piatok 16. marca 2012

Predsa len kšefty na SPF?

Na internetových stránkach Aktuálne.sk, i na sme.sk sa občania práve dozvedajú, ako sa podarilo zabrániť z iniciatívy prezidenta dosluhujúcej premiérke a nastupujúcemu premiérovi  uskutočneniu prevodov pozemkov, o  ktoré  sa na poslednú chvíľu snažili na SPF.

Nie je to tak dávno, čo som tento subjekt požiadala o informáciu práve v súvislosti s jedným diskutabilným prevodom, ktorý by mal poškodiť urbárske spoločenstvo v Kysuckom Novom Meste.

Nominantka strany Most-Híd, Ing. Eva Šimková ako generálna riaditeľka mi ju vlastnoručne podpísaným rozhodnutím odoprela dňa 20. 12. 2011 vydať, odvolávajúc sa na ochranu súkromia dotknutých osôb. Možno je generálna riaditeľka v celej veci nevinne - možno na ňu ktosi vyvíjal tlak.

Ako vidieť, na Slovensku sa dá pod takéto odôvodnenie schovať hocijaké nezákonné konanie "gorilích" zoskupení a takto im poskytnúť ochranu pred prípadným zákonným postihom.

Dňa 20. 10. 2011 mi však v rozhodnutí samotná generálna riaditeľka napísala, že "bolo zistené", že si JUDr. Milan Chovanec a Alena Chovancová podali 31. 1. 2011 žiadosť, aby im boli odpredané podiely neznámych vlastníkov z LV 8707 a 4669, ktoré sú vedené na správe katastra v Kysuckom Novom Meste a týkajú sa katastrálneho územia Kysucké Nové Mesto. 

Prečo o dva mesiace neskôr túto informáciu poprela  v ďalšom rozhodnutí tak, že nie je pravdou, že ide o neznámych vlastníkov, ako uvádzam ja -  žiadateľka, nie je potrebné určite rozoberať.

Ak SPF spravuje vlastníctvo neznámych vlastníkov, tak ho má len spravovať, a nie s ním kšeftovať.

Ak išlo o odpredaj vlastníctva známych vlastníkov, tak kladiem otázku, či išlo o vlastníctvo Mesta K N M,   alebo SR.

A pýtam sa aj v mene ostatných reštituentov, kde sa vzala pôda v k. ú. Kysuckého Nového Mesta priamo, pretože mnohí žiadatelia  sú SPF "odbavení" odpoveďou, že v tomto k. ú. žiadna voľná pôda pre oprávnených reštituentov k dispozícii nie je - museli  by "K N M  natiahnuť"!

V súčasnosti bola  zrejme vhodná doba zastaviť tieto  snahy o urýchlené predaje , aby mohli podobným spôsobom nadobúdať pôdu tí, ktorí budú pri moci najbližšie štyri roky. Aby bolo čím odmeňovať verných.

Ochrana práv oprávnených spoluvlastníkov sa bude zase ignorovať odôvodnením nepodávania informácií ku konkrétnym - možno nezákonným  prevodom, pretože SPF nebude mať súhlas "dotknutých osôb".

Z jednoduchého dôvodu - aby sa poškodení nemohli domáhať zákonnou cestou nápravy nezákonného predaja  časti svojho podielového spoluvlastníctva tým, ktorí znova vymenili "stranícke tričko" prebehnúc na stranu víťaza posledných parlamentných volieb.

A občan bude zbytočne poukazovať na šafárenie - a nielen na  SPF. Opäť sa potvrdí, že Slovensko právnym štátom nie je - ako nám to neraz verejne oznamoval aj samotný nastávajúci premiér SR.

Na machinácie  "sa" poukáže až vtedy, keď to niekto bude potrebovať využiť vo svoj prospech - na likvidáciu svojho protivníka. Nie na prospech jednoduchého občana tohoto štátu.