piatok 13. januára 2012

Slovenská pošta , a. s. a nedoručovanie zásielok I. triedy podľa zmluvy - podvod a obohacovanie sa na vrub zákazníka

Aj keď zaplatí zákazník riadne poplatok za doručenie zásielky I.triedy, ktorú podal včas, zásielka doručená nie je. Slovenská pošta sa ale zodpovednosti zbavuje najrôznejším ohlupovaním sťažovateľa - bezmocného zákazníka.

Podala som 29. 12. 2011 zásielku na pošte ako zásielku I. triedy s tým,  že adresát na ňu čakal doma,  pretože vedel, že mu má prísť. Druhý deň bol totiž riadnym pracovným dňom - piatok  30. 12. 2011.

Podľa toho, čo uvádza SP  vo svojich reklamných letákoch, zásielky I. triedy budú doručené hneď na druhý deň!

Až 3. 1. 2012 našiel vo svoje schránke oznámenie o uložení zásielky na pošte v Považskej Bystrici , na ktorom bol dátum 30. 12. 2011, a keďže ju očakával, vybral sa po ňu aj s lístkom.

Na poštu meral cestu zbytočne, pretože zásielka tam k dispozícii nebola. Naviac, samotná pracovníčka pošty sa čudovala, že oznámenie je vyplnené nedostatočne.
Adresát teda nechal lístok na pošte s tým, aby mu ju doručila poštárka na druhý deň domov.

Dostal ju do rúk až 4, januára 2012, kedy ju priniesla na jeho adresu obvyklá poštová doručovateľka.

Pretože som si overovala doručenie zásielky už v deň, kedy ju mal dostať, a pretože ju nemal ešte ani 3. januára, dovolila som si reklamovať jej nedoručenie v zmysle zmluvy so SP na príslušnom oddelení.

S tým, že som uviedla, že by mi mali vrátiť príplatok, pretože zmluvu nedodržali.

Odpoveď kompetentnej pracovníčky prišla v tom zmysle, že sťažnosť je opodstatnená - oznámenie o uložení bolo vyplnené nedostatočne.

Opakovane som reagovala, že by mi mali vrátiť príplatok , keďže zmluvu nedodržali.

Odpoveď Slovenskej pošty  prišla v tom duchu, že doručenie na druhý deň je len predpokladaným dňom doručenia, pracovníčka tam už nepracuje, jej vyjadrenie nemôžu získať a tieto zásielky sa doručujú adresátovi do rúk, nemôžu byť  preto vydané náhradnému príjemcovi.
A mne  tým oneskoreným doručením žiadna škoda nevznikla!

(Bc. Bašková Ingrid: Náhrada nie je poskytovaná za ušlý zisk a inú následnú škodu. Poštové podmienky bod 9.2.)

Teda samé  hlúpe výhovorky úplne od veci - namiesto toho, aby si seriózne  priznali porušenie zmluvy, to teda nie!

Pritom je nesporné, že  situáciu zapríčinil zamestnanec pošty - ale prevziať za neho zodpovednosť, to sa im neráči!

Aj keby adresát v momente návštevy doručovateľa doma nebol, je zrejmé, že lístok bol vyplnený v rozpore s tým, ako mal byť vyplnený , a čo je najpodstatnejšie - ani 3. 1. 2012 tam zásielka k dispozícii na vydanie adresátovi nebola! Práve preto, že oznámenie nebolo riadne vyplnené, neboli schopní ju nájsť.

Ani toto pre SP, a. s. nie dostatočným dôkazom, že zmluvu porušila Slovenská pošta, a. s. a dostatočným dôvodom na vrátenie príplatku!!!

Hrošia koža tohoto "podniku" je v takýchto prípadoch dobre známa. Na internete na stránke "sme" sa dokonca aj právnik vyjadruje k podobnému nezodpovednému konaniu a zodpovednosti za porušenie zmluvy, ktorú SP, a. s. uzatvára prevzatím zásielky a zaplatením príslušného poplatku podľa druhu zásielky s odosielateľom zásielky.

Aj tento svojvoľný prístup SP, a. s. dokumentuje, že Slovensko právnym štátom nie je a vymožiteľnosť práva je nulová!

Je to dôkazom, že na Slovensku sa vyplatí kradnúť, nerešpektovať zákony - ale len tým, ktorí majú nejakú moc v rukách a na jej základe k dispozícii aj množstvo ochrancov!
Je to dôkazom, ako denne niekto z týchto "bohov" otravuje obyčajnému človeku život, bez toho, aby mu ktosi mohol "klepnúť po prstoch"! Kto by sa púšťal do "goríl"!

Bolo by zaujímavé zistiť, koľko ročne SP, a. s. získa na tomto  zavádzaní zákazníka z titulu nezákonného obohacovania sa  na úkor svojich zákazníkov.