pondelok 7. novembra 2011

Občan, drž hubu, lebo uvidíš!

V nádeji na "nové časy" po páde vlády ožívajú "staré štruktúry".

Bolo mi doručené uznesenie ČVS:ORP-295/OVK-LM-2011 - vyšetrovateľ PZ mjr. Mgr. Jiří   Macko, datované 21. 7. 2011 o začatí trestného stíhania za prečin ohovárania MUDr. Poloncovej, ktorý som spáchala tak, že som na verejnosti stála s plagátikom na hrudi s týmto textom:
"MUDr. Poloncová -- amorálne idivíduum -- kto jej dal znalcovskú doložku? Vykradla mi zdravotnú dokumentáciu, aby mohla napísať na mňa pre súd v Žiline posudok v prospech "bielych golierov", ktoré ma podviedli a snažia sa zo mňa robiť blázna cez ňu! Trestné oznámenie tu - v LM zrejme blokujú takí, ako je ona sama! "Nahrávači" "bielych golierov". Fuj!  Mafia!"

Súčasne bola v obálke predvolánka obvineného, podpísaná mjr. Mgr. Daniel ...... (priezvisko nečitateľné).

V námietkach proti  znaleckému posudku Poloncovej  som do spisu súdu doložila písomnosti, ktoré potvrdzujú, že sa ma snažila pred súdom očierniť vyjadreniami, ktoré boli založené len na jej fantázii a domnienkach.

Súd rozhodol o kontrolnom znaleckom posudku. Asi uznal, že si znalkyňa svoje povinnosti plnila v inom duchu, ako ju zaväzuje sľub.

Jej stačí vyhlasovať, že si za svojím posudkom stojí. A ja - jej obeť, obeť jej bezcharakterného konania nemám možnosť ani takú, aby som to svinstvo vykričala do sveta - bez toho, aby ma za to trestne nestíhali, že som ohrozila jej vážnosť u spoluobčanov a poškodila jej povesť v zamestnaní.

Žiadny orgán  mi neumožní zverejniť -- naopak, odmieta vziať na vedomie  existujúce písomnosti, ktoré svedčia v môj prospech, ktoré poukazujú, že nejde o zlomyseľnosť a vykonštruované tvrdenia.

Ba v niektorých prípadoch sú takí výkonní, že ešte  pripíšu k obvineniam aj  ďalšie vyfabulované  nikým a ničím nepreukázané vyjadrenia, v tomto prípade MUDr. Poloncovej, ktorá vôbec prítomnou nebola a neangažovala mestskú policajtku ona osobne.

Všetko bolo vyprodukované dodatočne - pretože v danom momente dotyčná prítomná na "inkriminovanom mieste" sa vôbec nenachádzala. Informáciu dostala sprostredkovane, a zrejme aj výzva na podanie trestného oznámenia má byť len revanšom za to, že som podala za jej skutok oznámenie na ňu  ja.


A v jej oznámení dokonca figurujem ako "neznáma žena"! Vyjadrenie, ktoré potvrdzuje jej lži a výmysel.

Vari  je normálne, aby po 4 mesiacoch nedokázala  po niekoľkých sedeniach  v jej ambulancii a stretnutí pred súdom spoznať pred  svojou ambulanciou osobu,  o ktorej  neskôr vyhlasuje, že je totožná so mnou?

Občan so zdravým úsudkom si iste pomyslí, že len tak, bez dôvodu by sa nik nepostavil verejne protestovať, keby sa necítil poškodeným, a mal iného východiska.

Opovážlivosť podať trestné oznámenie pre poškodzovanie jej povesti ukazuje aj na  charakter menovanej.

Rozhodnutie o začatí trestného stíhania mojej osoby "na podklade zistených skutočností je  dostatočne odôvodnený  záver, že..."

Čo na tom, že tento záver je čiastočne založený na lživých tvrdeniach , a na druhej strane na potláčaní ľudských práv - slobody prejavu, slobody názoru jednotlivca na osoby verejne činné, ktoré podliehajú zvýšenej kontrole verejnosti a musia zniesť aj vyšší  stupeň kritiky!

Pretože tak súdna znalkyňa, ako aj policajné orgány takýmito osobami sú!

Čo na tom, že sa porušuje Ústava SR v príslušnej časti, i Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobodách! A treba kašľať aj na judikáty Európskeho súdu, ktoré sa vzťahujú k podobným prípadom a k SR priamo!

MUDr. Poloncová , samozrejme, ráta s tým, že nemám ako dokázať, že mi zcudzila časť zdravotnej dokumentácie - pretože zlikvidovala originály, aj pripravené kópie pre súdne konanie, ba aj dekurzy z karty obvodného lekára. Čo túto ženu viedlo k takémuto konaniu, nejdem rozoberať.

A  je si istá, že budem odsúdená - len preto, že tieto tvrdenia nemôžem nijako dokázať! Takže naplním skutkovú podstatu prečinu ohovárania! 


Za pozornosť stojí, že policajné uznesenie, ktoré je datované 21. júla 2011 - bolo  odoslané  3. 11. 2011!

2. 11. 2011 bolo mojej advokátke doručené uznesenie o určení nového znalca ! A to  dobre ďaleko od môjho bydliska, ale zato čo najbližšie k sídlu  odporcov! (A ďalších zainteresovaných kolegov MUDr. Poloncovej.)

Je to iba náhoda?

Čo sa asi za mojím chrbtom zasa dohováralo a odohralo? To si môžem len domýšľať -- robiť "konšpirácie", aby som použila Poloncovej výraz!

Jedno je však isté - ako občan ťahám vždy za kratší koniec, pretože rôznym kreatúram stačí povedať, že sa ničoho nedopustili, môžu krivo obviniť iného a moje dôkazy nemajú žiadnu váhu - a čo je hlavné a najsmutnejšie, že ONI nemusia nič dokazovať! Stačí, že to drzo tvrdia svojim obetiam do očí!

A inú možnosť ako občan nemám, len verejný protest -mne totiž nik  nezverejní v tlači tie ich svinstvá, nik v televízii, či rozhlase sa s nimi nebude púšťať do "sporu". 

Oni totiž majú na to, aby si právo a spravodlivosť zaplatili na ktoromkoľvek orgáne!