbanoviča príkaz na vyšetrenie duševného stavu obvinenej. Skôr, ako som mohla vo svoj prospech predložiť  listinné dôkazy. Skôr, ako by boli vypočutí svedkovia mnou navrhnutí, ktorí by mohli poprieť tvrdenia Janičinu, a v konečnom dôsledku aj Poloncovej, od ktorej tento prevzal "bludy", ktoré sa zrodili v jej hlave. Skôr, ako mi bola pridelená obhajkyňa!

Sudkyňa Podhorcová určite teda nie je žiadnou zárukou, že rozhodovanie o dôvodnosti môjho ambulantného psychiatrického liečenia bude objektívne.  Najmä, ak som si dolvolila jej "ctené" meno už zverejniť v súvislosti s postupom pri vydávaní príkazu na vnútené mi psychiatrické vyšetrenie u režimu oddaných "znalcov" Stankoviča a Kosorínskeho.


Návrh je  prokurátorom odôvodnený , že ako páchateľka činu inak trestného nie som pre nepríčetnosť trestne zodpovedná a môj pobyt na slobode je nebezpečný!

V čom som nebezpečná , znalci nekonkretizovali. Registre mám čisté, nikomu som ja osobne nič neurobila, nikomu sa nevyhrážala, nikoho fyzicky nenapadla.

Iba som sa rozhodla brániť svoje práva proti mafiánskym štruktúram, ktoré ovládajú dianie tohto štátu.
Dnes už viem -- na základe získaných  informácií -- že jediným cieľom  celého a všetkého tohto diania okolo mojej osoby, je snaha zmocniť sa môjho vlastníctva, keďže všetko tomu nasvedčuje.
A zabezpečenie beztrestnosti všetkým organizátorom a účastníkom tohoto desaťročia trvajúceho  v podstate  komplotu.

Samozrejme, vyššie napísané riadky sú ďalšou "vodou na mlyn" tejto nepriestrelnej mafii, podľa ktorých tou paranoiou trpím naozaj!

Tejto mafii totiž nejde o dôkazy, ktoré napriek aj - ak by sme pripustili aj  prípadnú paranoiu, dokazujú mnou tvrdené skutočnosti,

A ako perličku na záver, ktorú nekomentujem: čo hľadal  práve vo chvíli, keď som vyšla z informačnej kancelárie po prvej návšteve, na chodbe budovy OS v LM  starosta obce Dúbrava, ktorý sa iba bezcieľne  "zatúlal" k oknu pred podateľňou a po chvíli odišiel? Kamaráti "od fachu " mu dali zrejme avízo!