pondelok 3. októbra 2011

Ľudia moji, ....................... "oni" to hádam aj čítajú?

V príspevku z 28. 9. 2011 som uviedla, že v spise Obv. úradu na  odbore  všeobecnej vnútornej správy v Lipt. Mikuláši sa nenachádzal záznam o telefonáte JUDr. Chovanca a ani samotný JUDr. Králik  samourčený    na prejednanie môjho  údajného  priestupku nespomenul počas konania, že by bol  JUDr. Chovanec  ospravedlňoval svoju neúčasť. 

Ani pri mojom odchode z miestnosti orgánu mi na otázku nevedel odpovedať, len mi ukázal už spomenutý lístok a povedal k nemu to, čo som už  napísala.

30 10. 2011 mi bol doručený list datovaný  29. 9. 2011, v ktorom mi JUDr. Králik oznamuje, že správny orgán nemôže rozhodnúť v priestupkovom konaní - citujem:

"v lehote do 30 dní a to z dôvodu:

- vznesenia námietky predpojatosti voči prejednávajúcemu a zamestnancom odboru VVS ObÚ Liptovský Mikuláš z Vašej strany na ústnom pojednávaní dňa 27. 9. 2011

- ospravedlnenej neúčasti navrhovateľa JUDr. Milana Chovanca na ústnom pojednávaní dňa 27. 9. 2011.

S úctou ....."Treba si všimnúť:        "ospravedlnenej neúčasti navrhovateľa" - ktorý volal deň pred konaním, záznam o tom však v spise nebol.

Chcel sa  naozaj "iba" ospravedlniť, alebo aj niečo "iné"?

No, možno bude záznam v spise - vyprodukovaný dodatočne  - a mňa budú presviedčať, že som ho nevidela!


 I  tak še da! I tak še da?     Dá sa aj tak, aj "tak".     Veď "na Slovensku je to tak!".