streda 26. októbra 2011

Naozaj tá odpoveď SPF, pán JUDr. Králik, nemala taký zmysel, o akom som hovorila ja?

Nadväzujem sa svoj príspevok, v ktorom opisujem konanie zo dňa 21. 10. 2011 pred priestupkovým orgánom v Liptovskom Mikuláši, kde je prejednávaný môj údajný priestupok proti JUDr. Chovancovi. 

Na konaní som na podporu svojich tvrdení o tom, že menovaného neohováram, predložila aj list SPF, v ktorom mi orgán odmietol poskytnúť informáciu s odôvodnením, že potrebuje súhlas dotknutých osôb, či mi môže sprístupniť informáciu o tom, či si  JUDr. Chovanec , resp. jeho manželka podali žiadosť na odkúpenie podielov neznámych vlastníkov zo spoločného vlastníctva urbárnikov v KNM.

Vyjadrenie, že potrebuje orgán ich súhlas, jednoznačne signalizuje, že takáto žiadosť podaná bola, a teda ani v tomto prípade som nemohla nikoho ohovárať.

JUDr. Králik - prejednávajúci môj údajný priestupok  (ako ináč - a prečo by nepodal "svojmu" pomocnú ruku, však?) tvrdil, že toto nič neznamená a je to len obvyklá štandartná odpoveď orgánu.

Nezabral ani môj argument, že ak by tam žiadosť nebola doručená žiadna, orgán by odpovedal v tom zmysle, že podobných žiadateľov SPF neeviduje.

Aj toto ukazuje na snahy prejednávajúceho orgánu - ktorý sa cíti nezaujatým!!! - aby sa dokázalo čokoľvek proti mne, len aby bol dôvod ma postihnúť - veď pomsta je sladká!

Dňa 26. 10. 2011 mi bola doručená písomnosť, z ktorej je nespochybniteľné, že žiadosť podaná bola, že obsahuje žiadosť o odkúpenie podielov neznámych vlastníkov zapísaných na listoch vlastníctva 4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto, a že ju podával JUDr. Milan Chovanec a Alena Chovancová dňa 31. 1. 2011.

Ak sa nemýlim, na LV na meno uvedených osôb figuruje titul nadobudnutia na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní! 

Momentálne teraz ide len o to, kto a ako dlho ešte vydrží klamať, kto a ako dlho ešte vydrží tvrdiť, že k žiadnemu nekalému  skutku neprišlo, kto a ako dlho ešte bude môcť terorizovať mňa ako občana s odvolávaním sa na zákony a práva v súvislosti s údajným poškodzovaním povesti a mena, a najmä ako dlho ešte budú kompetentné orgány nečinné v súvislosti s podobnými "prevodmi" - s machináciami na SPF - pretože mám/e sa právo domnievať na základe odpovede orgánu, že k prevodom v rozpore so zákonom prišlo, a máme právo vyjadriť aj svoje podozrenie, že bol spáchaný aj trestný čin. 

V prípade, že mnou  verejnosti "sprístupnené" informácie a od nich odvodené domnienky a na ich základe vyslovené  názory sú v rozpore so skutočnosťou, žiadam, aby bol na zodpovednosť braný orgán, ktorý mi podal informáciu o žiadosti, ktorú si dňa 31. 1. 2011 podali uvedené osoby s cieľom odkúpiť podiely neznámych vlastníkov zo spoločného  urbárskeho vlastníctva   zapísaných na LV  4669 a 8707 v k. ú. Kysucké Nové Mesto od SPF - orgánu, ktorý má v tomto smere jediné právo - spravovať vlastníctvo neznámych vlastníkov, a nie s ním kšeftovať!

V prípade, že ide o preukázateľné skutočnosti, je toto výzvou na konanie kompetentných orgánov - a  asi aj tých, ktoré majú byť  činné v trestnom konaní.