štvrtok 10. novembra 2011

Absencia zdravého rozumu slovenských zákonodarcov a vykonávateľov spravodlivosti

Zákony Slovenskej republiky , ktoré platia okrem iného aj v priestupkovom konaní, by vyvolali na tvári občana aj úsmev, keby napokon nezistil, že je nimi ako domáhajúci sa práva v konečnom dôsledku postihnutý on sám a páchateľ sa mu môže smiať do očí, ako výborne pochodil.

Neviem, či už niekto skúsil podať oznámenie , že proti nemu iný spáchal priestupok a trval aj na riešení svojho podania.

Moje bohaté skúsenosti s kompetentným úradom v Liptovskom  Mikuláši, Poprade a najnovšie aj v Starom Smokovci ma len utvrdzujú v presvedčení, že tí, ktorí zákony navrhovali a schvaľovali, boli pod vplyvom alkoholu alebo absolvovali len základné vzdelanie.

Inak by si zákony nemohli protirečiť tak, ako si protirečia.

Keď oznámim priestupok, ktorý proti mne iný spáchal, som predvolaná na konanie ako svedok. Vtedy mám nárok ako dôchodkyňa iba na zaplatenie cestovného.

Na zaplatenie toho,čo som musela vynaložiť na dokazovanie, na ošetrenie, opravu veci, nemám. Odkážu ma na súd - a veľmi dobre vedia, že na to občan nemá ako  energiu, tak finančné prostriedky a svojho práva sa teda musí vzdať.

Gauner vyjde obyčajne iba s malou pokutou - aj to len vtedy, keď sa mu neodškriepiteľne skutok preukáže svedkom.

Postihnutý  v nejednom prípade jeho konaním príde o nemalé finančné prostriedky, ktoré vynaložil na dokázanie skutku.

Keď ma predvolajú ako poškodenú osobu, nedostanem ani úhradu cestovného. Zo zákona nemám na ňu nárok! Mám si to všetko uplatniť v občianskoprávnom konaní proti dotyčnému!!!

A som na tom ešte horšie, ako v prvom prípade. Možnosti na súdny spor sú v každom prípade totiž rovnaké.

Naviac, ak sa nemýlim,  mi súd pre niekoľko málo stoviek - ale pre mňa nie zanedbateľných, žalobný návrh ani nevezme.

Od úradníkov, ktorí robia všetko pre to, aby občana odradili od podávania návrhov, sa dozviem, že keď som sa rozhodla učiniť oznámenie, tak musím znášať dôsledky!!!

Ja, ktorá som bola konaním iného na svojich právach poškodená!!!

V nejednom prípade ide aj o dôsledky, ktoré sú vyprodukované orgánmi  samými - či už z ich povrchnej znalosti príslušných zákonov, alebo skrytej korupcie, či rodinkárstva.

Nie je mi totiž pochopiteľné, prečo ma orgány musia k jednej veci vypočúvať dva roky a dookola, keď som už v prvom podaní a na prvom vypočutí všetko povedala! Zrozumiteľne, a naviac aj doložila potrebnými písomnosťami.

Prečo moja výpoveď a doložené písomnosti v časti , ktorá sa vzťahuje k inému aspektu priestupku a na jej prejednanie je povinný iný orgán, nie sú ako právoplatné tomuto orgánu do spisu doručené ako podklad na rozhodnutie.

Niekoľko razy som takto  už bola vypočúvaná  napr. k napadnutiu psom K. Adamca - na oddelení  žel. polície v LM, na MÚ v Poprade, na oddelení žel. polície v Poprade, a teraz zasa mám cestovať do Starého Smokovca.
Z jediného dôvodu: aby som znova omlela, že ma pes K. Adamca, ktorý bol bez náhubku napadol a menovaný mi v električke na Štrbské Pleso vulgárne nadal.
Pritom dotyčný už pri prvom vypočutí sa vlastne k činu priznal, a v električke si našu totožnosť zisťovala policajná hliadka.
Zúčastneným orgánom trvá vec riadne vyšetriť  už  viac ako rok, ak sa nemýlim.

Ak by si každý kompetentný štátny úradník, policajt, sudca, prokurátor  konal svoje povinnosti riadne a dôsledne, určite by neprichádzalo k prieťahom a napokon k tomu, že celú vec po dvoch-troch rokoch orgán úspešne - samozrejme v prospech tých, ktorí zákony porušujú - zmetie do stola, že už nie je možné pre premlčanie proti ním zo zákona  niečo podnikať.

Podľa časti priestupkového zákona majú prejednávajúci  pôsobiť na priestupcov, aby dobrovoľne uhradili vzniknuté náklady protistrane, ktorej spôsobili problémy. 

To, že na túto skutočnosť musí oznamovateľ upozorniť prejednávajúceho sám, je dôkazom povrchného prístupu k jeho pracovným povinnostiam.

Problém s používaním úradníckeho obsahu lebky je vidieť aj na tom, že v prevažnej miere na úradných tlačivách nenájdete žiadny telefonický kontakt na podpísanú osobu, aby ste v prípade potreby mohli s ňou komunikovať.
Ak nemáte počítač a internet, ani mobil, či telefónny zoznam príslušného miesta, poriadne si skomplikujete život.

Vrcholom  "duchaplnosti" je,  keď vám pošle orgán, nech je ním už ktokoľvek, predvolanie na takú hodinu, že by ste museli mať krídla, aby ste tam doleteli zo vzdialeného miesta bydliska. 
("Pretože:" veď my už o deviatej pracujeme!")

Také konanie nemožno označiť inak ako podozrenie z úmyselného šikanovania  a vyrábania problémov  tomu drzému indivíduu, ktoré si "mocipánka" označeného ako  orgán dovoľuje otravovať rušením jeho pokojného zohrievania štátnej stoličky.

Množstvo rozporov - tzv. legislatívnych dier v zákonoch  nahráva všetkým nespratníkom, zloduchom a zlodejom.

Zbytočne na to občan poukáže - tých "navrchu" to vôbec nezaujíma! 
Majú iné problémy - ako sa udržať pri výnosných korytách a pri moci, kde môžu veci posúvať smerom, ktorý vyhovuje im a ich rektoskopientom.