piatok 21. októbra 2011

Výzva slovenskej vláde v súvislosti s odhaľovaním možnej korupcie a podozrenia z možnej kriminality

Vážená vláda SR - táto, i ďalšie, ktoré prídu po Vás!Vyzývam Vás, aby ste prestali občanov dostávať do problémov tým, že ich vyzývate, aby upozorňovali na možnú trestnú činnosť jednotlivcov a možnú korupciu orgánov.

Ako uvedomelá občianka, ja Tatjana Šidlová, som si neraz dovolila pod svojím vlastným menom upozorniť na podozrenie z nekalej činnosti jednotlivcov i orgánov podávaním trestných oznámení pre podozrenie či už z korupcie, alebo možnej  majetkovej trestnej činnosti.

Opakovane sa presviedčam v súvislosti s mojimi podozreniami založenými na skutočnostiach obsiahnutých v rôznych písomnostiach, ako aj na šíriacich sa rečiach  osôb, ktorých sa veci dotýkajú priamo, či nepriamo, že ako občan som vystavená postihu za túto opovážlivosť a svoje názory.

Posledným dôkazom je prípad s JUDr. M. Chovancom, ktorý je momentálne prejednávaný na Obv. úrade v Lipt. Mikuláši, na priestupkovom oddelení.

Bola som obvinená menovaným z údajného priestupku pre poškodzovanie jeho povesti a snáh, aby bol stíhaný pre to, čo je predmetom môjho oznámenia.


Podľa vyjadrenia prejednávajúceho JUDr. Králika si v demokratickej spoločnosti nesmiem dovoliť vyjadriť svoj názor na nikoho, a rovnako bez dôvodov podávať trestné oznámenia!

Pýtam sa Vás, načo potom slúžia orgány činné v trestnom konaní, keď tieto nejdú do podstaty veci, keď  pri výsluchu  nemajú záujem na predkladaných dôkazoch, ktoré ponúkam, keď tieto vôbec neberú do úvahy, ale stačí im vyjadrenie dotyčného, že on nič podobné neučinil!?

Vyzývam Vás, aby ste zmenili zákony tak , že oznamovateľ nebude môcť byť stíhaný za obsah podania aj keď sa nedokáže jeho podozrenie - pretože dokázanie nie je v jeho moci práve pre skorumpovanosť orgánov na každej úrovni verejnej i štátnej správy.

Rovnako, aby nebol občan stíhaný, keď vyjadrí svoj názor na osobu potenciálneho páchateľa vo svojom podaní.

Ak mám ako občan právo na podávanie oznámení o možnej korupcii a kriminalite, ako aj vyjadrenie svojho názoru  -- tak, ako mi to zaručuje Ústava SR a Dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôb podľa čl. 26 Ústavy SR a čl. 10 Dohovoru,  a podľa tohoto čl. v ods. 1 na slobodu prejavu, tak mi ju, a rovnako iným občanom, zaručte!

Ja osobne som neučinila iné, len v dobrej viere som orgánom činným v trestnom konaní poskytla informácie, ktoré sa ku mne dostali v písomnej podobe, alebo cestou vyjadrení osôb, ktoré sú na veci zainteresované osobne, s tým , aby veci preverili.

Každé informovanie o trestnej činnosti, resp. o podozrení z trestnej činnosti je preto realizované právo na slobodu prejavu a vyplýva z judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

Ak toto právo má každý, tak ho mám aj ja - ako občan laik, bez právnického vzdelanie, ktorý sa vyjadruje bežnými slovami.

Tieto moje práva sú potláčané orgánmi, ktoré konajú v mene štátu -- tým , že sa ich predstavitelia odvolávajú na dôveru vlády voči nim samým, a na poukazovanie, že v demokracii si nemôžeme dovoliť povedať svoj názor, ani bez dôkazu niekoho obviniť! (Pričom toto sa vzťahuje len na mňa, nie na protistranu!)
Ako chce potom štát bojovať s korupciou a kriminalitou "bielych golierov", keď občania sú zastrašovaní a  nesmú vysloviť - oznámiť ani len podozrenie!?


Posledné informácie médií uvádzajú, o koľko klesol počet podaní na antikorupčnú vládnu linku za posledné mesiace.

Netreba vôbec pochybovať, že len preto, lebo oznamovateľ, ktorý sa správa neanonymne, je neskôr vystavený perzekúciám "spojených všemohúcich", alebo dostane podobné vyrozumenie, že sa nič nepreukázalo --  čo samozrejme dáva príležitosť podozrivému začať najrôznejšími spôsobmi oznamovateľa šikanovať. 

Ani o tom, že obyčajný človek, v dôvere, že prispeje k odhaleniu nekalostí a tým aj k náprave, je bez peňazí, advokátov a konexií  cielene likvidovaný -- samozrejme, v mene štátu -- jej predstaviteľmi, v pozadí ktorých stoja označené osoby.