pondelok 2. januára 2012

Otvorený list JUDr. Danielovi Lipšicovi, ministrovi vnútra SR k jeho snahám o ochranu predstaviteľov moci pred urážkami a ohováraním

Vážený pán minister Lipšic,


nie som sama, ktorá som verila, že pod Vaším vedením sa v slovenskej  polícii zlepší situácia v tom smere, že občan pre jej príslušníkov nebude zverou, na ktorú budú cielene poľovať, aby  na nej mohli uplatňovať snahy po dokazovaní si vlastnej všemohúcnosti a neohrozenosti.


Moje prípady z posledného obdobia, ktoré som zverejnila na stránke www.slovenskazumpa.blogspot.com najlepšie dokazujú, ako konajú proti občanom tí, ktorí majú v rukách moc a sú navzájom poprepájaní tak, že sa z toho súdnemu človeku na jednej strane zdvíha žalúdok, na druhej strane sa ho zmocňuje depresia.

Neviem, či nápad na "úpravu" zákona vyšiel z Vašej vlastnej hlavy, alebo ste naozaj bábkou v rukách "vyšších mocností", ale takto sa angažovať v záujme neprimeranej ochrany množstva bezcharakterných  štátnych, verejných  a vládnych činiteľov je zcestné.

Pýtam sa Vás, či bude k zákonu pripojený aj presný zoznam  "hrubých" urážok, či bude pevný  sadzobník pokút za jednotlivé výrazy, či bude riadne rozlíšené, čo je kritika, a čo je urážka!
Alebo ohodnotenie a rozhodnutie  bude ponechané na voľnú úvahu  ďalších bezcharakterných indivíduí, podivných figúrok,  ktoré sa cítia dotknuté a hrubo urazené na cti už vtedy, keď sa zákonným spôsobom poukáže na ich špinavosti!
Kreatúr, ktoré  podľa vlastného"cenníka" sú nekritizovateľné nielen za svoje rozhodnutia, ale aj za svinstvá, ktoré sú v ich rozhodnutiach do očí bijúce!

Definujte v zákone presne, čo hrubou urážkou bude, a čo je ešte povolenou kritikou. Zatrieďte presne bežne používané výrazy na označenie najrôznejších svinstiev, ktoré sú na nás občanoch páchané tými všemohúcimi,  ktorí denne o nás rozhodujú a prevažne rozhodujú v náš neprospech - lebo sme "neplatiči" a v ich chápaní odpad.

Pre niekoho je totiž hrubou urážkou už samotné vyjadrenie a zverejnenie skutočností, iného neurazí, ani keď mu niekto na verejnosti povie, že je k****!
Megaloman a postihnutý slepotou z vlastnej moci, peňazí a slávy je háklivý aj na to, že si o ňom verejnosť -- hoci právom! -- rozpráva, že je podliak!

Ako sa bude zlučovať táto nadmerná ochrana nekritizovateľnosti  "všemohúcich"s povinnosťou zverejňovať rozsudky, zmluvy a iné rozhodnutia?
To nám zostane právo len mlčky sa na prípadné svinstvá v nich  iba  pozerať?

Budeme odsudzovaní v ešte väčšej miere ako doteraz a existenčne likvidovaní len preto, že "sme vydali na posmech"  jedného z mnohých "všemohúcich" - tým, že sme oznámili, že je podozrivý z korupcie, alebo z podvodov?

Budeme musieť zase všetci držať huby ako v rokoch päťdesiatych? 

Budú v krčmách nasadení fízli a udávať rozhorčených opitých občanov, ktorým už neostane iné, len uľavovať si nadávkami na všetkých gaunerov, ktorí im otravujú život zlodejstvami a podlosťami?
Ja si ešte pamätám toto obdobie, i konkrétnych nešťastníkov, ktorí boli odsúdení za podobné "protivládne" činy!!!

Ako sa toto zlučuje so slobodou slova? So zárukami na slobodu prejavu, na informácie, ktoré nám má zaručovať Ústava SR a Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobodách?


Domnievate sa, pán minister, že zatváranie úst verejnosti takýmto "zákonným" spôsobom "vybieli" všetky tie svinstvá , ktoré "tamtí" napáchali a ešte napáchajú, o ktorých sa verejne vie a hovorí,  že zaplatením pokuty na základe rozsudku za domnelé urážky  si ľudia nebudú o nich myslieť a šepkať  stále to isté: že sú svine, ba ešte čosi horšie?

Komu má tento zákon poslúžiť?!

Nám, bežným ľuďom, to vychádza tak, že je to zákon na násilné  umlčanie opozície, potláčanie hlasu národa, 
ktorý sa čoraz mohutnejšie začína ozývať.

Beriete občanovi jedinú možnosť - otvorene ventilovať napätie, ktoré vy, čo nám tu vládnete, produkujete desaťročia svojimi rozhodnutiami, pri ktorých vám vôbec nejde o bežný ľud.

Nie je vylúčené, že napokon ten frustrovaný národ vezme do rúk sekery a kosy a začne si svoju slobodu tentoraz už nezamatovo brániť!

Vážený pán minister, Vaša manželka Beáta je povolaním novinárkou. Skúste sa k nej obrátiť o pomoc - aby Vám pohľadom z druhej strany vysvetlila, aké je dôležité, aby ľudia mohli slobodne vyslovovať svoje názory, aj keď sa "všemohúcim"vôbec nepáčia! Najmä preto, že poukazujú na ich podlosti a nezákonné konanie.