sobota 17. decembra 2011

Ako demokraticky potlačiť základné ľudské právo na slobodu prejavu

Po 22. rokoch  od eštebáckeho prevratu začínajú "všemohúci" otvorene dávať občanom veľmi tvrdo najavo, ako si predstavujú demokraciu v praxi.

Typ svojho "demokratického" vládnutia a rozhodovania po r. 1989 ešte inovovali o viac, či menej preukázateľné mafiánske praktiky, a tieto sa stali súčasťou ich "výkonu moci" na každom úseku verejného života.

Súčasťou života občanov sa  takto stáva denno-denné potláčanie základných ľudských práv a slobôb, ktoré sa už mocipáni  neraz ani nesnažia zakrývať zákonom. Stačí, že drzo oznámia občanovi, že ani v demokracii si nesmie a nemôže dovoliť poukazovať na špinavé praktiky jednotlivcov "aj keby čo bolo".

Sama som obeťou týchto špinavých praktík, ako vidieť z toho, čo zverejňujem na svojej stránke. Nemám totiž také známosti, aby moje prípady niekto chcel zverejniť v médiách.

Ako miestne mafie ovládajú všetky orgány a páky, dokumentujú prípady z Považskej Bystrice, v ktorých  sú stíhané osoby za to, že si na praktiky istých "podnikateľov" dovolili verejne a konkrétne poukázať a nazvať ich menami, aké sa vo verejnosti bežne používajú v spojení s podobnými charaktermi.

SME, 15.12.2011 - Ján Glovičko v článku sa zaoberá prípadom OZ Klubu Strážov, ktoré bolo na Okresnom súde odsúdené na likvidačnú pokutu len preto, že ako administrátor stránky neodstránilo príspevok diskutéra, ktorý sa opovážil na základe verejnosti dobre známych  faktov pomenovať priliehavým "menom" jedného z tých miestnych, ktorí majú takú moc, že môžu podplatiť každého, koho sa im len zapáči.

Podľa rozsudku  súdu nečinnosťou administrátora bolo poškodené "dobré meno" dotyčného navrhovateľa!

Samozrejme, že súd vôbec  nezaujímalo, či je to, čo uviedol anonymný diskutér, pravdou. 
Ani skutočnosť, že na diskusných  stránkach iného administrátora sa v spojitosti s menom  onoho "podnikateľa" nachádza podobných názorov na  jeho osobu a meno viac.

A rovnako to zrejme nezaujímalo ani samotného navrhovateľa.

Prečo by aj - veď ide  ide o pomstu proti konkrétnemu subjektu, ktorý mu zrejme marí nejaké plány! A najmä netreba ho nikde hľadať - je po ruke a neanonymný!


Pravda sa totiž "nenosí"! Stačí, že o nej čvirikajú všetky vrabce na strechách  - a v nejednom prípade nielen širokého okolia, ale aj celého Slovenska.

A súdy SR sa domnievajú, že perzekučnými rozhodnutiami potlačia názor verejnosti, že takýmito rozsudkami zlikvidujú akýkoľvek názor a odpor občanov, že všetci slovenskí občania sú z kategórie mlčiacej väčšiny, prípadne teliec.

Diskutabilné je teda, nakoľko išlo o zásah do práv onoho "podnikateľa", ktorý má na to, aby si zaplatil vysoko právne zdatných  advokátov , čo ho za príslušný honorár "vysekajú" zo všetkého - pretože on sa predsa nesúdi o to, či autor príspevku uviedol pravdu, ale o svoje dávno na verejnosti ním samým spochybnené  "dobré meno".

V prípade OZ Klub Strážov ale vôbec  nejde o autora, ale o osobu administrátora, ktorý komusi pre svoje ochranárske pôsobenie leží v žalúdku už celé roky, čo je všeobecne známou skutočnosťou.

A v prípade, že sa treba komusi  pomstiť, je pre po pomste túžiaceho každá zámienka vhodná. 

Toto poznanie platí pre každý prípad, každú situáciu, a proti komukoľvek na celom území Slovenska. Presne podľa známeho: Keď chcú psa biť, palicu si nájdu.

Bohato to dokumentujú aj moje vlastné prípady, procesy vykonštruované proti mne,  ktoré nie sú ničím iným, len snahou o pomstu - pretože si dovoľujem poukazovať na praktiky všetkých tých "všemohúcich" bez chrbtových kostí.

Vo všeobecnosti ide preukázateľne o návrhy, ktorých meritom veci je jediné - dosiahnuť potlačenie slobody prejavu za každú cenu. Zastrašiť. 
Dosiahnuť odvedenie pozornosti od podstaty  podaní - odviesť pozornosť od osôb, ktorých konanie je odsúdeniahodné.
Od podaní , ktoré obsahovo poukazujú na niečo iné a nie sú len snahou kohosi ohovoriť a poškodiť "jeho dobré meno". Meno,  ktoré  dotyčné osoby už aj tak dávno nemajú - stratili ho  vlastným pričinením ešte predtým, ako som na ich činnosť poukázala ja a skutočnosti sú všeobecne vo verejnosti známe a sú predmetom bežných rozhovorov.


Známy advokát JUDr. Tomáš Kamenec sa k rozsudku v neprospech OZ Klub Strážov v uvedenom článku vyjadril:

"Pričom z našich rozsudkov mám pocit, že čím väčší gauner, tým väčšiu má ochranu."

JUDr. Kamenec použil verejne výraz "gauner" v nadväznosti na rozsudok, ktorý sa týka konkrétnej osoby. Ja som použila v oznámení odoslanom na adresu policajného prezidenta výraz "slušnejší" a v množnom čísle v zmysle rečníckej otázky. 
Aby som mohla byť stíhaná, moja rečnícka otázka bola vyšetrovateľom prevedená do jednotného čísla a priradená ku konkrétnemu menu!

Horeuvedené neznamená, že týmto útočím proti JUDr. Kamencovi - len chcem na tomto príklade ilustrovať, že nie je iba mojím subjektívnym dojmom, že skorumpovaným orgánom ako sú súdy, verejná správa, či polícia je dobrý každý prostriedok na potláčanie pravdy a slobody prejavu, že príslušné orgány  a nimi vydávané  rozhodnutia  slúžia iba na ochranu tých, ktorí konajú protizákonne. A všetko sa účelovo prispôsobuje pre daný moment a konkrétny prípad.

Pre občana je nešťastím naviac, že  nejeden "zamestnanec" MV, MS, prokuratúry, odvolacích súdov a kontrolných orgánov bez toho, aby sa zaoberal argumentmi a dôkazmi obetí moci, písomnosťami, ktoré sú ako dôkazy dôvodnosti konania obvineného obsahom spisu, sa pridá na stranu "svojho" a bezohľadne pomáha šikanovať občana, ktorý má pravdu, ale nemá známosti a iné prostriedky na korumpovanie "všemohúcich z vôle luzy".
A žiadny dôkaz a argument im nikdy nie je dosť!