streda 15. mája 2013

Prosba Tatjany Šidlovej adresovaná všetkým slušným ľuďom

Keď som sa postavila v r. 2005 proti INA Kysuce, a. s., netušila som, kam až siahajú moc a možnosti jednotlivcov zapojených do štruktúry bežne zvanej mafia.

Po vykonštruovanom dôvode na moje trestné stíhanie na policajnom orgáne v Liptovskom Mikuláši, pri ktorom boli porušované a ignorované práva na nezávislý proces a bola som prinútená  autormi scenára a režisérmi policajného "dokazovania" na príkaz súdu podrobiť sa psychiatrickému vyšetreniu u "znalcov" Stankoviča a Kosorínskeho v Sučanoch, aby bolo možné ma ďalej "zákonnou" cestou likvidovať.
Trestné stíhanie zastavili pre moju údajnú nepríčetnosť v danom období!
Vráť sa, čitateľ, k môjmu príspevku, v ktorom uvádzam otázky, na ktoré mali Stankovič a Kosorínsky odpovedať, aby si pochopil ďalšie "dejstvo", ktoré nasleduje.
Prokurátor OP v LM podal návrh na súd na vydanie príkazu na povinnosť podrobiť sa ambulantnému psychiatrickému liečeniu - lebo vraj musí konať v súlade so závermi znaleckého posudku, keďže trpím - zjednodušene povedané - paranoidnými bludmi ako  "znalci" uviedli.
Aj toto je osvedčený spôsob ako potlačiť odvahu občana domáhať sa práva, pravdy a spravodlivosti.
A čoho sú "títo" ešte schopní, nechcem ani domýšľať.

Prosím Vás všetkých, aby ste rozširovali tento prípad zneužívania slovenskej psychiatrie mocou.
Prosím Vás, aby ste upozornili veľvyslanectvá demokratických krajín a zahraničné organizácie, ktoré sa zaoberajú dodržiavaním ľudských práv na tento môj prípad.
Prosím o pomoc všetkých slušných psychiatrov, aby vec nenechali bez povšimnutia a aby sa k nej vyjadrili. Prosím tiež, aby medzinárodnú organizáciu psychiatrov na ňu upozornili.
Prosím o pomoc nezištných obhajcov, ktorí by ma na súde obhajovali bez nároku na odmenu.

Prosím, nenechajte ma bez pomoci - sama sa už nedokážem brániť a niekomu , kto už niekoľko rokov "režíruje" veci na orgánoch SR proti mne, veľmi záleží na mojej celkovej likvidácii.


Vopred za podporu ďakuje Tatjana Šidlová, Hôrka 275, 032 12 Dúbrava